mylms.cz

... web o elektronice


Zapojení a údržba bojleru

I když je bojler velice jednoduché zařízení, může jeho nesprávná funkčnost, nebo úplná nefunkčnost pěkně potrápit. Zvlášť, když porucha nastane v nevhodnou chvíli. Bojler je tlaková nádoba a i když správnou funkci hlídá hned několik zařízení, stačí souhra náhod a z bojleru se může stát velice nebezpečné a smrtící zařízení.

Pokud vám bojler neohřívá vodu, lupe v něm, ukapává, nebo protéká ventil u bojleru, jste tu správně…

Je tedy nezbytné, aby byl pravidelně kontrolován pojistný ventil! Tento článek neslouží jako návod na svépomocné opravy, ale k pochopení funkce samotného ohřívače. Vždy je nutné dodržovat návod k instalaci a údržbě. Veškeré opravy musí být vždy svěřeny odbornému servisu!


bojler-8 

 

 

bojler-6

Řez bojlerem Dražice OKCE

 

 

Bojler (elektrický ohřívač vody) slouží k ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Jedná se o ocelovou nádobu zevnitř opatřenou většinou smaltem, který zabraňuje korozi. Uvnitř nádoby je topné těleso, jímka na termostat a tepelnou pojistku, přívod a vývod vody a často anodová tyč. Celá nádoba je obalena v tepelné izolaci. Dříve používaná skelná vata je dnes téměř výhradně nahrazena polyuretanovou pěnou. Přívod do bojleru je vybaven uzavíratelným kohoutem, nebo kulovým ventilem, za nímž je zapojen pojistný ventil. Mezi pojistným ventilem a bojlerem nesmí být žádný uzávěr!
Pokud je vytápění objektu realizováno kotlem na tuhá paliva, bývá často použit tzv. kombinovaný bojler. Tento typ bojleru má uvnitř spirálu z trubky, který slouží jako tepelný výměník. Topná voda je přiváděna do bojleru a ohřívá užitkovou vodu místo elektřiny.

 

Tlaková nádoba

Samotný bojler je tepelnou izolací izolovaná ocelová tlaková nádoba. Nádoba má dvě připojovací armatury. Jedna na teplou a jedna na studenou vodu. Přívod a vývod z bojleru není možné přehodit. Přívod je koncipován tak, že je přívodní trubka zavedena pouze kousek do spodní části bojleru. Navíc je opatřena „krytem“, který zabezpečuje, aby se přivedená studená voda nemíchala s tepou vodou v horní části bojleru. Teplá voda je odváděna až z horní části bojleru (teplá voda se drží nahoře) dlouhou trubkou až k výtokové armatuře.

Bojler může být buď v provedení na výšku, nebo ležatý. V na výšku namontovaném bojleru je lepší rozložení vody (studená je dál od teplé) a nedochází k tak velkému míchání vody. Tento typ bojlerů je všeobecně používanější.

 

bojler-2

Přívodní a vývodní trubka bojleru (jsou označeny šipkami). Dále je zde vidět připojení napájení a ochranné pospojení.

 

Pokud je vývodní trubka poškozena (bývá z plastu, takže může dojít k jejímu úplnému rozpadnutí) nemusí být teplá voda nasávána až z horní části bojleru. Výsledek se projevuje tak, že lze z bojleru dostat pouze malé množství teplé vody = po chvíli teče studená. Podobná situace nastane, pokud je v bojleru velké množství usazenin (záleží na tvrdosti vody) – při napouštění studené vody probíhá k velkému víření vody uvnitř bojleru. Voda pak po chvíli teče spíše vlažná. Po nějaké době může zase vytékat teplá voda.

 

Anodová tyč

Uvnitř bojleru je dále tzv. anodová tyč/hořčíková anoda/obětované elektroda apod. Anodová tyč slouží k omezení tzv. elektrochemické koroze. Ta vzniká na rozhraní dvou rozdílných kovů. Anoda je záměrně vyrobena z takového kovu (Mg, Al, …), který se „rozpouští“ lépe a dříve než zbylé části. Z principu je tedy jasné, že se elektroda opotřebovává a je tedy nutné kontrolovat její stav a jednou za čas ji vyměnit. Životnost anody je závislá a jejím typu na kvalitě vody. Běžná údržba by se měla provádět alespoň jednou za rok. Pokud velikost elektrody klesne cca na polovinu, je nutná její výměna.
U bojleru by se tedy měla provádět pravidelná kontrola spojená s vyčistěním nádoby od usazenin.

