mylms.cz

... web o elektronice


Staré relé - relé RPX200

Tento článek je součástí článku Zapojení starých relé, který slouží jako rozcestník. K některým relátkům vychází videa na YouTube.

Relé se schmitttovým klopným obvodem - obsahuje hybridní integrovaný obvod WNB 004. Relé se napájecím napětím sepne, pomocným obvodem s malým procházejícím proudem lze relé vypnout.

Tranzistorové relé RPX200 je modifikací pomocného relé s klopným zesilovačem, které lze využít všude tam, kde je nutno ovládat výkonové kontakty malým příkonem v řádu μW a mW. Nahrazuje předchozí typy RPX102, 106, 112 a 116. RPX 200 B je speciální provedení relé, které lze nainstalovat i do prostředí s nebezpečím výbuchu – nahrazuje RPX 112 B.

  • Napájecí napětí: 24 V (dc); 24, 48, 110 a 220 V (ac)
  • Výstupní stabilizované napětí – svorky 3 a 11: 9,3 – 11 V (max. 10 mA)
  • Příkon: 1,5 W – 3,6 W
  • Ovládací napětí: 3 – 30 V (dc)
  • Ovládací proud: 10 mA (dc), 1 mA u RPX200B
  • Kontakty: 2 přepínací(8 A/220V; 6A dc). U relé RPX200B a BR lze jeden přepínací kontakt zapojit v jiskrově bezpečném vstupu.
  • Provedení: Modurel K2M, nebo Modurel K3M

 

 

zapojeni-rele-23

Relé RPX 200 s napájecím napětí 220 V 50–60 Hz, 2P = dva přepínací kontakty. 

Vnitřní zapojení RPX200

Pomocné relé je buzeno z dvoutranzistorového klopného zesilovače WNB 004 v hybridním provedení. Není-li na vstupu zesilovače (svorky 5, 6 a 7) přiveden kladný signál, je relé sepnuto. Po přivedení signálu na některý ze vstupů relé odpíná. Přivedením trvalého kladného napětí na vstup (např. propojením svorek 4 a 6)  je relé rozepnuto. Uzemněním tohoto vstupu (např. propojením svorek 7 a 11) relé sepne.

U stejnosměrných provedení je nutné dodržet polaritu napájecího i ovládacího napětí. Při ovládání vnějším ovládacím napětím se nesmí překročit hodnoty napětí a proudu 30 V, 10 mA (je též nutné dodržet polaritu napětí). Relé obsahuje polovodičové součástky, je tedy nutné vyvarovat se napěťovým špičkám.

zapojeni-rele-35

Vnitřní zapojení relé RPX200

 

Vnitřní zapojení RPX200 B

Při rozpojených ovládacích svorkách 13 a 15 je první tranzistor uzavřený, druhý otevřený, cívka relé zapojená v jeho kolektoru je buzena a kotva relé je přitažena. Spojením ovládacích svorek je báze prvního tranzistoru kladnější než emitor. Tranzistor je otevřen a úbytek na něm je menší než napětí potřebné k otevření druhého tranzistoru, který se uzavírá. Relé není buzeno a kotva odpadá. Relé odpadá při řídícím odporu menším než 100 kΩ a přitahuje se při větším než 1 MΩ. Jeden kontakt relé (k2) lze zapojit v obvodu vlastního jiskrově bezpečného vstupu (např. ovládací tlačítko) – neplatí u RPX200 B 2P.
Uzemnění musí být vždy připojeno!

Existuje ještě varianta RPX200BR, která má opačnou logiku spínání. Spojením svorek 13 a 15 relé spíná. Rozdíl je v buzení vnitřního relé, které je spínáno pomocným NPN tranzistorem z 3. výstupu obvodu WNB 004.

Varianta RPX200 B 2P má oba přepínací kontakty silové. Přepínací kontakt k1 má svorky shodné, kontakt k2 používá svorky 7–9–10. Svorky 17–19–21 jsou nezapojeny.

zapojeni-rele-36

Vnitřní zapojení relé RPX200B

 

 

Způsoby zapojení

Spínání externím kontaktem

Spínání relé je možné externím kontaktem, kterým prochází proud max. 120 μA z vnitřního zdroje relé. Není nutné použít další napájecí zdroj, kontakt musí umožňovat spínání takto malého proudu (zlacené kontakty). Připojením kladného napětí se relé rozepne. Trvalým připojením kladného napájecího napětí a uzemněním vstupu se relé sepne. Viz grafika níže.

zapojeni-rele-37

 

Spínání externím napětím

Připojením externího ovládacího napětí lze ovládat kontakty relé – přivedením napětí kontakty rozpínají. Relé lze tak ovládat např. obvodem NE555. Ovládací napětí nesmí překročit 30 V (10 mA).

Přibližná velikost ovládacího napětí pro vypnutí relé:

  • svorka č. 7 < 2 V
  • svorka č. 6 < 5 V
  • svorka č. 5 < 18 V

zapojeni-rele-38

 

 

Spínání plynulou změnou odporu/napětí

Protože je v relé zapojen schmittův klopný obvod, který se po přivedení určitého napětí skokově překlopí, je možné relé ovládat plynulou změnou odporu – např. z potenciometru, fotoodporů atd.)

zapojeni-rele-39

 

 Napsal Petan před třemi týdny (2019-04-07 10:15:00) v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 236x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.