mylms.cz

... web o elektronice


Oprava zadní brzy u Yuki SM 250

Kamarád měl již po několikáté problém s brzdami na jeho motorce Yuki SM 250. Konkrétně se stávalo, že se zadní brzda přestala vracet a stále brzdila. Protože se problém již několikrát opakoval a pumpičku je přitom poměrně jednoduché vyčistit a nakonzervovat tak, aby se problém zas tak často neprojevoval, v autorizovaném servise majitele motorky s touto poruchou vždy rádi uvítají.

brzdy-yuki-0 

Celý problém spočívá v špatné konstrukci a nízké kvalitě použitých materiálů

brzdy-yuki-7

Obr. 1 – Řez brzdovou pumpičkou

Na obráku č. 1 je řez brzdovou pumpičkou. Páka pedálu tlačí na pístek, který vytlačuje brzdovou kapalinu do brzdového třmenu, tedy do zadní brzdy. Vratný pohyb je zajištěn vratnou pružinou. První problém je, že páka pedálu netlačí na píst v ose. Píst je nesymetricky namáhán a dojde k jeho roztažení. Začne zadrhávat a po nějaké době už pružina nestačí k jeho vratnému pohybu. Další problém je v použitých materiálech – ty jsou málo odolné korozi. Okolo manžety se dovnitř dostane vlhkost, pumpička začne oxidovat a vzniklé oxidy vymezí vůli mezi tělem pumpičky a pístkem- ten se opět přestane pohybovat, protože vratná pružina nemá dostatečnou sílu.

Oprava je poměrně snadná, i když není stoprocentní. Jde spíš o vyčištění a nakonzervování, aby se závada opakovala co nejméně.

Nejprve je nutné pumpičku demontovat z motorky. Ta je přišroubována dvěma šrouby s maticovou hlavou. Na pumpičce je dále napojena hydraulická hadice k zadní brzdě a spínač brzdových světel. Tento spínač se reaguje na zvýšení tlaku v brzdovém okruhu. 

 

brzdy-yuki-1

Obr. 2 – Umístění brzdové pumpičky

 

 Na demontované pumpičce se přehrne manžeta, odstraní segerovka a vytáhne páka pedálu. Pokud je pístek zaseknutý uvnitř, lze ho vyklepnout pomocí ocelové tyčky která se do pumpičky strčí vývodem k zadní brzdě. Je nutné dávat pozor, aby se tyčka nedotýkala vnitřních stěn pumpičky – mohlo by dojít k jejich poškození (poškrábání) a pumpička by mohla přestat těsnit!

brzdy-yuki-2

Obr. 3 – Demontovaná pumpička – jednotlivé díly

 

brzdy-yuki-3

Obr. 4 – Pohled dovnitř pumpičky. Je zde vidět koroze

 

brzdy-yuki-4

Obr. 5 – Pístek

 

Části pumpičky, které jsou zoxidované je nutné očistit. To lze provést jemným smirkovým papírem, nebo houbičkou na matování nerezové oceli. Je nutné, aby byl povrch čistý, ale nebyly v něm rýhy např. od pilníku. Pokud je přední část pístku deformovaná je nutné ji osoustružit tak, aby se pístek v pumpičce plynule pohyboval. Případně je možné přední část opatrně opilovat. Pozor na poškození těsnění! Pístek se poté vloží do pumpičky a vyzkouší se, jestli s ním jde volně pohybovat.

Pokud je vše v pořádku, pumpička se složí – do pumpičky se opatrně vloží pístek, zajistí se podložkou a segerovkou. Místo, kde se setkává pístek a páka pedálu se vyplní vazelínou! Vazelínou je též vhodné vyplnit celou manžetu. To je nutné kvůli zamezení další oxidace. Do pumpičky se nalije vývodem k zadní brzdě doporučená brzdová kapalina (pumpička se stiskne a během nalévání brzdovky se pomalu uvolňuje) a přišroubuje se vývod a spínač brzdového světla. Nyní je potřeba pečlivě brzdu odvzdušnit.

Zadní brzdový třmen se obalí nějakým hadrem – bude vytékat brzdová kapalina.

  • Otevře se nádobka brzdové kapaliny a doplní se, aby byla zcela plná (Obr. 6).
  • Povolí se odvzušňovací šroub a naplno se stiskne brzdový pedál (Obr. 7). Ze šroubu vyteče malé množstvi brzdové kapaliny.
  • Odvzdušňovací šroub se dotáhne a poté se pedál uvolní.
  • V nádobce brzdové kapaliny klesne hladina – tu je nutné opět doplnit.
  • Tento postup se několirát opakuje. 

 

Postup se opakuje do té doby, dokud z odvzdušňovacího šroubu nevytéká brzdová kapalina bez bublin. Bublina je na začítku hadice – u pumpičky. Takže nejprve vytéká samotná brzdovka, poté s bublinami a pak zase samotná brzdovka. Po správném odvzdušnění nesmí pedál pružit a brzda musí i při slabém stisknutí ihned brzdit. Nádobka se doplní na doporučený maximální stav a přišroubuje se víčko. Stroj se opatrně projede a vyzkouší se správná funkce zadní brzdy.

 

brzdy-yuki-5

Obr. 6 – Odvzdušňování brzd

 

 

 

brzdy-yuki-6

Obr. 7 – Odvzdušňování brzd

 

 Úvodní obrázek je ze stránky www.motorkari.czNapsal Petan před třemi roky (2016-08-20 13:38:00) v kategorii Ostatní. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 3164x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.