mylms

... web o elektronice


Reléové obvody

Ne že bych se tu nějak závratně hrabal v relátkách, to ne… Ale sem-tam člověk potřebuje něco pomocí relé zapínat, vypínat, přepínat, ovládat a tak podobně a nějaký takový jednoduchý schéma přijde vhod. Zatím tu jsou jen základní logické funkce + klopný obvod RS. Snažím se vyhnout časovačům a podobným chytřejším „relátkům“.

K čemu takové obvody? Např. obvod OR by mohl sloužit k zapínání světel z více míst, XOR je obyčejný schodišťák, obvod RS by mohl ovládat např. čerpadlo pomocí dvou plovákových spínačů pouze se spínacím kontaktem. Určitě by se našlo spousta dalších uplatnění.

Většina složitějších obvodů jde zapojit i nakreslit více způsoby. Snad časem ještě něco přidám…

Logické funkce


Ostatníhradla-1

Logická funkce YES 

hradla-2

Logická funkce NOT

 

hradla-3

Logická funkce AND (dvouvstupová)

 

hradla-4

Logická funkce NAND (dvouvstupová)

 

hradla-6

Logická funkce OR (dvouvstupová)

 

hradla-7

Logická funkce NOR (dvouvstupová)

 

hradla-8

Logická funkce XOR

 

hradla-9

Klopný obvod RS (preferováno S)

 

hradla-10

Klopný obvod RS (preferováno R)

 

hradla-11

Dvoubitová sčítačka

 

Modul dvouručního spouštění

Tento obvod by mohl sloužit jako modul dvouručního spouštění. Je potřeba stisknout obě tlačítka (SB1 a SB2) zároveň, nebo alespoň v takovém rozestupu (nastaven kondenzátorem C1 a rezistorem R1) aby se sepnul výstup. Tento obvod samozřejmě nenahrazuje bezpečnostní moduly dvouručního spouštění! Jde spíše o takovou zajímavost…

Princip funkce: Standardně je sepnuto relé KA1 přes rozpínací kontakty tlačítek. Stisknutím obou tlačítek zároveň je relé KA1 odpojeno od napájení, ale jeho odpad je zpožděn nábojem kondenzátoru C1. Relé KA2 je sepnuto přes stále ještě sepnutý kontakt relé KA1 a spínací kontakty tlačítek SB1 a SB2. Kontakt relé KA1 je po sepnutí nahrazen samodržným kontaktem KA2.1. Kontakty relé KA2 spínají výstup. Pro další aktivaci obvodu je nutné obě tlačítka uvolnit, aby se sepnulo relé KA1 a nabil kondenzátor C.

Maximální časová prodleva mezi stisknutími tlačítek se nastavuje kondenzátorem C1 a rezistorem R1. Relé by mělo odpadnout do cca 0,5 s po stisknutí tlačítka. Relé je vhodné použít nízkopříkonové, aby nebylo nutné používat moc velký kondenzátor a aby byla zachována rychlost obvodu. Spínací kontakty SB1 a SB2 by mohli být zpožděné proti rozpínacím kontaktům. Výstup obvodu je vhodné kvůli zvýšení bezpečnosti vést přes co nejvíce kontaktů relé KA2 (omezí se porucha např. při svaření jednoho kontaktu). Pro další zvýšení bezpečnosti by do výstupní větve mohli být zařazeny další spínací kontakty tlačítek (není zakresleno) a do větvě napájení relé KA1 zapojen rozpínací kontakt relé KA2 (není zakresleno) – pokud by došlo k mechanickému zaseknutí relé KA2 lze výstup deaktivovat uvolněním tlačítek. Další aktivace by nebyla možná díky nemožnosti resetování obvodu KA1.

 

hradla-12

Schéma zapojení

 

Vytvoření impulsu po sepnutí

Tento obvod vytvoří po sepnutí spínače SB1 na výstupu KA2 vždy stejně dlouhý impuls. V klidovém stavu se nabije kondenzátor C1 na napájecí napětí. Rezistor v sérii omezuje proud vybíjení a nabíjení. Sepnutím relé KA1 dojde k připojení kondenzátoru na relé KA2, to se sepne a bude napájeno pouze po dobu, kdy bude na kondenzátoru napětí. Poté odpadne. Délku impulzu lze změnit kapacitou kondenzátoru, odporem rezistoru R1 a proudovým odběrem relé. Mezi dvěma impulsy je nutné relé KA1 odpojit alespoň na dobu, než se C1 nabije na plné napětí. V opačném případě bude výstupní impuls kratší. Dioda D1 je v obvodu kvůli tomu, aby se kondenzátor plně nabyl a aby z něj nebyly napájeny ostatní obvody.

 

hradla-13

Schéma zapojení – vytvoření impulsu

 

 

Zpožděné vypnutí (delay-off)

Níže popsaný obvod zpozdí čas odpadnutí relé KA1 o čas nastavený kondenzátorem C1 a rezistorem R1 (slouží k omezení nabíjecího proudu). Při stisku tlačítka SB1 se přes diodu sepne relé KA1. Po uvolnění tlačítka je relé KA1 drženo v zapnutém stavu nabitým kondenzátorem C1 (čas „t“). Podle velikosti kondenzátoru, proudového odběru relé a vřazeným rezistorem lze měnit časovou konstantu. Doporučuji použít relé s nízkým odběrem proudu – lze pak použít kondenzátor rozumné velikosti. Tlačítko SB1 je nutné sepnout alespoň na takovou dobu, aby se kondenzátor stihl plně nebít.
Tento princip je použit i v obvodu dvouručního spouštění. Dioda D1 je v obvodu kvůli tomu, aby se kondenzátor plně nabyl a aby z něj nebyly napájeny ostatní obvody.

 

hradla-14

 

 

Reverzace pomocí dvou relé

Tento jednoduchý obvod dokáže zapnout a reverzovat napětí na výstupu. Na vstupu je stejnosměrné napětí. Na výstupu je propojen spotřebič u kterého je nutné reverzovat napětí (např. ss motor, Peltierův článek apod.). Pokud jsou obě relé vypnuta, nebo zapnuta není na svorkách spotřebiče žádný potenciál. Sepnutím jednoho, nebo duhého se připojí plus a mínus v jednom, nebo v druhém směru.

 

hradla-15

 Napsal Petan před třemi roky v kategorii Elektronika. Připojeno 1 komentář.
Přečteno 7427x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

Některé části textů mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Bohumil Sieber | před sedmi měsíci

RS obvod

Nečekal jsem, že v roce 2017 bude ještě někdo, kdo bude preferovat NOVÉ zařízení poskládané z relé před jednoduchým PLC.
Situace nastala a jsem rád, že obvody (z LOGO! Seimens) nemusím vymýšlet a mohu použít předložená schémata.

Děkuji za úsporu času.
( projektant MITTAL Ostrava )

reagovat

Připojte váš komentář!

* Hvězdičkou jsou označena povinná pole. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře.