Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zapojení zásuvek, prodlužovaček atd.

72

Tento článek slouží jako přehled (schéma zapojení) zapojení zásuvek, zástrček a prodlužovaček na 230 a 400 V (dříve 220 a 380 V). Většinou jde jen o pár drátů, tak se do svépomocné opravy, nebo výměny pouští i amatéři. To je samozřejmě zakázáno, protože elektrické zařízení je vyhrazené zařízení, na kterém mohou pracovat pouze osoby s kvalifikací. Článek tedy spíše slouží jako přehled, jak by to mělo být správně zapojeno. Rozhodně nedoporučuji svépomocnou opravu, výměnu, nebo dokonce výrobu vlastní prodlužovačky…i když svépomocná výroba je kolikrát lepší řešení, než nákup prodlužovacího kabelu pochybné kvality. Jak tedy správně zapojit zásuvku, nebo prodlužovačku?

Barvy vodičů a sítě

V České republice se v drtivé většině používají sítě TN-C a TN-C-S. Více o těchto sítích, jejich výhodách, nevýhodách a jejich možných poruchách se můžete dočíst v článku Duhy sítí a jejich možné poruchy – Síť TN. Zde budou popsány barvy vodičů a jejich význam.

Elektrická síť má napětí 230 a 400 V. Dříve používané napětí 220 a 380 V se více než dvacet let (!) nepoužívá. Napětí 230 V lze naměřit mezi jakoukoliv fází a středním vodičem (tzv. „nulákem“), nebo PE/PEN. Napětí 400 V lze naměřit mezi dvěma libovolnými fázemi. Práci na elektrickém zařízení vždy provádějte ve vypnutém stavu. Před prací si kontrolujte beznapěťový stav spolehlivým měřícím přístrojem – ne „fázovkou“, nebo podobným zařízením.

V síti jsou pracovní a ochranné vodiče. Jak již jejich názvy napovídají, pracovní slouží k tomu, aby se po nich přenášela energie, která se přeměňuje na nějakou práci. Ochranný vodič má pouze funkci ochrany při poruše. Pracovní jsou vždy fázové vodiče (L), které mají barvu černou, hnědou a šedou. Dříve pouze černou a hnědou. Pracovní vodič je dále střední vodič (N; tzv. nulák), který má barvu světle modrou. V síti TN-C (není zde samostatný střední vodič) je střední a ochranný vodič společný (PEN), má barvu zelenou a žlutouOchranný vodič (PE) má barvu zelenou žlutou a nikdy se nesmí přeznačovat!

 • Ochranný vodič
  • Ochranný vodič – jeho správné zapojení je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!
  • Až když je správně zapojen ochranný vodič, lze přistoupit k zapojování ostatních vodičů!
  • Tzv. „kostra“, „zem“
  • Není na něm proti zemi napětí
  • V bezporuchovém stavu po něm nejde žádný proud
  • Vyskytuje se v síti TN-S, ST-C-S
  • Značí se PE (Protective Earth), svorky buď PE, nebo symbol uzemnění
  • Barva zelená žlutá
 • Ochranný vodič a zároveň nulový, nazýván pouze PEN
  • Zároveň pracovní a ochranný vodič – jeho správné zapojení je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
  • Neplést s ochranným vodičem PE!
  • Není na něm proti zemi napětí
  • Vyskytuje se v síti TN-C
  • Značí se PEN (Protective Earthing and Neutral conductor), svorky buď PEN, nebo symbol uzemnění
  • Jeho minimální průřez je dle ČSN 33 2000–5–54, ed.3 10 mm2 pro Cu, nebo 16 mm2 pro Al
  • Tento vodič v prodlužovačkách není. Buď je použit pouze PE (stroj tedy nepotřebuje střední vodič, tzv. nulák), nebo PE a N.
  • Barva zelenázelená žlutá na koncích označená světle modře
 • Fázový vodič
  • Pracovní vodič – slouží k vedení proudu, který se přeměňuje na práci
  • Tzv. „fáze“
  • Je na ní proti zemi napětí
  • Značí se L (Line), L1, L2, L3; svorky U, V, W, případně R, S, T, dříve i X, Y, Z
  • Barva černá, hnědá, šedá
 • Střední vodič
  • Pracovní vodič – slouží k vedení proudu, který se přeměňuje na práci
  • Také nulový vodič, tzv. „nulák“
  • Není na něm proti zemi napětí
  • Značí se N (Neutral), svorky také N
  • Barva světle modrá

* Starší sítí mám na mysli síť TN-C. Síť TN-C se samozřejmě používá i nyní, ne však pro vedení ke koncovým zařízením (světlům a zásuvkám).

Zásuvka 230 V (220 V) (starší, dvouvodičové zásuvky v síti TN-C)

Tento druh zapojení se dnes, v nových instalacích již nepoužívá. Lze ho však nalézt u starších domů (cca do roku 1993). V těchto instalacích jsou jednofázové zásuvky připojeny pouze dvěma vodiči. Fázový (L) vodič je černý, nebo hnědý, společný střední a ochranný (PEN) je zelený, nebo zelený a žlutý. Vodiče bývají často hliníkové o průřezu 4 mm2, nebo měděné o průřezu 1,5 mm2. Zásuvkové okruhy jsou jištěny 10 A jističi. Před takto zapojené zásuvky nelze zapojit proudový chránič, je však možné je dovybavit proudovým chráničem jako adaptérem do zásuvky. Poškozením společného PEN vodiče (je namáhán procházejícím proudem) dojde k velmi nebezpečnému stavu! Nyní je minimální průřez PEN dle ČSN 33 2000–5–54 pro Cu vodič 10 mm2. Nelze tedy takto koncové zásuvky již zapojovat!

Dle ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 se zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední, nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky. Protože je pro PE a N použit pouze jeden vodič (a bezpečnost je důležitější než funkčnost) je vodič PEN nejdříve připojen na ochranný kolík a až poté do pravé dírky zásuvky.

Při výměně staré poškozené zásuvky připojené hliníkovými vodiči za novou je vhodnější použít zásuvku se šroubovými svorkami (např. ABB Classic). Zásuvky s klecovými svorkami nejsou na Al vodiče většinou stavěny (podle manuálu je možné připojit pouze Cu vodiče), ale hlavně maximální povolený průřez vodiče je 2,5 mm2 a starší Al vodiče s větším průřezem nemusí jít do svorek vložit. Může tak dojít ke špatnému kontaktu a následnému vyhoření nově instalované zásuvky. Schůdnou variantou je napojit původní Al vodiče pomocí Wago svorek Cu vodiči (nezapomenout na kontaktní vazelínu) a ty poté vést k samotné zásuvce.

Zapojení zásuvky 230 V v síti TN-C

Zapojení dvojzásuvky v síti TN-C

Zásuvka 230 V (nové, třívodičové zásuvky v síti TN-C-S)

V nových instalacích se jednofázové zásuvky zapojují třemi vodiči. Fázový (L) vodič je nejčastěji hnědý (může být i černý, nebo šedý), střední („nulový“, „nulák“) vodič je světle modrý a ochranný vodič (PE) je zelenýžlutý.

Vodič se používá kabel CYKY-J s měděnými vodiči o průřezu 2,5 mm2 jištěný 16A jističem. Někdy, většinou z ekonomických důvodu se používá vodič 1,5 mm2 jištěný 10A, nebo 13A jističem. 13A  jistič je opravdu hraniční a jeho použití musí být opodstatněné a před použitím změřena impedance smyčky okruhu. Do jištění zásuvkového okruhu je vřazen proudový chránič, který zvyšuje jeho bezpečnost. Někdy i AFD, které zajišťuje ochranu při vzniknutí jiskření. Na jeden vývod z rozvaděče smí být připojeno maximálně 10 zásuvek (dvojzásuvka je hodnocena jako jedna samostatná zásuvka).

Dle ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 se zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední, nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.

 

Zapojení zásuvky 230 V v síti TN-C-S

 

Zapojení zásuvky v síti TN-C-S (s pokračováním k další zásuvce)

Prodlužovačka 230 V

Prodlužovaček lze dnes zakoupit nepřeberné množství. Řekl bych, že některé prodlužovačky z Číny jsou spíše myšleny jako vtip. Určitě nedoporučuji kupovat nejlevnější modely, které kromě jiného barevného označení vodičů mívají opravdu malý průřez vodičů (v poměru s jejich délkou), některé můžou mít přeházené vodiče, nebo nemají zapojen ochranný vodič! Dvoužilová, pádesátimetrová prodlužovačka s průřezem vodičů 1 mm2 je opravdu jenom vtip – v žádném případě nekupovat!

Pokud nemá prodlužovačka zásuvku s ochranným kolíkem – plochá zásuvka určena např. pro nabíječku mobilního telefonu (spotřebiče třídy 2) je propojena dvouvodičově. Tyto prodlužovačky nejsou tak běžné. Všechny ostatní prodlužovačky mají vždy tři vodiče! Zde neexistuje něco jako PEN. Vždy jsou vedeny pracovní vodiče (fáze, „nulák“) i ochranný vodič samostatně. To platí i u starých prodlužovaček z dob sítí TN-C.

