Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Skutečné zapojení v elektroinstalaci, schéma zapojení vypínačů ke světlům

161

Tento článek je určen pro zpřehlednění zapojení světla a různých kombinací vypínačů… Naleznete zde schémata zapojení vypínačů ke světlům – správné zapojení světel, schodišťového vypínače, křížového vypínače, impulzního relé a žaluziových ovladačů; zapojení vypínače řazení 1, 2, 5, 6, 6+6, 7.

 

Níže naleznete tato zapojení:

Barvy vodičů a sítě

V České republice se v drtivé většině používají sítě TN-C (dříve) a TN-C-S. Více o těchto sítích, jejich výhodách, nevýhodách a jejich možných poruchách se můžete dočíst v článku Duhy sítí a jejich možné poruchy – Síť TN. Zde budou popsány barvy vodičů a jejich význam.

Elektrická síť má napětí 230 a 400 V. Dříve používané napětí 220 a 380 V se více než dvacet let (!) nepoužívá. Napětí 230 V lze naměřit mezi jakoukoliv fází a středním vodičem (tzv. „nulákem“), nebo PE/PEN. Napětí 400 V lze naměřit mezi dvěma libovolnými fázemi. Práci na elektrickém zařízení vždy provádějte ve vypnutém stavu. Před prací si kontrolujte beznapěťový stav spolehlivým měřícím přístrojem – ne „fázovkou“, nebo podobným zařízením.

V síti jsou pracovní a ochranné vodiče. Jak již jejich názvy napovídají, pracovní slouží k tomu, aby se po nich přenášela energie, která se přeměňuje na nějakou práci. Ochranný vodič má pouze funkci ochrany při poruše. Pracovní jsou vždy fázové vodiče (L), které mají barvu černou, hnědou a šedou. Dříve pouze černou a hnědou. Pracovní vodič je dále střední vodič (N; tzv. nulák), který má barvu světle modrou. V síti TN-C (není zde samostatný střední vodič) je střední a ochranný vodič společný (PEN), má barvu zelenou a žlutou. Ochranný vodič (PE) má barvu zelenou a žlutou a nikdy se nesmí přeznačovat!

 • Ochranný vodič
  • Ochranný vodič – jeho správné zapojení je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!
  • Až když je správně zapojen ochranný vodič, lze přistoupit k zapojování ostatních vodičů!
  • Tzv. „kostra“, „zem“
  • Není na něm proti zemi napětí
  • V bezporuchovém stavu po něm nejde žádný proud
  • Vyskytuje se v síti TN-S, ST-C-S
  • Značí se PE (Protective Earth), svorky buď PE, nebo symbol uzemnění
  • Barva zelená žlutá
 • Ochranný vodič a zároveň nulový, nazýván pouze PEN
  • Neplést s ochranným vodičem PE
  • Zároveň ochranný a pracovní vodič
  • Není na něm proti zemi napětí
  • Vyskytuje se v síti TN-C
  • Značí se PEN (Protective Earthing and Neutral conductor), svorky buď PEN, nebo symbol uzemnění
  • Jeho minimální průřez je dle ČSN 33 2000–5–54, ed.3 10 mm2 pro Cu a
  • Barva zelenázelená žlutá na koncích označená světle modře
 • Fázový vodič
  • Pracovní vodič – slouží k vedení proudu, který se přeměňuje na práci
  • Tzv. „fáze“
  • Je na ní proti zemi napětí
  • Značí se L (Line), L1, L2, L3; svorky U, V, W, případně R, S, T, dříve i X, Y, Z
  • Barva černáhnědášedá
 • Střední vodič
  • Pracovní vodič – slouží k vedení proudu, který se přeměňuje na práci
  • Také nulový vodič, tzv. „nulák“
  • Není na něm proti zemi napětí
  • Značí se N (Neutral), svorky také N
  • Barva světle modrá

Pokud nevíte, jak zapojit světlo, schoďišťák, křížák, jak zapojit žaluziový ovladač a hledáte na internetu schémata, většinou narazíte na „klasické liniové schéma“, kde se táhne jedním drátem fáze, na druhé straně schéma nulák atd. (viz obrázek níž). Jenže v opravdové instalaci se táhnou všechny 3 vodiče spolu (fáze, nula, ochranný) v jednom kabelu. Když pak potřebujete zapojit ovládání světel ze dvou, třech, nebo více míst může v tom vzniknout chaos. U všech zapojení se počítá s „moderním“ tažením kabelů v zemi (případně ve zdi; do země nelze použít kabely CYKYLo), nepoužívají se tedy instalační krabice pod stropem plné svorek a „věnečků“, případně Wago-svorek. Dodatečné instalační krabice v drtivé většině případů nejsou potřeba, takže tento způsob běžně nedoporučuji. Také se nepoužívají instalační trubky se samostatnými vodiči. Do běžné krabice KU68 s běžným přístrojem od ABB lze přivést cca 5 třížilových kabelů (CYKY-J 3×1,5) tak, aniž by byl nějaký větší problém je uvnitř zapojit.

Protože složitější zapojení už není tímto stylem kreslení moc přehledné, naleznete zde (hlavně u časových spínačů a žaluzií) i liniové schéma pro lepší pochopení funkce.

Zapojení křížového vypínače (ovládání světla ze třech a více míst). Každý drát tažen sólo…

Na obrázcích níže je znázorněno skutečné zapojení. V pevné elektroinstalaci se k propojení používají vždy kabely s plným měděným jádrem (ne slaněné!). U nás je zvykem zapojovat vypínač tak, aby když se stiskne horní strana, tak se rozsvítí světlo. Tak to mají např. ABB a Schneider. Když zapojíte vypínač tak, aby potisk byl orientován správně, tak se bude stiskem na horní straně zapínat. Proti tomu např. Siemens a Legrand (teď nevím jestli i Schneider) to mají opačně. Při správné instalaci se vypínač zapíná na spodní straně. Proč to tak je? Vypínač je, řekněme z 95% vypnutý. Když bude ve vypnutém stavu horní strana stisknuta nebude se na klapku prášit. Má to svoji logiku… Dobré je taky zapojovat vypínače a přepínače tak, aby když se všechny stisknou na jedné straně (např. dole), tak světlo bude zhasnuto. V případě výpadku proudu pak člověk nemusí řešit, jestli bude po obnovení dodávky elektřiny někde něco svítit.

 • CYKY-J (nebo CYKYLo)  3×1,5 (starší barevné značení C) – hnědá, modrá, zelenožlutá
 • CYKY-O (nebo CYKYLo)  3×1,5 (starší barevné značení A) – černá, hnědá, šedá
 • CYKY-J 5×1,5 (starší barevné značení C) – černá, hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá
Grafika v obrázcích, většinou by symboly měly odpovídat označení na výrobcích ABB

Druhy vypínačů

Vypínače jako „schodišťák“, „křížák“ apod. mají svoje číselné označení, které používá většina výrobců. Jsou to tyto:

 • 1 – Běžný spínač pro jedno světlo.
 • 1/0 – Tlačítko (např. zvonkové tlačítko).
 • 1/0 + 1/0 s blokováním – Dvoutlačítko např. pro žaluzie. Pokud je jedno tlačítko sepnuto, nelze druhé stisknout.
 • 2 – Vypínač přerušující oba pracovní vodiče.
 • 3 – Vypínač přerušující tři pracovní vodiče (třífázový vypínač). Používá se např. v kuchyních k vypínání stacionárních spotřebičů (sporák, varná deska, …).
 • 4 – Přepínač ON – OFF – ON s jedním přívodem a dvěma vývody. Slouží k zapínání dvou světel (ne však zároveň), nebo např. přepínání režimů svícení.
 • 5 – Dva spínače s řazením č. 1 v jednom pouzdře. Tzv. „dvouklapka“. Používá se při rozsvěcení dvou samostatných světel z jednoho místa (obývák apod.)
 • 6 – Tzv. „Schodišťák“. Používá se na místech, kde je potřeba ovládat světlo z více míst. Lze ho použít místo vypínače č. 1
 • 6 + 6, nebo 5B – Zdvojený vypínač č. 6. Tzv. dvouklapka. Použití a zapojení je stejné jako u č. 6, ale v jednom pouzdře jsou dva vypínače jako u č. 5
 • 7 – Tzv „Křížák“. používá se na místech, kde je potřeba ovládat světlo z více než dvou míst
 • ABB označuje vypínače ještě „příponou“ S, So. Tyto vypínače mají navíc svorku pro N vodič, která slouží k napájení doutnavky při sepnutém vypínači = slouží pak jako signalizace zapnutí. Tato funkce se hodí např. pro vypínač osvětlení půdy, sklepů apod.

Připojení svítidla dvěma vodiči v síti TN-C (připojení svítidla na dva dráty),  nebo TN-C-S

Ve starších elektroinstalacích se vyskytuje síť TN-C. V síti TN-C, jsou pouze fázové vodiče a společný střední a ochranný vodič PEN. Pokud se zapojuje světlo v takovéto instalaci a svítidlo není II. třídy* (má svorku pro uzemnění označenou symbolem uzemnění, nebo „PE“) je nutné vodič PEN připojit nejdříve na svorku uzemnění a teprv poté na svorku „N, nebo na objímku žárovky. Fázový vodič se připojí standardně na svorku L, nebo na střed objímky.

Naopak může nastat situace, kdy je síť TN-C-S (tři vodiče), ale svítidlo je II. třídy a má tedy svorkovnici pouze pro dva vodiče. Fázový vodič se pak připojí na svorku „L“ (střed objímky) a střední vodič (tzv. nulák) se připojí na svorku „N“ (okraj objímky). Ochranný vodič (PE, nebo symbol uzemnění, zelenožlutý vodič) se neuvažuje a není připojen. Je vhodné ho smotat pro případ, že by bylo svítidlo vyměněno a bylo potřeba ho použít.

* Elektrická zařízení spadají do několika tříd ochrany. V běžné elektroinstalaci se lze setkat převážně se zařízeními I. a II. ochranné třídě.

Zařízení třídy I mají svorku pro připojení ochranného vodiče (označenou písmeny PE, nebo symbolem uzemnění). Jsou to různá kovová svítidla, sporáky apod. které mají, ale nemusí mít kovový kryt. Ochranný vodič je vždy bezpodmínečně nutné k zařízení připojit!! Že je svítidlo ve velké výšce a není za běžného provozu přístupné (ochrana polohou) není žádný argument! Při opravě, nebo výměně světelného zdroje by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Zařízení třídy II svorku  pro připojení ochranného vodiče nemají a ani se zde nepoužívá. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou, nebo zesílenou izolací; na zařízení je symbol dvou čtverečků. Se zařízeními II. třídy se lze setkat v domácnosti u většiny spotřebičů, které mají pouze dva vodiče – vysavače, mixéry, brusky apod.

Světelný obvod ovládaný z jednoho místa

V tomto světelném obvodu je zapojen jeden spínač a jedna, nebo více žárovek paralelně. Používá se v drtivé většině místností s jedním vchodem. Jako spínač se používá spínač s řazením 1, spínač s řazením 2 (stejný jako jednička, akorát odpojuje jak fázi, tak nulu),  nebo spínač s řazením 5, což je vlastně dvojitá jednička, neboli „dvouklapka“ (používá se v ložnicích, obýváku, koupelně apod).

Do instalační krabičky s přístrojem vede přívod (zespodu) kabelem CYKY-J 3×1,5. Vývod je veden stejným kabelem ke světlu.

Zapojení vypínače č. 1

Schéma zapojení vypínače č. 1

Světelný obvod ovládaný z jednoho místa se dvěma světly

V tomto světelném obvodu je zapojen jeden spínač s řazením 5 a dvě světla. Používá se většinou v koupelnách, obýváku, ložnicích apod. Jedním vypínačem („dvouklapkou“) lze rozsvítit dvě světla. Jako spínač se používá spínač s řazením 5, což je vlastně dvojitá jednička.

Do instalační krabičky s přístrojem vede přívod (zespoda) kabelem CYKY-J 3×1,5. Vývod je veden dvěma kabely jednotlivým světlům.

Schéma zapojení vypínače č. 5

Světelný obvod ovládaný ze dvou míst

V tomto světelném obvodu jsou zapojeny dva spínače a jedna, nebo více žárovek paralelně . Používá se na krátkých chodbách a na schodištích (přístup pouze ze dvou stran). Jako spínače se používají spínače s řazením 6, což jsou jednoduché přepínače. Lze použít i spínače s řazením 6+6, což je zdvojená šestka – dva samostatné spínače v jednom přístroji.

Do první instalační krabičky je přiveden kabel CYKY-J 3×1,5. Druhá krabička je připojena kabelem CYKY-O 3×1,5. Vývod do světla je opět veden kabelem CYKY-J 3×1,5.

Zapojení vypínačů č. 6

Schéma zapojení vypínačů č. 6 (s doutnavkami)

Světelný obvod ovládaný z více než dvou míst

V tomto světelném obvodu jsou zapojeny tři a více spínačů a jedna, nebo více žárovek paralelně . Používá se na místech, kde je potřeba rozsvěcet z většího počtu míst; typicky větší chodby a schodiště. Jako spínače se používají spínače s řazením 7, na obou stranách zakončenými spínači s řazením 6.

Je důležité neprohodit přívody a vývody k vypínačům č. 7. Vždy na jednu stranu (třeba označenou šipkami) musí vést přívod od jednoho přepínače a z druhé strany vývod k dalšímu přepínači. Pokud by došlo k prohození dvou drátů (např. na svorky označené šipkami by šel třeba černý drát od jednoho přepínače a šedý drát od druhého) celé zapojení se bude chovat „divně“. Tato závada se špatně hledá, ale může k ní dojít, pokud z instalační krabičky „kouká“ spousta drátů a neví se které dráty patří do společného kabelu.

Do první (v podstatě je jedno do které) instalační krabičky je přiveden kabel CYKY-J 3×1,5. Druhá (a každá další) krabička je připojena kabelem CYKY-O 3×1,5. Vývod do světla je opět veden kabelem CYKY-J 3×1,5.

Zapojení vypínačů č. 6 a 7. – ovládání světla z více míst (přívod v první/poslední krabici)

Zapojení vypínačů č. 6 a 7 – ovládání světla z více míst (přívod v první/poslední krabici)

Zapojení vypínačů č. 6 a 7. – ovládání světla z více míst (přívod do jedné z prostředních krabic). Pokud je použitá běžná krabice KU68 a běžný strojek, není vůbec žádný problém všechny vodiče do přívodní/vývodní krabice umístit.

Schéma zapojení vypínačů č. 6 a 7. – ovládání světla z více míst

Odstranění problikávání LEDkových světel (nejen) při použití doutnavek ve vypínačích

S nástupem LEDkových světelných zdrojů (a úporných „žárovek“) se stále více lidí setkává s problikáváním svítidel. Problém vzniká tak, že kabely ke světlům (a zásuvkám, …) jsou vedeny spolu ve svazcích a i do kabelů, které jsou odpojené (vypnuté vypínačem) se indukuje napětí. Tímto napětím se nabíjejí kondenzátory ve spínaných zdrojích úsporných svítidel. U obyčejných žárovek tento problém neexistoval, protože na rozsvícení žárovky je potřebný několikanásobně velký proud. Celý problém ještě zhoršuje použití doutnavek jako orientačního osvětlení. U orientačních LEDek je to podobné. Ty většinou potřebují ještě větší proud. Přes orientační doutnavky (LEDky) vždy přímo prochází nějaký malý proud, který má úplně stejný účinek jako v odstavci výš. Rychlost blikání je pouze vyšší.

Odstranit tento jev je většinou poměrně snadné. Avšak ne vždy se podaří. Přímo ABB vyrábí k tomuto účelu tzv. kompenzátor, který se zapojí paralelně k svítidlu, ostatní výrobci mají v nabídce často něco podobného. Kompenzátor funguje tak, že napětí, kterým by se nabíjely kondenzátory ve zdroji svede proti nule. Pokud je jedním vypínačem zapínáno více světel (např. chodba), je možné do jednoho svítidla umístit obyčejnou žárovku (třeba 20W), která přebytečné napětí odstraní.

