mylms.cz

... web o elektronice


HDO a noční proud - jak to vlastně funguje?

Stejně jako proudový chránič je i tzv. „noční proud“, nebo nízký tarif obestřen rouškou tajemství. Kdy spíná? Jak spíná? Proč spíná? Co je jím vlastně napájeno? Je „levný proud“ i v jiných zásuvkách?

 

 

HDO (Hromadné Dálkové Ovládání) používá distributor el. energie k dálkovému spínání spotřebičů s větším odběrem, jako jsou tepelná čerpadla, bojlery, elektrokotle, akumulační kamna atd. Signál přepíná mezi VT (Vysoký Tarif) a NT (Nízký Tarif), který je lidově nazývaný „noční proud“. K příjmu signálu HDO slouží přijímač, který je v rozvaděči spolu s elektroměrem.
Signál HDO je vysílán (modulován) na všech fázových vodičích z vn rozvodny. Projde přes vn/nn transformátory (přímo, i přes vazební členy) a je dále distribuován ke koncovým zákazníkům. Přijímač HDO „naslouchá“ a pokud se přijímaný signál shoduje s nastaveným signálem, přepne vestavěné relé.

hdo-1Pokud je použito v domě HDO, je v elektroměrovém rozvaděči namontován vícesazbový elektroměr a přijímač HDO. Z přijímače HDO je veden signál do elektroměru a ke stykači, který blokuje spínání výkonného spotřebiče – třeba bojleru. Toto zapojení umožňuje distributorovi el. energie dálkově ovládat spotřebič, který je ke stykači připojen. Zároveň se sepnutím stykače dojde k přepnutí elektroměru tak, aby počítal spotřebovanou elektřinu do počítadla nízkého tarifu. Pokud je elektroměr přepnutý na NT je veškerá spotřebovávaná energie účtována v NT.


Dalo by se říct, že HDO má tyto dvě funkce:

  1. Přepnutí elektroměru na počítání spotřebované energie na počítadlo NT (na počítadlo je zaznamenána veškerá spotřeba, tedy i spotřebičů, které nejsou blokovány).
  2. Blokování spotřebičů s velkým odběrem (pokud není NT, nelze tyto spotřebiče zapnout).


Nejjednodušší systém HDO obsahuje jedno relé, které má přepínací kontakt. Na střed relé je připojen střední vodič (tzv. „nulák“)*. Jeden kontakt je připojen k elektroměru – přepíná v elektroměru na jaké počítadlo se bude spotřeba přičítat. Druhý kontakt je veden ke stykači, který poté spíná přímo bojler, nebo signál  pokračuje dále např. do elektrokotle. Pokud přijde signál, že se má aktivovat NT, relé přepne, na elektroměru se přepne sazba a sepne relé, které připojí bojler k napájení. Protože je elektroměr přepnut na NT je veškerá spotřeba kterou elektroměr měří (tedy nejenom bojleru) účtována v nízké sazbě.

*Pozor, u některých starších instalací je použit místo středního vodiče fázový vodič!

 

Obvykle je tedy výstup z HDO připojen na stykač, který poté spíná výkonový spotřebič. Možné poruchy jsou nefunkční HDO – nepřepíná relátko (K1) v HDO (řeší distributor el. enegrie), nebo poškozený stykač (KM1 – přerušená, nebo přepálená cívka většinou s vypadnutým jističem FA2 „Jistič HDO“). Dále pak samozřejmě může být vypadlý jistič spotřebiče (FA3), nebo poškozený spotřebič. Zde zobrazený jistič FA1 je přímo v elektroměrovém rozvaděči a je zaplombovaný.

 

hdo-2

Jednoduché připojení přijímače HDO a stykače

 

Existují i systémy s více relé. Často je HDO osazeno relátky třemi. První relé přepíná tarif na elektroměru a další dvě spínají stykače, které blokují provoz nejčastěji bojleru a elektrokotle. Každé relé může spínat v jiný čas a na jinak dlouhou dobu. Distributor tak může ovládat oba spotřebiče s velkým odběrem samostatně.

