Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zapojení a údržba bojleru

40

I když je bojler velice jednoduché zařízení, může jeho nesprávná funkčnost, nebo úplná nefunkčnost pěkně potrápit. Zvlášť, když porucha nastane v nevhodnou chvíli. Bojler je tlaková nádoba a i když správnou funkci hlídá hned několik zařízení, stačí souhra náhod a z bojleru se může stát velice nebezpečné a smrtící zařízení.

Pokud vám bojler neohřívá vodu, lupe v něm, ukapává, nebo protéká ventil u bojleru, jste tu správně…

Je tedy nezbytné, aby byl pravidelně kontrolován pojistný ventil! Tento článek neslouží jako návod na svépomocné opravy, ale k pochopení funkce samotného ohřívače. Vždy je nutné dodržovat návod k instalaci a údržbě. Veškeré opravy musí být vždy svěřeny odbornému servisu!

 

Řez bojlerem Dražice OKCE

Bojler (elektrický ohřívač vody) slouží k ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Jedná se o ocelovou nádobu zevnitř opatřenou většinou smaltem, který zabraňuje korozi. Uvnitř nádoby je topné těleso, jímka na termostat a tepelnou pojistku, přívod a vývod vody a často anodová tyč. Celá nádoba je obalena v tepelné izolaci. Dříve používaná skelná vata je dnes téměř výhradně nahrazena polyuretanovou pěnou. Přívod do bojleru je vybaven uzavíratelným kohoutem, nebo kulovým ventilem, za nímž je zapojen pojistný ventil. Mezi pojistným ventilem a bojlerem nesmí být žádný uzávěr!
Pokud je vytápění objektu realizováno kotlem na tuhá paliva, bývá často použit tzv. kombinovaný bojler. Tento typ bojleru má uvnitř spirálu z trubky, který slouží jako tepelný výměník. Topná voda je přiváděna do bojleru a ohřívá užitkovou vodu místo elektřiny.

Tlaková nádoba

Samotný bojler je tepelnou izolací izolovaná ocelová tlaková nádoba. Nádoba má dvě připojovací armatury. Jedna na teplou a jedna na studenou vodu. Přívod a vývod z bojleru není možné přehodit. Přívod je koncipován tak, že je přívodní trubka zavedena pouze kousek do spodní části bojleru. Navíc je opatřena „krytem“, který zabezpečuje, aby se přivedená studená voda nemíchala s tepou vodou v horní části bojleru. Teplá voda je odváděna až z horní části bojleru (teplá voda se drží nahoře) dlouhou trubkou až k výtokové armatuře.

Bojler může být buď v provedení na výšku, nebo ležatý. V na výšku namontovaném bojleru je lepší rozložení vody (studená je dál od teplé) a nedochází k tak velkému míchání vody. Tento typ bojlerů je všeobecně používanější.

Přívodní a vývodní trubka bojleru (jsou označeny šipkami). Dále je zde vidět připojení napájení a ochranné pospojení.

Pokud je vývodní trubka poškozena (bývá z plastu, takže může dojít k jejímu úplnému rozpadnutí) nemusí být teplá voda nasávána až z horní části bojleru. Výsledek se projevuje tak, že lze z bojleru dostat pouze malé množství teplé vody = po chvíli teče studená. Podobná situace nastane, pokud je v bojleru velké množství usazenin (záleží na tvrdosti vody) – při napouštění studené vody probíhá k velkému víření vody uvnitř bojleru. Voda pak po chvíli teče spíše vlažná. Po nějaké době může zase vytékat teplá voda.

Anodová tyč

Uvnitř bojleru je dále tzv. anodová tyč/hořčíková anoda/obětované elektroda apod. Anodová tyč slouží k omezení tzv. elektrochemické koroze. Ta vzniká na rozhraní dvou rozdílných kovů. Anoda je záměrně vyrobena z takového kovu (Mg, Al, …), který se „rozpouští“ lépe a dříve než zbylé části. Z principu je tedy jasné, že se elektroda opotřebovává a je tedy nutné kontrolovat její stav a jednou za čas ji vyměnit. Životnost anody je závislá a jejím typu na kvalitě vody. Běžná údržba by se měla provádět alespoň jednou za rok. Pokud velikost elektrody klesne cca na polovinu, je nutná její výměna.
U bojleru by se tedy měla provádět pravidelná kontrola spojená s vyčistěním nádoby od usazenin.

Anodová tyč pro bojler

Topná spirála/topné těleso

Bojlery bývají vybaveny topným tělesem buď v provedením suchém, nebo „mokrém“.
Tzv. suché těleso je topné těleso složené z keramických článků a odporového drátu. Toto těleso je umístěno v ocelové jímce, je tedy snadná jeho výměna – není třeba vypouštět bojler. Ocelová jímka netrpí elektrokorozí.
Běžné topné těleso (většinou se neoznačuje jako „mokré“) je přímo umístěno ve vodě na dně bojleru. Je často provedeno z nerezu, nebo mědi. Při kontaktu tělesa a nádoby bojleru může vznikat elektrokoroze (viz výše), proto je nutné těleso uzemnit přes rezistor (vyrovnání elektrického potenciálu) a mít v bojleru funkční anodovou tyč. Těleso je v přímém kontaktu s vodou, kvůli velké povrchové teplotě se na něm ukládá velké množství usazenin (záleží samozřejmě na tvrdosti vody).

Suché topné těleso s jímkou (obrázky nejsou ve stejném měřítku)

Pokud se na topném tělese usadí velké množství usazenin má teplo ze spirály problém pronikat do vody. Potom se těleso lokálně přehřívá. Tento stav jde poznat „praskáním“ uvnitř bojleru při ohřívání vody. Někdy jde o docela hlučné rány. Může samozřejmě dojít k přehřátí tělesa a jeho poškození. Když se kolem spirály usadí hodně kamence může dojít i k poškození jímky termostatu a tepelné pojistky – kamenec může jímku ohnout, ta se muže dotknout spirály a potom často vypínat tepelná pojistka. Nebo naopak – jímka se velkým množství kamence odizoluje od teplé vody a termostat pak vypíná později.