Kompenzátor ABB (zdroj obrázku elima.cz)

Nevidím do konkrétních zapojení různých výrobců. Určitě se jedná o RC člen, tedy sériové, nebo paralelní zapojení kondenzátoru a rezistoru. Já většinou používám obyčejný RC člen 100 nF, 120 kΩ. Jeho cena je okolo 30 Kč. Někdy stačí zapojit jeden, případně dva kousky paralelně ke svítidlu. Tedy např. přímo na svorkovnici světla, kde má být zdroj s LED.

RC člen (zdroj obrázku tme.cz)

Problém s rušením rádia při použití LED svítidel

LEDkové (nejen LED, ale i zářivkové) osvětlení  potřebuje už z principu nějaký napájecí zdroj. Některé, nejlevnější „LEDžárovky“ mají pouze jednoduchý obvod z kondenzátoru a odporu. Ostatní svítidla potřebují většinou 12V napájecí zdroj. Jako napájecí zdroj je většinou použit spínaný zdroj (často nesprávně označován jako „trafo k LEDkám“). Ten má uvnitř spínací prvky, které generují rušení jež by mělo být pomocí vstupních a výstupních filtrů odstraněno.

S oblibou LED svítidel a snižováním jejich ceny klesá i kvalita těchto zdrojů. Nejlevnější zdroje nemají žádné filtry a tak generují rušení, které často ruší rádiový a někdy i televizní signál. Odrušení těchto zdrojů je téměř neřešitelný problém. Zdroj nemá jak vstupní, tak výstupní filtr, nemá PE (zdroj má dvojitou, nebo zesílenou izolaci, PE tedy není nutný) vodič a je v plastové, neodstíněné krabičce. Částečně může pomoci nacvaknutí na vstupní a výstupní vodiče feritový filtr podobně jako je na kabelech u počítače – u zdroje, u monitoru, USB kabely, … Tento filtr však nikdy nezajistí 100% odstínění, protože není přesně naladěn na frekvenci zdroje a rušivý signál vystupuje i z plastové krabičky.

Jediná možnost zamezení rušení je použít kvalitnější spínané zdroje. Těžko říct, který je kvalitní a který ne. Jako vodítko by mohlo sloužit několik znaků – zdroj by měl mít tři napájecí vodiče (zdroj pak většinou má vstupní filtr), měl by být v kovové krabičce (i děrované), v neposlední řadě by měl mít certifikaci CE. Neplatí to však vždy a i kvalitní dvouvodičově připojený zdroj může být kvalitní.

Osobně mám dobrou zkušenost se zdroji Mean Well. Vždy je lepší i z hlediska životnosti zdroje vybírat nějakou, alespoň střední třídu a ne úplně nejlevnější zdroje. Výkon zdroje by měl být dimenzovaný alespoň několik procent nad skutečný odběr svítidla.

Kvalitní spínaný zdroj Mean Well

Světelné obvody využívající specializované obvody

V době multifunkčních relé, programovatelných automatů a elektroniky již není potřeba používat, ač lety ověřené, zapojení pomocí vypínačů a přepínačů. Mnoho firem nabízí paměťová relé, schodišťové vypínače, pomocí kterých je výsledné zapojení jednodušší a často i levnější. U všech elektroinstalačních přístrojů se řiďte originálním návodem – zejména mezními parametry.

Světelný obvod ovládaný tlačítky z jednoho, nebo více míst

V tomto světelném obvodu je zapojen jeden, nebo více spínačů a jedna, nebo více žárovek paralelně . Toto zapojení lze použít pro ovládání světel např. na dlouhých chodbách, schodištích, obýváku s více přístupovými chodbami apod. Výhodou je, že k tlačítkům (řazení 1/0) se nemusí táhnout třížilový kabel, ale stačí pouze dvoužilový kabel menšího průřezu, řekněme 1 mm2 (viz odstavec níž). Ale i při stejném průřezu dvoužilového kabelu se šetří cca 3 Kč/m. Dále se používá pouze jeden typ spínačů a méně Wagosvorek.

Pozor na jištění ovládacího obvodu. Pokud bude impulzní relé zapojeno jako na obrázku níže a bude použit 10A předřadný jistič, je v ovládacím obvodu nutné použít kabel s průřezem alespoň 1,5 mm2. To zabezpečí (musí vycházet impedance obvodu taková…), že v případě zkratu  předřadný jistič vybaví. Ovládací obvod však takové proudy nepotřebuje, lze tedy použít kabel s menším průřezem a adekvátně nižším jističem. Řekněme 2A jistič a kabel s průřezem 0,5 mm2

V rozváděči je nainstalováno paměťové relé (cena cca 600 Kč), ke kterému je připojen přívod, signál z tlačítek a vývod ke svítidlům. Pokud je svítidel víc (třeba schodiště v paneláku), nebo jsou zapojena výbojková svítidla/zářivková je vhodné použít stykač, který je konstruován na vyšší zátěže. Při sepnutí/rozepnutí relé (sice ne příliš hlasitě)  cvakne. Na to je potřeba dávat pozor při instalaci do domovního rozváděče poblíž obytných místností.

Pozor! Zapojení paměťových relé od jiných výrobců může vypadat jinak. Toto je zapojení pouze pro relé OEZ MIR-16. Pokud je použito více než 15 tlačítek s doutnavkami, je nutné připojit kompenzační blok OD-MIR-BK.

Zapojení paměťového relé

Schéma zapojení

Schodišťový spínač ovládaný z jednoho, nebo více míst s časováním

V tomto světelném obvodu je zapojen jeden, nebo více spínačů a jedna, nebo více žárovek paralelně . Toto zapojení lze použít snad jen ve společných prostorech panelových domů. Princip je podobný jako výše (stejné jsou i tlačítka s řazením řazení 1/0), akorát se osvětlení po nastavené době samo zhasne. Je tedy nutné použít jiné relé a to typ MQX-16–100-A230 (cena cca 500 – 900 Kč). Některé typy poskytují i dodatečné funkce.

Zapojení je velice jednoduché. V rozváděči je nainstalováno relé, ke kterému je připojen přívod, signál z tlačítek a vývod ke svítidlům. Pokud je svítidel víc (třeba schodiště v paneláku), nebo jsou zapojena výbojková svítidla/zářivková je vhodné použít stykač, který je konstruován na vyšší zátěže. Při sepnutí/rozepnutí relé (sice ne příliš hlasitě)  cvakne. Na to je potřeba dávat pozor při instalaci do domovního rozváděče poblíž obytných místností.

Pozor! Zapojení schoďišťových relé od jiných výrobců může vypadat jinak. Toto je zapojení pouze pro relé OEZ MQX. Lze připojit maximálně 50 tlačítek s doutnavkou.

MQA-16–100-A230

 • Nastavení doby svícení: 0,5 – 10 min
 • Opětovným stisknutím se začne časovat od začátku
 • Relé sepne stisknutím tlačítka
 • Relé začne časovat povolením tlačítka (pokud se tlačítko zasekne, bude relé sepnuto nepřetržitě)
 
Graf spínání MQA-16–100-A230

 

MQB-16–100-A230

 • Nastavení doby svícení: 0,5 – 10 min
 • Opětovným stisknutím se začne časovat od začátku
 • Relé sepne stisknutím tlačítka
 • Relé začne časovat povolením tlačítka (pokud se tlačítko zasekne, bude relé sepnuto nepřetržitě)
 
 • 40 s a 20 s před koncem časování relé upozorní bliknutím žárovkami
 • Pokud bude tlačítko stisknuto déle než 1 s bude časování 4× delší

 

Graf spínání MQB-16–100-A230

MQC-16–100-A230

 • Nastavení doby svícení: 3 – 60 min
 • Opětovným stisknutím více než 40 s před koncem se časování ukončí
 • Opětovným stisknutím méně než 40 s před koncem se časování spustí od začátku
 • Relé sepne stisknutím tlačítka
 • Relé začne časovat povolením tlačítka (pokud se tlačítko zasekne, bude relé sepnuto nepřetržitě)
 • 40 s a 20 s před koncem časování relé upozorní bliknutím žárovkami
 
 
Graf spínání MQC-16–100-A230

 
 
Zapojení schodišťového spínače OEZ MQ…-100-A230

Schéma zapojení

Světelný obvod s pohybovým (PIR) čidlem s možností vypnutí

Ani nevím, proč to sem píšu… Zapojení je úplně stejné jako spínač pro ovládání osětlení z jednoho místa. Zapojení světla je podle návodu.

Přívod je proveden kabelem CYKY-J 3×1,5, vývod ke světlu je kabelem CYKY-J 3×1,5. Pokud je to před dům, je dobré natáhnout kabel CYKY-J 5×1,5. Co kdyby bylo v budoucnu potřeba světlo trvale zapínat? Jako spínač slouží vypínač s řazením 1. Do světla je hnědým vodičem přivedena spínaná fáze. Pokud je vypínač zapnutý a je před čidlem pohyb, světlo se rozsvítí.

Barvy a označení svorek (vodičů) ve světle je pouze orientační. Je nutné se řídit původním návodem! S PE (symbol uzemnění) a N nebývá problém. Značení i barvy bývají standardní. Problém je u fázových vodičů, ty mohou mít barvu např. i bílou, nebo červenou (červená je často vývod z čidla, avšak to nemusí platit vždy). Zde slouží červená svorka jako vývod od PIR čidla a přívod k žárovce.

Schéma zapojení

Světelný obvod s pohybovým (PIR) čidlem s možností trvalého zapnutí

Toto zapojení se používá velice často u vchodových dveří, před garáží, u stodoly apod. Je nainstalováno svítidlo s PIR čidlem, které reaguje na pohyb rozsvícením svítidla. V případě nutnosti je svítidlo možné zapnout trvale přepínačem. POZOR! Trvalým rozsvícením se připojí na výstup čidla fáze. Čidlo musí trvalé svícení umožňovat (většinou musí být reléové, ne tyristorové). Jinak hrozí jeho poškození! Je nutné zjistit zapojení návodu, případně konzultovat s výrobcem!

Přívod je proveden kabelem CYKY-J 3×1,5, vývod ke světlu je kabelem CYKY-J 5×1,5 (šedý vodič není použit). Jako vypínač slouží vypínač s řazením 1. Do světla je hnědým vodičem trvale přivedena fáze, ta jde na čidlo čidlo pohybu. V případě detekce čidlo sepne a připojí fázi na svorku L1 (označení záleží na výrobci, většinou se jedná o písmeno L s nějakým indexem), která je připojena na žárovku. Pokud chceme světlo rozsvítit přímo, sepneme vypínač, ten pošle po černém vodiči fázi přímo na žárovku (a výstup čidla; některá čidla se tím mohou poškodit!).

Barvy a označení svorek (vodičů) ve světle je pouze orientační. Je nutné se řídit původním návodem! S PE (symbol uzemnění) a N nebývá problém. Značení i barvy bývají standardní. Problém je u fázových vodičů, ty mohou mít barvu např. i bílou, nebo červenou (červená je často vývod z čidla, avšak to nemusí platit vždy)

 

Schéma zapojení

Ovládání žaluzií

V dnešní době čím dál línějších lidí není nad to si dům trošku ztechnizovat a zároveň zabezpečit. Čím dál modernější jsou předokenní žaluzie a rolety. Chrání soukromí, zvyšují bezpečnost a navíc zabraňují tepelným ztrátám domů… Ale co si budeme povídat…nějakou kačku to taky stojí.

Běžné žaluzie/rolety mají 4 vodiče. Ochranný, nulový (tzv. nulák) a dva vodiče, kterým se spíná směr rolování žaluzií. Připojením fáze na jeden z těchto drátů se volí směr – otevírání/zavírání. Většinou není možné připojit obě fáze najednou, protože by hrozilo poškození motoru. K ovládání slouží buď specializované „relé“, které umožňují řazení do skupin apod. Nevýhodou je jejich poměrně vysoká cena (min. 1000 Kč). Nebo běžné žaluziové spínače, které jsou mechanicky blokovány proti připojení obou fází do motoru současně. Výhodou je nižší cena (cca 200 Kč), ale nemožnost snadného vytvoření skupin (např. jedna centrálně ovládaná místnost, celý dům, …).

Vždy si přečtěte montážní návod od žaluzií a řiďte se jím!

Elektricky ovládané žaluzie z jednoho místa

Nejjednodušší, co si lze představit. Jedny žaluzie, jeden spínač. Jako spínač se používá specializované dvoutlačítko s řazením 2*1 (dva spínače 1), nebo 1/0+1/0 (dvě tlačítka). Tlačítka jsou často elektricky, nebo mechanicky blokována, aby nemohlo dojít k současnému sepnutí obou směrů. Přívod je přiveden kabelem CYKY-J 3×1,5 a vývod k žaluziím je veden buď dodaným kabelem (většinou mají žaluzie kabel z výroby), nebo kabelem CYKY-J 5×1,5. Jeden vodič zůstane nezapojen (je dobré ho zakončit např. Wago svorkou aby si někde neškrtl o fázi).

Zapojení spínače

Schéma zapojení

Elektricky ovládané žaluzie s centrálním zavíráním

Toto zapojení lze běžně provést s elektronickými „relé“. Nevýhodou je bohužel vyšší cena. V tomto zapojení lze každé žaluzie ovládat vlastním spínačem (jako ve schématu výš) a celek (skupinu) žaluzií zavřít centrálně jedním tlačítkem. Ovládací tlačítka jsou napájena přes rozpínací kontakt instalačního relé. Když je relé neaktivní (centrální zavírání není spuštěno), jde přes tento kontakt proud do ovládacího tlačítka a z něj do žaluzií. Jakmile je aktivováno centrální zavírání je napájení tlačítka přerušeno a proud jde přes spínací kontakt přímo do vodiče sloužícího k uzavření žaluzií. Toto zapojení je vhodné, pokud chcete mít jednoduché centrální zavírání a chcete ušetřit. Jinak nedoporučuji toto zapojení realizovat a raději použít specializovaná „relé“ k ovládání žaluzií.

K jednotlivým vypínačům je nutné táhnout kabel CYKY-J 5×1,5. Jeden vodič zůstane jako rezerva. Hnědý slouží jako napájení tlačítka. Černý slouží na centrální zavírání. V rozvaděči je nutné použít relé s tolika kontakty, kolik se bude ovládat žaluzií (případně víc relé). Černé dráty k vypínačům nelze spojit, protože by se žaluzie navzájem ovlivňovaly. Žaluzie jsou zavírány pouze po dobu stisknutí tlačítka „Centrální zavírání“. Lze použít časové relé (např MCR, nebo CRM-81J) na prodloužení impulzu tak, aby se jedním krátkým stisknutím žaluzie uzavřely.

Zapojení spínačů a relé

Schéma zapojení

Elektricky ovládané žaluzie s centrálním a otevíráním a zavíráním

Toto zapojení lze běžně provést s elektronickými „relé“. Nevýhodou je bohužel vyšší cena. V tomto zapojení lze každé žaluzie ovládat vlastním spínačem a celek (skupinu) žaluzií zavřít i otevřít centrálně jedním tlačítkem. V každém žaluziovém ovladači jsou potřeba dvě relé s ovládací cívkou na 230 V. Buď lze použít instalační relé, což přiblíží cenu profi výrobku, který je pro tuto aplikaci určen (takže se to nevyplatí dělat), nebo si něco „dobastlit“ např. z takovýchto relátek, což už zase není tak „čistý“; takže toto zapojení berte spíše jako zajímavost – nedoporučuji toto zapojení realizovat a raději použít specializovaná „relé“ k ovládání žaluzií.

K jednotlivým vypínačům je nutné táhnout kabel CYKY-J 5×1,5. Hnědý slouží jako napájení. Černý slouží centrálnímu zavírání, šedý slouží k centrálnímu otevírání.

 • Při běžném provozu je tlačítko napájeno hnědým drátem přes rozpínací kontakt relé RE1 a RE2. Lze tedy manuálně otevírat i zavírat každou žaluzii zvlášť.
 • Stisknutím centrálního zavírání se připojí na černý drát fáze, což způsobí sepnutí relé RE1 (odpojí se místní ovládání). Fáze z hnědého drátu je přes rozpínací kontakt relé RE1 připojena na motor (zavírání).
 • Stisknutím centrálního otevírání se připojí na šedý drát fáze, což způsobí sepnutí relé RE2 (odpojí se místní ovládání) . Fáze z hnědého drátu je přes spínací kontakt relé RE2 připojena na motor (otevírání).
Schéma zapojení


Ono na tom celkem nic není. Pokud jste začátečníci, určitě si přizvěte profíka, který poradí. Stejně by elektrickou instalaci měl zapojovat pouze člověk s patřičným oprávněním! Lepší je 3× se zeptat, než něco jednou „zvorat“. Napadá vás, co ještě doplnit? Pište do komentářů…

PS.: Myslím, že k poslednímu obrázku netřeba vkládat další komentář.

