mylms.cz

... web o elektronice


Výpočty

Tato stránka slouží jako souhrnné místo pro výpočet různých vzorců z článků. U každé „kalkulačky“ je uveden odkaz na mateřský článek (pokud takovýto existuje). Některé výpočty jsou pouze orientační – je potřeba při výpočtu zohlednit více věcí.

  • Jako desetinný oddělovač zadávejte prosím tečku (.) – ne čárku (,)
  • Pokud se jako výsledek vrátí hodnota NaN je do zadávacího políčka zadán znak, který není číslo (nebo je jako oddělovač použita desetinná čárka místo tečky)
  • Pokud se jako výsledek zobrazí Infinity je chybné zadání (ve výpočtu je zadána nula apod.)

 Motory

 

Obvod 555

 

Stabilizátory

 

 

Motory

 

Výpočet kondenzátoru k třífázovému motoru

Orientační výpočet kapacity kondenzátoru pro provoz třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko na jednofázovou síť 230 V, 50 Hz. Kapacita běhového kondenzátoru se podle výpočtu vybere nejbližší vyšší z řady kondenzátorů. Více v článku Přehled a zapojení motorů.

motor-9

Výkon motoru P [W]:
Přibližná kapacita běhového kondenzátoru C [μF]:
32

 

 

Výpočet synchronních a asynchronních otáček motoru

Připojením statorového vinutí na střídavou síť se v motoru vytvoří točivé magnetické pole (synchronní otáčky) jehož otáčky jsou závislé na frekvenci sítě f a počtu pólových dvojic p. Rozdíl mezi synchronními a asynchronními otáčkami se nazývá skluz s, který se udává v procentech. Při jmenovitém zatížení motoru bývá skluz jednotky procent. Motory vyšších výkonů mívají menší skluz…

Frekvence sítě f [Hz]:
Počet pólových dvojic p []:
Skluz s [%]:
Synchronní otáčky motoru ns [ot/min]:
1500
Asynchronní otáčky motoru n [ot/min]:
1470

 

 

Příkon a výkon motoru

Výpočet zdánlivého a činného příkonu motoru dle zadaných hodnot. Účinnost motoru zadávejte v procentech.

Napětí na svorkách motoru UM [V]:
Proud na motoru IM [A]:
Účiník cosφ []:
Účinnost motoru η [%]:
Zdánlivý příkon motoru SpM [VA]:
942.23
Činný příkon motoru PpM [W]:
772.63
Výkon motoru na hřídeli PvM [W]:
710.82

 

 

Proud motoru podle výkonu

Přibližný proud odebíraný motorem při jmenovitém zatížení. Motory stejných výkonů můžou mít různý odběr proudu. Záleží na účiníku a účinnosti motoru. Nejlepší je vycházet z štítkových hodnot na konkrétním motoru.

Mechanický výkon na hřídeli (podle štítku) PvM [W]:
Napětí na svorkách motoru UM [V]:
Účiník cosφ []:
Účinnost motoru η [%]:
Proud motoru IM [A]:
1.35

 

 

Obvod 555 

 

Monostabilní klopný obvod s NE555

Délka impulsu z obvodu NE555 při monostabilním zapojení. Zadejte odpor rezistoru R1 a kapacitu kondenzátoru C1. Vypočítána bude délka impulsu na výstupu.
Schéma a princip ZDE

obvod555-2s

Odpor rezistoru R1 [Ω]:
Kapacita kondenzátoru C1 [F]:
Délka impulsu tout [s]:
0.0011

 

 

Monostabilní klopný obvod s NE555

Délka impulsu z obvodu NE555 při monostabilním zapojení. Zadejte kapacitu kondenzátoru C1 a požadovanou délku impulsu. Vypočítána bude hodnota rezistoru R1.
Schéma a princip ZDE

obvod555-2s

Délka imulsu t [s]:
Kapacita kondenzátoru C1 [F]:
Odpor rezistoru R1 [Ω]:
2905.05

 

 

Stabilizátory

 

LM317 jako proudový zdroj

Použití obvodu LM317 jako zdroj proudu. 
Schéma a princip ZDE

proudovy-zdroj-2

Výstupní proud [A]
Odpor rezistoru R [Ω]:
5
Minimální ztrátový výkon [W]
0.3125


Napsal Petan před 20 roky (2000-01-02 00:00:00) v kategorii Elektronika Programy. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 11212x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.