 

bojler-7

Anodová tyč pro bojler

 

 

Topná spirála/topné těleso

Bojlery bývají vybaveny topným tělesem buď v provedením suchém, nebo „mokrém“.
Tzv. suché těleso je topné těleso složené z keramických článků a odporového drátu. Toto těleso je umístěno v ocelové jímce, je tedy snadná jeho výměna – není třeba vypouštět bojler. Ocelová jímka netrpí elektrokorozí.
Běžné topné těleso (většinou se neoznačuje jako „mokré“) je přímo umístěno ve vodě na dně bojleru. Je často provedeno z nerezu, nebo mědi. Při kontaktu tělesa a nádoby bojleru může vznikat elektrokoroze (viz výše), proto je nutné těleso uzemnit přes rezistor (vyrovnání elektrického potenciálu) a mít v bojleru funkční anodovou tyč. Těleso je v přímém kontaktu s vodou, kvůli velké povrchové teplotě se na něm ukládá velké množství usazenin (záleží samozřejmě na tvrdosti vody).

 

bojler-5

Suché topné těleso s jímkou (obrázky nejsou ve stejném měřítku)

 

Pokud se na topném tělese usadí velké množství usazenin má teplo ze spirály problém pronikat do vody. Potom se těleso lokálně přehřívá. Tento stav jde poznat „praskáním“ uvnitř bojleru při ohřívání vody. Někdy jde o docela hlučné rány. Může samozřejmě dojít k přehřátí tělesa a jeho poškození. Když se kolem spirály usadí hodně kamence může dojít i k poškození jímky termostatu a tepelné pojistky – kamenec může jímku ohnout, ta se muže dotknout spirály a potom často vypínat tepelná pojistka. Nebo naopak – jímka se velkým množství kamence odizoluje od teplé vody a termostat pak vypíná později.

 

bojler-9

Vnitřní zapojení bojleru (ta voda by tam být neměla – jedná se o poškozený bojler)

 

Termostat a tepelná pojistka

Tyto dvě součástky regulují teplotu vody v bojleru. Kolečko, kterým se reguluje teplota vody je spojeno s termostatem. U většiny bejlerů se jedná o obyčejný kapilárový termostat. V jímce je umístěna tzv. kapilára, což je nádobka s kapalinou spojená tenkou trubičkou (kapilárou) s měchem uvnitř termostatu. Vyšší teplota způsobí roztažení kapaliny a „nafouknutí“ měchu. Ten přes mechanické táhlo rozpojí elektrický obvod spirály. Novější bojlery mívají elektronicky řízenou teplotu (různé „inteligence“, časové programy, apod.), pak je místo obyčejného termostatu bojler vybaven deskou s elektronikou. Teplota nastavitelná na termostatu bývá okolo 5 °C (nezámrzná teplota) až 80 °C.

 

bojler-3

Nastavení teploty bojleru. Otočné kolečko je spojeno s hřídelkou termostatu. Symbol E značí Economy režim.

 

Další důležitou částí je tepelná pojistka. Většinou se jedná o velmi podobnou součástku jako je termostat. Na rozdíl od termostatu má však pevně nastavenou vypínací teplotu, vypnutí je trvalé (po vypnutí musí být restartována tlačítkem) a měla by být spolehlivější, protože odpíná oba póly topné spirály. Pokud teplota vody dosáhne nad určitou mez (většinou okolo 95 °C) pojistka odpojí napájení. Tepelná pojistka má vždy vypínací teplotu vyšší než je maximální teplota nastavitelná na termostatu. Nikdy však nesmí přesáhnout 100 °C, kdy už dochází k varu vody.