Na objímku vždy „nulák“!

 1. Trnec Trnec

  Diky za vysvetleni, chtel jsem zapojit 4× 6ku, badal jsem nad tim, ale porad nic kloudneho vymyslet. Az jsem narazil na tenhle web, kterej me vyvedl z omylu. Cajk. Diky!

 2. Vladimír Ulrich Vladimír Ulrich

  Vaše obrázky jsou nám velmi užitečné. Děkuji!

 3. Peca Peca

  skvělé, díky za obrázky, co takhle jednoduché schéma celého bytu ? díky

 4. Peťan: No, ono schéma bytu je docela širokej pojem… V každým bytě je něco jinýho a dá se to udělat různě – např. se může jinak použít chránič (na celej dům, na patra, na jednotlivý okruhy), místo „schodišťáků“ a „křížáků“ se může použít impulzní relé… Je toho dost…
 5. Petrovsa Petrovsa

  Názorné a lehce pochopitelné. Děkuji

 6. Zdeněk Zdeněk

  díky za obrázky dobrá prace moc mi to pomohlo

 7. milan milan

  dík, super jednoduché a srozumitelné

 8. Martin Skoták Martin Skoták

  Hezky vysvětleno s odborným výkladem..Jsem taky elektrikář a přesto bych to tak nedokázal vysvětlit..Přeji hodně pracovních úspěchů.

 9. Peťan: Dík, dík 🙂
 10. R47 R47

  Nevím kde bereš to značení vodiču průmyslovku asi nemáš že ?

  Já znam CYKY J nebo O a žádný A,C.. To platilo do roku 2006 a je trochu jinné datum člověče 🙂

 11. Peťan: Napsal jsem obě značení, protože ho spoustu lidí ještě dnes používá. Stejně tak se myslím od roku 1993 používá 230V místo 220V a stále spousta lidí říka 220V a 380V. Je pravda, že jsem měl upřednostnit nové značení (předěláno).
 12. R47 R47

  Ještě bych připoměl v článku
  +Světelný obvod ovládaný z více než dvou míst

  Proč vedeš do světla 3 vodiče? V domovní instalaci pochybuju že potřebuješ uzemění svítidla……

 13. Peťan: Pokud je svítidlo I. třídy, musí být kovové části uzemněny. Průmyslovku asi nemáš, že? … Tohle není o průmyslovce. Je spousta lidí s rádoby maturitou z elektriky, který dráty viděli maximálně tak v knížce. Na druhou stranu je dost lidí třeba z učilišť, který jsou „póvl“ protože nemaj maturitu ale v praxi jsou x-krát zručnější a zkušenější než „maturanti“. To jen tak BTW 🙂
 14. Daniel Daniel

  Skvěle vysvětleno. Děkuji za obrázky a podrobný popis.

 15. watt watt

  sa da realizovat aj pomocou dvoch rele.

 16. Peťan: Máš pravdu, minule jsem to psal v rychlosti a něco mi uniklo (teď už předěláno). Problém je, že relé stále musí být u vypínače u žaluzie a ne třeba v rozvaděči…jinak je potřeba víc kabelů.
 17. Luboš Luboš

  Děkuji , super vysvětleno , schemata velmi srozumitelná . Moc jste mi pomohl .
  Luboš

 18. Zdenek Zdenek

  jak zapojit 2 světelné obvody ovládané ze 3 míst jedná se o obyvák bez spínacího relé.

 19. Peťan: Úplně stejně jako jeden obvod, akorát se všechno použije dvakrát. Spínače 6 vyráběj v konfiguraci 6+6, tedy dva vypínače „6“ v jednom kuse s rozdvojenou klapkou. Lze tedy místo dvou samostatných vypínačů použít dvojitej. Spínač 7 je pouze jako jeden samostatnej vypínač.
  • Michal Michal

   Ahoj. 7+7 se vyrábí. např. Schneider Unica. Do rámečku se vloží 2 jednomudulové vyp.č. 7. lze si takto složit např. 7+6.

   Peťan: Ano, máš pravdu. Byl jsem trochu zaměřen na vypínače ABB. Ale je pravda, že v designu Unica (Schneider) lze sehnat tuto „kombinaci“.

 20. Ivan Ivan

  Nejdříve díky za obrázky pro „blbce“, kde jsou barvy vodičů, protože všude je to jenom černé a pak člověk musí fakt přemýšlet a když Vám to nakonec nevypíná a nezapíná tak, jak chce..je to na mašli. Chtěl bych Vás poprosit, zda-li nemáte jako pro „blbce“ zapojení i dvou dvojitých šestek? Díky

 21. Peťan: Ono to není složitý, jsou to vlastně dva vypínače v jednom plastu. Zkusím něco nakreslit, až bude čas.
  • Ing. Aleš Bieronski Ing. Aleš Bieronski

   Mám nedávno elektrikářem (prý revizákem) vyvedeny vodiče – černý, hnědý, šedý – v krabici pro
   vypinač na světlo — jednoduchá světla v bytu 1+1. Nejde o ovl. světel z více míst! 3 krabice pro standardní světla, kuchyň, chodba, koupelna a ve všech stejná kombinace barev žil.
   Čekal bych klasiku : černý\hnědý, modrý a žluto-zel. Tady nevím co tím básník myslel. S tím elektrikářem se spojovat nechci, byl drahý a jako elektrikáři v důchodu (já) sdílný v odborné
   str. nebyl. Celý byt je připojen jen na 1-fáz. rozvod-jistič 25A. Děkuji za odpov.
   Jinak hodnocení Vaší práce tady, je absolutně SUPER. Strávil jsem četbou-studiem vašich čl. tady za poslední roky víc času, než kdy jindy ….jako starší elektrikář jsem byl Vámi poučen o tom, kam až se elektro-svět posunul, děkuji. Pokud založím web-portál pro seniory, tak tam
   link na Váš portál určitě dám, ale … zatím je to ve výhledu. Mohu Vám za radu poslat 100 Kč.

   Peťan: Pokud se nejedná o ovládání světla z více míst, tak s největší pravděpodobností došlo k záměně kabelu CYKY-J za CYKY-O. Prostě tam jsou špatné barvy (už jsem to viděl). S největší jistotou lze zapojení jednotlivých vodičů odhalit pouze zjištěním, kam kabel vede (rozvaděč, další krabice atd.). Pokud tahal elektrikář kabely, tak by měl zapojit i vypínače. Pokud je to už zahozeno omítkou, tak si myslím že s tím nikdo už nic neudělá a v lepším případě se pouze přeznačí konce vodičů na správné barvy.
   Jsem rád, že se vám stránky líbí 🙂

   • Sharkus Sharkus

    Pokud to dobře chápu, tak ten CYKY-O je jen v krabyčkách pro vypínače, což je celkem normální zapojení. k vypínači není nutné tahat nulu a zem a tak se tam tahá pouze fáze a vývody ke svýtidlu. Tudíž na jednom (černý či hnědý dle místních zvyklostí bude meřitelná fáze a jejím přepojováním na zbylédva vodiče se zapojují jednotlivé „okruhy“ daného svetla (například kdysy u lustrů oblýbený tlumený a plný jas, či světlo s ventilátorem)).

 22. Martin G Martin G

  Nejlépe vysvětlené zapojení vypínačů na celém českém internetu… nebo já nenašel lepší.

 23. Jarda N. Jarda N.

  jak mám zapojit halogenovou bodovku, u které není jisté, který kontakt je fáze? Díky

 24. Peťan: Nejlépe podle návodu, jinak info bez záruky 🙂 Pokud není jasně dáno kam zapojit L a N bude to zřejmě jedno. Bodovky na 230V většinou mají patici GU10, oba kolíky jsou stejné, tedy rovnocenné. Žárovce všeobecně je jedno, kde je fáze a kde je nulák. Jde o bezpečnost. Pomohlo by vědět typ světla.
 25. Tomas62 Tomas62

  Prosím o radu (schema) jak udělat ze spínače 6+6 spínač 6+1.

 26. Peťan: Šestka je přepínač. Jednička je jenom spínač. Prostě se u šestky jedna z výstupních svorek (OUT) nezapojí. Viz schéma
 27. Tomas62 Tomas62

  Díky moc za info.
  Popíši stávajíci zapojení.
  Přívod mám ze strany přepínače č.6 a na druhé straně přepínač č.6+6.Tím potřebuji přepínat hlavní světlo a druhou polovinou č.6+6 spínat jiné osvětlení (to je ta 1). Ve schematu je přívod na 6+6. Půjde to?

 28. Peťan: Do spínače 6+6 musí jít trvale fáze – ta se pak vypínačem posílá do světla. Pokud jsou mezi přepínačema jenom tři dráty, tak to bude asi problém.
 29. Petr.ul Petr.ul

  Můžete mi poradit jak propojit jednotlivé vypínače třeba na celém patře? Jde mi o to, zda se ještě používají krabice (s věnečkem – dnes už asi se svorkami Wago), nebo dát hlubokou krabici a pod vypínačem pomocí Wago napojit přívod a dovést do další místnosti. Pokud vím, zásuvky se takto běžně propojují. Děkuji za informaci.

 30. Peťan: Já osobně jsem věneček snad ještě ani nepoužil. Dráty propojuju v krabici KU68 (u přístrojů od ABB ani neni potřeba hluboká) pod vypínači. Nulák a zem Wago svorkou a fázi proklemuju přes svorku vypínače.
 31. jirka jirka

  [8] R47: no člověče , škoda ze jsi nevytvořil neco ty….. Aspoň jsme se mohli podívat jak to děla prumyslovak —– vecna—ddebile— kritizovat umí kazdy

 32. J J

  No ja treba prumku mam a k tomu tri roky na vejsce a krom par dni praxe se k tomuhle clovek ani nedostane takze vyuzivam tato schematka a jsem za ne rad

 33. Vlastimil Sečkař Vlastimil Sečkař

  Ahoj, lidi,
  všechno je tu bezva naznačeno. Problém ale nastává při pohledu na vypínače různých výrobců. Hlavně u těch šestek, zvláště jsou-li zdvojené, člověk velmi nesnadno vykoumá, jak jsou svorky mezi sebou vlastně výrobcem pospojované?? Jaktože když manipuluju s levou částí dvojvypínače, ovlivňuje to i pravou část tohoto dvojvypínače, kdy chci právě tou pravou částí jen obyčeně zapínat a vypínat jiné světlo va vedlejší malé místnosti??? Pokud člověk nemá zrovna poruce nějaký pípák, aby zjistil, které kontakty dál ovlivňují i jiné svorky takového 6+6 schodišťového dvojvypínače, je prostě ztracen!!
  Jen, Peťane, malinkou připomínku: Podle všeobecných elektronorem, platících už i před „zevropěním“ norem, bylo a je stále (a logicky) požadováno, aby do každého ovládaného elektrického zařízení (pojistky, jističe, stykače, relé, spínače, tlačítka, bezpečnostní odpínače, odpojovače, chrániče, vypínače apod.) byly živé přívody připojovány vždy na horní svorky!!
  Do vypínačové krabice sice můžou být vodiče či kabely přivedeny z jakékoliv strany, připojení (trvale) živého přívodu však jednoznačně musí být na svorce/svorkách horní/horních!!! Vypínač se tedy do krabice ve/na zdi musí otočit tak, aby přívodní svorky byly nahoře, odvodní (vypínané/pře­pínané) pak na svorkách dole.
  Toť vše, jen jako připomínka. Díky za tyhlety webovky!!! 🙂 Vlastik

 34. Peťan: U přístrojů všech výrobců je nutné se vždy řídit návodem. Většinou bývají označeny alespoň přívodní svorky (ABB má šipky, Legrand a Siemens má L, u Schneidera si nejsem jistej), většinou i vývodní. Třeba u šestky v podstatě potřebuješ vědět pouze přívod – když mezi sebou přehodíš vývody, nic se nestane. To samý u sedmičky – dva přívody, dva vývody. Nesmíš přehodit dráty mezi přívodem a vývodem. Ale v rámci přívodu a vývodu na tom zas tolik nezáleží. Na vypínačích s více svorkami (např. zmiňované řazení 6+6) bývá celé zapojení nakresleno na zadní straně přepínače. Nevím, kterou značku vypínače 6+6 si použil, ale třeba ABB Tango má jako přívodní svorky prostřední nahoře a dole. Boční jsou vývody. Jednotlivé strany vypínače se určitě neovlivňují. To mě přivádí k druhé části tvého komentáře.
  Souhlasím, že připojení „ostré fáze“ se standardně připojuje ze shora, ale většinou to není podmínkou. Tady na obrázcích je přívod zespoda jednak proto, že schémata vypínačů od ABB mají přívodní svorku nakreslenou dole, ale hlavně jde o zjednodušení schéma zapojení – nemusí se kreslit drát okolo vypínače, když jde stejně od spoda. Samozřejmě že je nutné vypínač zapojit správně a poté ho správně osadit (stranou UP, TOP, … nahoru). Třeba vypínače Siemens řazení 1 mají přívod a vývod na stejné straně, nedávno jsem zapojoval vypínač 6 (nevím výrobce) a ten měl přívod ze shora, ale vedle něj byl i jeden z vývodů. Výrobci jističů dovolují připojení přívodu ze shora i zespoda, potom v kombinaci s chráničem a propojovacím „hřebenem“ má řada jističů přívod zespoda. Někteří výrobci dokonce dovolují zapojit své jističe „naležato“, takže jistič pak horní ani dolní svorky v podstatě nemá. Tím nechci říct, že je to úplně jedno. U všech přístrojů (vypínače, jističe, chrániče, …) je dána poloha a vstupní svorky výrobcem. Neméně důležitá věc je, aby pak výsledné zapojení k něčemu vypadalo…
 35. Standa Standa

  Paradni web – pomohl mi, když jsem potreboval rozsirit 3 vypinace svetla na 4… 🙂

  • Rasťo Rasťo

   Vďaka, veci sú dobré vysvetlené.

 36. Martin Martin

  Ahoj,
  hezký web, chválím.
  Chtěl bych poprosit o radu.
  Obvod pro ovládání dvou světel ze dvou míst. Schéma snad chápu, jde mi o to, jaké kabely do jaké krabice přivést a jaký typ kabelu vést mezi krabicemi. Přívod do jedné krabice, každé světlo do své krabice…a co mezi nimi za CYKY? Když jsem se to snažil načrtnout, tak mi vyšlo 5 živých vodičů mezi krabice a jeden Z/Ž a jeden M. Tedy 1× 3J-1,5 a zbývá natáhnout 4 živé…nebo existuje nějaké lepší řešení?
  Předem díky

 37. Peťan: Je to hodně podobný jako jedno světlo ze dvou míst. Do první krabice půjde přívod CYKY-J 3×1,5 (stejný jako k jednomu světlu) a dva samostanté vývody ke světlům, každý CYKY-J 3×1,5. Mezi krabicemi se natáhnou dva samostatné kabely CYKY-O 3×1,5, každě se použije k jednomu světlu. Místo vypínačů s řazením 6 se použijí vypínače s řazením 6+6 (dvouklapka, dvě samostatné šestky fyzicky v jednom těle). Toto je naprosto standartní řešení, rozhodně bych se nepouštěl do žádných akcí s taháním samostatných drátů, přeznačování žil apod.
  Práce na elektrických zařízeních smí dělat jenom osoba s vyhláškou 50, to jen tak.
 38. Martin Martin

  [25] Martin:
  Těma krabicema myslíš KP-68? To bude v jedné krabici 16 drátů a 4 bezšroubové svorky?
  Jinak mě šlo spíš o situaci, kdy je jedno světlo vedené k jednomu 6+6 vypínači a druhé k druhému 6+6 vypínači, a co natáhnout mezi vypínači…jestli taková situace může vůbec nastat.

