mylms

... web o elektronice


Ovládání kotlů a bojlerů NH

TATO STRÁNKA JE SOUKROMÁ – NEVEDOU NA NÍ ŽÁDNÉ ODKAZY A BEZ PŘÍMÉHO ODKAZU JI NELZE ZOBRAZIT!

 

Modul „Ovládání kotlů a bojlerů …“ slouží ke vzdálenému ovládání kotlů a bojlerů přes internet. Webová stránka je uložena přímo v řídícím systému a lze se na ní připojit zadáním příslušné adresy zařízení.

Systém je založen na systému Tecomat Foxtrot. Používá rozšířený modul na sběrnici TCL a komponenty cFox na sběrnici CIB.

 

Modul umožňuje:

 • Vzdálenou kontrolu signálů HDO a jejich simulaci
 • Zobrazování aktuální a akumulované spotřeby el. energie (je nutné k modulu připojit elektroměr přes rozhraní S0)
 • Možnost zapnout bojler a topení v každém apartmánu zvlášť
 • Týdenní program spínání kotlů a bojlerů pro každý apartmán zvlášť (max. 2 časy sepnutí a vypnutí za den)
 • Automatické vypnutí kotle při překročení požadované tepoty
 • Automatické zapnutí kotle při poklesu teploty pod nezámrznou teplotu (musí být sepnuto HDO)
 • Postupné spínání bojlerů a kotlů kvůli omezení proudových nárazů

 

Po zadání adresy se zobrazí přihlašovací okno. Je nutné zadat jméno a heslo a potvrdit tlačítkem „Login“

 

novahajovna-0

 Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní stránka na které se zobrazuje:

 • Aktuální datum a čas
 • Stav signálů HDO pro bojlery a kotle
 • Aktuální teploty v apartmánech
 • Stav povolení/zakázání bojlerů a kotlů
 • Aktuální stav (zapnuto/vypnuto) bojlerů a kotlů

novahajovna-1

 

 

BOJLERY

Bojler je zapnut pokud:

 • Bojler je povolen
 • Je aktivní signál HDO, nebo simulované HDO pro bojlery
 • Bojler je spuštěn pomocí týdenního programu

 

Kliknutím na tlačítko „BOJLERY“ se zobrazí možnost nastavení týdenních programů pro jednotlivé bojlery. Dále je zde možnost zapnout a vypnout bojlery ve všech apartmánech zároveň.

novahajovna-2

 

 

Zvolením apartmánu se zobrazí týdenní program. Každý bojler jde povolit/zakázat a nastavit u něho týdenní program spouštění. Program se uloží tlačítkem „Uložit“. Zelená kontrolka v rohu tabulky signalizuje aktuální stav bojleru – zapnut/vypnut.

novahajovna-3

 

 

KOTLE

Kotel je zapnut pokud:

 • Kotel je povolen
 • Je aktivní signál HDO, nebo simulované HDO pro kotle
 • Kotel je spuštěn pomocí týdenního programu
 • Teplota v požadovaném apartmánu je nižší než nastavená

 

Pokud je kotel zakázán, řídí se jeho spouštění podle nezámrzné teploty (ochrana proti poškození v zimních měsících):

 • Kotel je zakázán
 • Je aktivní signál HDO, nebo simulované HDO pro kotle
 • Teplota v apartmánu klesla pod nastavenou nezámrznou teplotu

 

Nastavení časových programů, povolení a zakázání kotle je stejné jako u bojlerů.

novahajovna-4

 

 

Kliknutím na tlačítko „Teploty“ se zobrazí seznam nastavených a aktuálních teplot v jednotlivých apartmánech. Dále lze nastavit nezámrznou teplotu. Při poklesu teploty v apartmánu pod nezámrznou teplotu se spustí topení v apartmánu nezávisle na jeho povolení a týdenním programu.

Nezámrznou teplotu lze nastavit od 2 °C do 25 °C, standardní teplotu v apartmánech lze nastavit od  5 °C do 45 °C.

novahajovna-6

 

NASTAVENÍ

V nastavení jsou zbylé volby. V tomto menu lze

 • nastavit datum a čas (uložení se provede tlačítkem „Uložit“). Systém si sám přepíná letní a zimní čas. 
 • vynulovat počítadlo celkové spotřeby elektrické energie
 • zapnout a vypnout simulaci signálů HDO
  • Při zapnutí simulace signálu HDO je signál simulován pouze po dobu, kdy není přítomen skutečný signál HDO. Po příchodu skutečného signálu HDO je simulace vypnuta.
 • změnit přihlašovací jméno a heslo
  • původní jméno a heslo se zobrazí v prvních dvou kolonkách
  • zadáním nového jména (pole lze nechat původní), hesla a potvrzením hesla se změní jméno a heslo na nově nastavené
  • úspěšnou změnu jména a hesla signalizuje rozsvícení kontrolky na tlačítku „Uložit“
 • Nové jméno a heslo bude nutné použít při příštím přihlášení

novahajovna-7

 Napsal Petan před 19 roky v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 41x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.