Vnitřní zapojení bojleru (ta voda by tam být neměla – jedná se o poškozený bojler)

Termostat a tepelná pojistka

Tyto dvě součástky regulují teplotu vody v bojleru. Kolečko, kterým se reguluje teplota vody je spojeno s termostatem. U většiny bejlerů se jedná o obyčejný kapilárový termostat. V jímce je umístěna tzv. kapilára, což je nádobka s kapalinou spojená tenkou trubičkou (kapilárou) s měchem uvnitř termostatu. Vyšší teplota způsobí roztažení kapaliny a „nafouknutí“ měchu. Ten přes mechanické táhlo rozpojí elektrický obvod spirály. Novější bojlery mívají elektronicky řízenou teplotu (různé „inteligence“, časové programy, apod.), pak je místo obyčejného termostatu bojler vybaven deskou s elektronikou. Teplota nastavitelná na termostatu bývá okolo 5 °C (nezámrzná teplota) až 80 °C.

Nastavení teploty bojleru. Otočné kolečko je spojeno s hřídelkou termostatu. Symbol E značí Economy režim (cca 60°C).

Další důležitou částí je tepelná pojistka. Většinou se jedná o velmi podobnou součástku jako je termostat. Na rozdíl od termostatu má však pevně nastavenou vypínací teplotu, vypnutí je trvalé (po vypnutí musí být restartována tlačítkem) a měla by být spolehlivější, protože odpíná oba póly topné spirály. Pokud teplota vody dosáhne nad určitou mez (většinou okolo 95 °C) pojistka odpojí napájení. Tepelná pojistka má vždy vypínací teplotu vyšší než je maximální teplota nastavitelná na termostatu. Nikdy však nesmí přesáhnout 100 °C, kdy už dochází k varu vody.

Tepelná pojistka a termostat (ta voda by tam být neměla – jedná se o poškozený bojler)

Některá topná tělesa mají tepelnou pojistku vestavěnou – ve spodní části bojleru pak je pouze samostatný termostat jehož vodiče vedou přímo do tělesa. Na spodní straně topného tělesa pak je tlačítko (nebo dírka) většinou označená popiskem „R“, nebo RESET. Po stisknutí by mělo být slyšet slabé cvaknutí – pojistka by se měla restartovat.

Typické schéma bojleru se samostatnou tepelnou pojistkou a termostatem

Pokud by termostat selhal a teplota vody by stoupla nad vypínací teplotu tepelné pojistky vypne i ta. Bojler přestane trvale topit. Je nutné zkontrolovat stav bojleru, zejména stav termostatu a i tepelné pojistku. Po kontrole se může tepelná pojistka restartovat. POZOR! Důležité je vždy postupovat podle návodu k ohřívači! A cokoliv provádět s vypnutým elektrickým přívodem – elektrické části bojleru většinou nebývají nějak extra dobře zakryté.

V případě, že selže i tepelná pojistka, je před bojlerem zapojen pojistný ventil, který by měl přebytečný tlak odpustit.

Pojistný ventil

Pojistný ventil má v podstatě dvě funkce. Jedna je upouštění přebytečného tlaku z bojleru při běžném provozu – při ohřívání vody v bojleru se zvětšuje její objem. V pojistném ventilu je zpětná klapka, která zabezpečuje, aby se voda nevracela z bojleru zpět do vodovodního řádu. Pokud není voda vypouštěna běžnou spotřebou je přebytečný tlak upouštěn pojistným ventilem. Je proto běžné jeho „ukapávání“ v průběhu ohřívání vody. Ventil má většinou otevírací tlak okolo 0,6 MPa (6 bar).

Druhou a hlavní funkcí je odpuštění přebytečného tlaku v případě selhání termostatu a tepelné pojistky. Tento stav by samozřejmě neměl nastat… Pokud selže termostat i tepelná pojistka bojleru začne se uvnitř tvořit pára o vysokém tlaku. Pokud není pojistný ventil v bezvadném stavu, může dojít k výbuchu bojleru. Tento výbuch je vždy velmi destruktivní záležitost.

Před bojlerem musí být sestava armatur dle ČSN 06 0830. Tedy uzávěr, zkušební kohout, zpětný ventil, pojistný ventil jehož součásti je často i zpětný ventil a vypouštěcí armatura. Další součásti jsou nepovinné. Mezi pojistným ventilem a bojlerem nesmí být žádná uzavírací armatura! Doporučuji pročíst si článek na tzb-info.

Pojistná skupina ohřívačů teplé vody dle ČSN 06 0830 – 2014

Ventil musí být nainstalován tak, aby nemohlo dojít k ucpání/zamrznutí vývodu. Musí být nainstalován přístupný obsluze a ve správné poloze (viz návod). Nikdy nesmí být mezi pojistným ventilem a bojlerem nainstalována uzavírací armatura! Přes sedlo pojistného ventilu se nesmí bojler vypouštět. Je to běžný nešvar – při vypouštění bojleru může dojít k zanesení ventilu usazeninami a tím i trvalému poškození. Většinou má pojistný ventil vypouštěcí zátku (zpětný ventil). Nebo je dobré mezi ventil a bojler umístit T-kus s vypouštěcím kohoutem.

Na obrázku níže lze vidět přívod k bojleru. Ze zdi vystupuje přívod studené vody následovaný uzavíracím kohoutem. Nad ním je pojistný ventil s průhlednou hadičkou, v které lze vidět případnou protékající vodu. Zezadu je na ventilu našroubován zpětný ventil. Jeho vyšroubováním lze bojler vypustit.

Pojistný ventil před bojlerem

Správnou činnost pojistného ventilu je nutné alespoň jednou za měsíc kontrolovat. Je nutné ventil manuálně otevřít (pootočení kolečka, nebo nadzvednutím páčky) a zkontrolovat unikající vodu. Správný postup je vždy popsán v návodu ke konkrétnímu ventilu. Pokud ventil ukapává příliš často, nebo stále, je možné, že je uvnitř nějaká nečistot (často vodní kámen, nebo kus rzi). Je potom nutné ventil několikrát otevřít, aby se nečistoty vyplavily. Pokud tento postup nepomůže je nutné ventil vyměnit.