 39. Jirka Jirka

  Jsem dlouholetý revizní technik, tak jsem ae za tu dobu setkal se vším od tzv. elektrikářů. Kdyby si tento návod přečetli tak by to bylo o hodně lepší. Toto by mělo být v učebnicích !!!

 40. Pavel Pavel

  R47 napsal: Nevím kde bereš to značení vodiču průmyslovku asi nemáš že ? Já znam CYKY J nebo O a žádný A,C.. To platilo do roku 2006 a je trochu jinné datum člověče.


  Ať CYKY J, O, nebo A,C.., R47 nepochopil, že každá změna vás přinutí zakoupit si nový výtisk za např. 385 Kč, nebo 619 Kč. Je to stejný, jako kdyby stát každý lichý rok změnil zákon o provozu vozidel vozidel na poz. komunikacích a do křižovatky se vjíždělo na červenou a zelená znamenala stůj. A kupte si nový zákon za 618 Kč! Taky jde o to, že pokud pořád něco mění, tak předchozí řešení bylo špatné.

 41. Peťan: Je to bordel. Taky to nemám rád. Jenom způsob, jak z lidí tahat peníze. Když se mám nečim řídit, tak proč to není volně přístupný? Stejně jsou normy jenom snůška nepřehlednejch sraček, stejně jako naše zákony. Místo toho, aby se přesně definovalo, co se má a nemá, tak tam jsou obkličky, který jdou vysvětlit alespoň dvěma způsoby…
  Ještě mi leží v žaludku výroba rozvaděčů. Proč elektrikář, který zapojí celou instalaci nemůže zapojit rozvaděč? Stejně tak, jak je elektrikář zodpovědnej za to, že nenatahá zásuvky kabelem CYSY 3×0,5, tak by byl zodpovědnej za zapojení rozvaděče. Skříň by byla certifikovaná na max. předřadný jištění a zkrazový proud a zdar… Alespoň u domovních rozvodnic do 40A (10kA) bych v tom neviděl problém… Stejně se pak musí udělat revize.
 42. Vašek Vašek

  Tento web, resp. článek jsem našel už před rokem. Jako laikovi, který má zájmem si udělat několik jednodušších věcí od elektriky sám, mi to velmi pomohlo.. Díky. Teď přemýšlím o něčem, co je tak asi maximum mých ambicí, a chtěl bych to prokonzultovat. S využitím obrázků z článku jsem připravil schéma a chtěl bych se zeptat, zda by to tak mohlo fungovat. Mohl bych Vám to poslat na nějaký mail? (je to wordowský soubor). Vašek

 43. Peťan: Někam soubor ulož (např. uloz.to) a napiš sem odkaz. Já se na to nějak podívám. Mail už bohužel veřejně nedávám. PS.: Práci na el. zařízení by měli provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací 😉
 44. Vašek Vašek

  [29] Vašek: Nahrál jsem to na: …; upozornění na kvalifikaci rozumím a chápu… Vašek

 45. Peťan: Takhle by to mohlo fungovat. Akorát bych místo CYKY-O 3×1,5 použil 5×1,5 kvůli nuláku. Hnědým bych táhnul „ostrou fázi“. Nevýhoda tohoto zapojení je, že když bude svítit světlo, tak nevíš, jestli je zapnutý čidlem, nebo vypínači. A ještě mě napadlo, že by bylo možná lepší vypínat signál od PIR čidel a né jejich napájení. Někdy to dělá špatně elektronice.
  Jde o to, co od zapojení očekáváš. Jestli by třeba místo schoďišťové kombinace nebylo lepší dát tlačítka a časák. Světla by se rozsvěcela podle PIR čidel a stisknutím tlačítka by trvale svítila třeba na 5 minut.
 46. Vašek Vašek

  [30] Vašek: Díky Pe´tane… 🙂 Mohl bys to učit. (s češtinou by to bylo asi horší, ale to od tebe nikdo nechce…) 🙂 Ještě jednou díky za konzultaci a za tvůj web.

 47. Peťan: Budu si asi muset zase osvojit pravdila češtiny…bohužel 🙁
 48. Andrej Andrej

  Existuje prosimvas nieco ako zvoncekove tlacidlo s ktorym po stlaceni spinate 2 rozne obvody. Potrebujem jednym zatlacenim tlacidla zopnut obvod 230V a sucasne 9V.
  Ak ano nasmerujte ma prosim na web alebo predajnu dakujem.

 49. Peťan: O takovým tlačítku nevím… Doporučil bych použít dvou relátek (kvůli bezpečnému oddělení 230 V a 9 V) spínaných tím tlačítkem. Druhá možnost je spínan pouze těch 230 V a to přivést na transformátor na 9 V.
 50. Jirka Jirka

  Ahoj, moc hezké stránky. Měl bych dotaz ohledně zapojení LED pásků. Všude na internetu jsou zapojení že vypínač pásku je mezi zdrojem a páskem. Pokud bych nechtěl stmívat nebylo by lepší dát vypínač už před zdroj aby nebyl zdroj pořád pod proudem? Děkuji

 51. Peťan: Teoreticky by zdroji mohlo vadit vypínání/zapínání přívodu. Jsou tím namáhány kondenzátory. Ale za předpokladu, že i zdroj bez zátěže má nějakej odběr a se zdrojem, kterej by byl poškozenej vyloženě zapínáním a vypínáním jsem se myslím ještě nesetkal, tak bych zvolil variantu vypínání přívodu (v rámci úspory i bezpečnosti). Často se to tak dělá u kuchyňských linek, kde je na stěne vypínač, který vypíná zásuvky nad/za skříňkami, do které je připojen zdroj a z něho přímo LED pásek. Navíc některé zdroje při zapnutí ruší rádio. Doporučuju zdroj, který má kovový kryt a svorku uzemění – samozjřejmě záleží na umístění zdroje a jeho vhodnosti.
 52. Andrej Andrej

  [32] Andrej:
  Skusim opisat co potrebujem zopnut. Jedna o schodistovy vipnac ktory je pripojeny na casovac 15 min po stlaceni tlacidla sa mi rosvietia 2 ziarovky jedna 60watt pred dverami a druha 1,5 led Watt v kuchni len ako informacia ze bezi casovac 15min respektyvne poslednych 15 minut niekto zatlacil tlacidlo. Ziarovka 60Watt je vlozena v puzdre kde je snimac na intenzitu svetla cize cez den ak niekto zatlaci tlacidlo tak mi svieti len 1,5 watt ziarovka v kuchyni ako kontrolka ze niekto nieco stlacil. Chcem na tento vypinac priviest aj zvoncekove tlacidlo. To znamena po zatlaceni jedneho tlacidla mi zazvoni zvoncek a rosvieti sa mi kuchyni signalka 1,5 watt popripade ak bude vonku tma sa automaticky zasvieti aj svetlo pred dverami.
  V podstate mi znami povedal kup si dvoj packovy prepinac a klasicky vypinac ten isty druh a vymen kritky a skus do dvojpackoveho prepinaca dostat nijake pruzinky zo schodistovych vypinacov a urobis z teho klasicke tlacidlo ktory bude oddelovat 2 obvody. Ja taketo pokusi robit nemienim a radsej si chcem takyto produkt kupit no neexistuje /zatial/.

  Naco to vlasten potrebujem vela razi sa mi stalo ze mi niekto povedal bol som u teba pred chvylou zvonil som ale nebol si doma ak uvidim ze sa mi kontrolka v kuchyni nesvieti tak viem ze klame chyvla je menej ako 15 min no prinutit niekoho aby mi pri dverach mackal okrem zvocekoveho tlacidla aj svetelny obvod 15 min to je tazke preto potrebujem zlucit tieto dva obvody do jedeho tlacidla.

  Tie relatka tu variantu som uz pocul od znameho daj 12V relatko po zatlaceni tlacidla spojis kontakty rele kde si privedies 2 tieto obvody. Je to vela roboty.

 53. Peťan:Další varianta je použít multifunkční relé. Na něm se nastaví funkce B – zpožděný návrat.
  Relé má napájení, vstup a výstup. Napájení se přivede 230V, na vstup se přivede 230V od zvonkového tlačítka a na výstupu je po stisknutí zvonkového tlačítka napětí 230 V po nastavenou dobu. Na výstup se připojí tal LED žárovka. Pokud je podmínkou 12V napájení, tak se toto relé do elektroinstalační krabice asi nevyrání. Existují však verze na DIN lištu např. od ElkoEP, nebo třeba od OEZ.
 54. mentla mentla

  Dobrý den.Chci se zeptat na ovládání rolet(žaluzií) ze třech míst.jedná se o zavírání i otvíraní a to:přimo ovladačem u rolety,centrálním ovladačem a různé sekce.pro upřesnění,řekněme že mám rolety 1,2,3 a 4.chci aby každá roleta byla ovládána vlastním ovladačem,dále pak centrální ovladač na všechny 4,poté jeden ovladač na rolety 1 a 2(součassně) a ovladač na rolety 3 a 4(také současně).jestli se nepletu tak by melo postačit jednotlivé sekce natahat do rozvaděce kabelem cyky 5×1,5 tam to rozdělit přes relátka a dále pak použít vaše schema zapojení?a prosím jaký je přesný typ těch relátek Re1 a Re2?předpokládám že jsou to ta malá relátka která se vlezou do hluboké KO 68.Děkuji za odpověď.

 55. Peťan: Zapojení s relátky je spíš pro zajímavost. Složitější obvody se s tím dělají hůř – jejich složitost neúměrně stoupá. Doporučuji použít elektronické „relé“ určené k ovládání žaluzíí. Bude to jednodušší a cenomě minimálně srovnatelné. Další variantou je použít proramovatelné relé (např. Siemens LOGO!, Tecomat Foxtrot) a do něho naprogramovat logiku žaluzií. Ale to už je tak trochu „kanón na komára“.
 56. dotaz dotaz

  Dobrý den, mám prosbu v rozvodné krabici mám je 2 dráty – fáze a kostra, chtěl bych připojit zásuvku se 3 dráty z důvodu bezpečnosti v zásuvce a jednoduchosti: mohu v krabici dát nulák a kostru pospolu?

 57. Peťan: To je stará soustava TN-C. Správně by se měl fázový vodič napojit do „levé dírky“ a PEN („kostra“) zapojit nejdříve na kolík a poté vést na „pravou dírku“. Dříve se to tak běžně zapojovalo..
 58. Honza Honza

  [36] dotaz: jinak jsem chtěl pochválit web 🙂

 59. Peťan: Dík :).
 60. Radek Radek

  Zdar,
  tohle je přesně, co v mnoha učebnicích a jiných materiálech chybí. Děkuji za super stránku. Nechápu, jak tady někteří lidé řeší, kdo má, či nemá průmyslovku. Osobně mám vystudovanou vysokou elektrotechnickou ale přesto bych bez tohohle občas tápal, když jsem si doma rekonstruoval elektriku. Klidně se k tomu přiznám a nestydím se.

 61. maros maros

  Poprosim a zapojenie stykacov.dakujem

 62. Peťan: Jaké zapojení stykačů?
 63. maros maros

  zapojenie trojfazovych stykacov

 64. Peťan: A stykače k čemu?

  Zapojení (třífázových) stykačů je dost širokej pojem. A pokud člověk neví k čemu, tak jsou takovýhle dotazy uplně zbytečný… Navíc, třífázové stykače se v běžné domovní instalaci skoro nepoužívají (kromě akumulaček). Všechny ostatní aplikace bývají přímo na míru konktrétní situaci.

 65. Jenda Jenda

  Dobrý den, na dřevěné půdě, kterou opravuji mám věnec z něj vede kabel do zásuvky. Chtěl bych zapojit vypínač který není do zdi – levný a vhodný se mi zdá venkovní vypínač (z lidlu, vypadá kvalitně, dobrá hmota).
  Musí být pod ním izolační podložka nebo nepotřebuje, mohou být kabeli spojeny wagosvorkou ve věnci, kabel cyky 3×1,5 veden v liště? A ještě bych se chtěl zeptat jak zabezpečit svítidlo mám pod něj naskládat izolační podložky nebo plech nebo nic? (bude totiž na dřevě)
  Samozřejmě vím že kdybych takto vše udělal bylo by asi to nejlepší, ale ne tak estetické, proto se ptám co být může a co musí. Předem děkuji za odpověď

 66. Peťan: Nejprve je nutné si uvědomit stupeň hořlavosti podkladu. Dřevo bude mít stupeň nejméně C2 (středně hořlavé). Je tedy nutné osadit svítidlo a vypínač podle třídy reakce na oheň C až F. To je napsané jak v návodu, tak by to mělo být i vyznačeno na svídle a vypínači. Bývá to písmeno F v trojuhelníku. Stejně ale doporučuji pod svítidlo i vypínač dát nehořlabou podložku (Cemvin) tloušťky alespoň 5mm. Plech ne! Nevím co přesně je myšleno tím „věncem“. Pokud jde o odbočnou krabici s věnečkem, tak nevím přoč by se tam dávali ještě Wagosvorky.

  Samozřejmé je správné dimenzování kabelů, vypínačů atd…(CYKY 3×1,5) by neměl být předjištěn 16A „zásuvkovým“ jističem.

  Vyhýbal bych se nějakým pochybným výrobkům a radši bych použil přístroje osvědčených značek.

  Práce na elektroinstalaci smí vykonávat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!

 67. Karlos Karlos

  Dobrý den, máme ke sklepu přivedený 4linkový kabel a jedna linka je před sklepem ucvaklá a dál vedou jen 3 dráty (nejsem si jistý který drát je ucvaklý, jelikož jsou všechny černý a jen jeden hnědy). A problém je v tom, že se celý obvod chová strašně divně. Např.: dostávám rány ze středového kolíku, nebo na drátech u žárovky kterou mám vypínačem jakože zhasnutou tak je tam proud a dost často vyhazuje pojistky když něco dáme do zásuvky. Máte nějaký nápad jak začít postupovat při hledání nějakého špatného zapojení nebo kde by mohl být problém? Děkuji

 68. Peťan: Pokud nejste elektrikář tak se v takovéhle instalaci rozhodně nedoporučuji vrtat. Může být někde poškozený PEN, což je velmi nebezpečný stav! Jak pro obsluhu, tak pro přístroje. Zavolejte elektrikáře, pokud je alespoň trošku kloudný, tak by pro něj neběl být problém zjistit kde je problém.
 69. milan šlégr milan šlégr

  Dobrý den. Mám do stodoly natažený kabel na 380 v a potřeboval bych schema zapojení na rozvaděč. Chtěl bych udělat z jedné zásuvky čtyři. Dík za pomoc

 70. Peťan: No ačkoliv zníte jako někdo, kdo se v elektrice moc nevyzná, tak nemůžu doporučit nic jiného, než si kabel nechat osadit od nějakého elektrikáře touto, nebo podobnou bednou…
  Proč taková odpověď? Kabel je velice široký pojedm. Nevím, jestli je čtyř, nebo pětižilový. Nevím průřez, předřadné jištění, okolní prostředí rozvaděče, o jaký typ zásuvek se bude jednat (230, 400 V), … Tohle všechno se musí při návrhu zohlednit. V neposlední řadě, rozvaděč je výrobek a na ten se bohužel vztahují různé vyhlášky a normy, které je nutné splnit. Ve výsledku zakoupená bedna ROS-11 výjde ještě levněji (a bezpečněji), než nějaký domácí bastl.
 71. milan šlégr milan šlégr

  Jedná se o to , že mám více strojů a nechci vždy přehazovat zástrčky. Jsou docela tuhé.Kabel je čtyřžílový , vodič je lanko průměr 3 mm ,jedná se o 380 V . Jištění je 24A / 500V. Vždy pojede jen jeden stroj ( cirkula , hoblovka , bruska). Asi to udelám přes krabici na tři zásuvky.

 72. Mira Mira

  Chtel bych se zeptat jestli se da nainstalovat vypinac s funkci regulace osvetleni na obvod ,kde je klasicky vypinacem prerusovana pouze faze.. na novem vypinaci mam 4 moznosti- N,L,da+,da- jedna se presne o Osram Dali MCU A6021210035..­…….diky za pripadnou radu

 73. lko lko

  diky moc. srozumitelne a jednoduche. paráda 🙂

 74. Rosta13 Rosta13

  Zdravím.
  Máme v koupelně 4 Led žárovky na 230V ve stropě paralelně ovládané vypínačem s doutnavkou. Ve vypnutém stavu začne jedna Ledka poblikávat.Po vyndání doutnavky nebo výměně jedné ledky za halogenku blikání přestane.
  Díky za radu.