Průřez kabelu je nutné dimenzovat s ohledem na délku prodlužovačky. Impedance celkového vedení k zařízení by měla být taková, aby v případě poruchy vybavilo předřadné jištění (jistič). Impedanci si doma nikdo moc nezměří, takže je vhodné dimenzovat vodiče stejně jako v instalaci. Pokud je zásuvka jištěna 16A jističem je dobré použít kabel o průřezu 2,5 mm2. Délka by měla být v rozumné délce. Pokud je příliš dlouhá, vznikne na ní příliš velký úbytek napětí – prodlužovačka se hřeje, hrozí její poškození, nebo požár. Pokud máte prodlužovačku namotanou na bubnu a zatěžujete ji, je vždy nutné ji rozbalit – hrozí její přehřátí. Z praxe je lepší mít např. dvě desetimetrové prodlužovačky, než jednu dvacetimetrovou. Pokud není potřeba celá délka, použije se prodlužovačka pouze jedna – je s ní lepší manipulace.  Materiál prodlužovačky je nutné vybrat s ohledem na prostředí. Běžné jsou kabely H05VV-F (CYSY) pro vnitřní, nebo H07RR-F, H07RN-F (CGSG) pro venkovní použití. Je nutné zkontrolovat možnost použití kabelu podle jeho datasheetu.

Zapojení je stejné jako u zásuvky. Fáze vlevo, střední vodič („nulák“) vpravo, ochranný vodič na kolík. Kabel je nutné na obou stranách vhodně upevnit, aby nedošlo k vytrhnutí ze zásuvky, nebo vidlice. Ochranný vodič (zelenožlutý) je vhodné nechat o něco delší kvůli možnosti vytržení – ochranný vodič se musí přerušit až poslední! Nové vidlice a zásuvky jsou již konstrukčně řešeny tak, že je možné nechat všechny vodiče stejně dlouhé.

Zapojení prodlužovačky na 230 V

Zapojení zástrčky/vidlice

Zapojení vícezásuvky s vypínačem

Jak vybrat vhodnou prodlužovačku?

Vybrat vhodnou prodlužovačku není zcela jednoduchý úkol, proto se spousta lidí rozhodne prodlužovačku si vyrobit svépomocí. Pokud jsou použity vhodné komponenty (vidlice, zásuvka, kabel) a je vše pečlivě provedeno, kvalita prodlužovačky často předčí ty kupované. Pokud se rozhodnete pro koupi prodlužovačky, může vám několik ukazatelů napovědět, co lze koupit a čemu se raději vyhnout.

Určitě je lepší si koupit prodlužovačku od nějakého známého výrobce. Těch asi nebude moc, ale určitě je to lepší než nějaký no-name výrobce z Číny. U prodlužovačky je nejdůležitější průřez a typ kabelu, počet žil kabelu, typ zásuvky/vidlice a délka.

Typ zásuvky a počet žil kabelu – Pokud je možné do zásuvky zasunout vidlici s ochranným kolíkem (kulatá) nesmí být prodlužovačka dvouvodičová!! Ve snaze ušetřit opatří výrobce prodlužku popisem, že je určena pouze pro spotřebiče II. třídy (ploché vidlice jako třeba na nabíječce na telefon) a k propojení použije pouze dva vodiče. Takto vyrobený prodlužovací přívod je životu nebezpečný a nesmí se používat! Mezi dírkami v zásuvce/na zástrčce je uveden jmenovitý provozní proud a napětí. Doporučuji vybírat prodlužovačky s proudem 16 A. Nicméně nápis nemusí vůbec korespondovat se skutečným provedením kabelu! V Číně na to vylisují co se jim zamane…

U krátkých prodlužovaček je průřez často menší než 1 mm2. Výrobce tuto prodlužovačku navrhne „pouze pro krátkodobé použití“ a je z obliga. Podobně je tomu třeba u rychlovarné konvice. Kabel je krátký a nepočítá se s trvalým provozem – i když je proudový odběr okolo 10 A, průřez vodiče je pouze 0,75 mm2. V žádném případě však nedoporučuji takovou prodlužovačku vyrábět!

Typ, délka a průřez kabelu – Kabel musí vždy odolávat vnějším vlivům. Prodlužovačku vybírejte vždy takovou, aby bylo jasné, z jakého typu kabelu je vyrobena. Různé pochybné PVC kabely bez dalšího bližšího označení se často prodírají a praskají. Kabel by měl mít označení např. H05VV-F (PVC kabely – vnitřní) a H07RN-F (gumové kabely – venkovní). Za tímto kódem následuje počet vodičů a jejich průřez. Označení 3G1,5 znamená že má kabel tři vodiče o průřezu 1,5 mm. Zde nastává problém, jakou délku/průřez zvolit. Tyto parametry jsou ruku v ruce s cenou kabelu. Rovnou se vyhýbejte kabelům s průřezem 1mm2 a menším! Tento průřez je opravdu malý (rozhodně si nemyslete, že výrobce radši nějakou tu desetinku navíc přidá, to spíše naopak – má na to toleranci) a je použitelný pouze pro kabely o délce několika málo (řekněme do 5) metrů. Při větších délkách (koukám na 30m prodlužovačku s tímto průřezem vodičů – WTF?) je odpor ochranného vodiče již velký a nemusí zaručit vybavení předřadného jističe – prodlužovací přívod se stává nebezpečný. Minimální rozumný průřez vodičů je 1,5 mm2 pro prodlužovačky do cca 15 m. Delší by měli být rozhodně z vodiče o průřezu 2,5 mm2.
Trend je nakoupit co nejdelší prodlužovací přívod za co nejnižší cenu, namotaný na bubnu. Nejsou tedy výjimky, že se prodává 50m prodlužovací kabel na bubnu s kabelem o průřezu 1,5mm2 (nebo dokonce menším). Takto dlouhý kabel s tímto průřezem se při větší zátěži zahřívá a protože je namotaný na bubnu, tak se nechladí. Prodlužovací kabel na bubnu je před připojením vždy nutné rozmotat! Kabel namotaný na bubnu lze zatížit obvykle proudem okolo 4 A, což je cca 900W zátěž. Opravdu chcete před každou prací rozmotávat klubko kabelu?

Příliš dlouhý kabel s malým průřezem navíc nemusí zaručit přenesení potřebného proudu pro spotřebič – rozbrušovačka nemá sílu, svářečka nesváří, připojená světla pomrkávají, prodlužovačka se zahřívá, … Případně ani pro vybavení jističe při poruše – při zkratu nebo přetížení nevypadne jistič, při přeseknutí kabelu vás to zabije…

Takto může dopadnou nerozmotaná bubnová prodlužovačka i při zatížení jmenovitým proudem.

Z mého pohledu má ideální prodlužovací kabel průřez 2,5 mm2, izolaci má podle místa určení a délku 10 – 15 m. Případně použiji prodlužovací kabely dva a spojím je. Není tedy nutné vždy „operovat“ s dlouhým kabelem i při připojování zátěže na kratší vzdálenosti. Samozřejmě záleží na připojené zátěži. Vždy je lepší počítat s větším, než menším zatížením. To že si prodlužovačku kupuji na nabíječku telefonu neznamená, že na ni za týden nebude připojena třeba rozbrušovačka a svářečka.

Zásuvka 400 V (380 V) (čtyřkolík, starší zásuvky v síti TN-C)

Ve starších instalacích se běžně vyskytují 16A a 32A čtyřkolíkové zásuvky. Dnes se místo nich běžně instalují pětikolíkové. Připojené jsou buď Al, nebo Cu vodiči, podle proudové zatížitelnosti. V těchto zásuvkách jsou tři fázové vodiče (dírky s menším průměrem) s barvami vodičů černá a hnědá. Dále ochranný a střední vodič PE* (dírka s větším průměrem) s barvou zelenou, nebo zelenou a žlutou.

U pohyblivých přívodů se kvůli bezpečnosti vodič PEN neuvažuje. Je zde vodič PE, který slouží pouze jako ochranný vodič. Pokud je ve stroji nutné použít 230 V (nebo jiné ovládací napětí), je vhodné provést přívod pěti vodiči, nebo použít transformátor 400/230 V.

Tyto zásuvky lze zapojit za proudový chránič a lze tak zvýšit jejich bezpečnost (chráněny jsou samozřejmě pouze fázové vodiče). Nejdůležitější je správné připojení ochranného vodiče, který se v žádném případě nesmí rozpojovat! Na pořadí fázových vodičů v podstatě nezáleží, ale důrazně doporučuji dodržet sled fází – viz článek Zjištění sledu fází a jednoduchý tester. Dodržením sledu fází se zamezí tomu, že se např. připojený motor bude točit pokaždé jiným směrem (v jiné instalaci, s prodlužovačkou, bez ní, …).

* Diskuze ohledně vodiče PE/PEN na portálu Elektrika.cz

Zásuvka 400 V, tzv. „čtyřkolík“

Zásuvka 400 V, tzv. „čtyřkolík“

Dnes je ještě možné zahlédnout tento, starší typ zásuvek. Kulaté otvory jsou fáze (označeny X, Y a Z), plochý otvor je ochranný vodič

Zásuvka 400 V (pětikolík, nové zásuvky v síti TN-C-S)

Pětikolíkové zásuvky vznikly změnou sítě z TN-C na TN-C-S. Došlo k rozdělení společného pracovního a ochranného vodiče PEN na dva vodiče PE a N. V zásuvce je tedy pět dírek – tři fázové, střední („nulák“) a ochranný vodič („kostra“, „zem“ – větší dírka). Pokud je ve stroji použito napětí 230 V je možné použít samostatný střední vodič s jakoukoliv fází. Zásuvky lze samozřejmě bez problémů připojit přes proudový chránič.

