mylms

... web o elektronice


Výpočty

Tato stránka slouží jako souhrnné místo pro výpočet různých vzorců z článků. U každé „kalkulačky“ je uveden odkaz na mateřský článek (pokud takovýto existuje). Některé výpočty jsou pouze orientační – je potřeba při výpočtu zohlednit více věcí.

  • Jako desetinný oddělovač zadávejte prosím tečku (.) – ne čárku (,)
  • Pokud se jako výsledek vrátí hodnota NaN je do zadávacího políčka zadán znak, který není číslo (nebo je jako oddělovač použita desetinná čárka místo tečky)
  • Pokud se jako výsledek zobrazí Infinity je chybné zadání (ve výpočtu je zadána nula apod.)

 Motory

 

Obvod 555

 

Stabilizátory

 

 

Výpočet kondenzátoru k třífázovému motoru

Orientační výpočet kapacity kondenzátoru pro provoz třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko na jednofázovou síť 230 V, 50 Hz. Kapacita běhového kondenzátoru se podle výpočtu vybere nejbližší vyšší z řady kondenzátorů. Více v článku Přehled a zapojení motorů.

motor-9

Výkon motoru P [W]:
Přibližná kapacita běhového kondenzátoru C [μF]:
32

 

 

Výpočet synchronních a asynchronních otáček motoru

Připojením statorového vinutí na střídavou síť se v motoru vytvoří točivé magnetické pole (synchronní otáčky) jehož otáčky jsou závislé na frekvenci sítě f a počtu pólových dvojic p. Rozdíl mezi synchronními a asynchronními otáčkami se nazývá skluz s, který se udává v procentech. Při jmenovitém zatížení motoru bývá skluz jednotky procent. Motory vyšších výkonů mívají menší skluz…

Frekvence sítě f [Hz]:
Počet pólových dvojic p []:
Skluz s [%]:
Synchronní otáčky motoru ns [ot/min]:
1500
Asynchronní otáčky motoru n [ot/min]:
1470

 

 

Příkon a výkon motoru

Výpočet zdánlivého a činného příkonu motoru dle zadaných hodnot. Účinnost motoru zadávejte v procentech.

Napětí na svorkách motoru UM [V]:
Proud na motoru IM [A]:
Účiník cosφ []:
Účinnost motoru η [%]:
Zdánlivý příkon motoru SpM [VA]:
942.23
Činný příkon motoru PpM [W]:
772.63
Výkon motoru na hřídeli PvM [W]:
710.82

 

 

Proud motoru podle výkonu

Přibližný proud odebíraný motorem při jmenovitém zatížení. Motory stejných výkonů můžou mít různý odběr proudu. Záleží na účiníku a účinnosti motoru. Nejlepší je vycházet z štítkových hodnot na konkrétním motoru.

Mechanický výkon na hřídeli (podle štítku) PvM [W]:
Napětí na svorkách motoru UM [V]:
Účiník cosφ []:
Účinnost motoru η [%]:
Proud motoru IM [A]:
1.35

 

 

Monostabilní klopný obvod s NE555

Délka impulsu z obvodu NE555 při monostabilním zapojení. Zadejte odpor rezistoru R1 a kapacitu kondenzátoru C1. Vypočítána bude délka impulsu na výstupu.
Schéma a princip ZDE

obvod555-2s

Odpor rezistoru R1 [Ω]:
Kapacita kondenzátoru C1 [F]:
Délka impulsu tout [s]:
0.0011

 

 

Monostabilní klopný obvod s NE555

Délka impulsu z obvodu NE555 při monostabilním zapojení. Zadejte kapacitu kondenzátoru C1 a požadovanou délku impulsu. Vypočítána bude hodnota rezistoru R1.
Schéma a princip ZDE

obvod555-2s

Délka imulsu t [s]:
Kapacita kondenzátoru C1 [F]:
Odpor rezistoru R1 [Ω]:
2905.05

 

 

LM317 jako proudový zdroj

Použití obvodu LM317 jako zdroj proudu. 
Schéma a princip ZDE

proudovy-zdroj-2

Výstupní proud [A]
Odpor rezistoru R [Ω]:
5
Minimální ztrátový výkon [W]
0.3125


Napsal Petan před 18 roky v kategorii Elektronika Programy. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 4315x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.