mylms

... web o elektronice


6) Základní vlastnosti a použití kondenzátorů

Vlastnosti

  • Jmenovitá kapacita: kapacita kondenzátoru (jakou dokáže uchovat energii)
  • Výrobní tolerance: je jmenovitá tolerance (v %) od vyznačené hodnoty (např.: ±10% ±20%)
  • Jmenovité napětí: napětí, při kterém nedojde k průrazu dielektrika (např.: 16V, 35V). Je udáváno při teplotě 40°C
  • Ztrátový činitel (tg φ): tato hodnota má význam při použití ve střídavých obvodech. Udává se při 1KHz, ve vf technice by měl být co nejmenší (způsobuje zahřívání kondenzátoru)
  • Teplotní součinitel αc: Udává změnu kapacity v závislosti na teplotě. Může být kladný, nebo záporný.

 

Použití kondenzátorů

Použití při vyhlazování napětí: U svorek zvlněného napětí (černá barva) se kondenzátor připojí paralelně – výstupní napětí je poté „hladší“ (modrá barva)

Časovací obvody: Kapacita kondenzátoru (dékla nabíjení) se využívá jako časová konstanta pro časovací obvody (různé klopné obvody apod.)

 

6-1



Napsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 7864x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.



Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.