mylms.cz

... web o elektronice


69) Antény – princip, zákl. vlastnosti antén

Antény jsou potřebné k bezdrátovému přenosu informací. Vysílací anténa vyzařuje elektromagnetickou energii a přijímací anténa na vzdáleném místě přijímá velice malou část této vysílané energie a přivádí ji přenosovou cestou k příjemci.

 

Zisk antény

Udává, kolikrát větší napětí dodá na své svorky anténa přijímající ve směru svého hlavního maxima v porovnání s referenční anténou. Obvyklou referenční anténou v pásmu decimetrových vln (příjem televize) je normalizovaný půlvlnný dipól.

Zisk antény lze zvětšovat spojením více dipólů do vhodně ergonomicky uspořádané soustavy, a to buď do plochy kolmé ke směru příjmu, nebo za sebe ve směru příjmu v uspořádání mazývaném anténa typu Yagi.

69-1


69-2


Impedance

Vyladěný dipól se chová jako sériový rezonanční obvod pří rezonanci, má tedy jen činný odpor. Půlvlnný dipól má impedanci přibližně 75Ω a skládaný dipól má impedanci 4 * 75 = 300Ω

 

Činitel zkrácení

Elektromagnetické vlnění se v samotném dipólu šíří pomaleji než ve volném prostoru a to rychlostí 0,75*c (c – rychlost světla), proto musí mít půlvlnný dipól délku jen 0,75 délky půlvlny λ/2 ve volném prostoru a koeficient 0,75 se nazývá činitel zkrácení.

 

Výstupní napětí

Napětí na svorkách přijímací antény je úměrné intenzitě elektrického pole a vzdálenosti konců antény (ve směru siločar), je tedy rovno rozdílu potenciálů pole v místech konců antény.

 

Směrovost antény

Udává, z jakého směru anténa nejlépe přijímá/vysílá signál.

69-3

Směrový diagram antényNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-30 17:31:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 9662x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.