mylms.cz

... web o elektronice


9) Návrh síťového transformátoru

Síťový transformátor, tedy transformátor, který transformuje síťové napětí (230V) na jiné napětí (např. 12V)

Jsou zadány například tyto hodnoty

 • U1 (vstupní napětí) = 230 V
 • U2 (výstupní napětí) = 12V
 • I2 (výstupní proud) = 1A

9-1
Nejprve je nutné vypočítat výkon sekundárního vinutí

 • PS= U2 * I2 [VA; V; A]
 • PS= 12 * 1 = 12VA


Výkon prim. vynutí se vypočítá vydělením výkonu PS a konstanty

 • PP = PS / 0,8 [VA; VA], 0,8 = účinnost stansformátoru
 • PP = 12 / 0,8 = 15VA

 

Nyní se vypočte průřez jádra (S); Poté se v tabulkách vyhledá nejbližší vyšší průřez, který jde použít k dostupné kostřičce a plechům. Číslo 1.2 je konstanta.

9-2

 

Výpočet počtu závitů na 1V. Číslo 45 je konstanta

 • N1V = 45 / S [ks; -; cm2]
 • N1V = 45 / 4,65 = 9,68z

 

Výpočet proudu v primárním vynutí. Použije se k výpočtu průměru drátu.

 • IP = PP / U1 [A; VA; V]
 • IP = 15 / 230 = 0,065A

 

Výpočet jednotlivých počtů závitů.

Primární vinutí

 • N1 = U1 * N1V [ks; V; ks]
 • N1 = 230 * 9,68 = 2226,4ks ← počet závitů v primárním vinutí


Sekundární vinutí

 • N2 = U2 * N1V [ks; V; ks]
 • N2 =12*9,68 = 116,1ks ← počet závitů v sekundárním vinutí


Výpočet jednotlivých průměrů drátu ve vinutích

Primární vinutí

9-3


Sekundární vinutí

9-4

 

9-5

 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-18 17:19:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 16180x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.