mylms.cz

... web o elektronice


6) Základní vlastnosti a použití kondenzátorů

Vlastnosti

  • Jmenovitá kapacita: kapacita kondenzátoru (jakou dokáže uchovat energii)
  • Výrobní tolerance: je jmenovitá tolerance (v %) od vyznačené hodnoty (např.: ±10% ±20%)
  • Jmenovité napětí: napětí, při kterém nedojde k průrazu dielektrika (např.: 16V, 35V). Je udáváno při teplotě 40°C
  • Ztrátový činitel (tg φ): tato hodnota má význam při použití ve střídavých obvodech. Udává se při 1KHz, ve vf technice by měl být co nejmenší (způsobuje zahřívání kondenzátoru)
  • Teplotní součinitel αc: Udává změnu kapacity v závislosti na teplotě. Může být kladný, nebo záporný.

 

Použití kondenzátorů

Použití při vyhlazování napětí: U svorek zvlněného napětí (černá barva) se kondenzátor připojí paralelně – výstupní napětí je poté „hladší“ (modrá barva)

Časovací obvody: Kapacita kondenzátoru (dékla nabíjení) se využívá jako časová konstanta pro časovací obvody (různé klopné obvody apod.)

 

6-1Napsal Petan před sedmi roky (2012-01-18 17:05:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 9832x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.