mylms.cz

... web o elektronice


Arduino - logování docházky (docházkový systém)

Tento modul vznikl v podstatě ze dne na den kvůli „nutnosti“ zaznamenávat příchody a odchody. Jedná se o velice jednoduchý modul na záznam docházky, něco jako docházkový systém. HW modul pouze zobrazuje datum a čas a čeká na stisknutí tlačítka (v budoucnu přiložení čipové karty) – čas stisknutí tlačítka (přiložení karty) loguje do paměti na Micro SD kartě.

 

dochazka-1Samotný modul se skládá z Arduino Nano (Čínský klon), modulu DS3231, modulu pro micro SD kartu, třech kapacitních „tlačítek“. Původně byl použit ještě enkodérový ovladač, který se nakonec nepoužívá. V budoucnu bych chtěl k přidat čtečku RFID karet. Program si můžete zde. Napájení je provedeno USB kabelem připojeným přímo do modulu. S provozem na baterku nepočítám.

Příště bych už modul Arduino Nano nepoužil kvůli malé paměti. Tenhle se mi tu válel, tak jsem ho tam zakomponoval… Knihovna pro ovládání displeje zabírá dost místa a tak nelze použít více fontů. Dále jsem chtěl aby zařízení mělo paměť na posledních, řekněme 50 záznamů (proto ten ovladač). Ale při zaplňovaní paměti se modul restartoval atd… Bylo by tedy nutné použít externí paměť, nebo načítat data z té karty. To není nějak extra potřeba, takže se to nepoužívá. Lepší by bylo použít místo Atmega328 procesor STM32, viz Vývojová deska „Arduino“ s procesorem STM32.

 

dochazka-2

Vrabčí hnízdo

 

Zapojení pinů:

 • D4 – tlačítko 1
 • D5 – tlačítko 2
 • D6 – tlačítko 3
 • D9 – výstup na piezo (piezo připojen přímo na výstup – odběr max 7 mA)
 • D10 – CS (rozhraní SPI) pro čtečku SD
 • D11 – MOSI (rozhraní SPI) pro čtečku SD
 • D12 – MISO (rozhraní SPI) pro čtečku SD
 • D13 – SCK (rozhraní SPI) pro čtečku SD
 • A4 – SDA (rozhraní I2C) pro displej
 • A5 – SCL (rozhraní I2C) pro displej
 • Napájení je provedeno přes USB, ostatní periferie jsou napájeny z pinu +5V a GND

 

 

Obsluha je jednoduchá – po připojení napájení se na displeji zobrazí aktuální datum a čas. Stisknutím tlačítka (později přiložením karty) dojde k uložení dat ve formátu uzivatek;den.mesic.rok hodina:minuta:sekunda. Na displeji problikne ikona SD karty, ozve se krátké pípnutí a začne se zobrazovat čas posledního záznamu. A to je vlastně vše…

Modul je ovládán pouze přes sériovou linku jednoduchými příkazy. Pro ovládání lze použít buď obyčejný terminál, nebo aplikaci, která dokáže s daty přímo pracovat. Není nutné kartu ze zařízení vyjímat. Odesláním znaku „r“ (read) dojde k odeslání všech dat z SD karty na sériovou linku. Konec souboru je potvrzen odesláním „eol“ (end of list). Odesláním znaku „d“ (delete) dojde k vymazání souboru na kartě. Vymazání souboru je potvrzeno odesláním „dlt“ (deleted), nebo „err“ (error). Dále se dají nastavit hodiny odesláním vždy dvou znaků – první znak je parametr, který se bude nastavovat a druhý parametr je hodnota. Parametry jsou jednoduše znaky „A“ až „G“, kde A je rok, G je den v týdnu. Hodnota je zakódována jako tisknutelný znak ASCII. Mezera (kód 32) je číslo 0, vykřičník (kód 33) je číslo 1, atd. Odesláním znaků „B&“ dojde k nastavení měsíce na 6, tedy červen. Další funkce by šli jednoduše dodělat…

Samotnou kapitolou je vlastní aplikace pro počítač. Opět jde o velice jednoduchý program, který umožňuje se k zařízení připojit, načíst z něho data, vymazat kartu a nastavit čas. Reprezentace dat je závislá na konečném použití. Mě stačí pouze filtrování podle uživatelů a spočítání rozdílu časů mezi dvěma záznamy.

 

dochazka-3

Aplikace pro načtení záznamů

 Napsal Petan před jedním rokem (2018-04-01 00:00:00) v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 1684x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.