 75. Peťan: Je to způsobeno tím, že LEDkovým světlům stačí daleko menší proud na svícení. Pokud je ve zdroji pro LED kondenzátor, tak proud doutnavkou (případně LEDkou – pozor, ta má ještě větší proud) ve vypínači stačí k tomu, aby se kondík nabyl a pak rychle vybil do LEDek. Někdy stačí pouhý souběh kabelů. V podstatě to samé platí i pro úsporné „žárovky“. Jde pak už jen o konstrukci světelného zdroje, jak si s tím poradí.
  Osobně doporučuji hotové řešení ve formě kompenzátoru. Lze použít taky RC člen, buď kupovaný jako jedna součástka, nebo kondenzátor cca 100 nF s odporem v sérii. Kondenzátor musí samozřejmě vydržet síťové napětí! Nějaký malý hotový RC členy jsem tu měl, ty ale dokázaly „odrušit“ pouze souběh kabelů. Na označení si nevzpomenu.
  Osobně nejsem zastánce desítek LEDkových světel v podhledech. Akorát to zlobí, málo svítí, je to drahý a kloudnejch výrobců taky moc není…
 76. Jan Jan

  Mám schodiště s tlačítky na chodbách a relé s časovačem v el. skříni. Lze tam nějak přidat čidla PIR (s co nejmenším zásahem do instalace)? Jinak moc díky za schemata.

 77. Peťan: Tlačítka zřejmě budou natahané dvěmi vidiči. Místo vypínačů by se museli připojit dvoudrátové PIR čidla (s triakem) a v rozvaděči se pak do jednoho drátu pošle fáze a druhý drát se připojí připojit přímo ke světlům. Časové relé by se nepoužilo.
 78. Popp Popp

  Vypínače se vždy instalují tak, aby při stlačení nahoře rozsvítily (neplatí pro přepínače).

 79. Peťan: Myslím, že v článku je to popsáno poměrně jasně. U nás je zvyk instalovat vypínače tak, aby při stisknutí nahoře světlo svítilo. Ale to je jen takovej zvyk, který není nikde v normě definovaný. Je to podobné, asi jako když se „přívod na jističe musí přivést ze shora“. Kde je to napsáno? Výrobci většinou povolují obě varianty, dokonce u některých přístrojů libovolnou montážní polohu a přívod ze spodní strany je díky propojovacím lištám stejný standard jako připojení z horní strany. To, že pak opačně nainstalovaný jistič blbě vypadá je bez debat…
 80. Pepíno Pepíno

  Dobrý den, mám pocit, že jste ochotný odpovědět a poradit i takovému elektroborci,jako jsem já. 🙂
  Mám na dvoře reflektor s PIR čidlem a potřebuji k němu připojit druhé PIR čidlo na rohu domu. Schéma mám asi vymyšlené, podle mně to bude podobné jako Vaše schéma s PIR a trvalým zapnutím. Výstupy z obou čidel se mi sejdou v jedné svorce. Jde o to, že při průchodu po dvoře sepne jedno čidlo a následně i druhé, takže budou obě čidla sepnutá současně. Bojím se, aby se mi navzájem nepomlátila. Můžu to takto zapojit, nebo tam musím vložit ještě něco, co by bránilo vzájemnému střetu? Čidla jsou releová, výrobce mi potvrdil možnost společného zapojení, ale mám to svěřit elektrikáři, takže mi nedali schema.
  Díky moc za jakoukoli radu.

 81. Peťan: Taky doporučuju svěřit práci elektrikáři… Pokud budou připojené na stejnou fázi a jsou reléová, tak by se při spojení jejich výstupů nemělo nic stát. Výstupy není potřeba nijak oddělovat. Reléová čidla jsou třídrátová.
 82. panek panek

  Dobrý den, máte prosím někdo zkusennosti s nahrazením přepínače 6 (případně 7) stmívačem. Samozřejmě stmívač musí být vhodně vybrán s ohledem na zdroj světla (LED, halogen, atd.) Na trhu existují stmívače řazení 6, ale řazení 7 jsem nenašel. Konkrétně chci provést 2 typy zapojení. 1. případ: 1 x přepínač 6 (přívod i vývod na světla), 1 x přepínač 7, 1 x stmívač 6. Mezi krabicemi natažen CYKY-O 3×1,5. 2. případ: 1 x přepínač 6 (přívod i vývod na světla), 1 x stmívač 7, 1 x stmívač 6. Mezi krabicemi natažen CYKY-O 3×1,5. Děkuji za poznatky.

 83. ING (STAVAŘ) HUBÁČEK ING (STAVAŘ) HUBÁČEK

  Vážím si Vašich znalostí. Vyměňuji pouze svítidlo nad kuchyňskou linkou. Ale vedou k přípojnému místu tři vodiče, z nichž jeden, a to hnědý je živý. Nevím který, stávající šedý , nebo stávající černý je ochranným (PE) a který Z OBOU je nulový. DO STARÉHO SVÍTIDLA PŘÍJDE JEDNOSTRNĚ NAPÁJENÁ LED TRUBICE, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK BUDE VYŘAZEN A TÉŽ DRUHÁ Z OBJÍMEK. PRODAVAČ SOUDÍ ŽE OCHRANNÝM JE ŠEDÝ VODIČ. MÁ PRAVDU? DĚKUJI VÁM. ZDENĚK HUBÁČEK

 84. Peťan: Na to, že je šedý ochranný vodič se nedá spoléhat. Ten, kdo prováděl elektroinstalaci místo CYKY-J použil chybně CYKY-O. Jediný dobrý způsob je vyměnit kabel za správný.To však nelze většinou provést bez větších komplikací (sekání apod). Doporučoval bych najít druhý konec (buď v instalační krabici někde pod stropem, nebo za vypínačem, …) a překontrolovat zapojení a tím se poté řídit. Další varianta – pokud je v domě osazen proudový chránič, tak bych zapojil nějakou zátěž (třeba žárovku) mezi hnědý (fázi) a šedý, případně mězi hnědý a černý. V případě, kdy chránič vybaví je zátěž zapojena mezi fázi a ochranný vodič (ten by měl být zeleno-žlutý). Pokud se na to necítíte, určitě bych zavolal pomoc elektrikáře,. Pro něj to je opravdu otázka několika minut. Jinak praxe je taková, že když se přeznačuje, tak se šedý použije jako nulový vodič (kvůli jeho barvě, která se za šera nejvíc podobá modré).
 85. Jirka Jirka

  Klobouk dolu, takhle „hezky lidově“ to se jen tak nevidí 🙂

 86. Martin Martin

  Dobry den da sa zapojit internet do serie?

 87. Peťan: Nějak nechápu otázku… Pokud jde o zapojení síťovéha kabelu, tak ten nelze jeddnoduše rozdělit do více zásuvek/zařízení. Vždy je nutné použit aktivní prvek jako je switch, nebo router.
 88. Míla Míla

  [49] Popp: Stejně tak to lze dodržet i u přepinačů.

 89. Jirka S Jirka S

  Dobrý den, mám problém zapojit žaluzie tak, kdy potřebuji centrálně stahovat/vytahovat žaluzie a když by někdo chtěl u nějaké žaluzie zastavit tento pohyb (žaluziová tlačítka s mechanickou blokací mezi sebou), aby nedošlo k poškození motoru tím, že by tam šla fáze ze dvou stran. Vaše schéma „Elektricky ovládané žaluzie s centrálním a otevíráním a zavíráním“ je podle mého názoru pro mě vyhovující, jen nevím jaké relé (profi výrobek)použít. Můžete poradit s dodavatelem relé abych nekupoval zajíce v pytli? Děkuji za váš čas Jirka S

 90. Iri Iri

  Díky moc, hezky a přehledně uděláno. Pomohl jste mi.

 91. M8rvin M8rvin

  Dobrý den,
  potřeboval bych poradit jak doplnit časovač do okruhu, kde několik tlačítek ovládá stykač – jedno stiknutí zapne stykač, druhé vypne. Dokázal jsem časovač vřadit mezi tlačítka a stykač, ale nedaří se mi ho zapojit tak, aby jedním stisknutím tlačítka časovač sepnul stykač a po uplnynutí nastaveného času časovače se stykač vypnul. Zatím mám akorát zpožděné stisknutí tlačítka. Časovač má jen základní funkci zpožděného vypnutí a nemůžu přijít na to, jak ho zapojit, aby vyslal stykači dva signály.

 92. Peťan: Nějak jsem nepochopil jak chceš, aby to fungovalo? Aby se to jedním tlačítkem zapínalo a druhým vypínalo? Nebo aby se to jedním tlačítkem zapnulo a pod odčasování vypnulo? A aby se to dalo předčasně vypnout tlačítkem? Co máš za typ časovače?
 93. Durko Durko

  Dobrý deň,
  rekonštruujeme staré rozvody na schodisku, kde je časovač. Rozhodli sme sa pre svietidla s pohybovým čidlom PIR (Kanlux 18120 FOGLER), ibaže si nie sme 100% istí budúcou spokojnosťou (citlivosťou v zime, pri umývaní schodiska)a tak som požiadal o kombinované zapojenie. Elektrikár ma presvedčil, že kombinované zapojenie pravdepodobne nikdy nevyužijeme a keďže svetlá aj vypínače budú na predsadenej sadrokartónovej stene, tak len natiahne cyky 5×1,5 a nechá rezervu (slučku) pre prípadné budúce zapojenie časovača a vypínačov. Dá sa to budúce zapojenie realizovať bez krabíc (len vago svorkami?) Je toto svietidlo vhodné pre kombinované pripojenie t.j. dá sa pripojiť fáza priamo za senzor, a umožniť tak trvalé zopnutie napríklad počas umývania schodiska? Ďakujem a chválim web.

 94. TM TM

  Dobrý den, v koupelně mám přepínač dvouklapku, a to na osvětlení (stropní a nástěnné nad umyvadlem) a na ventilátor. Světlo nad umyvadlem nesvítí, zjišťuji proč. Podíval jsem se do krabičky dvouklapky a zjistil jsem, že do ni vede kabel CYKY J (přesně jak píšete). To mě trochu zaráží. Přívod je černý kabel a odchody (kterými vlastně po sepnutí jde také proud) jsou modré a zelené. V krabici ve zdi jsem hledal napojení modrého a zeleného kabelu na kabely vedoucí ke světlům a ventilátoru (tedy hledal jsem wago spojku modrý vodič a dva černé pro světlo a wago spojku zelený vodič a černý pro ventilátor) a nenašel takové barevné zapojení. Předpokládám, že kdo instalaci prováděl přeznačil přichozí kabely do krabice od dvoklapky (asi stahnul modrou a žlutozelenou bužírku a natahnul černou). Je to standardní řešení? Takto se to má dělat? Zkusím dráty prozvonit a najít způsob zapojení. Ale fakt mi to vrtá hlavou, proč se k přepínači (dvouklapce) vede standardní třížílový trojbarevný kabel CYKY J. Děkuji předem za vysvětlení.

 95. Pavel Batík Pavel Batík

  Zdravím, za prvé bych chtěl pochválit tento web za dokonalé, názorné a funkční zapojení různých koncových zařízení. Za druhé bych se chtěl zeptat, zda lze zapojit do vytvořeného obvodu z prodlužovačky s koncovým prvkem zásuvky Schneider na 230V dát vypínač Schneider a tuto zásuvku ovládat tímto přidaným vypínačem pro zkoušení různých zařízení (např.:trafa společně s led páskem, ventilátoru, mechaniky do PC atd.). Asi je to blbý dotaz, jelikož předpokládám, že to půjde bez problému a ostatní tento dotaz budou považovat za banalitu. Jen se chci ujistit že nevyhodím jističe v rozvaďeči případně nedostanu kopačku

 96. Martin V. Martin V.

  Dobry den, chci se zeptat: měním vypinače v domě a na schodišti mám dvojitý vypínač, kde jendou půlkou zapínám světlo na schodišti a druhou světlo nad schodištěm. Můžu použít vypínač 6+6?

 97. Peťan: Jo, jo, správně by mohl být vypínač 6+6. Jedna půlka jeden okruh a druhá půlka druhý okruh.
 98. Martin V. Martin V.

  [63] Martin V.: Koupil sem vypinač Gunsan 6+6,ale problem je v tom že absolutne nevím jak to v něm zapojit, je k tomu schema jen na jednopolové zapojení.

 99. Peťan: Každý seriózní výrobce by to měl mít vylisováno/natištěno přímo na vypínači, nebo na obalu. Co jsem našel, tak jde o tureckou společnost a ani v katalogu nemají schéma zapojení. Koukal jsem tedy jen do toho hlavního.
  Osobně jsem spíše zastánce zaběhlých společností, jako jsou ABB, Schneider, Legrand, Siemens apod. Člověk potom vždycky sežene náhradní kus/díl a není ani problém s podporou. Jednou jsem byl nucen zapojovat nějaké no-name vypínače a zásuvky a kvalita se absolutně nedala srovnávat. Materiál skoro žádnej a v jednom vypínači byly dokonce svorky (obdoba naší „čokolády“) otočeny o 90°, takže se nedal dovnitř strčit drát.
 100. Jan Jan

  Ako prosim spravne zapojit madzi 2 spinace ABB 6(schodiskova verzia) dva kusy PIR svetiel s cidlom od vyrocu Steinel xled home1.
  Prosim ak mozte aj o nakres..
  Dakujem za pomoc

  Jan

 101. mates58 mates58

  Jsem taky elektrikář se 42 letou praxi.Nikdy jsem se nechlubil že vše umím protože je to blbost.Dnes mě kolega kterému je 28 roků poprosil o zapojení motoru hvězda trojuhelník plus křížoveho vypínače v domě.Prvně jsem si myslel že mě zkouší ale když jsem mu ukázal jak to má zapojit a názorně, tak se divíl jak je to jednoduché.Zřejmě škola něco zanedbala,tak se tu nevysmívejte lidem kteří mají snahu se něco naučit.Ukázal jsem mu tyto stránky aby dohnal co ho třeba někdo nenaučil.Díky že se někdo o to snaží.Držím ti palce a průmyslovku taky nemám.

 102. Petr Petr

  [63] Martin V.: Na to stačí přepínač 6+1, dříve měl myslím značení P5a.

 103. Igor Igor

  Mám dotaz. Jdou zapojit dvě PIR čidla k ovládání jedné žárovky ?

 104. Peťan: Neměl by s tím být problém, pokud jsou obě PIR čidla napájená stejnou fází a jsou reléová. Prostě se spojí oba výstupy do jednoho a ten se připojí ke světlu.
 105. Roman U Roman U

  Zdravím,chci v rodinném domě zapojit cca 5 světel s PIR čidly,aby se rozsvěcovaly každé zvlášť a zároveň aby šla všechna světla jedním vypínačem nastálo(úklid atd..)zapnout…hodí se na to schéma – Světelný obvod s PIR čidlem s možností trvalého zapnutí?

 106. Peťan: Bohužel nešlo. Pokud se použije více než jedno světlo, tak by byly výstupy PIR čidel ve vypínači propojeny. Projevovalo by se to tak, že když by se jedno světlo rozsvítilo, tak by se vždy rozsvítila všechna světla. Zde je nutné použít pro každý okruh samostatný vypínač, nebo oddělovací relé.
 107. mustang mustang

  [66] mates58: zdravím,nejsem elektrikář a nikdy sem to nestudoval.jsem samouk a když něco nevím tak se optám .jinak mám strejce elektrikáře.a stalo se mu že udělal kompletní elektriku v rodiném domě.pak přišel revizák a musel některý věci předělat.prý to nesplnovalo nějaký normy vyhlášku.tak že ve vašem oboru se toho někdy dost změní za celou kariéru život.

