Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Tyristor – VA charakteristika, použití

0

Jedná se o čtyřvrstvou polovodičovou součástku, ve které jsou nad sebou vytvořeny 3 přechody PNVnější vrstva P je anoda, vnější vrstva N je katoda. Těmito elektrodami prochází celkový výstupní proud, ten může dosahovat až stovek ampérů. Na jedné z vnitřních vrstev je řídící elektroda G (gate). Bude-li na řídící elektrodu připojeno napětí stane se tyristor vodivý i po odpojení napětí z řídící elektrody → tyristor lze uvést do sepnutého stavu pouze krátkým impulzem. K zablokování tyristoru může dojít buď snížením proudu IF, nebo záporným impulzem do G

Doba potřebná k zapálení tyristoru (zapínací doba) – asi 1 μs a označuje se ton
Pro obnovení blokovací činnosti je potřeba čas, který se označuje toff – asi 10ky μs

Podle toho, na jaký druh polovodiče je připojena řídící elektroda se rozlišují tyristory N-gateP-gate

Použití: řízený spínač v obvodech střídavých proudů technických frekvencí – např. dvojitý tyristor je použit k spínání trafa u bodovek.

Struktura a VA charakteristika
Schématická značka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.