mylms.cz

... web o elektronice


Náhrada lineárního stabilizátoru 78xx DC-DC měničem

V jedné aplikaci jsem potřeboval snímat polohu enkodérem s 5V napájením a výstupem do PLC. Vytvořil jsem tedy jednoduchý TTL > HTL převodník, který byl napájen 24 V a měl zpět 24V výstup pro PLC. Napájení a výstup enkodéru je v logice TTL, tedy vše na pěti voltech. 5V napětí pro logiku i snímač původně zajišťoval obyčejný lineární stabilizátor 7805 osazený chladičem. 

S jedním enkodérem nebyl problém provozovat stabilizátor při rozumných teplotách. Při rozšíření systému ještě o jeden enkodér a zdvojením převodníku by již výkonová ztráta na stabilizátoru byla neúnosná. Rozhodl jsem se tedy v hotovém převodníku nahradit lineární stabilizátor 7805 čínským DC-DC měničem MINI-360 tak, aby nebylo nutné předělávat DPS.

 

78xx-menic-1 

Samozřejmě, „obvod“ není nic světoborného. Samozřejmě že existují i hotová řešení, viz komentáře. Jedná se pouze o zakoupený DC-DC měnič připájený na univerzální desku. Tento měnič je vybaven obvodem MP2307. Jedná se vlastně o katalogové zapojení, kde jsou nastavovací rezistory R1 a R2 nahrazeny malým trimrem, takže lze výstupní napětí regulovat v rozsahu od 1 do 17 V.

 

78xx-menic-2

 

Obvod MP2307 má však nevýhodu v poměrně nízkém maximálním napájecím napětí. VINmax je sice 26 V, ale maximální doporučené napájecí napětí je max. 23 V. Protože obvod napájím 24 V, použil jsem „pro sichr“ tři diody 1N4007 v sérii. Na každé je úbytek cca 0,6 V, tedy dohromady necelé dva volty. Možné by bylo použít snížení napětí předřadným rezistorem, ale jeho odpor by závisel na maximálním proudovém odběru (UR = R * IR). Dioda má úbytek napětí konstantní. I když je již vstupní a výstupní kondenzátor přítomen, přidal jsem na desku dva keramické kondenzátory 100 nF. 

Jak jsem již psal, výstupní napětí lze jednoduše nastavit trimrem. To jsem nastavil na 5 V a vstup i výstup změřil osciloskopem – chtěl jsem vědět, jaké je na vstupu a výstupu zvlnění. Naměřené hodnoty odpovídají informacím v datasheetu. Hodnoty jsou měřeny při zatížení regulátoru proudem cca 100 mA.

 

78xx-menic-7

Hodnoty zvlnění z datasheetu

 

 

78xx-menic-6

Zvlnění napájecího napětí. Střídavá složka, napětí cca 30 mV, frekvence cca 330 kHz

 

 

78xx-menic-5

Stabilita výstupního napětí

 

 

78xx-menic-4

Zvlnění výstupního napětí. Střídavá složka, napětí cca 30 mV, frekvence cca 330 kHz

 

Myslím, že obvod hravě poslouží jako náhrada lineárního stabilizátoru. S tímto levným DC-DC měničem mám již kladné zkušenosti, takže se zhoršené životnosti nebojím. Nevýhoda je samozřejmě ve velkém napájecím napětí a tím i ve snížené účinnosti (viz datasheet). Nicméně účinnost je i tak znatelně větší než při použití lineárního stabilizátoru, takže není potřeba tolik „protopit“. Obvod stačí vyměnit „jedna ku jedné“ a může se měřit. Napsal Petan před jedním rokem (2018-02-13 12:00:00) v kategorii Elektronika. Připojeno 1 komentář.
Přečteno 1647x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | HaD | před jedním rokem (2018-02-17 16:51:17)

Dnes se dají lehce sehnat hotové měniče, např. K7805. Podle typu 500mA – 2A, max. napětí kolem 36V. https://www.ecom.cz/…_name=D62280

 • Peťan: Jj, existuje spousta DC-DC měničů. Tenhle je taky za docela dobrý peníze. Dostal jsem i tip na tento měnič, který má pinout stejný jako 78xx a dá se mu měnit výstupní napětí.
 • reagovat

  Připojte váš komentář!

  Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
  E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
  Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

  Fields marked with * are required.
  Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
  Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.