mylms.cz

... web o elektroniceUmělá elektronická zátěž

Hned z kraje říkám, že toto nemá sloužit jako profesionální zátěž. Vlastně ani jako neprofesionální zátěž. Myslím, že je to poznat už na jaksi „pouťovém“ provedení – je to taková „dizajnovka“… Jenom jsem prostě měl tranzistor a chladič. K tomu jsem přidal Arduino, malý OLED displej, ovládání a vznikla jednoduchá elektronická zátěž, která snad časem bude upgradována jak hardwarově, tak softwarově. Principiálně by to však mohlo jít v pohodě použít.

 

elektronicka-zatez-1-1

Pokračování tohoto článku »»»


Napsal Petan před pěti dny v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.

Převodník TTL - HTL verze 2

Prvotní pokus s převodníkem pro inkrementální snímač dopadl dobře. Obvod na univerzálním plošňáku sice fungoval, ale potřebuji další … a shodou okolností laboruju s malou CNC frézkou, tak jsem si řekl, proč něco nezkusit vyrobit. Alespoň si po mnoha letech znovu zkusím výrobu od návrhu, nakreslení DPS, převod na G-kód a ono rozchození frézky. Navíc tohle je jednoduchá záležitost a není tu moc věcí na pokažení.

ttl-to-htl-1

Pokračování tohoto článku »»»


Napsal Petan před čtyřmi týdny v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.

Zapojení starých relé

Staré mašiny bývají osazeny relé, časovými spínači apod., u kterých je někdy problém rozpoznat která svorka má jakou funkci. Na relátkách jsou často pouze čísla svorek, ale štítek se schématem buď úplně chybí, nebo nikdy nebyl. No, ruku na srdce…není to problém jenom těch starších.

Najít zapojení těchto přístrojů je v terénu dost velký problém. Stará schémata často nemají ani očíslovány kontakty, takže při opravě probíhá „reverzní inženýrství“… Zde bych chtěl jednak pro sebe a i pro další dobrodruhy co se do těchto strojů pouští sepsat jednoduchý seznam relátek a jejich zapojení. Většina těchto přístrojů pochází z produkce ZPA Trutnov (po privatizaci v roce 1993 Siemens Trutnov), nebo podobných „závodů“.

Několik jednoduchých reléových obvodů a jejich obecné principy jsou popsány na stránce Reléové obvody.

Pokud máte schéma od relé, které zde není, můžete ho vložit do komentářů pod článek a já ho sem přidám.

zapojeni-rele-11

Pokračování tohoto článku »»»


Napsal Petan před dvěma měsíci v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.

Ošetření vstupů Arduina a jiných IO

Sice je v nadpise napsáno Arduina, ale to není zcela tak pravda. V tomto článku proberu návrh vstupních a výstupních obvodů nejen pro Arduino, ale pro veškeré obvody, jejichž vstup/výstup je např. 5V s výstupním proudem jen několik málo mA, ale my bychom potřebovali připojit něco výkonnějšího, nebo na jiné napětí.

Co se amatérského bastlířství týče, lze se setkat s několika málo napěťovými hladinami. Vedle nejobvyklejších 5 V je tu ještě 3,3, 9, 12 a 24 V. Pokud tedy chcete např. pomocí tolika omílaného Arduina (nebo jakéhokoliv jiného integrovaného obvodu) snímat výstup z 12V baterie a spínat třeba 12V čerpadlo, budete potřebovat Arduino napájet (zdroj 12 – 5 V), snímat napětí baterie (5V digitální/analogový vstup bude snímat 12 V) a spínat výkonový 12V spotřebič (malý proud z MCU je potřeba zesílit).

 

modul-stm32-1

 

V článku proberu snímání napětí na vstupu, spínání tranzistoru a relé výstupem. Opakuji, že i když v článku budu opakovat slovo Arduino, lze tento postup zopakovat pro jakýkoliv integrovaný obvod, např. i pro známou 555ku. Napětí a proudy se budou vztahovat k Arduino Nano s procesorem Atmel atmega328/P. Hodnoty jsou u většiny obvodů podobné, ale stejně je potřeba si vždy nastudovat datasheet!

Pokračování tohoto článku »»»


Napsal Petan před třemi měsíci v kategorii Elektronika. Připojeno 0 komentářů.

Řízení výkonu pomocí tyristorů a triaků, výkonové spínání, řídící obvody

Mají-li být řízeny např. otáčky stejnosměrného motoru, jas žárovky apod. musí být měnitelné u napětí (ať už usměrněné, či střídavé). Použití předřadného reostatu by bylo při velkých výkonech nevýhodné pro velké ztráty na jeho odporu.

Při použití tyristorů a triaků může být fáze propustnosti v každé proudové větvi časově omezena a tím je možné výstupní napětí řídit s minimálními ztrátami.

Řízení pomocí tyristorů a triaků je principiálně stejné. U větších výkonů se používají dva tyristory zapojené antiparalelně, neboť má každý tyristor půlperiodu na obnovení závěrné vrstvy a chladnutí. Lze tedy řídit vyšší frekvence i výkony. Triaky je vhodné použít při řízení nižších frekvencí (síť 50 Hz) a nižších výkonů (řádově stovky až tisíce wattů). Schéma jednoduché triakové regulace naleznete v článku Triakový regulátor/triaková regulace.

Při fázovém řízení je tyristor sepnut v určitém okamžiku kladné půlvlny a vypnut při poklesu napětí k nule (poklesu proudu pod úroveň vratného proudu). Zapalovací úhel α udává o kolik je úhel zapálení posunut oproti začátku kladné půlvlny. Při čistě ohmické zátěži protéká zátěží proud od otevření do uzavření tyristoru. Doba průtoku proudu je dána úhlem Θ.

21-1

Pokračování tohoto článku »»»


Napsal Petan před třemi měsíci v kategorii ELN. Připojeno 0 komentářů.