Časy spínání HDO jsou závislé na distributorovi a lokalitě, kde je HDO namontováno. Rozpis časů spínání se dá zjistit na stránkách distributora (zde pro ČEZ). Nejprve je však nutné si zjistit kódy, které jsou vytištěny na konkrétním HDO. Podle kódu se v tabulce najdou příslušné časy spínání. Někdy jsou časy spínání pravidelné (opakují se v přesně stanovený čas), jindy může být definována délka NT a přibližné časy spínání (to záleží na přesném tarifu). Distributor si poté sám zvolí, kdy spotřebiče zapnout a kdy ne – záleží na aktuálním vytížení sítě atd. Cena energie VT i NT je pak účtována podle vašeho tarifu. Většinou je cena energie v NT řádově o desítky procent levnější.

 

hdo-3

 

Na obrázku výše je přijímač HDO se dvěma relé K1 a K2. Pro K1 je kód povelu 120, pro K2 je kód povelu 131. Na stránkách ČEZu se nastaví lokalita, zadá se kód povelu a potvrdí se.

 

hdo-4

Zadání kódu na stránky distributora

 

Časy sepnutí HDO se poté zobrazí v přehledném grafu. Lze vidět, že časy sepnutí jsou totožné.

 

hdo-5

Časy spínání pro kód povelu 120

 

 

hdo-6

Časy spínání pro kód povelu 131

 

Jaký tarif je aktivní lze zjistit např. na elektrokotli, nebo na stykači (pokud to umožňuje). Další možností je zjistit, na jaké počítadlo počítá elektroměr. To je však u každého elektroměru jiné – je nutné to zjistit v návodu ke konkrétnímu elektroměru.

Nápisy L1, L2 a L3 na elektroměru zobrazují přítomnost a správný sled fází. Šipka nad nápisem T1 T2 zobrazují aktuálně účtovaný tarif. Nápis T1, nebo T2 (na obrázku není zobrazen) ukazuje jaké počítadlo je aktuálně zobrazeno. Bargraf ve spodní části displeje zobrazuje aktuální zatížení. Osobně si myslím, že toto zobrazení není moc intuitivní – chtělo by to spíše dvouřádkový displej.

Na elektroměru je červená LEDka, která signalizuje odběr. Čím rychleji bliká, tím je větší odběr. Na štítku je znázorněno, že 1000 bliknutí LEDky znamená odběr 1 kWh. Údaj 100 imp./kWh je pro impulzní výstup S0 (kontakty na svorkovnici).

 

hdo-7

Zobrazení informací na elektroměru

 

Pokud je potřeba signálem HDO blokovat i jiné přístroje, je možné je připojit na blokovaný stykač v rozvaděči, případně lze dokoupit adaptér do zásuvky, na kterém se nastaví kód povelu (stejný jako na HDO přijímači distributora). Zásuvka je poté spínána signálem HDO, podobně jako časové spínače do zásuvky. Hledejte „HDO spínač do zásuvky“.

Na videu níže je vidět modulátor HDO. Tímto zařízením se do silových vodičů moduluje signál, na který reagují přijímače HDO.

 

 

Jako zajímavost tu mám fotku HDO přijímače FMX 300 (číslo 3 značí 3 relé) se třemi relé, u kterých lze nastavit kód, který mají přijímat. Nastavení se provádí pomocí zástrček A, B a K. Na přijímači níže je pro relé 1 nastaven povel A1B6P1, relé 2 je nastaveno na povel A1B6P2 a relé 3 na povel A1B6P6. Frekvence, na které HDO přijímač pracuje je 216 a 2/3 Hz.

hdo-8

Přijímač HDO signálu FMX 300

 

hdo-9

Nastavení přijímaných signálu u přijímače HDO FMX 300Napsal Petan před osmi měsíci v kategorii Elektronika. Připojeno 1 komentář.
Přečteno 8752x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Radek | včera | https://dip.cezdistribuce.cz

Časy spínání

Děkuji za skvělý článek. Ještě doplňuji. Časy spínání pro moje odběrné místo můžu rychle najít v aplikaci DIP. Odkaz: https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal

Pěkný den.
Radek

reagovat

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.