Nejdůležitější je správné připojení ochranného vodiče. Dále je třeba dávat pozor na připojení středního vodiče (N) ke správné svorce. Někdy může být označení svorek nevýrazné. Pokud se připojí na svorku N fázový vodič dojde k poškození přístrojů na 230 V. Fázové vodiče lze připojit libovolně. Na pořadí barev podle normy nezáleží – někde je zvyk zapojovat barvy černá-hnědá-šedá, jinde hnědá-černá-šedá, případně jinak. Důrazně však doporučuji dodržet sled fází – viz článek Zjištění sledu fází a jednoduchý tester. Dodržením sledu fází se zamezí tomu, že se např. připojený motor bude točit pokaždé jiným směrem (v jiné instalaci, s prodlužovačkou, bez ní, …).

Zásuvka 400 V, tzv. „pětikolík“

Pětikolíková, 400V zásuvka na kabel

Označení svorek na zásuvce. N/W je střední vodič („nulák“). Uzemnění má vyvýšenou svorku. Vodič tedy není nutné nechávat delší.

Prodlužovačka 400 V – čtyřkolík

Jedná se o jednoduché propojení zásuvky a vidlice. Vodiče jsou samozřejmě 1:1, tedy L1 na L1, L2, na L2, L3 na L3, PE* na PE. U ochranného vodiče je nutné nechat o trochu delší vodič – kvůli možnosti vytržení. PE vodič se při velkém mechanickém namáhání musí vytrhnout vždy až poslední (nové vidlice a zásuvky to mají zajištěno svojí konstrukcí – PE svorka vyčuhuje nad ostatní). Nutné je zajistit kabel ve vidlici i zásuvce tak, aby k vytržení pokud možno nemohlo dojít.

U pohyblivých přívodů se kvůli bezpečnosti vodič PEN neuvažuje. Je zde vodič PE, který slouží pouze jako ochranný vodič. Pokud je ve stroji nutné použít 230 V (nebo jiné ovládací napětí), je vhodné provést přívod pěti vodiči, nebo použít transformátor 400/230 V.

Dimenzování kabelu je podobné jako u prodlužovačky na 230 V. Je nutné vzít v úvahu předřadné jištění a délku prodlužovačky. U 16A prodlužovačky by měl vyhovět kabel o průřezu 2,5 mm2, u 32A verze by to mělo být 4 mm2. Materiál prodlužovačky je nutné vybrat s ohledem na prostředí. Běžné jsou kabely H05VV-F (dříve CYSY) pro vnitřní, nebo H07RR-F, H07RN-F (dříve CGSG) pro venkovní použití. Je nutné zkontrolovat možnost použití kabelu podle jeho datasheetu.

* Diskuze ohledně vodiče PE/PEN na portálu Elektrika.cz

Zapojení prodlužovačky na 400 V, „čtyřkolík“

Prodlužovačka 400 V – pětikolík

Tak jako výše, jedná se o jednoduché propojení zásuvky a vidlice. Vodiče jsou samozřejmě 1:1, tedy L1 na L1, L2, na L2, L3 na L3, N na N, PE na PE. U ochranného vodiče je nutné nechat o trochu delší vodič – kvůli možnosti vytržení. PE vodič se při velkém mechanickém namáhání musí vytrhnout vždy až poslední (nové vidlice a zásuvky to mají zajištěno svojí konstrukcí – PE svorka vyčuhuje nad ostatní). Nutné je zajistit kabel ve vidlici i zásuvce tak, aby k vytržení pokud možno nemohlo dojít.

Dimenzování kabelu je podobné jako u prodlužovačky na 230 V. Je nutné vzít v úvahu předřadné jištění a délku prodlužovačky. U 16A prodlužovačky by měl vyhovět kabel o průřezu min. 2,5 mm2, u 32A verze by to mělo být min. 4 mm2. Záleží však na délce prodlužovačky. Materiál prodlužovačky je nutné vybrat s ohledem na prostředí. Běžné jsou kabely H05VV-F (dříve CYSY) pro vnitřní, nebo H07RR-F, H07RN-F (dříve CGSG) pro venkovní použití. Je nutné zkontrolovat možnost použití kabelu podle jeho datasheetu.

Zapojení prodlužovačky na 400 V, „pětikolík“

Zapojení vidlice 400 V, pětikolík

Prodlužovačka 400 V – přechodka pětikolík/čtyřkolík

Jedná se o prodlužovačku, kde je pětikolíková vidlice a čtyřkolíková zásuvka. Používá se u starších strojů, které mají čtyřvodičový přívod, ale instalace v domě je provedena pětivodičově. Místo výroby „jednoúčelové“ prodlužovačky je možné si zakoupit adaptér pětikolík-čtyřkolík asi za 300 Kč (doporučuji tuto variantu). Před pětikolíkovou zásuvkou by měl být připojen proudový chránič, není možné, aby spotřebič používal ochranný vodič jako pracovní – redukce má pouze ochranný vodič PE, nikoliv PEN! Zařízení připojené k této redukci nemá a nepoužívá vodič „N“!!

Zapojení je podobné jako výše. Vodiče jsou samozřejmě 1:1, tedy L1 na L1, L2, na L2, L3 na L3, PE na PE, N se nezapojí neboť ve čtyřkolíkové zásuvce není. U ochranného vodiče je nutné nechat o trochu delší vodič – kvůli možnosti vytržení. PE vodič se při velkém mechanickém namáhání musí vytrhnout vždy až poslední (nové vidlice a zásuvky to mají zajištěno svojí konstrukcí – PE svorka vyčuhuje nad ostatní). Nutné je zajistit kabel ve vidlici i zásuvce tak, aby k vytržení pokud možno nemohlo dojít.

Dimenzování kabelu je podobné jako u prodlužovačky na 230 V. Je nutné vzít v úvahu předřadné jištění a délku prodlužovačky. U 16A prodlužovačky by měl vyhovět kabel o průřezu min. 2,5 mm2, u 32A verze by to mělo být min. 4 mm2. Záleží však na délce prodlužovačky. Materiál prodlužovačky je nutné vybrat s ohledem na prostředí. Běžné jsou kabely H05VV-F (dříve CYSY) pro vnitřní, nebo H07RR-F, H07RN-F (dříve CGSG) pro venkovní použití. Je nutné zkontrolovat možnost použití kabelu podle jeho datasheetu.

Zapojení prodlužovačky 400 V, pětikolík/čtyřkolík

Prodlužovačka 400 V – přechodka čtyřkolík/pětikolík

Prodlužovačku, která je na straně vidlice připojena čtyřvodičově (3P + PE) a na straně zásuvky čtyřvodičově (3P+PE+N) je zakázáno vyrábět! Je to z důvodu bezpečnosti. Podle normy nesmí být průřez PEN vodiče u pevné instalace menší než 10 mm2 (16 mm2 pro Al). U pohyblivých přívodů se PEN ani neuvažuje. Není tedy možné rozdělit PEN na PE a N až v zásuvce.
Alternativou by bylo vést k zásuvce pětižilový kabel a rozdělení provést už ve vidlici – jednotlivé fáze propojit a na kolík PE zapojit PE a N. Jenže bod rozdělení PE a N by měl být přizemněn a pětikolíková zásuvka by měla být zapojena přes proudový chránič. Schůdnou variantou je tedy osadit místo původní čtyřkolíkové zásuvky nástěnný rozvaděč s proudovým chráničem a rozdělení PEN na PE a N provést zde. To je však spíše práce pro kvalifikovaného elektrikáře. Dobré by bylo také změřit impedanci smyčky revizním přístrojem.

 1. Josef Josef

  Chci předělat lampičku z dvojžilného kabelu na třížilný. Důvod předělání – elektrosmog. Ve staré lampičce je pouze umělá objímka a není tam nikde plech, kde by se připevnil ochranný kabel. Mám starou instalaci od r. 1981. Jak to vyřešit?

 2. Peťan: To je úplná blbost. Odstínit lampičku tím, že se přizemní je úplný nesmysl. Kromě toho, že PE vodič není kam připojit (lampa má zřejmě dvojitou, nebo zesílenou izolaci), tak by bylo potřeba použít stíněný kabel a všechny části co mohou něco vyzařovat zakrýt. Ale to je u lampy trochu problém, protože je potřeba aby svítila… Žhavé vlákno vpouští do svého okolí elektrony…ale těžko říct kam až dolétnou :). A navíc, lampička se zapojuje do zásuvky která by taky něco mohla vyzařovat…
  Myslím si, že plýtváte svým časem. Daleko více „elektrosmogu“ vzniká používám mobilu, WiFi, vysílaček atd.
  A ty nijak neodstíníte. Nechci to úplně srážet, já na elektrosmog tak nějak nevěřím (neřeším to), ale pokud byste chtěl dělat něco, co by mělo smysl, tak byste to musel pojmout komplexně. Jinak to je jenom „ucpávání děr v cedníku“. Je to něco jako zapojit frekvenční měnič a dodržet EMC – taky to jde udělat, ale je to spousta věcí, který je třeba dodržet a jediná chyba zcela zkazí výsledek.
 3. Milos Milos

  Ako zapojit miesacku na maltu,ktora ma 4 zilovy privod,teda 3F+PEN na elktrocentralu,kto­rra ma 5 zilovy vyvod,teda zasuvku 3F+PE+N ?Dakujem za prip.odpoved.

 4. Peťan: Běžná míchačka určitě nemá PEN vodič, ale PE vodič!. Centrálu je nutné uzemnit a míchačku připojit přes proudový chránič. Doporučuji to nechat zapojit elektrikáře. Jde o bezpečnost!
  • Anonym Anonym

   A k čemu vám bude proudový chránič na míchačce která bude stále připojená 4 žílovým přívodem. Mormálně zapojit 3F a poslední vodič míchačky na N.

