mylms.cz

... web o elektronice


CMOS

Základní vlastnosti


Rozvoj elektroniky koncem 60. let vedl k výrobě unifikované řady logických obvodů TTL.
Pro některé aplikace byl však jejich příkon velký. Proto byly koncem sedmdesátých let vyvinuty logické obvody CMOS, využívajících MOSFET tranzistorů

CMOS obvody mají nevýhodu proti obvodům TTL, a to podstatně nižší rychlost. Proto byla vyvinuta nová technologie rychlých CMOS vyrovnávající se obvodům TTL.
Tyto CMOS obvody se značí 74(54) HC, HCT a HCU

Obvody HCT jsou plně slučitelné s obvody TTL (napěťové úrovně, výstupní proud)
Obvody HCU nemají výstupní oddělovače

Rozdělení CMOS obvodů
CMOS
4000
40×x, 41×x, 43×x, 45×x
40×xx
HC
HCT
HCU

 Parametry obvodů
Typ
Napájecí napětí (V)
Odstup rušení (V)
Logický zisk
Zpoždění hradla (ns)
Max. frekvence (MHz)
Příkon hradla (nW)
4000B
5–10 (3–15)
40% U
50
40–20
8–16
10
74C
5–10 (3–15)
40% U
50
50–30
3–8
10–30
74SC
5 (3–7)
40% U
50
36
30
10
74HC
5 (2–6)
30% U
10 LS TTL
6
60
10
74HCT
5
30% U
10 LS TTL
6
60
103
74HCU
5 (2–6)
30% U
10 LS TTL
6
60
103
TTL 74
5
1
10
10
35
107
TTL 74L
5
1
10
33
3
106
TTL 74S
5
1
10
3
125
1,9*107
TTL 74LS
5
1
20
10
45
2*106
TTL 74AS
5
1
20
1,5
130
2,2*107
TTL 74ALS
5
1
20
4
50
106
DTL
5
0,7
10
30
5
8*106
HTL
15
4
10
85
3
3*107
ECL 10000
–5,2
0,17
70
2
125
2,5*107

 

Přehled obvodů CMOS 4000
Typ
Funkce
Počet vývodu
2 * 3vstupové hradno NOR
14
4 * 2vstupové hradlo NOR
14
2 * 4vstupové hradlo NOR
14
4006
18stupňový posuvný registr
14
4007
2 * komplementární pár + invertor
14
4bitová uplná paralelní sčítačka
16
4009
6 * invertující oddělovač
16
4010
6 * neivertující oddělovač
16
4 * 2vstupové hradlo NAND
14
2 * 4vstupové hradlo NAND
14
2 * klopný obvod D
14
8stupňový posuvný registr
16
2 * 4stupňový posuvný registr
16
4 * obousměrný spínač
14
5stupňový Johnsonův čítač
16
4018
4bitový přednastavitelný čítač
16
4019
4 * 2vstupový multiplexer
16
4020
14bitový binární čítač
16
4021
8bitový posuvný registr
16
4022
8stupňový Johnsonův čítač
16
4023
3 * 3vstupnové hradlo NAND
14
4024
7bitový binární čitač
14
4025
3 * 3vstupové hradlo NOR
14
4026
dekadický čítač + 7degmentový dekodér
16
4027
2 * klopný ovod J-K
16
4028
dekodér BCD/1 z 10
16
4029
4bitový bin/BCD vratný čítač
16
4030
4 * 2 vstupové hradlo EX-OR
14
4031
64bitový posuvný registr
16
4032
3 * sériová sčítačka
16
4033
dekadický čítač + 7seg. dekodér
16
4034
8bitový posuvný registr
24
4035
4bitový posuvný registr
16
4036
RAM 4 * 8bitů
24
4037
3 * pár AND/OR
14
4038
3 * sériová sčítačka
16
4039
RAM 4 * 8 bitů
24
4040
12bitový binární čítač
14
4041
4 * oddělovač s komplementárnímy vástupy
14
4042
2 * střadač D
16
4043
4 * střadač R-S s třístavovým výstupem
16
4044
4 * střadač R-S s třístavovým výstupem
16
4045
21bitový binární čítač
16
4046
fázový závěs
16
4047
mono/astabilní multivibrátor
14
4048
8vstupové programovatelné hradlo
16
4049
6 * invertující oddělovač
16
4050
6 * neinvertující oddělovač
16
4051
8kanálový analogový multiplexer
16
4052
2 * 4kanálový analogový multiplexer
16
4053
3 * 2kanálový analogový multiplexer
16
4054
4 * budič displeje
16
4055
dekodér BCD/7segment + budič
16
4056
dekodér BCD/7segment + budič
16
4057
4bitová aritmeticko-logická jednotka
28
4059
univerzální čítač/dělič
24
4060
14bitový čítač + oscilátor
16
4061
RAM 256 * 1bit
16
4062
200bitový posuvný registr
16
4063
4bitový komparátor velikosti
16
4066
4 * obousměrný spínač
14
4067
16kanálový mutiplexer/demultiplexer
24
4068
8vstupové hradlo NAND/AND
14
4069
6 * invertor
14
4070
4 * 2vstupové hradlo EX-OR
14
4071
4 * 2vstupové hradlo OR
14
4072
2 * 4vstupové hradlo OR
14
4073
3 * 3vstupové hradlo AND
14
4075
3 * 3vstupové hradlo OR
14
4076
4 * klopný obvod D
16
4077
4 * 2vstupové hradlo EX-OR
14
4078
8vstupové hradlo NOR/OR
14
4081
4 * 2vstupové hradlo AND
14
4082
2 * 4vstupové hradlo AND
14
4085
2 * 2násobné 2vstupové hradlo AND-OR-INVERT
14
4086
4násobné 2vstupové hradlo AND-OR-INVERT
14
4089
binární násobička impulzů
16
4093
4 * 2vstupové hradlo NAND – Schmitův klopný obvod
14
4094
8bitový posuvný registr
16
4095
klopný obvod J-K
14
4096
klopný obvod J-K
14
4097
2 * 8vstupový multiplexer/demultiplexer
24
4089
2 * monostabilní multivibrátor
16
4099
8bitový adresovatelný střadač
16


Napsal Petan před sedmi roky (2012-01-16 20:38:00) v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 7410x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.