mylms

... web o elektronice


69) Antény – princip, zákl. vlastnosti antén

Antény jsou potřebné k bezdrátovému přenosu informací. Vysílací anténa vyzařuje elektromagnetickou energii a přijímací anténa na vzdáleném místě přijímá velice malou část této vysílané energie a přivádí ji přenosovou cestou k příjemci.

 

Zisk antény

Udává, kolikrát větší napětí dodá na své svorky anténa přijímající ve směru svého hlavního maxima v porovnání s referenční anténou. Obvyklou referenční anténou v pásmu decimetrových vln (příjem televize) je normalizovaný půlvlnný dipól.

Zisk antény lze zvětšovat spojením více dipólů do vhodně ergonomicky uspořádané soustavy, a to buď do plochy kolmé ke směru příjmu, nebo za sebe ve směru příjmu v uspořádání mazývaném anténa typu Yagi.

69-1


69-2


Impedance

Vyladěný dipól se chová jako sériový rezonanční obvod pří rezonanci, má tedy jen činný odpor. Půlvlnný dipól má impedanci přibližně 75Ω a skládaný dipól má impedanci 4 * 75 = 300Ω

 

Činitel zkrácení

Elektromagnetické vlnění se v samotném dipólu šíří pomaleji než ve volném prostoru a to rychlostí 0,75*c (c – rychlost světla), proto musí mít půlvlnný dipól délku jen 0,75 délky půlvlny λ/2 ve volném prostoru a koeficient 0,75 se nazývá činitel zkrácení.

 

Výstupní napětí

Napětí na svorkách přijímací antény je úměrné intenzitě elektrického pole a vzdálenosti konců antény (ve směru siločar), je tedy rovno rozdílu potenciálů pole v místech konců antény.

 

Směrovost antény

Udává, z jakého směru anténa nejlépe přijímá/vysílá signál.

69-3

Směrový diagram antényNapsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 8100x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.