 108. macela fedrova macela fedrova

  prosím o radu,než budu kontaktovat elektrikáře. Zapojil mi led pásku pod kuch. linku s trafem,které umístil do linky a to mi ruší radio. radil mi, abych si rádio dala jinam. lítala jsem hodinu po kuchyni, ale výsledek stejný. všude byl rušivý signal.trafo má značku
  12V/30W,2,5A IP 67.prosím o radu, co s tím.proud k trafu je vyveden z vypínače. děkuji marcela

 109. Peťan: Toto je bohužel znak nekvalitního zdroje („trafa“) a těch je bohužel v dnešní době většina. Tyto zdroje většinou porušují požadavky na EMC kompatibilitu – šmejd z Číny, kde CE znamená „China Export“…
  Jediná možnost je koupit jiný, kvalitnější zdroj – ideálně, aby mel PE vodič (musí se zapojit třemi dráty) – podobně jako zdroj od většiny notebooků. Ještě existuje varianta nacvaknout na přívod i vývod trafa feritový filtr, ale ten nezaručí 100% odstínění rušení.
 110. Lojza Lojza

  Zdravím,mám takový dotaz,koupil jsem na Alliexpresu světlo do chodby ledkové s PIREM.Ze světla jsou vyvedeny tři dráty červený,černý a žlutý.U původního světla mám jen dva vodiče fáze a nula přes uzemnění(stará elektrika).Nevím systém zapojení,když dám na červ.a černý fázi a nulu tak světlo problikává tudíž kam mám dát žlutý vodič.Moje představa je,že v nynějším vypínači propojím vodiče a bude přivedeno trvale napětí ke světlu.Dík za radu.

 111. Peťan: Schéma zapojení by mělo být v návodu u světla. Pokud nevíte jak to zapojit, zkoušení drátů je asi ta nejhorší varianta. V lepším případě vypadne jistič, nebo se zničí světlo. Do přepojování vypínače bych se vůbec nepouštěl.
 112. Libor Libor

  Dobrý den,
  potřeboval bych od Vás radu na přepojení ovládání světel.
  Mám dvě světla, obě ovládaná ze dvou stejných míst.
  K ovládání mám dva dvoupáčkové přepínače (u vás tuším se to na webu jmenuje Přepínač střídavý dvojitý).
  Měl jsem obě světla v jednom velkém pokoji.
  Nyní jsem místnost rozdělil na dvě, tím mám světlo (žárovku) v každé místnosti.
  Ovládání však zůstalo stejné. Dochází k tomu, že nechtěně si děti hrají s vypínači a vzájemně se ruší.

  Můžete mi prosím poradit, zda lze změnou zapojení těchto přepínačů zajistit, že z každého jednoho dvojitého přepínače v dané místnosti budu ovládat světlo jen v dané místnosti? Samozřejmě nemám zájem jakkoliv sahat do zdi a řešit nové natažení vodičů.
  Pokud není možné toto řešit se zachováním stávajících dvojitých přepínačů, můžete mi poradit, jak ovládání změnit, případně mi pošlete i schéma zapojení nových přepínačů, abych ovládal z jednoho přepínače jen jedno světlo?
  Děkuji za radu.

 113. Peťan: Tohle je otázka asi pěti minut času a možná tak dvou wagosvorek.
  Zapřemýšlejte, jestli na to nebude lepší zavolat elektrikáře. Jinak bych dal místo vypínačů 6+6 do každé místnosti vypínač s řazením 1. Samozřejmě, jde o to, jak je vše zapojeno… V místnosti, kde není přívod se zapojí jenom dva vodiče do vypínače; třetí se nechá zaizolovaný. V místnosti, kde je přívod se na jednu stranu vypínače napojí přívod a pokračování do další místnosti. A na druhou stranu vypínače se připojí jedno ze světel. Na druhý vodič z kabelu z druhé místnosti se napojí světlo… V podstatě je to úplně jednoduchý, takhle napsaný to zní složitě a pokud tomu nerozumíš, tak se do toho rozhodně nepouštěj. Pak to trvá elektrikářovi zbytečně dýl…
 114. Ladislav Krajňák Ladislav Krajňák

  Výborný učební materiál. Díky za všechny, kteří jej už využili, chystají se na to, nebo tyto stránky ještě neobjevili a o mnohé se připravili.

 115. Peťan: Díky, díky. Dělám co můžu 🙂
 116. Matušek Matušek

  [72] macela fedrova: Označení CE je základním dokladem o shodě výrobku s legislativou Evropské unie a je nutnou podmínkou pro volný pohyb výrobků na trhu EU.

 117. Martin Martin

  Poprosil bych, jestli poradíte jaký vhodný kabel natáhnout mezi tlačítky pro to zapojení s impulzním relé.

 118. Peťan: Stačil by nějaký kabel ve stylu CYKY-O 2×1,5. Osobně bych ale použil kabel CYKY-O 3×1,5. Tento typ kabelu je běžnější a třetí žílu lze použít např. osvětlení tlačítek (…), nebo jako nouzově použít jako standardní „schodišťák“.
 119. Martin K Martin K

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je nějaká šance použít tento chytrý prvek pro spínání světla z více vypínačů. Podle mě ne, ale rád se nechám vyvést z omylu. https://www.intellihome.be/…-module.html

  Diky,
  M.

 120. Peťan: Vypadá to jako stmívač ovládaný dálkovým ovládáním.
 121. Zdeněk Zdeněk

  Pane díky moc a až k zemi se klaním 🙂
  Opravdu mi Tvůj web velmi pomohl.

 122. Martin Martin

  [79] Martin K: Je to stmívač a zároveň vypínač. V technickém nakresu na té stránce se horní část připojuje do vypínače a spodní část je k napájení zařízení a zároveň k rozvodu k žárovce. Jen mě nenapadá, jak vyřešit zapojení v případě dvou vypínačů pro jednu žárovku.

 123. Jiří Jiří

  Dobrý den, ve sklepě jsou dvě světla, která se zapínají vypínačem na schodišti. Do vypínače jdou jen dva dráty. Chci přidat ještě další světlo na neosvětlené schodiště, zapínané stejným vypínačem. Poraďte prosím, jak připojit toto další světlo tak, aby se současně vypínala a zhasínala všechna tři světla a nebylo nutné vytrhat stávající zapojení a instalovat nové.

 124. Peťan: Někde nad vypínačem bude krabička, ze které povedou přívody k jednotlivým světlům. Odtud se bude nutné napíchnout… A nebo přímo z některého světla.
 125. Milena Milena

  Děkuji za užitečnou pomůcku, moc mi pomohla

 126. Karel Karel

  Dobrý den,prosím o radu jaké trafo použít na led bodovky.Měl jsem v koupelně 3 halogenky a vyměnil jsem je za led. Problém nastal s tím, že trafo německé výroby dává střídavé napětí. (nemá zemnící vodič) po zapnutí bodovky nešly.Místo jedné led jsem dal halogen a svítily všechny. Nedalo mi to a chtěl jsem zdroj usměrnit klasickým gretz můstkem…neuspěš­ně. Po vyzkoušení několika transfomátorů (podobných k napájení walkmana) mi do rádia,které je za příčkou prochází nehorázný brum dokonce spíše šumí rádio.
  Čím toto rušení odstranit?Nechci koupit další spínaný transformátor,který bude sice na SS napětí,ale bude rušit rádio stejně.

  Děkuji za radu případný odkaz na levný odrušovač.

 127. Peťan: Chtělo by to vědět, co je to konkrétně za LED bodovky. Pak by se podle toho dal vybrat nějaký rozumný zdroj. Je pravda, že dnes je trh přesycený různými zdroji z Číny, který jsou docela solidní shit… Většinou mají dvojitou izolaci (nemají zemnící vodič), tudíž ani často filtr a tak ruší, co se dá. Sám jsem zkoušel odrušit zdroj feritovým filtrem (myslím že to byl tento typ, nebo podobný), který jsem nacvakl na oba kabely ze zdroje. Částečně se mi zdroj podařilo odrušit, ale jestli to bude fungovat u vašeho zdroje nelze zaručit.
  Každopádně toto je spíše nouzové řešení. Problém je, že se rušení ze zdroje vůbec dostane (zdroj nemá PE vodič, nemá vstupní filtr, je v plastové krabičce, absence výstupního filtru, špatná frekvence spínaného zdroje, …).
  Jediné, co lze doporučit je, koupit kvalitní zdroj od kvalitního výrobce. Např.
  Mean Well
  vyrábí spoustu zdrojů i přímo pro napájení LED svítidel. Je jenom potřeba počítat s tím, že to bude dražší než za kilo. Je lepší koupit zdroj v kovové krabici s PE vodičem. Ale mám takový pocit, že jsem někde montoval zdroj ze série LP, což je vlastně taková ekonomická řada, ale rádio nešumělo. Zdroj vypadal rozhodně robustněji, než zdroje pro LEDky od ostatních výrobců.
 128. Dáša Dáša

  Dobrý den, zkoumala jsem Vaše obrázky a chtěla jsem si ověřit, zda správně chápu…
  Mám keramickou objímku, kteoru chci upevnit k budoucímu lustru (tvar UFO).

  1. Uvnitř objímky je plíšek připomínající ocásek vedoucí do středu. Tam se bude dotýkat žárovka svým koncem. A tam bych měla připojit HNĚDÝ káblík?
  2. Uvnitř objímky je také plíšek pnoucí se po vnitřní straně objímky. Tam se bude dotýkat žárovka svým závitem. A tam bych měla připojit MODRÝ káblík?
  3. Keramickou objímku připevním na kostru lustru – na „plechovém talíři“ je kovový proužek s dírkami na připevnění keramické objímky. Kam přesně připevním ŽLUTO-ZELENÝ káblík?

  ⇒ Potom to celé projím s kabely vedoucími ze stropu přes „čokoládu“ – každá barva bude naproti té své jako dvojice?
  Prosím nesmějte se, naposledy jsem montovala světla před 2 lety a není nad rutinu – vše jsem zapomněla. Můžete mi poradit? Elektriky se bojím, ale mužského volat nechci, chci to umět.
  Děkuji za radu a Váš čas.

 129. Peťan: Ve Vašem případě bych opravdu zvážil, zda nepovolat někoho zkušenějšího. Přecejenom, s elektřinou není radno si zahrávat.

  Nicméně… 1 – ANO, 2 -ANO, 3 – Na kovovém proužku bude šroubek se symbolem uzemnění. Tam se připojí zelenožlutý vodič.. Žádnou další „čokoládu“ není třeba používat, vodiče co vedou ze stropu lze připojit přímo na objímku. Ale pokud je tam „čokoláda“ (svorkovnice), tak barvy proti stejné barvě.

 130. Dáša Dáša

  [85] Dáša: Děkuji za odpověď 🙂

 131. Petr Petr

  Děkuji za užitečné rady. Nejednou jsem zde čerpal informace, které jsemu už od školních let zapomněl.

 132. martin martin

  dobrý den
  Prosám Vas tlačítko at je to v koupelně pro ventilátor nebo pro zvonek před bytem instalujeme tak aby se spínalo směrem nahoru nebo dolů? spínač č.1,5 instalujeme ze klapka se pro spínací mačkaá nahoru.

 133. Peťan: Ono je to v podstatě jedno. Pokud máte v instalaci vypínače č. 1 a 5 tak, že se stiskem nahoře zapínají, je dobré tlačítka zapojit taky tak. Udělal bych to tak, aby vypínač (tlačítko atd.) bylo v poloze podle výrobce – na některých je napsáno „TOP“, jinak aby nápisy nebyly vzhůru nohama.
 134. kamil kamil

  je to srozumitelně napsáno a dobře pochopitelné, základy zapojení vypínačů a světel jsou vyborné na pochopení,díky
  Možná třeba přidat ještě pár věcí od zabezpečení bytu, domu.
  super.. díky moc

 135. Jakub Jakub

  Dobrý den, měl bych dotaz. Řeším zapojení dvou vypínačů v garáži ovládaných z dvou míst, které rozsvicují dvě stejná světla. Vypínače jsou jednoduché a v obou jsou zapojeny 3 vodiče (zele­nožlutý,hnědý a černý). Stará obě světla jsem demontoval a místo nich jsem namontoval led zářivky. Teď mi jde o to zapojit zářivky tak abych si mohl rozsvítit vždy jen jednu část místnosti (přední část nebo zadní část. Do toho obvodu bych chtěl dodatečně zapojit ještě jednu zářivku na osvit plochy pracovního stolu, kde může být vypínač u stávajících vypínačů. Myslíte že bych měl šanci si to takhle zapojit s tím že bych si nakoupil potřebný materiál jako jsou krycí lišty, vypínače, ka­bely, atd. pokud by to šlo bez zásahu do zdi. Pokud myslíte že by to zapojit šlo tak podle jakého schéma? Pokud myslíte že to mám přenechat raději odborníkovi tak samozřejmě přenechám. Ještě doplním že objekt je z roku 1986 a je zde staré zapojení s měděnými kabely.Děkuji za odpověď a hezké svátky vám přeji.

 136. Peťan: V tomto případě asi nelze napsat nic jiného, než to přenechat odborníkovi. To co vy byste řešil třeba den on může mít za půl hodiny hotové.
  Nejdřív je třeba zjistit, jak jsou vůbec světla zapojena, jaké jsou použity kabely, jestli se dá k novým světlům odpíchnout někde z krabičky atd..
  To se přes internet opravdu dořešit nedá. V 86. roce se používaly odbočné krabice pod stropem, takže je reálná šance, že to půjde přepojit pouze v těchto krabičkách.
  Pokud nevadí lišty tak by stačilo z jedné krabice vytáhnout L, N a PE vodič a celé to zapojit sólo – použít vypínače č. 1 a každou zářivku připojit zvlášť.
  Ale jak říkám, obhlédnutí situace elektrikářem na místě nic nenahradí!
  Taky pěkný svátky. A bacha na elektriku, je to potvora 😉
 137. martin martin

  dobrý den, mám dotaz začínám rekonstrukci koupelny a kuchyně ve starem cihlovem domě. v koupelně ruším karmu a nahrazuji jí bojlerem a v kuchyni ruším plynový sporák a nahrazuji jej elektrickou troubou a sklokeramickou deskou (el. troubou Mora VT423GX a sklokeramickou deskou Mora VDS632C.). všechny nové elektické spotřebyče maji v návodech napsáno ze elektrické napětí pro zapojení je 230/400V. POTŘEBUJI K JEJICH ZAPOJENÍ 380V??? Děkuji

 138. Peťan: Tak jednak určitě ne napětí 380 V, ale jak je v návodech napsáno 400. V zásuvkách už 380 V není snad dvacet let. Nevím, proč to lidi furt opakují… Pokud rekonstruujete, doporučuji si k tomu zavolat alespoň elektrikáře, který vše nejdřív omrkne a poradí. Jsou zažité postupy, které však nemusí vždy platit. Elektrikář na místě určitě poradí líp – navíc k tomu muže hodit pár rad, typů a triků z praxe. Vy pak uděláte třeba hrubou práci (sekání, sádrování apod.) a elektrikář udělá zbytek. Někdo, kdo hledá na netu „schéma zapojení bytového rozvodu elektřiny“
  by se do elektriky neměl radši moc vrtat.
  Kdybyste se koukl do návodu na troubu a desku zjistil byste, že trouba je na 230 V a deska na 400 V (i když jde zapojit na 230 V, tak důrazně doporučuji připojit ji na 400 V). Trouba má často vidlici (zdá se, že tento model ne), takže ji lze připojit přímo do zásuvky. Je dobrým zvykem do kuchyně přivést 400 V a kabel zakončit ve svorkovnici. Z toho se pak připojí deska. Potom sólo okruhy pro troubu, myčku a mikrovlnku. A pak alespoň dva další okruhy pro zbylé přístroje. Standardní bojler má napájecí napětí 230 V, ale existují i s napájením 400 V. Záleží tedy na typu. U bojleru a zásuvek v koupelně je potřeba provést dodatečné pospojení.
  V žádném případě nezapojujte varnou desku (tak jako ostatní přístroje) sám – jednak je to v rozporu s návodem a se zákonem a tak polovina samodomo kutilů si tímto desku odpálí – zkušenost z praxe. A v servise na to bezpečně přijdou. Zvláště v koupelně bych se sám do elektriky nepouštěl, pokud si nejste 100% jistý co děláte. Ne že byste musel přímo něco zvrtat vy, ale může se stát porucha, kterou by pořádně odvedená elektroinstalace odpojila (jističe, chrániče, atd.)… Abyste pak neskončil za katrem, že vám probíjející bojler ve vaně zabil děcko.
  Ale jak říkám, nestraším. Já bych si třeba sám slepák taky neoperoval i když by se asi na netu dal sehnat návod jak na to.
 139. martin martin

