mylms.cz

... web o elektronice


Řízení výkonu pomocí tyristorů a triaků, výkonové spínání, řídící obvody

Mají-li být řízeny např. otáčky stejnosměrného motoru, jas žárovky apod. musí být měnitelné u napětí (ať už usměrněné, či střídavé). Použití předřadného reostatu by bylo při velkých výkonech nevýhodné pro velké ztráty na jeho odporu.

Při použití tyristorů a triaků může být fáze propustnosti v každé proudové větvi časově omezena a tím je možné výstupní napětí řídit s minimálními ztrátami.

Řízení pomocí tyristorů a triaků je principiálně stejné. U větších výkonů se používají dva tyristory zapojené antiparalelně, neboť má každý tyristor půlperiodu na obnovení závěrné vrstvy a chladnutí. Lze tedy řídit vyšší frekvence i výkony. Triaky je vhodné použít při řízení nižších frekvencí (síť 50 Hz) a nižších výkonů (řádově stovky až tisíce wattů). Schéma jednoduché triakové regulace naleznete v článku Triakový regulátor/triaková regulace.

Při fázovém řízení je tyristor sepnut v určitém okamžiku kladné půlvlny a vypnut při poklesu napětí k nule (poklesu proudu pod úroveň vratného proudu). Zapalovací úhel α udává o kolik je úhel zapálení posunut oproti začátku kladné půlvlny. Při čistě ohmické zátěži protéká zátěží proud od otevření do uzavření tyristoru. Doba průtoku proudu je dána úhlem Θ.

21-1 

Při induktivní zátěži dochází k fázovému posunu mezi proudem a napětím. Proud se zpožďuje za napětím. Při průchodu napětí nulou protéká ještě kladný proud a tyristor je ještě otevřený po dobu poloviny záporné půlvlny. Indukčnost v tuto dobu pracuje jako generátor napětí (napětí a proud mají různou polaritu). Má-li být toto záporné napětí potlačeno přiřazuje se k indukčnosti paralelně zkratovací dioda.

21-2

 

Způsob řízení

Dnes se většinou k řízení tyristorů používají integrované obvody, které umožňují sepnutí tyristoru v rozpětí 0–180° a nastavení je lineární (vzhledem k řídícímu napětí). Pro jednoduché aplikace řídící nižší výkony lze použít jednoduché řídící obvody složené pouze z několika součástek.

21-3

 

21-4

 

Vypínací obvody

Pro regulaci velkých napětí, nebo proudů jsou většinou používány tyristory. Na rozdíl od spínání střídavých proudů, kde je tyristor zhášen průchodem proudu nulou, musí mít stejnosměrný tyristorový regulátor zhášecí, případně komutační obvod. V prvním případě se vypínací obvod hodí pro rychlé zapnutí. Na rychlosti vypnutí vzhledem k použití mechanických spínačů nezáleží.

21-5

 

21-6

Vyšších spínacích frekvencí lze dosáhnout použitím vypínacích GTO tyristorů.Napsal Petan před devíti měsíci (2018-07-27 22:00:00) v kategorii ELN. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 2411x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.