   • Anonym Anonym

    Bylo by dobré vědět, jak funguje proudový chránič. Samozřejmě 3f chránič. Přes chránič se připojí L1 – L3, mimo chránič jde vodič PE, nikoliv N ani PEN. Právě proto to funguje, pokud vznikne svod jinudy než přes fáze (přes chránič), třeba průraz na kostru, tedy přes PE, mimo chránič, anebo přes člověka do země, kdyby se náhodou PE vodič přerušil, tak vybaví chránič.

 5. Diego Diego

  Faze vlevo v zasuvce neni podminkou ale je pouze doporucena. Pokud si nekdo udela po baraku fazi v pravo tak to bude v poradku(i kdyz blby ;-))

 6. Peťan: Máš pravdu. Když jsem článek psal, tak jsem přemýšlel, jak to zformulovat. Norma je sice jen doporučení, ale zapojení fáze vlevo je tak zažité, že nemá ani smysl uvažovat o tom, že by měla být v pravé dírce. Zvlášť, když na tento článek narazí amatér, tak by pro něho mohlo být „pouze doporučení“ matoucí. Existuje spousta lidí, co by alibisticky říkali že fáze vpravo nevadí. Ona sice nevadí, ale stejné zapojení musí být provedeno v celém objektu.
  Navíc u některých spotřebičů (např. plynové kotle) s fází vpravo nemusí fungovat. Jednoduché řešení – fáze vždy vlevo!
  • Pavel Pavel

   Pro upřesnění:
   podle naší národní normy ČSN 33 2180 se zásuvky připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.
   Jinými slovy fáze vlevo, vpravo nulák, kdo to neví tak je čurák.

  • Honza Honza

   To je sice hezké, ale pokud si prineseš domů celokovovou vrtačku, která je uzemněna z pravého kolíku, tak se budeš trošičku divit

   Peťan: Tohle by se nemělo stát, protože uzemnění zařízení je provedeno vždy ze zemnícího kolíku a ne z pracovního vodiče! A to platilo už v době sítí TN-C.

 7. Marek Marek

  U minimálních průřezů vodiče PEN v úvodních bodech zřejmě chybějí desetinné čárky. Očekával bych 1,0 mm² a 1,6 mm².

 8. Peťan: 10 a 16 mm² je správně. V nových instalacích (bavím se o rozvodu po domě), natož v prodlužovačkách se vodič PEN neuvažuje.
 9. Marek Marek

  Doporučuju ještě upravit část o výběru kupované prodlužky.
  „Mezi dírkami v zásuvce je uveden jmenovitý provozní proud a napětí…“
  Na to vůbec není spoleh! Úplně běžně jsou na trhu prodlužovačky s koncovými díly označenými pro 16 A, ale propojenými kabelem s průřezem vodičů jen 1 mm². Nejspolehlivější je dívat se na kabel. Pro 16 A musí mít průřez vodičů aspoň 1,5 mm².

 10. Peťan: I když je dále v článku část o kabelu, trochu jsem to upravil, aby to bylo více jasné. Ono teoreticky by to měl výrobce mít otestované. Ale někdy to je jako PMPO u zesilovačů/reproduktorů. Prostě údaj, který nemá se skutečným provedením žádnou spojitost.
 11. Petr Petr

  Chtěl bych se zeptat na to, zda je nějaký rozdíl mezi L1-L2 a L3. Tedy, jsou všechny pod stejným napětím a nebo má nějaký z těchto tří fází jiný výstupní napětí???
  Děkuji za odpověď.

 12. Peťan: Všechny tři fáze jsou zcela rovnocenné.
  Záleží však hodně na zatížení (a impedanci) jednotlivých fází – pokud je např. jedna fáze hodně zatížena a ostatní bez zátěže, tak napětí „cestuje“ směrem k nezatíženým fázím. Na napětí má vliv zapojení distribučního transformátoru, odchylky na jednotlivých cívkách, impedance jednotlivých fázových vedení (délka vedení, přechoďáky, jištění apod.) a zatížení.
 13. Jirka Jirka

  Není u třífázového rozvodu doporučené zapojení L1 – hnědá, L2 – černá a L3 – šedá? Dodržuje se tento sled zapojení v praxi? Nevím, jaké doporučení bylo dříve nebo jestli nějaké vůbec bylo. Vím, že obrázky jsou pouze ilustrační a teoreticky je to jedno, jak to je zapojené. Může nastat situace, kdy to jedno nebude?

 14. Peťan: Každej si to zapojuje podle sebe. Většinou je nějaká místní zvyklost. Na východě Čech je většinou první fáze černá, na Moravě hnědá (?).. Nevím, jestli teď nebylo v nějaké normě upřednostněno zapojení černá-hnědá-šedá.
  • Michal S. Dobrý Michal S. Dobrý

   Opravdu je to asi zvyklost, někteří výrobci el zařízení a strojů i ve schématech uvádějí jako L1 barvy hnědé. Ale faktem je, že když děláme třeba pro ČEZ tak vyžadují pořadí barev černá, hnědá, šedivá, mají to i v připojovacích podmínkách. Nicméně je to opravdu asi o zvyklosti a přehlednosti rozvodu aby v tom nebyl zmatek…

   • Jan Jan

    Zdravím, mohu se zeptat jak zapojit dvoulinku na na konce(vidlice,zástrčka) jeden kábel je černý a druhý černočervený akorát nevím co a kam přichytit. Potřebuji si udělat prodlužku na led světla na baráku a dvojlinku jsem volil kvůli tomu abych ji mohl přivřít do okna. Děkuji za rady

    Peťan: Rozhodně nedoporučuji dělat prodlužovačku pouze se dvěma vodiči. Zvlášť, když tomu nerozumíte (zní to, jako byste chtěl dělat prodlužku z obyčejné dvoulinky!!). Existují i prodlužovačky pro spotřebiče druhé třídy, doporučuji zakoupit toto. Hledejte „Prodlužovačka typ C„. Ohledně přivírání kabelu do okna – chcete vyhořet, nebo aby to někoho zabilo?

    • Jan Jan

     Mám typ Dvoužilový plochý vodič s měděným lankovým jádrem vhodný k propojení LED pásků. Izolace je z černého PVC a jedna z žil je označena červeným pruhem.

     Parametry:

     Izolace: PVC
     Průřez vodiče: 2×0,75mm
     Max. napájecí napětí: 50V
     Maximální proudové zatížení: 2x10A
     Pracovní teplota: -30 až 70°C
     Poslal bych vám i fotku aby jste věděl jak to mám ale nějak mi to nejde. A s tím zavíraním do okna s vámi plně souhlasím. Tak jsem říkal bratrovi že je to blbost kvůli možnému poškození.

     Peťan: U tohoto vodiče se počítá s nízkým napětím (většinou 12V, nebo 24V pásky). Prostě obyčejná dvoulinka, která pro napětí 230 V není určena. Kabel pro 230 V musí mít dvojitou, nebo zesílenou izolaci. Teď zpětně nevím, jestli chcete prodlužovat přívod, nebo už ten pásek, který je připojen ke zdroji nízkého napětí. Každopádně, zapřemýšlel bych nad tím, jestli se do něčeho takového pouštět… Možná by bylo lepší to svěřit někomu, kdo tomu rozumí. Viz vaše poslední věta.

   • Michal Michal

    Tak zrovna ČEZ to má právě L1- hnědá , L2- černá, L3 -šedá.

    Peťan: Nedá se to říct úplně 100%. Dnes se často zapojuje kombinace H-Č-Š. Tak to má nyní i ČEZ. Ale v mém článku Přívod elektřiny – stavební rozvaděč a ČEZ jde vidět barvy jsou Č-H-Š. A to se nejedná o nějak starou instalaci. O 10 km dále jsem zapojoval sloupek a tam byla zase H-Č-S. Teď je takové období, že se dá narazit na oboje. Rozhodující je však sled fází.

 15. Drobino Drobino

  [7] Jirka: Jen bych dodal jedno to neni u trifazovych elektromotoru, tam se podle posloupnosti fazi meni smer otaceni.

 16. Peťan: Samozřejmě, že sled fází není jedno. Řešily se však barvy jednotlivých vodičů. Barva nemá s pořadím fáze v podstatě nic společného, resp. každý si to zapojuje jak chce.
 17. Jirka Jirka

  Zdravim.
  Opravdu hezky a jednoduse,sro­zumitelne napsany clanek,ale neco mi tam chybi.
  Me by prave zajimalo,jak zapojit na starsi 2 kabelovy rozvod novou zasuvku,ktera je delana pro 3 kabely.
  Jedine,co mne napada je zapojit PE a z nej prepojovaci kabel na N.
  Dekuji.

 18. Peťan: Je to popsané hned na začátku článku v části Zásuvka (220 V) 230 V (starší, dvouvodičové zásuvky v síti TN-C). Nejprve je nutné připojit vodič PEN na PE a pak na N. I starší zásuvky měly tři svorky pro připojení třech vodičů. Samozřejmě, nejlepší variantou je použít 3vodičový rozvod. Pozor, práci na el. zařízení smíte provádět pouze s patřičným oprávněním!
 19. Láďa Láďa

  děkuji autorovi/rům za přehledné zpracování různých zapojení a srozumitelné komentáře.

 20. Peťan: Jo, není zač 🙂 Smolím to tu sám.
 21. Pepa Pepa

  Dobrý večer přeji . Vrtačka (400v) na pětikolík po přepojení na čtyřkolík nefunguje levý pravý chod. Nulák nezapojen. Co s tím? Zapojit nulák na zem? Za odpověď děkuji.