  Dobrý den, děkuji za odpověd.
  Sám se do toho v žádném případě pouštět nebudu. jde o to že jsem tam měl 3 elektrikáře. Jeden rěkl ze to není problem i kdyz si ani nezjistil kde je hlavní skřín. ta je o tři patra níž což je docela problem. další mi rěkl ze 400 nepotřebuju ale nebudou mi třeba fungovat všechny spotřebyče tak jak by měli a 3 mi řekl že 400 určitě ano a ješte i kabel na noční proud. byt i rozvody v něm jsou puvodní všechno jede na 1 fázi a na pojistkách jsou 4 vypinače. tak a ted vubec nevim jak to má být a kdyby jsem to chtel dotahnout z hlavní skříně tak co k tomu budu potřebovat či postup

 140. Peťan: Tak hlavně by na to měla být projektová dokumentace, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Nejlepší je rozmýšlet se na místě, moje věštecká koule je momentálně v opravě.
  Ale pokud by to bylo možné, tak bych z hlavního rozvaděče (pokud tam je jenom hlavní jistič) přivedl kabel (řekněme 5*6, nebo 4*10) a signál HDO do bytu a tam udělal podružný rozvaděč. Z něho pak další, samostatně jištěné okruhy přes proudový chránič. Tohle je ale extrémně hrubej nástřel.
  Dřív si byty vystačily pouze s jednou fází, protože spotřebič s největší odběrem byla maximálně tak remoska. Dneska to je pračka, myčka, sušička, rychlovarná konvice, mikrovlnka, sporák, trouba, … Takže rozložením zátěže na tři fáze se v podstatě nevyhnete. Leda, že by starej nevadilo, že při zapnutí konvice a mikrovlnky dojde k výpadku elektriky.
  Doporučuji tedy třetího elektrikáře.
 141. Luděk Luděk

  Zdravím, osvětlení dvora (halogenem) mám řešeno klasicky, jednoduchým vypínačem. Nyní bych ale potřeboval ovládat světlo i z jiného místa, avšak nemohu již do stávajícího vypínače dotáhnout další drát k napojení na nový schodišťový vypínač. Hodilo by se mi tedy reléový obvod s funcí XOR, do kterého bych přivedl vstupy z obou vypínačů. Nikde se však nemohu dopátrat nějakého komerčního výrobku. Můžete mi prosím poradit? Děkuji.

 142. Peťan: No, myslím, že přesně toto se jako komerční výrobek přímo neprodává. Viděl jsem dvojitá relátka na ovládání žaluzií, ale ty přesně nevím, jak fungují – jsou „prodrátované“ přesně na nějakou aplikaci.
  Možné by bylo použít dvoje pomocné relé Elko Ep VS116B a ty zapojit jako funkci XOR. Další variantou je použít např. relé SMR-H a zde použít funkci g (impulsní relé). Pak by bylo třeba ještě nahradit vypínače tlačítky, ale bylo by případně možné zapojení rozšířit o více tlačítek. Cenově vycházejí obě řešení zhruba stejně.
 143. Luděk Luděk

  [94] Luděk: Díky moc za tip. Nejsem zrovna nějaký elektrikář, ale není mi jasné to zapojení dvou pomocných relé tak, aby to fungovalo. Nebyly by tam potřeba nakonec 4 relé? (To by byla ale už pěkná láce). Nemohl by jsi mi to zapojení, prosím, ve stručnosti popsat? Děkuji

 144. Peťan: Ne, ne, stačí jenom dvě relé. Jeden vypínač by ovládal jedno a druhý druhé relé. Výstupy relátek se propojí a vstupy slouží jako přívod a vývod ke světlu. Schéma je zřejmé z tohoto obrázku (XOR).
  Osobně bych radši použil to časové relé s tlačítky. Pak by se světlo ovládalo pouze stisknutím tlačítka (první stisk zapnout, druhý vypnout).
 145. Luděk Luděk

  [95] Luděk: Dík, o tom obrázku jsem věděl, ale nebyl jsem z toho chytrý. Nakreslil jsem si ale ta relátka jak vypadají (včetně vstupů i přivedeného ovládaného proudu do 11) a juž jsem na to přišel. Snažil jsem se totiž oba vývody 12 a 14 zapojit do obvodu a ony musí být 14 nezapojené 🙂

 146. Peťan: Nevím, jsetli máme oba na mysli to stejné.
  Já mám na mysli toto: Musíš použít dvoje relé RE1 a RE2. Každé bude nepájeno ze samostatného vypínače (svorky L a N). Drát 12 z RE1 spojíš s drátem 14 z RE2 (a dál nikam nezapojovat) a drát 14 z RE1 spojíš s drátem 12 z RE2 (a dál nikam nezapojovat). Drát 11 z RE1 bude přívod (tzv. „ostrá fáze“) a drát 11 z RE2 bude vývod ke světlu.
 147. Vašek Vašek

  Zdravím, už jsi mi před 3 roky dobře poradil, a tak to zkouším znovu. Pořídil jsem si svítidlo LINEA 2.4ft 6400/840 LED ,IP 54, 48W. Montážní návod je jen v obrázcích, bez slova vysvětlení – viz:
  https://www.elima.cz/…navod-CZ.pdf
  Co mě zaskočilo, je svorkovnice uvnitř svítidla, která vypadá přesně jako na obr. 10 vpravo (v tom návodu); tedy zdířky jsou označené postupně: „3“, „N“, „zem“, „1“ a „2“. Kam mám zapojit fázi? Je to na chalupě a neměl jsem čas to zkoušet. Nechal jsem to proto být, a dostanu se tam až tak za 2 měsíce. Stále však přemýšlím, co tím chtěl autor říci. Uvnitř jsou 2 řady LED pásků – možná lze zapojit tyto sekce dohromady, nebo každou zvlášť. Máš s tím zkušenost? Díky předem za odpověď.

 148. Peťan: Když jsem se s podobným svítidlem setkal, tak byla zapojena jenom jedna fáze do svorky 1. Takže správné zapojení by mohlo být uzemnění, „N“, a svorka „1“. Ty ostatní svorky tam jsou zřejmě kvůli rozfázování více svítidel.
  Nicméně, jde to zjistit jednoduše – z druhé strany svorkovnice půjde několik drátů – Kromě uzemnění a „N“ půjde drát buď z jedné, nebo více svorek označených čísly. Na tu se připojí fázový vodič. Fotka přímo konkrétní svorkovnice by napověděla více.
  Viz návod k použití – svítidlo může zapojovat pouze kvalifikovaná osoba!
 149. Lukáš Lukáš

  Dobrý den, již v odpovědi na jeden dotaz jste uvedl, že dnes se už klasické krabice s věnečky, příp. čokoládou, v domovních silnoproudých rozvodech v podstatě nepoužívá. Bývalo zvykem zásuvkový okruh vést ve výšce zásuvek po obvodu místností a světelný okruh pod stropem právě do jednotlivých rozvodných krabic, z nichž býval svod k vypínači a ke světlu. Jak jsou tedy kabely světelného okruhu vedeny dnes, když prochází průběžně přes vypínače?
  Můj druhý dotaz se týká HDO (zajímavé téma pro další článek, co myslíte?): Na našem přijímači HDO jsou uvedeny tři signály, na které reaguje, a přes HDO jsou spínány dva spotřebiče – bojler a elektrokotel. Dá se jednoduše poznat (aniž bych si zapisoval časy sepnutí stykačů), který signál spíná který spotřebič? A jak je to s přepínáním sazeb VT/NT pro ostatní spotřebiče? Pokud se budou bojler a kotel spínat/vypínat v jiné časy, bude platit NT pro všechny spotřebiče v domě (třeba sporák), když bude alespoň jeden ze signálů HDO v režimu NT?
  Díky předem za odpověď a za přínosné články!

 150. Peťan: Často používaný způsob uložení kabelů je v podlaze. Svazek kabelů vede podél stěny a pokud je nad zemí zásuvka, nebo vypínač, je kabel veden do krabičky a poté se pokračuje dál. Případně se kabel táhne pod stropem a odbočka se dělá směrem dolu (většinou u rekonstrukcí). Systém je tedy zcela bez odbočných krabiček. Důležité je mít v instalaci systém – nejlépe vést kabely po stěně vždycky ve vertikální poloze. Kabel je pak tedy veden jenom nahoře a dole u zásuvky/vypínače. Pokud se nevrtá do zdi přímo nad/pod vypínačem nehrozí provrtání kabelu.

  Co se týče HDO (článek jsem přidal sem). HDO spíná tzv nízký tarif. Elektroměr má dvě počítadla – T1 a T2. Jedno je pro běžný tarif (dražší) a pro nízký tarif (tzv. noční proud), který je účtován za nižší cenu. Jaký tarif je aktivní, to lze poznat na elektroměru (záleží na typu elektroměru). Pokud jsou v přijímači HDO 3 relátka (jsou na něm tři kódy, každý pro jedno relátko) – první přepíná NT/VT na elektroměru (podle toho, jak je relátko sepnuté se účtuje cena energie). Další dvě relátka blokují provoz elektrokotle a bojleru tak, aby nešly zapnout během vysokého tarifu.
  Už z principu je tedy jasné, že pokud je nízký tarif aktivní je levnější cena energie účtována pro všechny spotřebiče. Není žádná levná elektřina pro bojler apod. Je jenom jedna elektřina, která se účtuje dvěma způsoby. A pokud je energie zrovna dražší, relé zabezpečí, že se nespustí bojler, nebo kotel.
  Doufám, že je to alespoň trochu srozumitelné.

 151. Black36 Black36

  [9] R47: Značení mu vadí,a že by měl světlo bez ochrany mu je asi jedno,zítra napíše že chránič není potřeba,jen do koupelny.Je to rýpal.Mě se to líbí.Máte za „1“,elektrikáři by měli častěji koukat na takové stránky,mnohdy po nich revizáci opravují jejich chyby.Článek o HDO je dobrý nápad,spousta elektrikářů s tím bojují,a není jim jasné jak to vlastně funguje,co se spíná a co vlastně jede a nejede na nízký tarif.Zdar Vaší práci Zdeněk.

 152. Ficklip Ficklip

  Stále se peru s barvami fází. Považuji za nejlepší řešení použití barev, jak jsou uvedeny zde, ale stejně. Když mám střídavé přepínání, tak bych rád od prvního pohledu věděl, že první přepínač je ten první a druhý je ten druhý. Tedy že jednou je hnědá fáze vstupní a jednou je hnědá fáze ke svítidlu. Řeší to někdo nějak, vymyslel jste někdo něco, aby to bylo ihned poznatelné?

 153. Peťan: Teď si úplně nejsem jistej jak to myslíš. Ale přívod i vývod ke svítidlu je vždy ve stejném vypínači (pokud není použit 5žilový kabel). Přívodní fázi vedu přímo na vypínač a pak ke světlu přes wago svorku (tak jak to je na obrázku). Kabel ke svítidlu se snažím přivést do krabice tak, aby šel jako jediný ze shora.
 154. Kuba Kuba

  Dobrý den,
  vaše obrázky jsou super! Mám trošku stavebně složitější chodbu do tvaru T a chtěl bych využít více pohybových čidel asi tak tři na tři samostatná světla která se rozsvítí vždy všechny tři najednou.
  Nenakreslil by jste i tuhle možnost zapojení ?

  Díky 🙂

 155. Peťan: Tohle je specifické pro konkrétní instalaci. Nemělo by to být nic složitého. Ale měl byste si na to zavolat elektrikáře. Pro něho je to otázka řekněme půl hodiny a bude to líp, než z nějakýho návodu na internetu. Záleží samozřejmě i na použitých čidlech atd…
 156. Milos Milos

  Zatial najlepsie vysvetlenie zo vsetkych stranok. Velke vdaka. Podla tohoto som si navrhol, natahal, zapojil domovu elektroinstalaciu. Coskor sa chystam na zapojenie zaluzii ale trosku ich doplnim este o ovladanie cez mobil, zatial len jednoducho cez BO modul, mozno neskor ked bude cas tak aj cez raspberry/andruino.

 157. martin martin

  velice děkuji za tyto stránky. jsou dělaný tak aby to pochopil i „blb“. takže to chápu i já. zatím nejlepší co se týká vysvětlení, plánků a rad co jsem našel na webu… díky moc…

 158. Pavlik Pavlik

  Dobrý den. Prosím, můžete mi poradit se zapojením stropního ventilátoru se světlem? Mám zapojený a funguje jak má.Jen bych htěl upravit stávající ovládání-používáme jen dálkové ovládání-chtěl bych i normální vypínač ve zdi.
  Mám tento lustr
  http://www.moje-elektro.cz/…stropni.html

  a k němu ovládání se stmívačem

  https://www.mall.cz/…ervene-78095?…

  Rád bych používal
  http://www.moje-elektro.cz/…3-21289.html

  V současné době to mám udělané tak, že v krabici vypínače mám svorkovnici,1fáze vodič přívod a na pevno s jedním vodičem fáze spojeno/v zaslepená krabice vypínače/ jeden vodič v krabici zůstává nevyužita ten bych chtěl nově zapojit
  Myslel jsem, že bych za vodič v lustru, výstup na světlo/oranžový kabel-fáze pro světlo/ napojil nepoužítý vodič fáze na klasický vypínač. Nevím zda mohu na jeden obvod v lustru světla napojit prakticky 2fáze – jedna z dlákového a jedna z klasického vypínače. Nenašel jsem vlastně, jestli se sčítají 2 fáze na jeden vodič,zda je to přípustné a nebo jestli použít diodu? Přikládám ještě odkaz na video montáže podobného lustru. Děkuji a spozdravem Fiala

  Odkaz na video
  https://www.youtube.com/watch?…

 159. Peťan: Sorry, ale věšteckou kouli mám v opravně. Opravdu těžko radit, když nevím kterej drát kam vede atd. Je mi jasný, že tohle jsi asi nechtěl slyšet, ale doporučuji zavolat někoho, kdo tomu rozumí. Pro elektrikáře to může být otázka třeba i půl hodiny. Takhle buď odbouchneš lustr, regulátor, nebo sebe. Osobně si myslím, že v jedné krabičce nebudou dvě rozdílné fáze.
 160. Pavlik Pavlik

  Děkuji Vám za reakci. Vím že elektřinu má dělat elektrikář, já jím nejsem a nehrabu se někam kam nepatřím.
  Já jen vlastně jestli je vůbec možné to zapojit nezávisle na sobě aby to fungovalo.Vypínač ve zdi a dálkové ovládání
  Na toto jsem nikde nic nenašel
  Dal jsem ještě obrázek na

  https://uloz.to/

  Dříve jsme měli lustr jiný, rozdělen na 3+3 světla,jednu fázi přívod a dva vodiče s fází do lustru.
  Svítil buď všech 6 světel nebo jen 3.
  Nyní mám do lustru –stropní ventilátor se světlem– zaslepený vypínač ve zdi. Vypínač musí být stále zapnut aby fungovalo
  dálkové ovládání v lustru. Takže jsem ho nahradil-zaslepil věnečkem kde mám přívodní fázi s jedním vodičem a jeden vodič do lustru z vypínače nezapojil. Děkuji Vám

 161. Peťan: Jak říkám, těžko radit… Pokud jde o rozsvěcení světla, tak by teoreticky šel propojit spínaný přívodní vodič s oranžovým. Jenže kdo ví, jak je to s tou regulací. Taky je klidně možný, že modul po připojení napájení na výstup shoří.
 162. Mirek Mirek

  Ahoj,

  pěkný a srozumitelný web. K tomu problikávání LED žárovek – důvod který popisuješ beru, ale myslím, že hlavní důvod je jinde. Ne všude je totiž veden kabel k vypínač ve svazku s jinými kabely, ve kterých teče proud. Některé LED nepatrně svítí již při malém proudu, který vzniká v kondenzátoru tvořeném dvěma vodiči v kabelu vedeném i několik (často mnoho) metrů k vypínači. Ale potvrzuji i tu indukci – mám LED, kterou připojím na DC zdroj jedním vodičem a pokud se prstem dotknu druhého vodiče LED, tato se nepatrně rozsvítí. Zřejmě to nebude proudem skrze tělo, protože stojím v botách na dřevěné podlaze a odpor fáze – trafo zdroje – izolace – tělo – boty – dřevo – zem bude desítky až stovky Mohmů.

