mylms.cz

... web o elektronice


7) Cívky, veličiny, jednotky, použití

Cívka je izolovaný drát navinutý na jádře (kovové, feritové, vzduchové, …) kterým může protékat el. proud.

7-1

Pokud cívkou protéká el. proud, vytváří se v cívce magnetické pole.

Cívka klade velký el. odpor (impedanci) střídavému proudu a malý odpor stejnosměrnému proudu.
Cívky se také používají jako rezonanční obvody ve vf-technice, k transformování napětí – transformátory


Náhradní schéma se skládá z

  • Cívky – samotná cívka (mag. indukce)
  • Rezistoru – el. odpor vinutí (rezistence)
  • Kondenzátoru – kapacity vinutí a přívodů (kapacita)

 Veličiny

Magnetomotorická síla Θ [Fm]
Součin intenzity proudu I a počtu závitů se nazývá magnetomotorická síla (magnetické oběhové napětí, magnetické napětí) Θ [Fm]

Θ = I * N [A – ampérzávity; A, ks – počet závitů]

 

Magnetický tok Φ [Wb]
Celkové magnetické pole cívky označujeme jako magnetický tok Φ.

Φ = U . t [Wb; V, s]

 

Magneticá indukce B [T]
Cívka má tím intenzivnější silové účinky, čím větší má magnetický tok a čím menší je plocha, kterou mag. tok prochází. Jednotkou magnetické indukce je tesla (T) neboVoltsekunda na metr čtvereční (T = V*s/m2)

B=Φ/A [T; Wb, m2 – průřez jádra]

 

Spojování cívek

Při spojování cívek sériově se jejich hodnoty sčítají. Při spojování cívek paralelně je jejich hodnota rovná převrácené hodnotě součtu převrácených hodnot jednotlivých cívek.

7-2

 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-18 17:11:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 7602x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.