 22. Peťan: Pokud někdo vědomě u zařízení, které vyžaduje „nulák“ tento vodič nezapojí je jednoduše debil. Kromě toho, že zařízení nemusí fungovat může dojít k jeho zničení. Sice to asi nebude tento případ, ale stejně…Čím složitější zařízení, tím větší pravděpodobnost.
  Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, která by byla zcela korektní. Bod rozdělení by měl být uzemněn a ještě lépe použit proudový chránič. Takže na vrtačku osadit pětikolíkovou vidlici a správně zapojit všechny vodiče. Rozdělení provést nejlépe v rozvaděči, případně místo původní zásuvku osadit rozvodnicí s chráničem a bod rozdělení přizemnit (viz poslední případ v článku). Spojení vodičů PE a N v zástrčce a připojení na PE je principiálně možné, ale rozhodně to nedoporučuji. Možná se dají sehnat přechodky, které takto fungují, ale určitě nebudou dle platných norem.
 23. Pepa Pepa

  [11] Pepa: zatím děkuji.Je to starý stroj přidám foto později e.inst..Jsou tam dva staré motorové spouštěče propojeny (ty se neovládají ) a pomocný přepínač 3 polohy ten teď nefunguje.

 24. Pepa Pepa

  Ty zřejmě stykače se neovladají a nic na ně netlačí,ovládal to pomocný spouštěč viz obr. 3 polohy. Teď to funguje jen při zatlačení rukou na stykač horní dolní vlevo vpravo.

 25. Peťan: Ty dva stykače ovládá ten přepínač. Strední poloha nezapíná žádnej stykač, krajní polohy jeden, nebo druhý. Ani nevypadá, že by tam bylo el. blokování.
  Asi nejlepší co můžeš udělat, je celý tohle hrůzostrašný zapojení vyhodit a místo toho namontovat reverzační přepínač. Tím pádem pak nebude potřeba vodič N, budeš to moct zapojit přes 4-kolík i 5-kolík. Myslím, že to bude i o něco bezpečnější, protože takhle stačí, aby se ti povolil ten přepínač a vrtačka se ti rozběhne na jednu stranu.
  Pokud tomu nerozumíš, rovnou ti říkám – nehrabej se v tom a zavolej si na to nějakýho elektrikáře. Pro něj je předělání otázka tak půl hodiny.
 26. Pepa Pepa

  Díky za rady. Moje elektro znalosti končí u čtyřkolík a svorkovnice na motoru.
  Pozvu elektrikáře.

 27. Peťan: To zní rozumně.
 28. Petr Novotný Petr Novotný

  Dobrý den chci se zeptat můžu z 3f zásuvky vyvést zásuvku na 230v třeba přes rozdělovací krabičku

 29. Peťan: Ano, z „pětikolíkové“ zásuvky je možné vytáhnout zásuvku na 230 V. Použije se jakákoliv fáze, „nulák“ a uzemnění. Osobně doporučuji použít místo původní zásuvky na 400 V zásuvku novou s již vestavěnou zásuvkou na 230 V. Vyhnete se tím drátování a dodatečného jištění 230V zásuvky.
  • ondrej jatel ondrej jatel

   mohl bych schema ze 4kolikove zasuvky to jest 380 na 220(230) kdyztak na mejl dekuji

   Pětan: V „čtyřkolíkové“ zásuvce je pouze PE vodič, takže správně toto nelze. Ale pokud použijete jakoukoliv fázi a PE a N zapojíte z PE vodiče, tak to taky bude fungovat (pokud není použit před zásuvkou proudový chránič). Každopádně, pokud tomu nerozumíte, nedoporučuji cokoliv drátovat. Osobně bych spíše osadil zásuvku na 400 V s vestavěnou zásuvkou na 230 V.

 30. Roman Roman

  Dobrý den,
  Nejsem s elektrikou kamarád, ale potřeboval jsem udělat zásuvku. Myslel jsem že je vše ok. Pak jsem zjistil, že proud v zásuvce je, ale neutáhne elektrospotřebíč, jako by tam bylo málo proudu 🙂 . řekne mi někdo kde jsem udělal chybu? Děkuji

 31. Peťan: Kdyby si tomu rozuměl, tak víš, že to, co tu píšeš nedává vůbec smysl. Jak „udělat zásuvku“? Novou, nebo propojit od jiné, nebo jenom vyměnit zásuvku? „Málo proudu“ taky nedává moc smysl. Pokud je někde povolený vodič může při zapojení spotřebiče vznikat úbytek napětí. Místo pak hřeje a může dojít k požáru (to není jen strašení, ale reálná hrozba). Rozhodně doporučuji, aby to zkontroloval elektrikář!
  • Anonym Anonym

   Nejsem se skalpelem kamarád, ale brácha potřeboval nutně vyoperovat slepé střevo. Myslel jsem, že je vše OK. Pak jsem zjistil, že se brácha nechce probudit z narkózy. Řekne mi někdo, kde jsem udělal chybu?

 32. Rudolf Rudolf

  Dobrý den.
  Mám rozvody 400V pětivodičové s proudovým chráničem. Ze zásuvky za pr. chráničem povedu 5-ti žilový kabel do malé rozbočnice, kde krom 5-ti kolíkových zásuvek 32A potřebuji mít i zásuvku 16A ale 4 kolík pro potřebu zapojit brusku Elko na 380V(400V) s vidlicí 16A čtyřzástrčka. Mohu v rozbočnici přidat čtyřzásuvku 16A tak, že vyvedu z rozvodnice do čtyřzásuvky L1, L2, L3 a PE (žlutozelený, čili na označení kolíku jako „uzemnění“ a nezapojím v rozbočnici modrý vodič N-W, čili modrý „nulák“?
  Předem děkuji za odpověď.

 33. Peťan: Ano, tak to opravdu zapojit lze. Ale 16A zásuvka by měla být jištěna maximálně 16A jističem a ochranný vodič poté slouží pouze jako ochranný a ne pracovní. Každopádně spíše doporučuji použít 5kolíkovou zásuvku a na brusku osadit 5kolíkovou vidlici (N zůstane nezapojen). Případně se vyrábějí přechodky 5kolík-4kolík. Díky ní se obejdete bez zásahu do elektroinstalace, kterou smí provádět pouze oprávněná osoba.
 34. Pavel Pavel

  [16] Roman: Nemůže být problém v tom, že do té zásuvky jsou zapojené dvě různé fáze?

  • Ráďa Ráďa

   Na 230V? 2 fáze? Zahoď šroubovák a rychle hledej někoho kdo tvoje díla prohlídne a snad dá do pořádku!

 35. roman roman

  Dobrý den,je chyba táhnout proud do zásuvek jen 2 kabely? vlevo fáze v pravo (černý)a v prostřed propojeno zemákem (žlutozelený).

  Peťan: Úplně nechápu dotaz? Myslíte pouze dva vodiče (černý a zelenožlutý)? Dříve se toto běžně používalo (viz síť TN-C). Dnes již nelze takto zásuvky zapojovat. Nyní je běžné k zásuvce vést vodiče tři (viz síť TN-C-S). Vše je popsáno výše.

 36. Vladimír Vladimír

  Dobrý den,
  Prosím o radu.
  Koupil jsem přímotop a chci dát pro napojení na 220V na konec kabelu zástrčku. Jenže z přímotopu vedou 4 kabely a to modrý,černý,žluto zelený a hnědý.
  Který nezapojím do vidlice ?
  Děkuji Vám Vladimír

  Peťan: Nejrozumnější bude kouknout do návodu, k čemu jednotlivé vodiče jsou. Zelenožlutý je jasný. Ale přímotop by mohl být na 400 V a zbylé vodiče jsou jednotlivé fáze. Případně může být na 2 fáze a „nulák“, nebo je jednoduše na 230 V a zbylý vodič je třeba signál od termostatu. Bez konkrétního typu přímotopu to je jenom hádání…
  PS.: V síti není 220 V, ale 230 V.

 37. Anonym Anonym

  Dobrý den,

  Chtěl bych se zeptat, zda je možné rozdělit kabel 400V s 16A jističem, přes wago spojky, na dvě zásuvky 4P a 5P pro montáž na zeď? Zřejmě nikdy nenastane, aby se použily obě zásuvky zároveň. Jde mi jen o to mít možnost připojit jak zařízení s koncovkou 4P, tak 5P a nechce se mi to řešit redukcemi.
  Předem díky za odpověď.
  Mirek

  Peťan: Principiálně to není problém. Jedna zásuvka bude 3P+N+PE, druhá bude 3P+PE. Přívod by byl jištěn společným jističem, který stejně nepovolí větší zatížení než 16 A. Ale myslím, že legislativně není možné na jeden jistič připojit více než jednu 400V zásuvku.

  • Michal S. Dobrý Michal S. Dobrý

   Na jeden 3f jistič lze v odůvodněném případě připojit i dvě zásuvky, ale musí být stejné proudové zatížitelnosti, čili obě buďto 16A nebo 32A, obě musí mít připojovací kabel stejného průřezu jako kabel od jističe a odbočení nesmí být delší než 3 metry, jinak by bylo potřeba osadit rozvodnici a příslušné jištění. Když si toto někdo udělá doma v garáži, budiž, ale v praxi bych to obecně nedoporučoval.

