Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Výpočty

0

Tato stránka slouží jako souhrnné místo pro výpočet různých vzorců z článků. U každé „kalkulačky“ je uveden odkaz na mateřský článek (pokud takovýto existuje). Některé výpočty jsou pouze orientační – je potřeba při výpočtu zohlednit více věcí.

  • Jako desetinný oddělovač zadávejte prosím tečku (.) – ne čárku (,)
  • Pokud se jako výsledek vrátí hodnota NaN je do zadávacího políčka zadán znak, který není číslo (nebo je jako oddělovač použita desetinná čárka místo tečky)
  • Pokud se jako výsledek zobrazí Infinity je chybné zadání (ve výpočtu je zadána nula apod.)

Motory

Obvod 555

Stabilizátory

Motory

Výpočet kondenzátoru k třífázovému motoru
Orientační výpočet kapacity kondenzátoru pro provoz třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko na jednofázovou síť 230 V, 50 Hz. Kapacita běhového kondenzátoru se podle výpočtu vybere nejbližší vyšší z řady kondenzátorů. Více v článku Přehled a zapojení motorů.
Výkon motoru P [W]:
Přibližná kapacita běhového kondenzátoru C [μF]:
32

 

Výpočet synchronních a asynchronních otáček motoru
Připojením statorového vinutí na střídavou síť se v motoru vytvoří točivé magnetické pole (synchronní otáčky) jehož otáčky jsou závislé na frekvenci sítě f a počtu pólových dvojic p. Rozdíl mezi synchronními a asynchronními otáčkami se nazývá skluz s, který se udává v procentech. Při jmenovitém zatížení motoru bývá skluz jednotky procent. Motory vyšších výkonů mívají menší skluz…
Frekvence sítě f [Hz]:
Počet pólových dvojic p []:
Skluz s [%]:
Synchronní otáčky motoru ns [ot/min]:
1500
Asynchronní otáčky motoru n [ot/min]:
1470

 

Příkon a výkon motoru
Výpočet zdánlivého a činného příkonu motoru dle zadaných hodnot. Účinnost motoru zadávejte v procentech.
Napětí na svorkách motoru UM [V]:
Proud na motoru IM [A]:
Účiník cosφ []:
Účinnost motoru η [%]:
Zdánlivý příkon motoru SpM [VA]:
942.23
Činný příkon motoru PpM [W]:
772.63
Výkon motoru na hřídeli PvM [W]:
710.82

 

Proud motoru podle výkonu
Přibližný proud odebíraný motorem při jmenovitém zatížení. Motory stejných výkonů můžou mít různý odběr proudu. Záleží na účiníku a účinnosti motoru. Nejlepší je vycházet z štítkových hodnot na konkrétním motoru.
Mechanický výkon na hřídeli (podle štítku) PvM [W]:
Napětí na svorkách motoru UM [V]:
Účiník cosφ []:
Účinnost motoru η [%]:
Proud motoru IM [A]:
1.35

 

Obvod 555

Monostabilní klopný obvod s NE555 – délka impulsu
Délka impulsu z obvodu NE555 při monostabilním zapojení. Zadejte odpor rezistoru R1 a kapacitu kondenzátoru C1. Vypočítána bude délka impulsu na výstupu.
Schéma a princip ZDE
Odpor rezistoru R1 [Ω]:
Kapacita kondenzátoru C1 [F]:
Délka impulsu tout [s]:
0.0011

 

Monostabilní klopný obvod s NE555 – výpočet rezistoru R1
Délka impulsu z obvodu NE555 při monostabilním zapojení. Zadejte kapacitu kondenzátoru C1 a požadovanou délku impulsu. Vypočítána bude hodnota rezistoru R1.
Schéma a princip ZDE
Délka imulsu t [s]:
Kapacita kondenzátoru C1 [F]:
Odpor rezistoru R1 [Ω]:
2905.05

Stabilizátory

LM317 jako proudový zdroj – výpočet rezistoru
Použití obvodu LM317 jako zdroj proudu.
Schéma a princip ZDE
Výstupní proud [A]
Odpor rezistoru R [Ω]:
5
Minimální ztrátový výkon [W]
0.3125

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.