Indikátor teploty

Záměrně nepíši teploměr, ale indikátor, někdy též nazývaný ukazatel teploty. Většinou se jedná o teploměr bez stupnice. Ukazuje přibližnou teplotu vody v bojleru. Těleso indikátoru není zavedeno přímo do nádoby, ale pouze se opírá o stěnu horní části bojleru – má tedy značné zpoždění. Slouží jako ukazatel, jestli je v bojleru teplá, nebo studená voda. Teplota vody se samozřejmě během vypouštění mění.

S příchodem nových, elektronických termostatů budou tyto indikátory ubývat. V bojleru už je teplotní čidlo a aktuální teplota (nebo zásoba teplé vody) se zobrazuje na displeji.

Indikátor teploty

Spínání bojleru

Běžný bojler není napájen elektrickým proudem 24 hodin denně, ale aktivní pouze v době nízkého tarifu (viz článek HDO a noční proud – jak to vlastně funguje?). Modul HDO a pak následně stykač bojleru úplně odpojuje napájení, takže bojler topí jenom v určitých časových intervalech. Některé bojlery mohou mít stejně, jako např. elektrokotle přímo vstup pro signál HDO a nepotřebují tedy další externí stykač.

Principiální zapojení HDO

Možné poruchy a jejich řešení

Bojler, stejně tak jako každé jiné zařízení se může porouchat. Běžné cena nového bojleru není nikterak zničující, ale i tak zle některé poruchy snadno opravit. Níže naleznete některé možné poruchy, jejich příčiny a řešení:

Bojler vůbec netopí – nesvítí ani kontrolka na bojleru
Tato závada může mít několik příčin. Pokud to vezmu směrem od rozvaděče může to být:

 • Nepřítomnost, nebo nefunkční signál HDO: Funkce bojleru je většinou blokována, pokud není aktivní nízký tarif. Může se jednat pouze o nepřítomnost signálu, nebo poškozený přijímač. Nutné je tedy zjistit, jestli spíná stykač bojleru ve správný čas. Více informací o HDO a časy kdy spíná naleznete v článku HDO a noční proud – jak to vlastně funguje? 
 • Vypadlý jistič, nebo chránič bojleru: Bojler bývá jištěn samostatným jističem, chráničem, případně „jističovhráničem“. Výpadek může znamenat poškození bojleru. Pokud je vypadlý jistič jedná se většinou o zkrat – spirála se zkratovala s tělesem bojleru, stává se, že se prošlehne doutnavka a ta pak odstaví celý bojler. Pokud je vypadlý proudový chránič může mít porucha více příčin – poškozené těleso, voda v elektroinstalaci bojleru atd.
 • Vypadlá tepelná pojistka bojleru: Pokud je vypadlá tepelná pojistka bojleru značí to problém se samotnou funkcí ohřívače. Někdy se může stát, že nahodile vypadne. Lze ji tedy resetovat a pootočením vyzkoušet, jestli spíná termostat. Otáčením nastavovacího kolečka musí jít bojler vypínat a zapínat (jde slyšet cvakání uvnitř termostatu). Pokud termostat funguje, je třeba kontrolovat, jestli pojistka nevypadla. Pokud vypadne znovu, může být topné těleso s jímkou zaneseno velkým množstvím kamence. Případně může být tepelná pojistka špatná.
 • Nefunkční termostat: Termostat je poslední součást, která vypíná přívod elektrického proudu do topného tělesa. Pootočením regulačního knoflíku z jedné strany na druhou musí být slyšet cvaknutí – to značí přepnutí kontaktů. Termostat může mechanicky fungovat, ale může mít opálený kontakt, který nepřevádí elektrický proud.
Bojler vůbec netopí – kontrolka na bojleru svítí
Protože je kontrolka připojena většinou přímo na těleso má tato porucha příčinu většinou ve spáleném tělese. Další variantou je upálený přívod k tělesu – bývá použit faston (tzv. autokonektor), nebo očko. Přívodní vodiče musí odolávat vysoké teplotě.
I když bojer topí, jde z něho pouze vlažná voda
 • Poškozený, nebo nízko nastavený termostat: Na termostatu je nastavena nízká teplota, nebo je termostat poškozený a reaguje na jinou teplotu.
 • Poškozená vypouštěcí trubka teplé vody: Velmi častá závada u starších bojlerů. Trubky bývají plastové a tak se částečně, nebo úplně rozpadnou. Vývod teplé vody potom nasává studenou vodu z nižších vrstev bojleru. Jediná možnost je trubku vyměnit.
Při ohřívání bliká kontrolka ohřívání, z bojleru se ozývá prskání/bzučení
V tomto případě může být problém v bojleru – povolený kontakt, poškozený termostat, případně poškozená tepelná pojistka. Často bývá vyhřátý konektor na spirále, nebo na termostatu (obvykle konektor faston). Tato závada je nebezpečná – může dojít k spálení vodiče a poškození, případně zapálení ohřívače. Na druhou stranu, porucha může být i před samotným ohřívačem – povolené vodiče ve svorkovnici, v jističi apod. Tato porucha si žádá zásah elektrikáře.
Při ohřívání vody jdou z bojleru rány
Pokud je těleso zaneseno větší vrstvou kamence dochází na povrchu tělesa k lokálnímu přehřívání. Je to podobné, jako u rychlovarné konvice. Tam je poměrně velký výkon vyzářen na malém prostoru a tak se voda v kontaktu s tělesem dostává do varu i když je ještě poměrně chladná. Bubliny páry potom vytváří hluk. Jediná možnost je vyčistit těleso od nánosu usazenin.
Z pojišťovacího ventilu vytéká voda
Občasné vytékání vody z pojišťovacího ventilu je běžné. Voda se při zahřívání v bojleru roztahuje a přebytečný tlak musí někam utéct. Pokud není z bojleru běžný odběr vody, voda vytéká přes pojišťovací ventil. Pokud však voda protéká stále a soustavně, je s největší pravděpodobností v sedle ventilu nějaká nečistota. Často se jedná o usazeniny. Otočením ovladače ventilu (viz návod) lze tyto nečistoty odstranit. V případě, že toto nepomůže je další možnost výměna ventilu a kontrola tlaku v řádu (pokud je tlak v řádu větší než otevírací tlak ventilu je nutné osadit redukční ventil).

