mylms

... web o elektronice


59) Zařízení pro reprodukci zvuků a jejich činnost

Reproduktory

  • zařízení měnící elektrický signál na mechanickou energii (kmitání membrány), která svým chvěním rozkmitá vzduch, a tím vznikne akustický signál
  • reproduktory jsou doplněny pomocnými mechanickými obvody – ozvučnicemi a zvukovody


Vlastnosti reproduktorů

  • impedance má obvykle hodnotu 4Ω, 8Ω, nebo 16Ω. Závisí na frekvenci
  • rezonanční frekvence je frekvence, při které má impedance max. hodnotu
  • citlivost je určena akustickým tlakem ve vzdálenosti 1m při 1VA
  • příkon reproduktoru se určí z efektivního napětí na jeho svorkách a jmenovité impedance
  • nelineární zkreslení
  • kmitočtová charakteristika


Rozdělení reproduktorů

  • přímo vyzařující reproduktory – kmitající membrána je přímo spojena s prostředím, kterému odevzdává energii
  • nepřímo vyzařující reproduktory – membrána je vázána na vnější prostředí přes tlakovou komůrku a zvukovod

 

Elektrodynamický reproduktor

Je nejrozšířenější
Využívá silové působení na vodič, kterým protéká elektrický proud. Vodič je navinut na kruhové cívce, která je soustředně umístěna v prstencové mezeře permanentního magnetu, případně elektromagnetu. Pokud projde vodičem (cívkou) elektrický signál, přitáhne se membrána k magnetu a tím se vytvoří akustická signál.

 

Elektromagnetický reproduktor

Tyto reproduktory se dnes nepoužívají. V jednoduchém provedení slouží jako telefonní sluchátko. Využívají silového působení elektromagnetu na feromagnetickou kostru (kotvu). Magnetické pole podle přiváděného střídavého proudu kotvu rozkmitá a protože ta je spojena třmenem s membránou vyvolá zvuk reproduktoru.

 

Elektrostatický reproduktor

Tento systém používá působení dvou desek na sebe, na něž je přivedeno napětí. Jedna elektroda je pevná a druhá pohyblivá. Tímto způsobem je možno přenášet spíše vyšší kmitočty malého výkonu.

 

59-1

Elektrodynamický, elektromagnetický a elektrostatický reproduktor 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 5532x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.