mylms.cz

... web o elektronice


59) Zařízení pro reprodukci zvuků a jejich činnost

Reproduktory

  • zařízení měnící elektrický signál na mechanickou energii (kmitání membrány), která svým chvěním rozkmitá vzduch, a tím vznikne akustický signál
  • reproduktory jsou doplněny pomocnými mechanickými obvody – ozvučnicemi a zvukovody


Vlastnosti reproduktorů

  • impedance má obvykle hodnotu 4Ω, 8Ω, nebo 16Ω. Závisí na frekvenci
  • rezonanční frekvence je frekvence, při které má impedance max. hodnotu
  • citlivost je určena akustickým tlakem ve vzdálenosti 1m při 1VA
  • příkon reproduktoru se určí z efektivního napětí na jeho svorkách a jmenovité impedance
  • nelineární zkreslení
  • kmitočtová charakteristika


Rozdělení reproduktorů

  • přímo vyzařující reproduktory – kmitající membrána je přímo spojena s prostředím, kterému odevzdává energii
  • nepřímo vyzařující reproduktory – membrána je vázána na vnější prostředí přes tlakovou komůrku a zvukovod

 

Elektrodynamický reproduktor

Je nejrozšířenější
Využívá silové působení na vodič, kterým protéká elektrický proud. Vodič je navinut na kruhové cívce, která je soustředně umístěna v prstencové mezeře permanentního magnetu, případně elektromagnetu. Pokud projde vodičem (cívkou) elektrický signál, přitáhne se membrána k magnetu a tím se vytvoří akustická signál.

 

Elektromagnetický reproduktor

Tyto reproduktory se dnes nepoužívají. V jednoduchém provedení slouží jako telefonní sluchátko. Využívají silového působení elektromagnetu na feromagnetickou kostru (kotvu). Magnetické pole podle přiváděného střídavého proudu kotvu rozkmitá a protože ta je spojena třmenem s membránou vyvolá zvuk reproduktoru.

 

Elektrostatický reproduktor

Tento systém používá působení dvou desek na sebe, na něž je přivedeno napětí. Jedna elektroda je pevná a druhá pohyblivá. Tímto způsobem je možno přenášet spíše vyšší kmitočty malého výkonu.

 

59-1

Elektrodynamický, elektromagnetický a elektrostatický reproduktor 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-28 09:57:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 6386x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.