K zamezení vytékání vody pojišťovacím ventilem vlivem roztažnosti vody se montuje poblíž bojleru expanzní nádoba, která tlak vyrovnává.

Bojler funguje, ale ukapává z něho voda
Nejčastější příčinou je proreznutí nádoby ohřívače, nebo poškození těsnění. Pokud voda vytéká jakoby z izolace je poškozená nádoba a bojler bude nutné vyměnit. Pokud voda vytéká okolo hrdla bojleru, je nutné vyměnit těsnění – u toho samozřejmě zkontrolovat vnitřek nádoby a případně vyměnit vypouštěcí trubku a anodovou tyč.

U bojleru Dražice OKCE jsem se setkal s kondenzací vody pod krytem elektroinstalace a jejím následným vytékáním otvorem ve dnu. Po odšroubování krytu voda vyschla a nikde nebyla zjevná příčina úniku vody. Je možné, že se nový bojler musí nechat „zajet“ – těsnění začne 100% těsnit až po nějaké době.

 

Níže si můžete prohlédnout pěkné video z výroby bojlerů Dražice. 

 1. Lubos Lubos

  mam bojler s tlakovou nadobou a za dva dny mam 10ti litrovy kanystr plny vody s pretlakoveho ventilu zkousel jsem tlaky vetsi i mensi vysledek stejny nemate nekdo stejny problem a jak to vyresit

 2. Peťan: Jako tlakovou nádobu myslíte expanzní nádobu? Pokud vytéká takové množství vody, je pravděpodobné, že bude pojišťovací ventil vadný. Viz Možné poruchy a jejich řešení.
 3. Radoslav Radoslav

  Ahoj, měl bych dotaz jak funguje napouštění studené vody. Máme bojler Dražice 100l. Když nesvítí kontrolka, tak mám ohřátých 100 litrů vody na povězme 60 stupňů. Když začnu teplou vodu vypouštět, vypustím 100 litrů 60 stupňové vody nebo bojler začíná okamžitě dopouštět studenou vodu a já teda začínám vypouštět 60 stupňovou vodu a ke konci mého vypouštění už mám jenom povězme 20 stupňů?
  Snad jste to pochopil. děkuji

 4. Peťan: Z výkresu je jasné, že se při vypouštění vody rovnou dopouští nová – tlak vody při vypouštění teplé vody z bojleru je stejný, jako tlak vody co se napouští do bojleru.
  Z bojleru navíc nepůjde vypustit přesně 100 litrů 60° vody. Teplá voda se drží nahoře, studená dole. Ale postupným vypouštěním teplé vody (a zároveň tedy i napouštěním studené) se voda v bojleru částečně míchá a ochlazuje. U stojatých bojlerů je míchání menší – lze z nich tedy dostat více teplejší vody.
 5. Marcel Marcel

  Dobrý den,měl bych prozbu.Z krytu elektroinstalace mi zacala vykapávat voda,kdyz jsem víko otevrel,zjistil jsem ze bojler nikde nekape,ale jsou tam kapky vody,pripadá mi to jako kondenzát…kdyz viko nechám par dní odklopené voda vyschne a nikde se uz neprojevuje zádna vlhkost,kdyz víko nasadím,tak po par dnech opět voda zkondenzuje a začne kapat ven kolem kolečka kterým nastavuji teplotu.Nevíte prosím čím by to mohlo být a co s tím dělat?Napadlo mě ze bych mohl změnit teplotu na bojleru,ze by to treba mohlo prestat,co myslíte.???Díky za odpoved.

 6. Peťan: U bojleru není důvod, aby vznikal kondenzát – bojler topí, takže spíše naopak. V jaké okolní teplotě a vlhkosti je bojler nainstalován? Na jakou teplotu topí? Jak je starý? Spíš si myslím, že někde bojler „sákne“ tak pomalu, že se voda stíhá vypařovat a protože pára nemá kam unikat, tak kondenzuje uvnitř krytu.
  • Pavla Pavla

   Dobry den,
   Reaguji na vas dotaz, protoze mame momentalne uplne ten samy problem (bojler drazice).
   Mohu se zeptat, jak to dopadlo? Byla nutna navsteva instalatera?
   Predem dekuji

   Peťan: Ještě doplním komentář… Nedávno jsme měnili původní špatný bojler za úplně nový Dražice OKCE. Asi po týdnu jsme si všimli, že je pod krytem kondenzát, nikde však nebylo vidět, že by bojler tekl. Kryt jsem tedy odšrouboval a nechal pár dnů viset tak, aby vyschl. Po namontování zpět se už voda neobjevila. Je možné, že to ve výrobě ojebávají a těsnění se musí jakoby „zatáhnout“. Je to čistě moje domněnka, ale jak koukám, tak s tím má více lidí problémy.

   • Jan Jan

    Drazice je prd, tatramat o dost lepsi.

   • Dana Dana

    Dobry den.U tyden stareho bojleru OKHE ONE 100L se mi deje to same. Z pod vika elektroinstalace odkapava voda z dirky pod termostatem. Uz nekdo zjistil cim to je? Je to na raklamaci? Moc dekuji za odpoved.