 

bojler-10

Tepelná pojistka a termostat (ta voda by tam být neměla – jedná se o poškozený bojler)

 

Některá topná tělesa mají tepelnou pojistku vestavěnou – ve spodní části bojleru pak je pouze samostatný termostat jehož vodiče vedou přímo do tělesa. Na spodní straně topného tělesa pak je tlačítko (nebo dírka) většinou označená popiskem „R“, nebo RESET. Po stisknutí by mělo být slyšet slabé cvaknutí – pojistka by se měla restartovat.

 

bojler-11

Typické schéma bojleru se samostatnou tepelnou pojistkou a termostatem

 

Pokud by termostat selhal a teplota vody by stoupla nad vypínací teplotu tepelné pojistky vypne i ta. Bojler přestane trvale topit. Je nutné zkontrolovat stav bojleru, zejména stav termostatu a i tepelné pojistku. Po kontrole se může tepelná pojistka restartovat. POZOR! Důležité je vždy postupovat podle návodu k ohřívači! A cokoliv provádět s vypnutým elektrickým přívodem – elektrické části bojleru většinou nebývají nějak extra dobře zakryté.

V případě, že selže i tepelná pojistka, je před bojlerem zapojen pojistný ventil, který by měl přebytečný tlak odpustit.

 

Pojistný ventil

Pojistný ventil má v podstatě dvě funkce. Jedna je upouštění přebytečného tlaku z bojleru při běžném provozu – při ohřívání vody v bojleru se zvětšuje její objem. V pojistném ventilu je zpětná klapka, která zabezpečuje, aby se voda nevracela z bojleru zpět do vodovodního řádu. Pokud není voda vypouštěna běžnou spotřebou je přebytečný tlak upouštěn pojistným ventilem. Je proto běžné jeho „ukapávání“ v průběhu ohřívání vody. Ventil má většinou otevírací tlak okolo 0,6 MPa (6 bar).

Druhou funkcí je odpuštění přebytečného tlaku v případě selhání termostatu a tepelné pojistky. Tento stav by samozřejmě neměl nastat… Pokud selže termostat i tepelná pojistka bojleru začne se uvnitř tvořit pára o vysokém tlaku. Pokud není pojistný ventil v bezvadném stavu, může dojít k výbuchu bojleru. Tento výbuch je vždy velmi destruktivní záležitost.

Na obrázku níže lze vidět přívod k bojleru. Ze zdi vystupuje přívod studené vody následovaný uzavíracím kohoutem. Nad ním je pojistný ventil s průhlednou hadičkou, v které lze vidět případnou protékající vodu. Zezadu je na ventilu našroubován zpětný ventil. Jeho vyšroubováním lze bojler vypustit.

 

bojler-1

Pojistný ventil před bojlerem

 

Ventil musí být nainstalován tak, aby nemohlo dojít k ucpání/zamrznutí vývodu. Musí být nainstalován přístupný obsluze a ve správné poloze (viz návod). Nikdy nesmí být mezi pojistným ventilem a bojlerem nainstalována uzavírací armatura! Přes sedlo pojistného ventilu se nesmí bojler vypouštět. Je to běžný nešvar – při vypouštění bojleru může dojít k zanesení ventilu usazeninami a tím i trvalému poškození. Většinou má pojistný ventil vypouštěcí zátku (zpětný ventil). Nebo je dobré mezi ventil a bojler umístit T-kus s vypouštěcím kohoutem.

Správnou činnost pojistného ventilu je nutné alespoň jednou za měsíc kontrolovat. Je nutné ventil manuálně otevřít (pootočení kolečka, nebo nadzvednutím páčky) a zkontrolovat unikající vodu. Správný postup je vždy popsán v návodu ke konkrétnímu ventilu. Pokud ventil ukapává příliš často, nebo stále, je možné, že je uvnitř nějaká nečistot (často vodní kámen, nebo kus rzi). Je potom nutné ventil několikrát otevřít, aby se nečistoty vyplavily. Pokud tento postup nepomůže je nutné ventil vyměnit. 

 

Indikátor teploty

Záměrně nepíši teploměr, ale indikátor, někdy též nazývaný ukazatel teploty. Většinou se jedná o teploměr bez stupnice. Ukazuje přibližnou teplotu vody v bojleru. Těleso indikátoru není zavedeno přímo do nádoby, ale pouze se opírá o stěnu horní části bojleru – má tedy značné zpoždění. Slouží jako ukazatel, jestli je v bojleru teplá, nebo studená voda. Teplota vody se samozřejmě během vypouštění mění.

