mylms.cz

... web o elektronice


Ovládání kotlů a bojlerů NH

TATO STRÁNKA JE SOUKROMÁ – NEVEDOU NA NÍ ŽÁDNÉ ODKAZY A BEZ PŘÍMÉHO ODKAZU JI NELZE ZOBRAZIT!

 

Modul „Ovládání kotlů a bojlerů …“ slouží ke vzdálenému ovládání kotlů a bojlerů přes internet. Webová stránka je uložena přímo v řídícím systému a lze se na ní připojit zadáním příslušné adresy zařízení.

Systém je založen na systému Tecomat Foxtrot. Používá rozšířený modul na sběrnici TCL a komponenty cFox na sběrnici CIB.

 

Modul umožňuje:

 • Vzdálenou kontrolu signálů HDO a jejich simulaci
 • Zobrazování aktuální a akumulované spotřeby el. energie (je nutné k modulu připojit elektroměr přes rozhraní S0)
 • Možnost zapnout bojler a topení v každém apartmánu zvlášť
 • Týdenní program spínání kotlů a bojlerů pro každý apartmán zvlášť (max. 2 časy sepnutí a vypnutí za den)
 • Automatické vypnutí kotle při překročení požadované tepoty
 • Automatické zapnutí kotle při poklesu teploty pod nezámrznou teplotu (musí být sepnuto HDO)
 • Postupné spínání bojlerů a kotlů kvůli omezení proudových nárazů

 

Po zadání adresy se zobrazí přihlašovací okno. Je nutné zadat jméno a heslo a potvrdit tlačítkem „Login“

 

novahajovna-0

 Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní stránka na které se zobrazuje:

 • Aktuální datum a čas
 • Stav signálů HDO pro bojlery a kotle
 • Aktuální teploty v apartmánech
 • Stav povolení/zakázání bojlerů a kotlů
 • Aktuální stav (zapnuto/vypnuto) bojlerů a kotlů

novahajovna-1

 

 

BOJLERY

Bojler je zapnut pokud:

 • Bojler je povolen
 • Je aktivní signál HDO, nebo simulované HDO pro bojlery
 • Bojler je spuštěn pomocí týdenního programu

 

Kliknutím na tlačítko „BOJLERY“ se zobrazí možnost nastavení týdenních programů pro jednotlivé bojlery. Dále je zde možnost zapnout a vypnout bojlery ve všech apartmánech zároveň.

novahajovna-2

 

 

Zvolením apartmánu se zobrazí týdenní program. Každý bojler jde povolit/zakázat a nastavit u něho týdenní program spouštění. Program se uloží tlačítkem „Uložit“. Zelená kontrolka v rohu tabulky signalizuje aktuální stav bojleru – zapnut/vypnut.

novahajovna-3

 

 

KOTLE

Kotel je zapnut pokud:

 • Kotel je povolen
 • Je aktivní signál HDO, nebo simulované HDO pro kotle
 • Kotel je spuštěn pomocí týdenního programu
 • Teplota v požadovaném apartmánu je nižší než nastavená

 

Pokud je kotel zakázán, řídí se jeho spouštění podle nezámrzné teploty (ochrana proti poškození v zimních měsících):

 • Kotel je zakázán
 • Je aktivní signál HDO, nebo simulované HDO pro kotle
 • Teplota v apartmánu klesla pod nastavenou nezámrznou teplotu

 

Nastavení časových programů, povolení a zakázání kotle je stejné jako u bojlerů.

novahajovna-4

 

 

Kliknutím na tlačítko „Teploty“ se zobrazí seznam nastavených a aktuálních teplot v jednotlivých apartmánech. Dále lze nastavit nezámrznou teplotu. Při poklesu teploty v apartmánu pod nezámrznou teplotu se spustí topení v apartmánu nezávisle na jeho povolení a týdenním programu.

Nezámrznou teplotu lze nastavit od 2 °C do 25 °C, standardní teplotu v apartmánech lze nastavit od  5 °C do 45 °C.

novahajovna-6

 

NASTAVENÍ

V nastavení jsou zbylé volby. V tomto menu lze

 • nastavit datum a čas (uložení se provede tlačítkem „Uložit“). Systém si sám přepíná letní a zimní čas. 
 • vynulovat počítadlo celkové spotřeby elektrické energie
 • zapnout a vypnout simulaci signálů HDO
  • Při zapnutí simulace signálu HDO je signál simulován pouze po dobu, kdy není přítomen skutečný signál HDO. Po příchodu skutečného signálu HDO je simulace vypnuta.
 • změnit přihlašovací jméno a heslo
  • původní jméno a heslo se zobrazí v prvních dvou kolonkách
  • zadáním nového jména (pole lze nechat původní), hesla a potvrzením hesla se změní jméno a heslo na nově nastavené
  • úspěšnou změnu jména a hesla signalizuje rozsvícení kontrolky na tlačítku „Uložit“
 • Nové jméno a heslo bude nutné použít při příštím přihlášení

novahajovna-7

 Napsal Petan před 20 roky (2000-01-03 00:00:00) v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 67x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.