 7. Marcel Marcel

  [3] Marcel: Teplota v místnosti je mezi 22–23 stupnu,vlhkost je 40–50 podle toho jak se vetra,bojler je nový,je nastaveny na optimum,je tam značka lístku je to bojler drazice a maj tam obrazek listku a napis optimum tak tam to mam nastavene

 8. Peťan: Jak říkám, zaměřil bych ne na to, jestli to někde nesákne. Pokud je bojler OK, není v něm studená voda a není ve vlhku, není důvod aby pod krytem kondenzovala vlhkost. Případně doporučuji návštěvu instalatéra.
 9. Ivo Ivo

  [1] Lubos: Čas od času mi to dělalo taky , prostě to chtělo tím ventilem „zaverglovat“ otočit s ním jako by se upouštěla voda , razantně , odteče třeba litr dva vody i více , ale prostě se vše očistí uvnitř vyplaví a zase to dosedne a ventil funguje. Jde většinou o to že se tam někde vytvořil vodní kámen , nebo nějaké nečistoty a pak to špatně těsní.Pokud se tedy jedná o ventily které lze otočit o 180 stupňů a uvnitř to při tom otočení cvakne je tam dpor při tom otočení (pružina uvnitř).Já to obyčejně jednou za rok procvakl a měl jsem klid a taťka vedle v domě měl strach na to sáhnout že mu to vyplaví kotelnu a pořád jenom měnil kbelíky pod ventilem než jsem mu vysvětlil a ukázal že se tím nic nezkazí , že je to potřeba občas udělat bez ohledu na to že odteče nějaká voda na zem a do kbelíku. No a potom když už to nekape tak na to pokud možno vůbec nesahat. No a pokud se jedná o malinký ventil přímo v boileru tak podobně akorát že tam je zatlačovací , takový styl ventilku na kolo přibližně.Dělal jsem pro dovozce bouilerů a ty ventily jsme rozdávali , byl to takový T kus ale princip podobný , pružina a těsnění , problém byly opět nečistoty. I když jsme dávali zákazníkům nové ventily tak ty staré byly téměř na 100% fnkční , stačilo očitit. Musel bych to vidět abych přesně řekl co a jak.
  Trochu jiný problém s odkapáváním měl kamarád u boileru typu „kanadský válec“ tím jsem se ale nezabýval , vím že jen pořád nadával že mu to teče jinak si ale taky většinou uměl poradit. To chce fotku.

 10. Ivo Ivo

  [1] Lubos: Ještě se zeptám , ta expanxka je taková ta červená kde je uvnitř nafukovací duše?

  Peťan: Ano

 11. Elektronik Elektronik

  Může mi někdo vysvětlit proč je spirála topného tělesa jištěna (viz schéma) přes rezistor? Vždyť pak v případě katastrofálního selhání v podobě probíjení odporového drátu v topné spirále do jejího povrchu se tento rezistor zkratovým proudem okamžitě přepálí, žádný jistič nevypadne a do vody v bojleru půjde síťové napětí? Nejen že bude jistě velmi nepříjemné se takovéto vody dotknout, ale hlavně se bude voda v bojleru elektrolyzovat za vyvíjení směsi vodíku a kyslíku, což skončí ještě horším výbuchem než při přetlaku páry při selhání všech tepelných pojistek. Neměla by přes ten rezistor spíš být připojena anodová tyč? (ochrání stále dostatečně a díky omezení proudu i déle vydrží)

 12. František František

  Soused si svévolně namontoval boiler přímo na chodbu bytového domu- paneláku vedle vchodu do bytu a vedle požární únikové cesty, nájemníci chodí okolo něj. Jsme SVJ a legálně jsme přešli z centrální dodávky TUV na boilery. Všichni to zvládli umístit na WC nebo koupelně, kromě něj. Píšete, že se z této tlakové nádoby může při poruše za nepříznivých okolností stát smrtící nástroj. Nikde nemá návodné tabulky kde zastavit vodu při poruše a označený uzávěr vody do zařízení, jestli ho tam vůbec má, protože to vše ještě obložil požárním sádrokartonem. Je třeba zvláštní dokladovaný revizní režim kontrol tohoto zařízení ve veřejných prostorách s možností veřejné kontroly?? Je toto vůbec stavebně přípustné?? Boiler, napájí ze svých rozvodů, jen prorazil zeď bytu. Co s tím? Jen trnem aby se nestalo něco když bude na dovolené. díky za radu.

  Peťan: Těžko říct. Tohle není úplně o bojleru jako takovém, ale spíš o stavebních úpravách atd… Ani mě nenapadá kde to řešit. Společenství vlastníků by se k tomu mohlo vyjádřit zamítavě a nějak tohoto nájemníka penalizovat. Pokud je na chodbě, jak píšete, mohl by to být problém kvůli omezení únikové cesty v případě požáru. Doporučuji se kouknout třeba na Portál společenství vlastníků. Tam bude třeba více informací – jedná se o společné prostory. Bojler na chodbě je úplně stejně „nebezpečný“, jako v koupelně. Samozřejmě je důležité mít před bojlerem přístupný pojišťovací ventil (ten může být už uvnitř bytu).

 13. Petr Petr

  Dobrý den.
  Tatramat EOV81 .Bojlér vyčištěn, vyměněné top těleso, anodo hořčíková tyč, těsnění. A protože byl prošvihnutý kabel od sporákovky k bojléru, tak vyměmněn za 3x místo původního 2x. Jenže teď při sepnutí termostatu shasne doutnavka ve sporákovovce a nic se neděje. Klesne napětí až k nějkým malým desítkám Voltů. Takže ani kontrolka na bojléru se nerozvsítí, když se vypne termostat, tak až ke kontaktu termostu to je dobré napětí. Ke sporákovce to biohužel muselo zůstat jen 2x, ale za sporákovkou už je to třikrát. A teď tam ještě příjde dát chráničojistič (chránič kombi).
  Měřený i izolační stav. Před opravou bylo topné těleso a hlavně ten kabel proseklý, dával i rány třeba z termostu napětí bylo všude. teď to je OK jen , ale bohužel tato závada.
  Bohužel toliká bojléru opravených, ale tohle s napětím nějak nemohu pohnout.
  Děkuji.