S příchodem nových, elektronických termostatů budou tyto indikátory ubývat. V bojleru už je teplotní čidlo a aktuální teplota (nebo zásoba teplé vody) se zobrazuje na displeji.

 

bojler-4

Indikátor teploty

 

Spínání bojleru

Běžný bojler není napájen elektrickým proudem 24 hodin denně, ale aktivní pouze v době nízkého tarifu (viz článek HDO a noční proud – jak to vlastně funguje?). Modul HDO a pak následně stykač bojleru úplně odpojuje napájení, takže bojler topí jenom v určitých časových intervalech. Některé bojlery mohou mít stejně, jako např. elektrokotle přímo vstup pro signál HDO a nepotřebují tedy další externí stykač.

 

hdo-2

Principiální zapojení HDO

 

Možné poruchy a jejich řešení

Bojler, stejně tak jako každé jiné zařízení se může porouchat. Běžné cena nového bojleru není nikterak zničující, ale i tak zle některé poruchy snadno opravit. Níže naleznete některé možné poruchy, jejich příčiny a řešení:

Bojler vůbec netopí – nesvítí ani kontrolka na bojleru

Tato závada může mít několik příčin. Pokud to vezmu směrem od rozvaděče může to být:

 • Nepřítomnost, nebo nefunkční signál HDO: Funkce bojleru je většinou blokována, pokud není aktivní nízký tarif. Může se jednat pouze o nepřítomnost signálu, nebo poškozený přijímač. Nutné je tedy zjistit, jestli spíná stykač bojleru ve správný čas. Více informací o HDO a časy kdy spíná naleznete v článku HDO a noční proud – jak to vlastně funguje? 
 • Vypadlý jistič, nebo chránič bojleru: Bojler bývá jištěn samostatným jističem, chráničem, případně „jističovhráničem“. Výpadek může znamenat poškození bojleru. Pokud je vypadlý jistič jedná se většinou o zkrat – spirála se zkratovala s tělesem bojleru, stává se, že se prošlehne doutnavka a ta pak odstaví celý bojler. Pokud je vypadlý proudový chránič může mít porucha více příčin – poškozené těleso, voda v elektroinstalaci bojleru atd.
 • Vypadlá tepelná pojistka bojleru: Pokud je vypadlá tepelná pojistka bojleru značí to problém se samotnou funkcí ohřívače. Někdy se může stát, že nahodile vypadne. Lze ji tedy resetovat a pootočením vyzkoušet, jestli spíná termostat. Otáčením nastavovacího kolečka musí jít bojler vypínat a zapínat (jde slyšet cvakání uvnitř termostatu). Pokud termostat funguje, je třeba kontrolovat, jestli pojistka nevypadla. Pokud vypadne znovu, může být topné těleso s jímkou zaneseno velkým množstvím kamence. Případně může být tepelná pojistka špatná.
 • Nefunkční termostat: Termostat je poslední součást, která vypíná přívod elektrického proudu do topného tělesa. Pootočením regulačního knoflíku z jedné strany na druhou musí být slyšet cvaknutí – to značí přepnutí kontaktů. Termostat může mechanicky fungovat, ale může mít opálený kontakt, který nepřevádí elektrický proud.

 

Bojler vůbec netopí – kontrolka na bojleru svítí
Protože je kontrolka připojena většinou přímo na těleso má tato porucha příčinu většinou ve spáleném tělese. Další variantou je upálený přívod k tělesu – bývá použit faston (tzv. autokonektor), nebo očko. Přívodní vodiče musí odolávat vysoké teplotě.

 

I když bojer topí, jde z něho pouze vlažná voda
 • Poškozený, nebo nízko nastavený termostat: Na termostatu je nastavena nízká teplota, nebo je termostat poškozený a reaguje na jinou teplotu.
 • Poškozená vypouštěcí trubka teplé vody: Velmi častá závada u starších bojlerů. Trubky bývají plastové a tak se částečně, nebo úplně rozpadnou. Vývod teplé vody potom nasává studenou vodu z nižších vrstev bojleru. Jediná možnost je trubku vyměnit.