   • Hanis Hanis

    ???? Trojfázové zásuvky. Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý
    proud.
    Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu.
    viz ČSN 332130 ed3

 38. odinx odinx

  Dobrý den, děláme s kamarádem rekonstrukci dvou místností v panelovém bytě. V rozvaděči na chodbě jsou jen dva kabely (místa) kam je vše připojeno(5 obvodů). Kabely samozřejmě máme třížilové. Zásuvky bych chtěl zapojit tak jak by měly být, fáze-hnědý v levo, zelenožlutý na kolík a modrý v pravo.
  Jak potom ale provést propojení u rozvaděče, kde mohu připojit jen fázi a už jen jeden kabel. Lze propojit zelenožlutý s modrým pomocí wagosvorek a pokračovat jen jedním kabelem v rozvaděči na chodbě?
  Děkuji za radu

  Peťan: Třížilové kabely půjdou až do rozvaděče. V něm musí být svorky PE a N. Fázový vodič se připojí na příslušný jistič, modrý na N svorku, která je za proudovým chráničem a ZŽ vodič na PE svorku. Doporučuji si projít konkrétní situaci na místě s elektrikářem.

 39. odinx odinx

  Děkuji za rychlou odpověd, kabely už protažené máme, ale jak jsem již psal existují tam jen 2 místa na připojení. Fáze je jasná, ale pak je tam společná svorka, kde je spojeno 5 žlutozelených kabelů. Potřebuji řešení jak to tedy dopropojit, jelikož další svorky tam prostě nejsou-jen fáze a žlutozelenej, kterej je propojen s ostaníma bytama na patře…Elekrikář byl domluvej, ale přestal brát telefony, tak to musíme dořešit sami.
  Díky

  Peťan: Ta společná svorka je PEN. Bylo by tedy možné připojit N i PE na tuto lištu. Ale spíše bych se přikláněl k osazení proudového chrániče a doplnění N-můstku. Bude pak zajištěna plnohodnotná ochrana.

 40. Rostislav Horký Rostislav Horký

  Dobrý den koupil jsem varnou desku která je vhodná jak na 230v tak i na 380v proto jsou tam 4 vodiče žluto zelený modrý hnědý a černý. Doma mám 230v a zástrčku na 3 vodiče Jak je mám zapojit a co s tím volným? Asi to bude černý nebo hnědý

  Peťan: Asi 95 % poškozených varných desek je způsobeno neodborným zapojením. Prodejce dává záruku pouze, pokud ji zapojí někdo způsobilý. Rozhodně tedy nedoporučuji svépomocné zapojení. V návodu a dole na varné desce je schéma zapojení podle připojené sítě, ale málokdo to chápe a i dost elektrikářů v tom nemá 100% jasno. Nechte si to zapojit elektrikářem. Já bych to taky potřeboval vidět, věšteckou kouli mám v opravně.
  Ps.: Barvy vodičů u varné desky nemusí být standardní.

 41. Jirka Jirka

  Dobry den, jde na stary dvouvodicovy rozvod zapojit zasuvku, ktera je na 220V + 2 USB porty? Svorky jsou L, uzemeni a N. Diky moc, Jirka

  Peťan: Jestli se jedná o zásuvku s 5V zdrojem, tak stejně jako to je napsáno v článku. Fázi na L. PEN nejdříve na PE a potom na N. Pozor, práci na el. zařízení mohou dělat pouze oprávněné osoby!

 42. Pavel Pavel

  Dobrý den,
  omlouvám se, jestli jste již řešili.
  Mám starou zásuvku 400V 4p zapojení TN-C, ale novou štípačku 400V 5p.
  V popisu je uvedeno, že je zakázáno, z důvodu bezpečnosti, vyrábět přechodky mezi 4p a 5p.
  Mohu redukci vyrobit, nebo musím předělat přívody z rozvaděče a zásuvku na 5-ti kolík?

  Děkuji

  Peťan: Pokud jde o jednoduchou štípačku, tak je možné, že ani „nulák“ nebude potřebovat. Zkusil bych rozebrat vidlici a kouknout se, jestli je opravdu zapojeno všech pět vodičů, nebo jen tři fáze a PE. Pokud je tomu tak, je možné předělat vidlici na „čtyřkolík“.
  Pokud je potřeba „nulák“, tak jednoduchá rada v podstatě neexistuje. Principiálně je možné spojit PE a N ve vidlici (to není rada), ale spíše by měl být osazen proudový chránič atd… viz článek.

  • PKP PKP

   Takže když spojí PE a N ve vidlici a pak to donese někam, kde je síť TN-C-S, tak to bude vyhazovat proudový chránič, pravda?

   Peťan: Bavíme se o tom, že vidlice bude 4kolíková. Pokud to donesete někam, kde je síť TN-C-S, tak to tam nepůjde připojit, protože tam bude 5kolíková zásuvka.
   Jinak, samozřejmě spojení PE a N způsobuje vybavení proudového chrániče, viz článek Jak funguje a jak zapojit proudový chránič

   • Michal S. Dobrý Michal S. Dobrý

    Pokud má štípačka nulovací vodič potřebný pro funkci například ovládání, tak Vám 4P vidlice, respektive zapojení vyhazovat chránič. Pokud má 5P vidlici ale 4 žilový kabel, čili vodič N není zapojen tak to můžete zapojit přes chránič a bude to fungovat. Ale v žádném případě se nesmí propojit ve vidlici ani v pohyblivé zásuvce (na prodlužovačce) propojit vodiče respektive svorky N a PE!!!!!! to je zakázáno přímo v normě. Pokud jste laik pozvěte raději elektrikáře, s tímto není sranda…

 43. Laďa Laďa

  Dobrý den,
  V budoucnu uvažuji o pořízení elektomobilu. Nabíjení je možné i nabíječkou ze zásuvky 400V 32A, ale vždy se uvádí že z pětikolíkové.
  Doma mám ale zásuvku čtyřkolíkovou, dům postaven v roce 2003, jistič před zásuvkou 3x25A.
  Žádný proudový chránič v systému není.
  Bude snadné řešení pomocí redukce nebo bude potřeba výraznější zásah do elektroinstalace domu .
  Děkuji
  Laďa

  Peťan: Redukce ze 4p na 5p by neměla vůbec být… Zkontroloval bych jakým kabelem je zásuvka připojena. Je možné, že bude použit pětižilový kabel, takže by stačilo přehodit zásuvku. Pokud ne, tak jedině dotáhnout kabel CYKY-J 5×4 k tomu 25A jističi a doplnit proudový chránič. Lépe by to zhodnotil elektrikář na místě, tohle je jenom odhad.

 44. František František

  Dobrý den. Potřebuji poradit ohledně zapojení strojů, které dodáváme z Jižní Koreje. Veškeré jejich vnitřní vedení je 4 vodičové, nejspíš síť TN-C. Každý zákazník má již nové rozvody (TN-C-S?) 5ti vodičové včetně proudoveho chrániče. Je možné stroj nejak spravne zapojit, aby byla dodržena ochrana před úrazem elektrickým proudem a zároveň, aby nepadal proudovy chranic? Dekuji moc.

  Peťan: Nejdřív bych si zjistil jaká je tam síť (může být třeba i IT, TT) a jaké tam jsou normy. Bez toho nemá smysl vůbec nad něčím polemizovat… Tady pokud byl stroj připojen k síti TN-C, tak na ovládací obvod byl použit transformátor 400/230 V.

 45. Samo Samo

  Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či neexistuje nejaká „finta“, ako rozumne upratať káble v krabici pod zásuvkou? Krabice mám štandardnej hĺbky, a hlavne pri priebežných zásuvkách je problém naskladať tam 6 žíl × 2,5 mm. Zásuvka tam potom ide veľmi ťažko a mám obavu, aby nedošlo k nejakému uvoľneniu. Ďakujem za radu.

  Peťan: No, 3×2,5 už se ohýbá trochu tíž, to je pravda. Já používám tak nějak intuitivně tento způsob – pokud jdou vodiče zespoda, jdu s nimi nahoru do krabičky a pak dolu do zásuvky. Při zasouvání zásuvky se pak vodiče složí jako „harmonika“. Viz obrázek.

  • Samo Samo

   Super, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Jeden obrázok za tisíc slov. Mám síce trochu iný spôsob zapojenia, ale snáď sa to naň bude dať po drobnej úprave aplikovať (neviem sem vložiť obrázok, ale je to v princípe toto: viz obrázek, kde sa vodiče zapájajú napriamo zozadu. Podľa mňa dosť nešťastné riešenie, keďže sa tým strácajú cenné centimetre).

   Peťan: Někteří výrobci to tak mají. Myslím že Schneider má taky svorky zezadu. Jde o zvyk. Třeba ABB má výhodu v poměrně nízké hloubce přístrojů, takže se za ně dají vložit Wago svorky, více vodičů atd.

   • Samo Samo

    Super. Skúšal som si to „nanečisto“, a zdá sa, že to bude fungovať aj pri tomto systéme. Len treba tie vodiče zalamovať trochu ináč. Každopádne o kúsok hlbšia krabička by to výrazne zjednodušila. Ešte raz ďakujem a želám veľa zdaru 🙂

 46. Laďa Laďa

  Dobrý den, jak jsem se dočetl fáze u zásuvky 230V je vždy v levo. Koupil jsem dvojzásuvku výrobce Legrand pro zhotovení prodlužky. Výrobce ale má propojení zásuvky jakoby zrcadlově. Tzn, že fázi vlevo mám pouze u jedné zásuvky. U druhé je fáze vpravo. Musím si tedy dávat při používání pozor, ve které zásuvce mám fázi vlevo? Děkuji za odpověď. Jedná se o Legrand 50575..

  Peťan: Principiálně je jedno, jestli je fáze vlevo, nebo vpravo. Většině přístrojů to nevadí. Je zažité a doporučené, že je vlevo, tak nemá smysl to dělat jinak. Některé „rozdvojky“ mají fázi vlevo i vpravo. Není to ideální, ale asi to není nic proti ničemu.