  Peťan: Někde cestou k bojleru (ještě před tou sporákovkou) je pravděpodobně přechoďák (velký přechodový odpor). Buď je přerušený vodič L, nebo N (PEN). Pozor, toto je velice nebezpečná závada, která může způsobit požár, nebo úraz. Pokud byl přívod dvoužilový, je pravděpodobné, že bude vše natahané v hliníku. Doporučuji nechat si zkontrolovat a opravit celou instalaci elektrikářem a nechat si změřit impedanci smyčky.

 14. Eva Grulichová Eva Grulichová

  Dobrý den, můžete mi prosím napsat, zda je možné zapojit elektrický bojler 100l Dražice OKHE bez tlakové nádrže? Pokud je nutná, jak velká stačí ( 4l ?) a jestli může být kdekoliv zavěšená či skrytá? Moc děkuji za odpověď.

  Peťan: Doporučuji si spíš projít návod k obsluze a konzultovat toto s instalatérem. Bojler lze osadit bez expanzní nádoby. Přebytečná voda potom bude upouštěna pojistným ventilem – při zahřívání bojleru a nulovém odběru vody bude ukapávat.

 15. Petra Petra

  Dobrý den, teče mi bojler z ukazatele teploty. Dnes to začalo. Museli jsme zavřít všechny klíčky, ale když to zapneme zase to začne. Vyteka horká voda. Nevite co stim?

  Peťan: Zavolat instalatéra a vyměnit bojler.

 16. jahoner jahoner

  Zdravím pane,Peťan mohl by jste mě osvětlit respektive více upřesnit jak zapojit stykač k Bojleru když udajně je přívod s HDO L a PEN
  na jakou svorku je mám dát stykač je tento Stykač Schneider Electric 1ZAP 1VYP, 16A, iCT 230/240V AC a kam přívod k elektroměru? Děkuji případně mail.
  Předem moc děkuji

  Peťan: Spíše ti doporučím zavolat elektrikáře. Ten to omrkne a hned bude vědět. Navštivte článek HDO a noční proud – jak to vlastně funguje?, ten vám osvětlí princip HDO. Ve starších instalacích (nyní již dávno ne) se z HDO přiváděla fáze a ne N. Každopádně stykač se vždy zapojuje mezi L (ať už stálou, nebo výjimečně spínanou) a N.

  • Krtek Krtek

   Dobrý den mam bojler drazdice vse zapojene vse zaple ale bojler se nahreje ale pri napousteni do vany tece mirne tepla voda a jen chvilu.e kdyz bojler odpojim a vypoustim pres hadice voda tece uplne vrela.dekuji za radu

   • Sharkus Sharkus

    to vypada skorem na obrácené zapojení trubek a nebo poškozenej bojler (mícha se v něm ohřátá voda s čerstvou a tak se ihned ochladí -> občas se stane že v něm uhnije\praskne trubka)

 17. Jan Horák Jan Horák

  Dobrý den, začala nám kapat voda z bojleru a to z trubky, zřejmě přívodní (označená modrým plastovým kroužkem). Kape to hned okolo toho kroužku. Případně mohu poslat někam foto. Nevíte, zda je tam těsnění, nebo ten plast.kroužek má těsnit? Děkuji Jan Horák

  Peťan: Záleží odkud přesně voda teče. Těsně pod kroužkem je šroubení, takže to může být netěsnost tam. Ale pokud to je okolo toho kroužku ze shora, tak může být problém v těsnosti samotné nádoby. Kroužek je jenom průchodka, nemá těsnící funkci. Jak je bojler starý?

 18. David David

  Dobrý den, přistěhoval jsem se do bytu, kde je svislý 100 litrový bojler Perla, ale není u něj pojistný tlakový ventil. Dnes jsem si všiml, že se na spodní straně vnějšího pláště u zalisované obruby objevila kapka vody. Doporučujete bojler vyměnit? Samozřejmě s připojením pojistného tlakového ventilu…

  Peťan: U bojleru by určitě měl být pojistný ventil! Každopádně je to spíš dotaz na instalatéra a omrknutí přímo na místě.

 19. Milan Milan

  Dobrý den,z bojleru OKHE 160 teče málo teplé vody nebo jenom vlažna(při vypouštění bylo v bojleru vody teplé dost,tak ohřívá správně)a při puštění teplé vody kohoutek často prská,tak jsem bojler vyčistil, plastová trubka uvnitř byla neporušená nasunutá navolno. Nevite včem je problém,ta plastová trubka má být nasunuta navolno?Děkuji Briol

  Peťan: Pokud kohoutek prská, tak to může někde přisávat vzduch… Trubka by měla být nasazena tak, aby nepřisávala studenou vodu zespodu zásobníku. Může být problém třeba i v termostatu – bojler natápí na nízkou teplotu.

 20. Mirek Mirek

  Chápu, že na vstupu bojleru musí být pojistný přetlakový ventil. Není mi jasné, proč zpetný ventil musí být na vstupu studené vody, když vzniká při ohřevu problém, co s odkapávající přetlakovou vodou. Kdyby zpětný ventil byl na výstupu, mohla by voda přívodem bojleru expandovat do řadu, který na rozdíl od rozvodu teplé vody není v běžném režimu uzavřený. Jištění proti přetlaku by zůstalo zachováno. Je zde někdo, kdo zpétný ventil na vstupu zrušil?

  Peťan: Zpětný ventil tam je právě proto, aby voda nemohla zpět do řádu – to je od dodavatele zakázané. Pokud je např. do domu zavedena voda ze studny, musí být oba okruhy úplně odděleny, nebo musí být použita speciální armatura – ani obyčejný jednocestný ventil není povolen. Pokud vám vadí odkapávající voda, je možné k bojleru nainstalovat expanzní nádobu.

  • Mirek Mirek

   Pokud vodovodní přípojka nemá zpětný ventil, nelze náhodné vracení vody do řadu z privátního rozvodu zcela vyloučit a při razantním poklesu tlaku se tam může dostat např. i většina objemu uvedené expanzní nádoby tím, že zbytek vody odčerpá odběratel na nižším místě, při úplné ztrátě ten na nižším místě odčerpá veškerou vodu těch položených výše. Dotaz jsem posílal proto, že mi vadí expanzní nádoba jako další prvek vyžadující údržbu.

