Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nádrž na dešťovou vodu I

3

Příprava na nádrž na dešťovku vznikla tak nějak na rychlo během betonáže podkladního betonu. Samozřejmě, že nádrž byla v plánu, ale spíš tak nějak postupně. Jenže jakou nádrž? Plastovou, betonovou, velkou, malou, … Původní idea byla taková, že si z Polska objednám monolitickou betonovou nádrž na nějakých, řekněme 10 m3 vody. Plastová by se stejně musela obbetonovávat, dělat pod ní základ atd. Trošku jsem osondoval internet a nalez spíše smíšené…

Základy – podkladní beton

0

Všeobecně používaný pojem „základová deska“ vlastně není v tomto případě úplně správný. Pokud by se jednalo o základovou desku, tak by byl beton daleko silnější (jedná se o jinou konstrukci). Zde se jedná o podkladní beton, který je na základových pasech. Podkladní beton tloušťky nějakých 15 cm roznáší váhu celého domu na ztracené bednění a základové pasy, které jsou v nezámrzné hloubce, v tomto případě na skále. Po dokončení odpadů,…

Základy – odpady a sítě

0

Po zalití ztraceného bednění betonem bylo potřeba několik dnů čekat, než bude mít beton nějakou pevnost. Mezi tím bylo možné navozit materiál na zasypání prostorů mezi ZB. Protože je potřeba materiálu opravdu hodně, byla použita kamenitá zemina ze stejné lokality. Tu jsem postupně hutnil po nějakých 20 cm vibračním pěchem (žábou). Při zasypávání byla položena ležatá kanalizace předtím vyrobenými prostupy. Dále bylo nutné přivést chráničku pro přívodní kabel (silový přívod,…

Základy – ztracené bednění

0

Na ne úplně precizně vylité základové pasy je potřeba do roviny naskládat ztracené bednění tak, aby bylo možné vyrobit rovnou základovou desku, nebo spíše podkladní beton. Tato část začala spočítáním množství a objednávkou materiálu. Nejdříve jsem změřil výškové rozdíly a délky jednotlivých částí pasů. Ty mají několik schodů a tedy i vrstev. Např. tam kde je v dolní řadě pět vrstev ZB, v horní části je vrstva jedna. Vnější část…

Programování Siemens Logo! #8 – Připojení HMI Simatic

0

Stejně jako u starších modelům, je možné i k modulu Siemens Logo! 8 připojit vzdálený displej, který je možné nainstalovat třeba na panel rozvaděče. Siemens vyrábí originální displej Logo! TDE. Jedná se v  podstatě o textový displej podobný displeji v hlavním modulu. Výhoda je možnost použít více znaků, další 4 funkční klávesy, jednoduchá konfigurace, snadné propojení a relativně příznivá cena. Konfigurace displeje Logo! TDE probíhá klasicky v programu Logo! Soft…