 47. Jozef Jozef

  Dobrý deň.
  Tiež prosím o radu.
  Dom som postavil v rokoch devädesiatych minulého storočia. Samozrejme mám aj trojfázové zásuvky na 380 V / 3+1 /. Používam
  štvorkolíkové predlžovačky / cirkulár, kuželová štiepačka dreva, čerpadlo /.
  Teraz ale chcem kúpiť hydraulickú štiepačku dreva a tá ma na konštrukcii zabudovanú päťkolíkovú zásuvku.
  Tak teraz vôbec neviem, ako štiepačku sprevádzkujem ?
  Za odbornú radu vopred ďakujem. Jozef

  Peťan: Toto je vždy problém a aby to bylo úplně správně, nelze jednoduše osadit 5p zásuvku a propojit N a PE. Ideální by bylo osadit malý nástěnný zásuvkový rozvaděč s jističem a chráničem. Pokud štípačka nepoužívá vodič „N“, bylo by možné osadit místo původní pětikolíkové vidlice vidlici čtyřkolíkovou 3P+PE.

 48. Jozef Jozef

  Ďakujem.
  A ešte poprosím, keby ste mi mohol dať nejaký náčrt, nákres alebo foto, ako by to malo vypadať. Myslím tým nástenný zásuvkový rozvádzač s ističom a chráničom. Mám veľkú el. rozvodovú skriňu vonku, tak by som si to dal urobiť elektrikárovi pri tej skriňi.
  Nerád by som zasahoval do konštrukcie výrobcu. Jedná sa o vertikálnu hydraulickú štiepačku “ Scheppach HL 1010 400V 3300W.
  Ešte raz ďakujem. Jozef

  Peťan: Pokud to bude zapojovat elektrikář, tak ten si s tím poradí. Zásuvkový rozvaděč se dá koupit jako celek (viz Google).

 49. Jozef Jozef

  Ďakujem. Dnes som už oslovil elektrikára a on to je dokonca revízny.
  Sľúbil mi to urobiť, ale až koncom marca. Počkám, len nech to je podľa normy.
  Srdečna vďaka Peťan. S pozdravom Jozef

 50. Zdeněk Zdeněk

  Dobrý den. Koupil jsem přes e-schop čtyř plotýnkovou varnou desku Electrolux. Je na 220 V kabel čtyřvodičový / černý ,hnědý, modrý a žlutý / . Jak mám zapojit když mám přívod od jističe 16 A, třívodičový / černý , modrý , žlutý. Dík za odpověď.

  Peťan: Pozor na to! Nejvíc poruch se stává při amatérském zapojování – záruku uznají, pouze pokud to zapojoval někdo smluvený od prodejce desky. Doporučuji nahlédnout do návodu, tam to bude napsáno. Tyto varné desky jsou většinou na dvě fáze, tak je možné, že při 1f přívodu bude mít menší výkon, nebo bude 16A jistič vypínat (při plném výkonu).

 51. Martin Martin

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, jakým způsobem se provede připojení nástěnného zásuvkového rozvaděče osazeného 5-ti kolíkovou 400 V zásuvkou, jističi a proudovým chráníčem na 4 žilový kabel.

  Situace:
  – přívodní 4 žilový kabel 400 V, 16A
  – Zásuvkový rozvaděč, který je plně osazený 5-ti kolíkovou zásovkou, 230 V zásuvkou, jističi a proudovým chráničem. Uvnitř rozvaděče je na připojejí jednoduše 5 konektorů – L1, L2, L3, PE a N.

  Můj přívodní kabel má samozřejmě L1, L2, L3 a kombinovaný PEN. L1-3 se zapojí na L1-3, co mi není jasné je, kam se zapojí ten PEN kabel – na PE, na N nebo na Oboje?

  Reaguji na poslední odstavec ohledně prodlužovačky ze 4 na 5-ti kolík: „Schůdnou variantou je tedy osadit místo původní čtyřkolíkové zásuvky nástěnný rozvaděč s proudovým chráničem a rozdělení PEN na PE a N provést zde.“

  Můžete prosím někdo poradit?

  Děkuji

  Peťan: V rozvaděči by měl být vodič PEN rozdělen na PE a N. Měl by tedy jít do svorky PE a poté do N (kvůli bezpečnosti ne opačně). Ideální by bylo ještě místo rozdělení těchto dvou vodičů nezávisle uzemnit.

  • Martin Martin

   Děkuju Petane. Jak mám rozumět tomu, že nejdříve to má jít na PE a potom na N? Prostě tak, že mám PEN připojit na PE a zároveň na N? Pořadí nemůžu nijak určit nebo ano? Děkuji.

   Peťan: Samozřejmě, že musím doporučit svěřit práci elektrikáři. Bod rozdělení by mohl v tomto případě vypadat takto. Vodič PEN by měl mít minimálně průřez viz článek.

   • Martin Martin

    Tak jsem si to myslel. A je tedy třeba to ještě nějak územním, jak jsi psal nebo stačí takto zapojit? Děkuji.

    Peťan: Jde o kompromis. Samozřejmě, že by bylo nejlepší přivést již pětivodičový kabel přímo z rozvaděče. Ale takto by to mělo být víceméně OK. V ideálním případě by bylo dobré natáhnout z HOP (hlavní ochranné pospojení) jeden vodič PE… Ale to už by bylo jednodušší přivést celý ten kabel.

 52. Lukas Lukas

  Dobrý den,
  mám po rodičích starou, ale stále plně funkční MÍCHAČKU ještě se starou oválnou vidlící se 4-mi kolíky, předpokládám tedy 3 fáze + Zem.
  Je správně, když starou oválnou vidlici nahradím novou 5P vidlicí, kde samozřejmě vynechám NULOVÝ vodič a lze potom takovou míchačku připojit a používat bez problémů u nového domku, kde je již 400V zásuvka zapojena komplet, tedy L1,L2,L3,N,PE.

  Předem moc díky za odpovědi

  Peťan: Ano, je to tak v pořádku – u 3f míchačky „nulák“ většinou není potřeba, tak zůstane nezapojen. Stejně jsem to zapojoval i v mém videu. Bude to fungovat i při připojení přes proudový chránič.

  • Lukas Lukas

   Díky za pozitivní a hlavně rychlou odpověď. Už jsem vše potřebné nakoupil, jdu namontovat, díky.

   Peťan: Hlavně bacha, elektrika je potvora.

 53. Vlasta Vlasta

  Dobrý den, koupil jsem stolovou pilu v Hornbachu, 220 V, 2000w a po spuštění mi to vyhodí 10 A jistic zasuvek. Můžu vytáhnout fázi ze zásuvky na 380 V a připojit ji na novou zásuvku pro pilu? Děkuji.
  Vlasta

  Peťan: Otázkou je, jak je zásuvka jištěna… Je možné místo původní zásuvky na 400 V osadit novou s vestavěnou zásuvkou na 230 V. Hledejte „zásuvka 400/230“. Případně je možné osadit pilu modulem soft-start (pokud jim není vybavena). Nedoporučuji žádné zásahy do elektroinstalace, pokud tomu nerozumíte.

 54. Anonym Anonym

  Dlužno ale podotknout, že hlavně na dědinách, je elektroinstalace z jedné poloviny zbastlená Pepou nebo Frantou, co to udělá za flašku slivovice. Z druhé poloviny udělaná elektrikářem živnostníkem, který je nucen to taky nějak udělat nabastlit, protože kdyby řekl zákazníkovi, který chce rekonstruovat elektriku v bytě, že mu musí předělat elektriku v celém stavení, včetně 3f zásuvek a desítek metru kabelu navíc a jako bonus vymění všechny 3f vidlice na míchčkách a cirkulárkách z 4kolíku na 5kolík, aby bylo vše podle normy, tak co asi udělá zákazník? No pošle ho do pr**le a pozve si Frantu nebo Pepu, kteří to zmáknou za flašku slivovice.

 55. Marek Marek

  Dobry den,

  mel bych dotaz ohledne uzemneni sprchoveho zlabku a volne stojici litinove vany. Muzu privest zlutozeleny z jakekoliv nejblizsi krabice pod zasuvkou a napojit pres wago svorky nebo je potreba dotahnout uplne samostatny zlutozeleny az do rozvadece? Uzemneni vany chci mit navic udelane z podruzne krabicky ve zdi, abych z ni pak mohl vytahnout „volny“ privod k vane ze spletaneho vodice, nebo jak byste to resil Vy, pokud je to proti predpisum? Ve zdi pujde samozrejme vodic plny. A posledni dotaz, prurez staci normalne 2,5mm2, jako je pro tu zasuvku? Pro plny i spletany vodic?

  Dekuji za moc za odpovedi

  Peťan: I tento detail by měl být řešen v projektu. Každopádně osobně bych táhl pevný drát alespoň průřez 4 mm2 z HOP (hlavní ochranné pospojení) přímo k vaně. Zcela bych se vyvaroval použití slaněného vodiče (zvláště pokud je zde možnost vlhkého prostředí). Nekontroloval jsem to podle žádných norem…

  • Marek Marek

   Projekt jaksi neexistuje, je to rekonstrukce koupelny na chalupe a zapojovat to bude pribuzny, ktery sice 50ku ma, ale jako obycejny elektrikar se nezivi. Chtel jsem spis znat nazor i nekoho dalsiho, protoze podle nej by to napojil prave z nejblizsi zasuvkove krabice a prurez vodice dle nej staci jako nejvetsi prurez, co v koupelne bude. Coz je prave tech 2,5mm2. Slaneny vodic tedy nepouziji, dam radeji plny.