   Peťan: Ano a přesně proto tam ten zpětný ventil je (i když tam je expanzní nádoba). Provozovatel vodovodů se tím jenom brání, aby se do společného řádu nedostalo nějaké svinstvo (společný rozvod i pro studnu, dopouštěcí ventil topení, kontaminované slepé větve, legionella v bojleru apod.). Ale tohle už není o bojleru jako takovém. Na tzb-info se dá o této problematice najít několik článků. Pokud vám vadí expanzka, tak tam nechte jenom pojistný ventil (samozřejmě s nevyřazeným zpětným ventilem). Odkapávání zase taková ztráta není a stejně u něho musí být odpad kvůli občasnému testování.

 21. Mirek Mirek

  Myslím, že si nerozumíme. Zpětný ventil na výstupu z bojleru zabrání vypouštění bojleru do přívodu podobně, jako by byl na vstupu, jen s tím rozdílem, že expanzní nádobu ani odkapávání pak bojler nepotřebuje.
  Pokud má domácnost vlastní zdroj pitné vody, neumím si představit žádný důvod, proč ho jen na výstup nedat. Vy ano?

  Peťan: Zpětný ventil na výstupu z bojleru nemá moc smysl, protože výstup z bojleru je stejně 99 % času uzavřen (není odběr teplé vody). Zpětný ventil na vstupu bojleru má jediný důvod – aby se voda nerozpínala zpět do vodovodního řádu. Pokud se bavíme o vlastním zdroji vody, tak to je úplně jiná píseň. Nebo nakreslete jak to myslíte, možná si fakt nerozumíme.
  Doporučuji podívat se na tento článek, zde jsou popsány předepsané sestavy – doplnil jsem do článku předepsanou sestavu dle ČSN.

 22. Mirek Mirek

  Škoda, že jinou píseň zmiňujete až teď, protože protože snad nikdo zde zdroj vody nezmínil. Moje řešení by mnohem dříve varovalo uživatele tím, že by se mu nestačila ohřívat voda při průtoku 30m3 do odpadu.
  A mně by asi nepřetržitě běželo tepelné čerpadlo.
  Kdyby mělo být znemožněno případné mísení vody z domovního rozvodu s vodovodem, nestačí k tomu zpětný ventil u bojleru, musel by být na přípojce. V domě se voda z bojleru může přes směšovací ventily do vodovodu dostávar při změnách tlaku, nehledě na to, že při odstávce vodovodu tam přejde veškerá voda z rozvodu po otevření nějakého kohoutku.
  Mne normy moc nezajímají, jde mi o bezpečnost, funkčnost a spolehlivost. Docela zajímavé by bylo zjistit, kolik procent uživatelů testuje pojistný ventil v předepsaných intervalech.

  • Aleš Aleš

   Jde vidět, že jste typický alibista, který se to snaží nějakým způsobem ojebat. Bezpečný, funkční a spolehlivý je systém, který je popsán v normě. Ukažte jaký je váš systém. Nakreslete schéma ať se poučíme. Návratu vody do řádku pokud je použit směšovací ventil by měl zpětný ventil u vodoměrné soustavy. Dnes se běžně montuje. Co se týče zdroje vody, je jedno o co jde. Stejně má 95% lidí vodu z vodovodního řádu, do kterého by se voda neměla vracet. Ale stejné by to mělo být třeba u studny kde má čerpadlo většinou také zpětný ventil.

   S pozdravem Aleš P.

 23. Mirek Mirek

  Dobrý den, Aleši, pokud vím, domácí vodárna expanzní nádobu má, obvykle desítky litrů takže ty 3 litry, (vlastně o dost měně, protože i ocel bojleru tepelnou roztažnost ná) expandované vody při 300 litrovém bojleru i při nulové spotřebě té ohřáté snadno pojme. Vlastně ta expandovaná voda k přípojce ani nedoputuje, protože je jí málo. Co chcete popisovat? Sdružený ventil dodávaný k bojleru namontuji na výstup teplé vody z bojleru.
  Mám vysvětlovat, jak ho otočím? Přepad do nádoby.

  • Aleš P. Aleš P.

   Že jste hned od začátku neříkal, že se jedná o napojení na domovní vodárnu? Použití pojišťováku na výstupu má jednu nevýhodu, a to že je zařazen až za jednocestným ventilem, který by teoreticky mohl selhat. Pak by to mělo fungovat.

   Aleš P.

   Peťan: Hlavně se tu chlapi nepoperte 🙂 Jinak, Aleš má pravdu. Nicméně, vyvaroval bych se nějakým netypickým zapojením, které by mohlo případně selhat – viz třeba to zaseknutí jednocesťáku.

   • Mirek Mirek

    Tak jsem si sehnal protiargument sám. Při navrhovaném umístění sdruženého ventiu na výstup bojleru bych nemohl využít vývod bojleru na cirkulaci teplé vody.
    Děkuji za komentáře.

 24. Mirek Mirek

  Čekal jsem trochu jiné argumenty, třeba, jestli legionela může být namnožená na dně bojleru ve studené vodě. Sám myslím, že nemůže. Případné zablokování jednocestneho ventilu mohu obejít, že ho vyřadím a další dám před pojišťovací ventil. Před časem jsem k bojleru expanzní nádobu namontoval i se sdruženým ventilem podle předpisů,ale domácí, ač dostatečně vzdělaný ji ignoruje. Nemá čas. Po lerech nedotahl těch 6 nebo 8 šroubů, které zaručují těsnost memrány a ta je olezlá rezem a uschlými solemi. Pochybuji, že někdy za 8 let k ní šel s kompresorem a manometrem.
  Jestli chci něco ojebat? Ano, chci ojebat dogma. A chci komfort.

