Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Logické funkce – AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT, YES, značení, pravdivostní tabulky

1

Logická funkce je funkce, která pro konečný počet vstupních parametrů vrací logické hodnoty. Používá se v oboru teorie řízení a číslicové techniky, v praxi pak například v mikroprocesorové technice. Parametry logické funkce jsou logické proměnné.

Pokud Vás logické funkce zaujaly, navštivte článek Reléové obvody, kde jsou tyto, ale i jiné obvody zpracované pomocí relé.

AND

Logický součin – má na výstupu log. 1 pouze tehdy, je-li na všech jeho vstupech log. 1.
Matematický zápis: Y = A * B

NAND

Negovaný logický součin – má na výstupu log. 1 pouze tehdy, pokud není na všech vstupech log. 1. Je to negovaný (opačný) výsledek logického součinu (AND). Je to nejpoužívanější log. člen.
Matematický zápis: Y = /(A * B)

OR

Logický součet – má na výstupu log. 1 pouze tehdy, pokud je alespoň na jednom vstupu log. 1.
Matematický zápis: Y = A + B

NOR

Negovaný logický součet – má na výstupu log. 1 pouze tehdy, pokud je na všech vstupech log. 0. Je to negovaný (opačný) výsledek logického součtu (OR).
Matematický zápis: Y = /(A + B)

XOR

Exklusivní logický součet – má na výstupu log. 1 pouze tehdy, pokud je na vstupech rozdílná log. hodnota.
Matematický zápis: Y = /(A B)

NOT

Logická negace (invertor) – na výstupu je vždy opačná logická hodnota než na vstupu.
Matematický zápis: Y = /A

YES

Opakovač – na výstupu je vždy stejná logická hodnota jako na vstupu.
Matematický zápis: Y = A

  1. Petr Dunaj Petr Dunaj

    Chyba v grafu XOR funkce – v case na konci druheho ctverce vstupu B ma byt vystup take 1

  2. Peťan: Díky za upozornění. Opraveno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.