 

Při ohřívání bliká kontrolka ohřívání, z bojleru se ozývá prskání/bzučení
V tomto případě může být problém v bojleru – povolený kontakt, poškozený termostat, případně poškozená tepelná pojistka. Často bývá vyhřátý konektor na spirále, nebo na termostatu (obvykle konektor faston). Tato závada je nebezpečná – může dojít k spálení vodiče a poškození, případně zapálení ohřívače. Na druhou stranu, porucha může být i před samotným ohřívačem – povolené vodiče ve svorkovnici, v jističi apod. Tato porucha si žádá zásah elektrikáře.

 

Při ohřívání vody jdou z bojleru rány
Pokud je těleso zaneseno větší vrstvou kamence dochází na povrchu tělesa k lokálnímu přehřívání. Je to podobné, jako u rychlovarné konvice. Tam je poměrně velký výkon vyzářen na malém prostoru a tak se voda v kontaktu s tělesem dostává do varu i když je ještě poměrně chladná. Bubliny páry potom vytváří hluk. Jediná možnost je vyčistit těleso od nánosu usazenin.

 

Z pojišťovacího ventilu vytéká voda
Občasné vytékání vody z pojišťovacího ventilu je běžné. Voda se při zahřívání v bojleru roztahuje a přebytečný tlak musí někam utéct. Pokud není z bojleru běžný odběr vody, voda vytéká přes pojišťovací ventil. Pokud však voda protéká stále a soustavně je s největší pravděpodobností v sedle ventilu nějaká nečistota. Často se jedná o usazeniny. Otočením ovladače ventilu (viz návod) lze tyto nečistoty odstranit. V případě, že toto nepomůže je další možnost výměna ventilu a kontrola tlaku v řádu (pokud je tlak v řádu větší než otevírací tlak ventilu je nutné osadit redukční ventil).

 

 

Níže si můžete prohlédnout pěkné video z výroby bojlerů Dražice. 

 Napsal Petan před devíti měsíci (2018-07-07 21:00:00) v kategorii Elektronika. Připojeno 2 komentáře.
Přečteno 8545x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Lubos | před dvěma měsíci (2019-01-06 14:19:33)

mam bojler s tlakovou nadobou a za dva dny mam 10ti litrovy kanystr plny vody s pretlakoveho ventilu zkousel jsem tlaky vetsi i mensi vysledek stejny nemate nekdo stejny problem a jak to vyresit

 • Peťan: Jako tlakovou nádobu myslíte expanzní nádobu? Pokud vytéká takové množství vody, je pravděpodobné, že bude pojišťovací ventil vadný. Viz Možné poruchy a jejich řešení.
 • reagovat

  2 | Radoslav | před dvěma měsíci (2019-01-10 00:15:28)

  Ahoj, měl bych dotaz jak funguje napouštění studené vody. Máme bojler Dražice 100l. Když nesvítí kontrolka, tak mám ohřátých 100 litrů vody na povězme 60 stupňů. Když začnu teplou vodu vypouštět, vypustím 100 litrů 60 stupňové vody nebo bojler začíná okamžitě dopouštět studenou vodu a já teda začínám vypouštět 60 stupňovou vodu a ke konci mého vypouštění už mám jenom povězme 20 stupňů?
  Snad jste to pochopil. děkuji

 • Peťan: Z výkresu je jasné, že se při vypouštění vody rovnou dopouští nová - tlak vody při vypouštění teplé vody z bojleru je stejný, jako tlak vody co se napouští do bojleru.
  Z bojleru navíc nepůjde vypustit přesně 100 litrů 60° vody. Teplá voda se drží nahoře, studená dole. Ale postupným vypouštěním teplé vody (a zároveň tedy i napouštěním studené) se voda v bojleru částečně míchá a ochlazuje. U stojatých bojlerů je míchání menší - lze z nich tedy dostat více teplejší vody.
 • reagovat

  Připojte váš komentář!

  Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
  E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
  Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

  Fields marked with * are required.
  Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
  Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.