 25. Karel Zeman Karel Zeman

  Dobrý den,
  mám bojler umístěný ve sklepě, kde není odpad. Voda z pojišťovacího ventilu odkapává do nádoby, kterou musím pravidelně vynášet. Pokud bych chtěl odkapávající vodu odvést, musel bych překonat nějakou výšku. Je možné mít vývod odkapávající vody nad úrovní pojistného ventilu? Pokud ano, do jaké výšky lze odkapávající vodu vytlačit?
  Děkuji za odpověď!

  Peťan: Výstup z pojišťováku by měl být otevřený, tedy i bez protitlaku. Takže hadice přímo do kopce asi nee. Koukněte na netu po čerpadle kondenzátu. Montuje se to ke klimatizacím – má to plováček a výtlak třeba nějakých 10 m. Cena je přes litr, ale dá se koupit třeba i v Číně.

 26. Libor Libor

  Dobrý den. Mám bojler Tatramat EO 936 a začala mi kapat voda ze spodní strany bojleru jakoby z nějaké trubičky, do které vede červený drát od termostatu. Domnívám se, že to je z čidla termostatu. Jakým způsobem by šla tato závada odstranit? Děkuji za odpověď.

 27. Daniel Daniel

  Dobrý den, mám možná hloupý dotaz. Mam u bojleru tento ventil jeden z těchto typů Pojistný ventil pro bojler Dražice 6422509.
  Zkouška funkčnosti otočením do leva o 20° teče voda, dalším pootočením do leva lupne a voda se zastaví. Ale jak z této zkoušky usoudit a poznat že bude řádně upouštět vodu pokud dojde k selhání termostatu a tepelné pojistky??. Vím že by měl kapat, ale lze z tohoto kapáni poznat že by se při velkém nárustu tlaku řádně otevřel??

  Děkuji za vysvětlení

  Peťan: Zaručit otevření při správném tlaku lze asi opravdu pouze zkouškou s patřičným tlakem. Nastavený otevírací tlak určuje pružina uvnitř. Test pojišťováku slouží k tomu, aby se rozhýbala jeho mechanika a byla jistota, že je schopný se otevřít.

 28. Zdenek Zdenek

  Dobrý večer, potřebuji radu. Mám kombinovaný kotel Dražice – přívod studené vody i vývod teplé vody jsou zespodu – tedy bez problému.
  Jediný problém je v tom že přívod i vývod na ohřev vody z kotle je vzadu mezi bojlerem a stěnou zdi kde je zavěšen. Do boku jsou kolínka a holendr – a tady je ten problém místa tam je málo a nevím jak ten holendr utáhnout – stále mi tam uniká voda.
  Poradíte mi prosím někdo????
  Díky moc za odpověď Zdenek

  Peťan: Co poradit? Buď to půjde dotáhnout nějakým klíčem/hasačkami, nebo bude nutné bojler sundat atd… Pokud to montovala nějaká firma, tak reklamovat na únik vody.

 29. Štefan Štefan

  Dobrý den,
  prosím poradit s výměnou baterie na teplou vodu – za bojlerem; stačí uzavřít přívod studené vody do bojleru ? Děkuji a příjemný den.
  Štefan

  Peťan: Doporučuji vypnout přívod vody do objektu. Odpustit přetlak kohoutkem a pak je možné jej demontovat. Nebo si zavolat instalatéra.

 30. Maroš Maroš

  Mam bojler Drazice problem je v tom ze otocim kolieskom na zohriatie vody on mi ju aj zohreje a vypne sa kontrolka ale akonahle odpustim urcite mnozstvo teplej vody bojler sa uz sam nezopne na dohriatie. Musim ho znova manualne zapnut aby nahrial vodu. Kde moze byt problem? Dakujem

  Peťan: Pokud se termostat nespustí sám, ale až po otočení kolečkem, bude s největší pravděpodobností problém přímo v termostatu. Doporučuji jej vyměnit.

 31. Pavel Pavel

  Dobrý den mám taky jeden problém, mám bojler kovoděl ležák kombinovaný. Odešla nám spirála, nádoba je ok ale po výměně za spirálu se silnějším výkonem mi bojler ohřívá vodu max na 50 stupňů termostat taky vyměněn nádoba čistá. Už mě nenapadá proč nestíhá dohřivat.

  Peťan: Nedochází ke kontaktu spirály a jímky (případně nejsou blízko u sebe)? Viděl jsem, kde byl malý bojler zanešen kamencem tak, že to vyhnulo jímku blíže ke spirále a ten pak vypínal dost brzo. V tomto případě by to nemuselo být přímo kamencem, ale kvůli vysokému výkonu k lokálnímu „přehřívání“ termostatu. Termostat fyzicky vypíná topení, nebo topení beží stále a jde jenom vlažná voda (případně špatně zapojená spirála).

 32. Tomáš Tomáš

  Dobrý den,
  mám bojler s přívodem a odvodem vody zespodu. Bojler je připojen na topnou soustavu (malý okruh). Chci se zeptat, jestli je potřeba bojler odvzdušňovat, nebo si tlak v soustavě poradí sám a v bojleru se žádný vzduch nehromadí???
  Děkuji za info

 33. Majka Majka

  Dobry den, chci se prosim zeptat, mam ukazatel stupnich na bojleru, bojler je nový, dnes mi vyteklo par kapek z pojistného ventilu, ale všimla jsem si, ze se mi zaparuje ukazatel stupni na bojleru, jako by tam vevnitr byla para. Nevíte čím to prosim muže být? Je to nejaka zavada? Předem dekuji

 34. Bob Bob

  Dobrý den,

  mám dotaz na výtlak vody . V RD mám plynový kotel, který ohřívá vodu v bojleru 125l.
  na vstupu do bojleru je 5Baru. (mám tam expanzní nádobu jen 4l a pojistný ventil 6Baru)
  Chtěl jsem se zeptat ohledně umístění bojleru. Mám jej ve sklepě. V 2NP teplá voda teče jen když nikdo nepustí vodu v nižších patrech..
  Mohl bych poprosit o možné řešení?

  Děkuji
  S pozdravem
  Bob

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.