 56. Vladimír Sýkora Vladimír Sýkora

  Dobrý den, jak se zapojuje žaluziový dvoutlačítkový spínač k venkovním roletám? Na vstupu píší 3×1,5 a na výstupu 5×1,5. Co je na těch pěti vodičích??? Mám starší rozvod bez proudového chrániče Děkuji.

  Peťan: Podívejte se do mého dalšího článku, kde je to popsáno. Je potřeba více vodičů, protože tu jsou dva směry ke kterým se připojuje fáze – je pak použito PE + N + L(nahoru) + L(dolu). Jeden vodič zůstane nezapojen.

 57. Andres Andres

  dobrý den, nové z indukce, kterou jsem obdržel je vyvedeno na 400V zelenožlutý, světlemodrý a tmavěmodrý spojený dohromady, černý a hnědý – proti tomu mám zelenožlutý, černý, hnědý, šedý, světlemodrý. Jak to jde dohromady, dík za odpo

  Peťan: Asi nejčastější porucha indukční/sklokeramické desky je špatné zapojení. Samozřejmě, že nevím jaké je zapojení konkrétně vaší desky, když ani nevím typ. Každopádně desky jsou většinou dvoufázové = dvě fáze + dva „nuláky“ + PE. Barvy vodičů většinou neodpovídají našim zvyklostem. Často někdo připojí šedý vodič na fázi a je vymalováno. Servisy tyto poruchy neuznávají a většinou ani prodejce neuzná záruku, pokud to nezapojoval někdo od nich oprávněný (smluvený elektrikář). Pokud vám můžu radit, domluvte se přímo s prodejcem desky, ať vám domluví nějakého elektrikáře, který je schopný připojení zaznamenat do záručáku.

 58. Jana Jana

  Dobrý den,

  omlouvám se za amatérský dotaz, měla jsem dávat ve škole pozor, ale …. přítel mi tvrdí, že pokud zapojí do zásuvky obráceně dvoukolíkovou zástrčku od nabíječky v telefonu, začne se mu ten telefon rychleji nabíjet. Můžete to prosím potvrdit/vyvrátit? Jak funguje dvoukolíková zástrčka? Jak vypadá schema zapojení?

  Děkuji

 59. Janko Janko

  Dobrý den,
  vyčerpávající info a velmi ilustrativní. Pokusil jsem se podle těchto instrukcí opravit prodlužovačku na bubnu (délka kabelu 15 m, průřez vodičů 1,5). Prodlužovačka je několik let stará a najednou přestala fungovat – při zapojení nefungovalo ani rádio. Zakoupena byla v některém obchodním domě.
  Obnažil jsem konce kabelu a vyzkoušel dvěma zkoušečkami, jestli proud teče z fáze (černý vodič) na druhý konec. Přitom jsem zjistil, že na druhém konci svítí silně nejen černý vodič, ale slaběji i nulový (N) i PEN (žlutozelený), přestože nebyly zapojeny do sítě!
  Předpokládám, že jde o nekvalitní nebo slabě porušenou izolaci, ale ke zkratu nedošlo. Jaký je váš názor?
  Předem děkuji za odpověď.

 60. Libor Klement Libor Klement

  Preji peknej den

  Predem rikam nejsem elektrikar, ale zkusim se vymacknout. Panelovej byt a zasuvka, ktera pouziva jen dva vodice co jsem docetl tady tak TN-C zapojeni . Faze vlevo a druhej drat jde na kolik a z neho na pravou zdirku . Je to stejne jak tady na obrazku. vyse.

  A ted co potebuji: Tuhle zasuvku chci dat pryc ( bude skrin az ke zdi ) a rad bych se zeptal , jestli je mozne na tyhle dva draty ze stare zasuvky pripojit prodluzku .

  Jedna otazka je jak to nejlepe technicky udelat ? Pres cokoladu, nebo napajet buzirka a jeste zaizolovat.

  Druha otazka je jak to zapojit. Drat , kterej je zivej je na za zasuvce by sel na hnedej od prodluzky a druhej drat, kterej je na zasuvce zapojen ( kolik -> prava zdirka ) by sel kam ? na zelenej, nebo na modrej na prodluzce , nebo to vubec nejde ? Jinak na stare zasuvce ty draty nejsou barevne jsou oba bile , ale zkousel jsem o promerit a faze je vlevo .

  Dekuji moc. Zatim sbiram informace a omlouvam se elektrikarum 🙂

  Snad jsem se vyjadril jasne cil je zrusit zasuvku a kabely co v ni konci pouzit pro pripojeni prodluzovacky , ktera bude na jedne strane cvakla a pripojena na stare vodice ze zasuvky a na druhe strane prodluzky bude klasicke zakonceni z obchodu pro pripojeni treba dvou laptopu.

  • Sharkus Sharkus

   V daném případě je jediné správné řesení do oné zásuvky úbec nezasahovat a nechat jí tak jak je a prodlužovačku do ní prostě sasunout vidlicí a nechat za skříní. Rozhodně nelze (dobře, fyzicky vzato ano) napojit ustřiženou prodlužovačku do rozvodné krabičky. A to ani za předpokladu, že si předtím vypneš a zajistíš hlavní jistič a namísto zásuvky vložíš buď věneček či vagosvorky (v případě hliníku plněné pastou) a to ani v případě, že vodiče oné prodlužovačky budou zakončeny kvalitně zalisovanými dutinkami a bude v krabičce dostatečně zajištěna proti vytržení. Stačí takováto odpověď? Každopádně když opomeneme fakt, že bys míchal slaněné vodiče s pevnou instalací což je prů..r už sám o sobě, tak vytvoříš bod rozdělení mezi TN-C a TN-C-S přičemž PEN zde bude tahán malým průřezem a navíc bez připojeného zemnícího vodiče.

 61. Josef Josef

  Prosim o radu jak rozdelat civku prodluzovaku. Zasuvky na boku jsou rozlamane. A zda se to da koupit?

  Peťan: Je mi líto, ale věšteckou kouli mám v opravně… Nevím ani typ, ani jsem to neviděl, takže nedokáži poradit. Ale některé prodlužovačky apod. jsou zalisované, svařené, nebo snýtované, takže se s jejich opravou ani nepočítá. Některé mají šroubek, ale třeba se ani nedají sehnat.

 62. Rob Rob

  Dobrý den, potřebuji vyměnit dvě dvouvodičové zásuvky v síti TN-C, které jsou původní (napojené za sebou), kde již došlo k vylomení uchycení a zásuvky jsou nevyhovující (uvolněné). Samozřejmě přívodní vodič je v hliníku, tedy bych ho chtěl nahradit Cu vodičem, tedy před první zásuvkou původní vodič ukončit a dále pokračovat v mědi 1,5 mm. Je lépe nový vodič (měď) napojit s tím původním (hliník) přes Wago svorku nebo na věneček? Druhý dotaz je na použití proudového chrániče jako adaptéru přímo do každé zásuvky, funguje toto zařízení spolehlivě, co se týče bezpečnosti? Děkuji.

  Peťan: Věneček je dnes spíše historie. Použil bych Wago svorky s páčkou. Pro použití s hliníkem je potřeba použít kontaktní vazelínu. Dál bych pokračoval v mědi. Zásuvka s proudovým chráničem by měla fungovat jako standardní proudový chránič. Je asi lepší sáhnout po nějakém osvědčeném výrobci, než nějaký pochybný kus z Číny. Určitě by měla mít certifikace jako CE a ESČ.

 63. Pavel Pavel

  Dobrý den,
  koupil jsem starší domek, kde je vše taženo ještě v AL a chci předělávat na Cu. Je to zapojeno TN-C (černá plus zelená přes kolík na N) a já bych rád, pokud to není blbost vše předělal na TN-S (trojžilový kabel dle vašich nákresů výše) i s patřičnou rekonstrukcí rozvaděče s oběma můstky a proudovým chráničem. Nebo je lepší vše nechat v TN-C a jen vyměnit AL za Cu. Díky za odpověď.

  Peťan: TN-C jako rozvod po domě rozhodně ne! Jednak dnes neseženeš kabely na zapojení zásuvek (dvoužilový kabel se ZŽ vodičem dnes už v podstatě neexistuje) a ani legislativně toto nelze. Nejmenší možný průřez vodiče PEN je 10mm2, nelze použít proudový chránič, TN-(C)-S je bezpečnější atd. Takže přívod do domu TN-C (např. CYKY-J 4×10) a rozvody po domě tří a pětižilově…
  Ale rozhodně doporučuji obrátit se na nějakého elektrikáře a nepouštět se do toho sám. Zvláště s vašimi evidentně nulovými vědomostmi elektřiny.

  • Pavel Pavel

   Zdravím,
   děkuji za rychlou odpověď. Vše v domě k rozvaděči (je až na jednu místnost vše odpojené) natáhnu tak jak jste napsal a připojení v rozvaděči spolu s poslední místností už nechám na někom, kdo to může i celé zrevidovat. Nestojím o to, abych se rozsvítil namísto domu já. 🙂 Jinak super stránky a díky za ně a v dnešní době k elánu hlavně hodně zdraví. Pavel

   Peťan: Samozřejmě, svépomocnou elektroinstalaci nemůžu doporučit 🙂 ALE standardně se tahají zásuvky kabelem CYKY-J 3×2,5 (maximálně 10 zásuvek na okruh, ideálně co místnost, to jeden okruh). Přívod ke světlům je CYKY-J 3×1,5, více v článku Skutečné zapojení v elektroinstalaci, schéma zapojení vypínačů ke světlům. K vadné desce CYKY-J 5×2,5. Na vše samozřejmě proudové chrániče – více v článku Jak funguje a jak zapojit proudový chránič. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci – toto jsou pouze takové obecné informace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.