mylms

... web o elektronice


7) Cívky, veličiny, jednotky, použití

Cívka je izolovaný drát navinutý na jádře (kovové, feritové, vzduchové, …) kterým může protékat el. proud.

7-1

Pokud cívkou protéká el. proud, vytváří se v cívce magnetické pole.

Cívka klade velký el. odpor (impedanci) střídavému proudu a malý odpor stejnosměrnému proudu.
Cívky se také používají jako rezonanční obvody ve vf-technice, k transformování napětí – transformátory


Náhradní schéma se skládá z

  • Cívky – samotná cívka (mag. indukce)
  • Rezistoru – el. odpor vinutí (rezistence)
  • Kondenzátoru – kapacity vinutí a přívodů (kapacita)

 Veličiny

Magnetomotorická síla Θ [Fm]
Součin intenzity proudu I a počtu závitů se nazývá magnetomotorická síla (magnetické oběhové napětí, magnetické napětí) Θ [Fm]

Θ = I * N [A – ampérzávity; A, ks – počet závitů]

 

Magnetický tok Φ [Wb]
Celkové magnetické pole cívky označujeme jako magnetický tok Φ.

Φ = U . t [Wb; V, s]

 

Magneticá indukce B [T]
Cívka má tím intenzivnější silové účinky, čím větší má magnetický tok a čím menší je plocha, kterou mag. tok prochází. Jednotkou magnetické indukce je tesla (T) neboVoltsekunda na metr čtvereční (T = V*s/m2)

B=Φ/A [T; Wb, m2 – průřez jádra]

 

Spojování cívek

Při spojování cívek sériově se jejich hodnoty sčítají. Při spojování cívek paralelně je jejich hodnota rovná převrácené hodnotě součtu převrácených hodnot jednotlivých cívek.

7-2

 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před sedmi roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 6689x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.