mylms.cz

... web o elektronice


1 - Hlavní části počítače a jejich funkce, důležité parametry...

Hlavní části počítače a jejich funkce, důležité parametry, paměti počítače, druhy a jejich vlastnosti, periferie počítače

Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy). Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti.

 

Základní deska (angl. motherboard)

Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a poskytnout jim elektrické napájení. Postupem času se funkce základní desky rozšiřovala v tom, že sama začínala obsahovat některé součástky počítače, které se do ní dříve musely zapojovat zvlášť.

Typická základní deska umožňuje zapojení procesoru, operační paměti. Další komponenty (např. grafické karty, zvukové karty, pevné disky, mechaniky) se připojují pomocí rozšiřujících slotů nebo kabelů, které se zastrkávají do příslušných konektorů. Na základní desce je dále umístěna energeticky nezávislá paměť ROM, ve které je uložen systém BIOS, který slouží k oživení počítače hned po spuštění.

 

1-1 

Procesor (angl. Central Processing Unit = CPU)

Procesor základní součást počítače, která vykonává strojový kód spuštěného počítačového programu. Ten je složen z jednotlivých strojových instrukcí, které jsou uloženy v operační paměti počítače. Procesor je v současnosti velmi složitý sekvenční integrovaný obvod umístěný na základní desce počítače.

 

1-2s

 

Operační paměť

Operační paměť je vnitřní elektronická paměť číslicového počítače typu RWM-RAM, určená pro dočasné uložení zpracovávaných dat a spouštěného programového kódu. Tato paměť má obvykle rychlejší přístup, než vnější paměť (např. pevný disk). Tuto paměť může procesor adresovat přímo, pomocí podpory ve své instrukční síti. Strojové instrukce jsou adresovány pomocí instrukčního ukazatele a k datům se obvykle přistupuje pomocí adresace prvku paměti hodnotou uloženou v registru procesoru nebo je adresa dat součástí strojové instrukce. Operační paměť je spojena s procesorem pomocí sběrnice, obvykle se mezi procesor a operační paměť vkládá rychlá vyrovnávací paměť typu cache, neboli paměť, která je přímo přístupná procesoru.

Důležité parametry

 • Velikost – kolik dat lze do paměti uložit (běžně GB)
 • Rychlost – jakou rychlostí je paměť schopna komunikovat s ostatním hardware (běžně GB/s)
 • Připojení – konektor, nebo patice, do které se paměť připojí (DIP, DIMM, DDR DIMM, …)

 

Pevný disk (angl. Hard Disk Drive = HDD)

Pevný disk je zařízení, které se používá v počítačích a ve spotřební k dočasnému nebo trvalému uchovávání většího množství dat pomocí magnetické indukce. Předchůdcem pevných disků je magnetická páska a disketa. Jejich současnými největšími konkurenty jsou SSD disky a USB flash disk, které využívají stálé flash paměti.

1-3

Důležité parametry

 • Velikost – kolik dat lze do paměti uložit (běžně stovky GB)
 • Rychlost – jakou rychlostí je paměť schopna komunikovat s ostatním hardware (běžně GB/s)
 • Rychlost otáčení ploten – rychlost, jakou rotují plotny (5400ot/min, 7200ot/min, 10000ot/min)
 • Připojení – konektor, pomocí kterého se disk připojí (IDE, SATA, SCSI, USB)

 

Grafická karta

Grafická karta je součástí počítače a stará se o zobrazení obrazu na monitoru, grafické výpočty atd. Grafický čip nižšího výkonu je většinou součástí základní desky.

Důležité parametry

 • Připojení – konektor, pomocí kterého se grafická karta připojí (ISA, PCI, AGP, PCI-E)
 • Výstup – výstup obrazových dat (VGA, S-Video, DVI, HDMI, DisplayPort)
 • Grafické módy – rozlišení, které je karta schopna zobrazit
 • Velikost paměti – paměť přímo na grafické kartě, do které se ukládají zpracovávané data
 • Výkon GPU – počet shaderů, které je schopna grafická karta vykreslit

 

Klávesnice

Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače. Počítačová klávesnice má na vrchní straně tlačítka, zvané klávesy. Ve většině případů stisk klávesy způsobí odeslání jednoho znaku. Některé klávesy slouží jen jako předvolba. Odeslání některých symbolů pak vyžaduje stisk (úhoz) či držení několika kláves současně nebo postupně. Klávesnice je též důležitá jako prostředek k zadávaní hesel, psaní zpráv atd.

 

Počítačová myš

Počítačová myš je malé polohovací zařízení, které převádí informace o svém pohybu po povrchu plochy (např. desce stolu) do počítače, což se obvykle projevuje na monitoru jako pohyb kurzoru. Nachází se na ní jedno či více tlačítek, může obsahovat jedno i více koleček pro usnadnění pohybu v dokumentu. Ze spodní strany nalezneme zařízení snímající pohyb. Připojuje se stejnými porty jako klávesnice

 

Scanner

Scanner je zařízení umožňující převedení fyzické 2D nebo 3D předlohy do digitální podoby pro další využití. Předloha je pomocí snímače (CMOS) převedena na bitmapu a ta zobrazena v počítači.

Tablet Tablet je polohovací zařízení skládající se z pevné podložky s aktivní, zpravidla obdélníkovou či čtvercovou, plochou a z pohyblivého snímacího zařízení v podobě bezdrátového pera. Tato vstupní periferie umožňuje ovládat počítač podobným způsobem jako počítačová myš (ovládání kurzoru), v případě pera je použitelná i ke kreslení volnou rukou.

 

Monitor

Monitor je základní výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací. Dříve hlavně CRT (vakuová obrazovka) jsou dnes vytlačovány LCD (tekuté krystaly) monitory hlavně kvůli snižující se ceně, nízké spotřebě, rovné zobrazovací ploše, …

 

Tiskárna

Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium. Nejdůležitější parametr je rozlišení, které se uvádí v DPI.

 

Reproduktor

Digitální signál se na zvukové kartě převede na analogový a poté v reproduktoru na akustický.


Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránku.Napsal Petan před sedmi roky (2012-02-03 14:42:00) v kategorii ELN. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 26726x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.