 163. Peťan: Ano, máš pravdu, není to jen indukcí, ale i kapacitní vazbou vodičů.
 164. vladimir vladimir

  Dobrý den,
  řeším ovládání osvětlení schodiště a chodeb v RD – 4–5 ovládacích míst, 4–5 světel, jsem elektrikář jiného oboru. Mám asi 3 možnosti. 1)2× schodišťový přepínač a 2× křižák-moc drátů. 2)jednotlivá světla s pohybovými čidly-nutnost aktivace v příslušném prostoru a nemožnost trvalého svícení. 3)4–5 tlačítek stiskem kdekoliv zapni, druhým stiskem kdekoliv vypni a rozsviť vše-to chci. Existuje nějaký „bazmek“ který toto umí a jak se to jmenuje? Děkuji

 165. Peťan: Elektroinstalaci by měl zapojovat někdo kdo tomu rozumí. Když chybí nějakej kabel při kompletačce, kdy už jsou hotový podlahy a štuky, tak se to pak řeší těžko.
  Jinak: 1) Tuto variantu bych použil. Kabelů je úplně stejně jako u dvou nebo tří vypínačů. Jenom se prodlužuje délka větve vypínačů. 2) Musí se počítat s umístěním světel tak aby fungovala čidla. Hrozí poškození čidel stárnutím atd. Do toho bych se nepouštěl. 3) Tato varianta je popsaná tomto článku. Jedná se o impulzní/paměťové relé. . Výhoda je o něco jednodušší zapojení (otázka zvyku), ale musí se to drátovat i v rozvaděči. Takže se jde jedním kabelem k tlačítkům a jedním kabelem ke světlům.
 166. vladimir vladimir

  Děkuji za info. Už jsem přemýšlel, že si takovýto „bazmek“ vyrobím, ale pokud se dá rozumně koupit, není co řešit. Elektroinstalaci rozumím, mám §8 i nad 1000V, ale nemám praxi s domovním rozvodem. Proto se raději zeptám. Budu to dělat s kamarádem, který má stejný § a zkušenosti.

 167. Pavel Pavel

  Ahoj, super užitečný web, díky!

 168. Lukáš Lukáš

  [25] Martin:
  Ahoj, a přívodní fáze se může přímo ve vypínači 6+6 proklemovat pod šroubky?

 169. Peťan: Pokud myslíš jako rozdělení fáze pro oba okruhy, tak ano.
 170. MIlky MIlky

  Chtěl bych poděkovat za názorné, stručné a jasné vysvětlení jak pojmů, tak zapojení. Děkuji

 171. Aleš Aleš

  Perfektní stránka s názorným zapojením i pro „neelektrikáře“ 🙂

 172. Tomáš Tomáš

  Super rady, s těch liniových schemat co se dají najít všude je to obtížné snadno pochopit. Tady je to stručně a jednoduše vysvětleno. Díky za tyto stránky pomohlo mi to vyřešit problém.

 173. Petr Slovák Petr Slovák

  Dobrý den,
  je možné zapojit stmívací mechanismus (např. tento https://www.e1.cz/…mtn5133-0000?… ) tak aby fungoval jako Světelný obvod ovládaný ze dvou míst (nejlépe ze tří, ale to asi by šlo špatně)
  Popřípadě může někdo poradit jak zapojit alespoň dva, třeba s nějakým nákresem? Děkuji Petr
  prosím na email: az.rekonstrukce@seznam.cz

 174. Jirka Jirka

  Soused má 3 žárovky ovládané ze 4 míst. Aby fungovalo ovládání alespoň ze tří míst, musí být střední vypínač pouze v jedné poloze. Když se přepne, nefunguje ovládání ze zbylých tří vypínačů. Po odstranění krytu nefungujícího vypínače se neojevil klasický křížák, ale něco, co nikdo nezná a na místě předpokládaného dalšího křížáku se objevil pro mně stejný záhadný vypínač (přepínač?). Prolézám internet a dosud jsem nic neobjevil. Takovýto popis asi nestačí a pokud můžete poradit, tak mohu zaslat alespoň fotografii. Prosí alespoň o radu. Jinak asi nezbyde proměřit průběh kabelů a to není právě příjemné.

 175. Peťan: Nejlepší bude si zapojení proměřit a rozkreslit. Jaký vypínač vypíná jaký okruh atd… Fotku vypínače klidně pošlete. Ale jak píši u obvodu ovládaného z více míst – pokud se přehodí dráty, špatně se to hledá. Zvlášť pro toho, kdo to nikdy nedělal..
 176. Jirka Jirka

  [117] Jirka: Je jasné, že nejjednušší oprava bude výměna křížáku. Pokud jsou použity jiné spínače než řazení 6 a 7 (jako že jsou) je druhé nejjednodušší řešení sehnat stejný spínač, který je ve stávajícím zapojení použit. Jako poslední možnost je stávající zapojení rozebrat a nakreslit si vedení stávajících vodičů a stavající spínače nahradit spínači s řazením 6 a 7. To je však nejsložitější způsob opravy a navíc není zajištěno, že vodiče budou nataženy tak, aby to vyhovělo zapojení se spínači řazení 6 a 7. Proto hledám spínač, který odpovídá stávajícímu a který by vyhověl stavajícímu rozložení kabelů. Zatím se mi nepodařilo najít potřebný spínač na internetu ani v žádné odborné literatuře. Poto prosím toho, kdo by tento problém znal mi dal vědět. Každému, kdo by chtěl vidět neidentifikovaný spínač, mohu poslat fotografii, ale potřebuji znát adresu. Děkuji. Jirka

 177. Peťan: To jsem zvědav, co tam je za vypínače. Kombinace čtyřech vypínačů v jiné kombinaci než 6-7-7-6 moc poskládat nejde.
  Můžete fotku buď někde nahrát, nebo to poslat na mail.
 178. Jirka Jirka

  Snad bude tato fotka stačit. Není problém to vyfotit i z jiných stran. Jak je vidět, tak i Vy jste překvapený stejně jako já. Jenže ten spínač existuje a obvod prý fungoval tak jak má.

 179. Peťan: Jo, tohle je normální vypínač s řazením 7. Je tam dost dírek, tak to mate… Viz třeba tady: Nahradni-strojek-spinac-c-7-d700. Takhle tam mají být šroubky. Je tam i „schéma zapojení“. Na té značce jsou i naznačeny všechny dírky. Ale dvě zůstávají nezapojeny.
  Stává se, že když se v tom někdo vrtá, tak přehodí jeden drát z horní strany dolu a naopak. Pak to funguje takhle „nelogicky“. Schéma zapojení je na stránce výše. Na konce dva schodišťáky (č. 6) a „veprostřed“ křížáky (č. 7).
 180. Jirka Jirka

  [119] Jirka: Zapojení křížáků je jasné, ale nikde jsem nezjistil, že „záhadný“ spínač je také křížák. Ani v prodejnách o tom nic nevěděli. Takže děkuji za vysvětlení.

 181. Václav Václav

  Dobrý den.

  Obracím se na Vás s dotazem .

  Mám zapojené schodišťové světlo. 2 x světlo paralelně zapojeno.
  Zapojení vypínčů v tomto pořadí : 6 + 7 +7 + 6. Vše funguje jak mám.

  Vznikla potřeba vsunout jeden vypínač 6.
  Takže rovnice je 6 + 7 + 7 + 6 + 6.
  Bohužel mne to s tou “ novou 6 “ stále nejde a nejde.
  Nevím kde dělám chybku – kde je má mezera ve vzdělání…
  Můžete poradit. Děkuji

 182. Peťan: Takhle to nefunguje. Jak je napsáno v článku, používá se řada vypínačů č. 7 na obou stranách zakončená vypínači č. 6. Takže správně by mělo být 6-7-7-7-6. Dva vypínače č. 6 se použijí jenom při ovládání světla za dvou míst.
 183. Radim Radim

  [9] R47: Nechápu jak někdo může položit vůbec takovou otázku. „Proč vedeš ke svítidlu 3 dráty?“ Je třeba si nastudovat normy a zákony a hlavně by to asi nedal revizní technik na dvouvodičovou soustavu 😀 TN-co? asi TN 2 a dost 😀

 184. Matěj Matěj

  Pěkné a šikl by se i (nepoužívaný) spínač číslo 4.

  Peťan: Dobrý nápad, přidám všechny. Dnes je poměrně běžný i vypínač s řazením 3. Článek už něco pamatuje, zasloužil by si drobnou revizi.

 185. Zdeněk Zdeněk

  Dobrý den, rekonstruuji starou chalupu a v části byly ještě použity Al vodiče, které nahrazuji CYKY-J a CYKY-O kabely. Nebyl zde oddělený světelný a zásuvkový okruh a tak i oba okruhy odděluji. Dostal jsem se až k jednomu místu, kde je v délce asi 40cm zazděný 4žilivý Cu kabel ve zdi, a za tímto místem jsou ještě 3 zásuvky a jedno světlo. Nechtělo by se mi vysekávat tento kus kabelu ze zdi a proto by mne zajímalo, jestli je přípustné přivést na vypínač a dále k nástěnnému světlu samostatnou „světelnou“ fázi a pracovní nulu spojit s pracovní nulou (modrý kabel) zásuvkového okruhu.
  Děkuji za odpověď, Zdeněk.

  Peťan: Prvně doporučuji vkládat komentáře k relevantnímu článku. Komentář jsem přesunul sem…
  Osobně tento postup rozhodně nedoporučuji. Jednak, když už se dělá celá elektroinstalace, tak je to lepší udělat pořádně a ne za několik let řešit půl metru pochybného kabelu ve zdi. Ale hlavně, tímto způsobem můžete „nulák“ přetížit, pokud k němu bude připojeno více okruhů. Dále může stále, nebo „náhodně“ vypadávat proudový chránič – třetí obrázek od konce.

 186. Zdeněk Zdeněk

  Děkuji i za nepříznivou odpověď. Nulák je tažen jen pro jeden okruh zásuvek z rozvodné skříně a připojené jedno stropní světlo s max. 20W spotřebou ho asi nepřetíží. Hledám co nejrychlejší řešení, protože jsem chalupu koupil od insolvenčního správce a elektroměr byl pro neplacení faktur odpojen téměř před 4 roky, tak abych nemusel žádat znovu o rezervovaný příkon i s vysokými poplatky. Vaše prakticko-teoretické stránky se mi líbí, narazil jsem na ně náhodně.
  Zdeněk

  Peťan: Zcela vás chápu, ale já bych do toho nešel. Rozhodně to není něco, na co se dá poradit po internetu. Doporučuji konzultaci s elektrikářem na místě. Každopádně, jedno světlo asi připojení k síti nebrání. Co je za elektroměrem, je v podstatě ČEZu/E.ONu jedno.

 187. Pavel Pavel

  Dobrý den, mám dotaz – zapojuji-li světlo a mám pouze L-fázi a N-nulák, je chyba když na světle N-nulák a (zelenozluty) ochranný vodič dám do zkratu? Děkuji za odpověď

  Peťan: Ke světlu by měla vést fáze (L), „nulák“ (N), a uzemnění (PE), nebo ve starších instalacích fáze (L) a společný vodič PEN. U nových instalací se připojí příslušné vodiče do příslušných svorek L-L, N-N a pokud světlo má PE, tak i ten. Pokud je to opravdu „nulák“, tak by se neměl na kostru svítidla připojovat!
  U starších dvouvodičových instalací (TN-C) jsou vodiče pouze dva – fáze se připojí na „L“, a „PEN“ se připojí nejdříve na „PE“ svorku a pak propojkou na „N“ svorku. Je to popsáno v části Připojení svítidla dvěma vodiči v síti TN-C.

 188. Honza Honza

  Dobrý den, jak lze zapojit 5 fasádních světel ovládaných externími individuálními pohybovými čidly a také s vypínačem pro všechny světla? Tzn. čidla spínají jen jednotlivá světla a nebo vypínačem ovládám všechna. Děkuji

  • Sharkus Sharkus

   1) každé světlo doplnit o vlastní relé které bude řízeno centrálním vypínačem a bude přemosťovat vypínač/senzor daného světla.

   2) použít snímače s přepínacím kontaktem kde se na COM připojí fáze světla, na NO trvalá fáze a na NC výstup fáze z centrálního vypínače. Senzory pochopitelně napájet onou trvalou fází. Tím se dosáhne samostatného života jednotlivých světel a zároveň možnosti rozsvítit vše.

 189. Pavel Pavel

  Dobrý den, prosím Vás jde zapojit ze 3 míst vypínač č. 6+6, když 7-čka vypínač není dvojtý a tzv. tam musí být, aby bylo možné ovládat ze 3 míst. Chci ovládat bodovky ze 3 míst dvojtým vypínačem, protože osvětlení stropu bude na 2 směry. Prosím o radu, děkuji moc.

  Peťan: Úplně nechápu otázku… Pro ovládání ze třech míst musí být použita kombinace 6+7+6. Pokud vám jde o to, že neexistuje vypínač 7+7 v jednom modulu, tak koukněte např. na Schneider Unica. Prodávají i „sedmičku“ s poloviční velikostí.

  • Pavel Pavel

   Myslím to tak, že mám moc velký obývák, kde bude 10 bodovek + 6 bodovek ovládat ze 3 míst a to vypínačem 6+6 začátek a konec a mezi nima bude ta 7, ale tu bych také chtěl dvojtou, tak jak 6+6, aby jsem mohl ze všech 3 míst rozsvítit a zhasnout 1 okruh bodovek a pak i 2 okruh. Bohužel jsem se díval na Schneider Unica na tu 7 vypínač a nic jsem tam nenašel. Prosím o další radu, předem moc děkuji.

   Peťan: Tak jsem to pochopil dobře. Doporučuji nakouknout do Katalogu Unica (jde např. o modul MGU3.105.18). Do běžného rámečku lze pak umístit dva tyto moduly. ABB myslím takový vypínač nevyrábí, ostatní výrobci nevím… A rozhodně se doporučuji vyhnout nějakým neznačkovým vypínačům pochybného původu.

 190. Maxim Maxim

  Dobrý den, rád bych zapojil ke světlu PIR a zároveň jej měl možnost vypínačem úplně vypnout nebo naopak zapnout napořád. PIR nemá relé, nesnese fázi na výstupu. Vychází mi kombinace 2 vypínačů:
  ř.1 – celé to tím zapnu/vypnu (fázi pošlu na vstup PIR a na druhý vypínač)
  ř.7 – v jedné poloze z výstupu PIR do světla, ve druhé poloze fáze z 1. vypínače do světla, výstup PIR odpojený.
  Použil jste někdy tuto kombinaci?
  Děkuji

 191. Jirka Jirka

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaké řešení (i nestandardní) pro zapojení tří vypínačů: přívod i výstup ke světlu je u prvního vypínače (typ můžu vyměnit dle potřeby (6 nebo 7…) a zbylé dva vypínače jsou (typ 6) – ty nelze vyměnit. Vypínače jsou propojeny standardně pomocí CYKY-O.
  Díky
  Jirka

  • Z.Slovan Z.Slovan

   Samozrejme ze to jde, je to tzv klasicke schodistove zapojeni, pro 3 ovladaci mista je potřeba 2x prepinac( 2x prepinac typu 6) a 1x krizovy prepinac(1x prepinac typu 6+6). Propojeni 1.prepinac -2x 1,5- krizovy prepinac -2×1,5- 2.prepinac -1×1,5 -1prepinac.K funkcnosti tedy potrebujete , pokud jsou vypinace na jednom kabelu, aby to byl kabel CYKY 5×1,5. Další moznost je pouzit paralelni tlačítka a rele.

  • Z.Slovan Z.Slovan

   Pokud jsou krabičky propjeny kabelem 5×1,5 muze byt kterykoli spinac na kteremkoli miste, první osadite typem 7, ostatní typy 6, jen zapojeni bude trochu matouci. Od vypinace 1 (typ 7) potahnete fazi rovnou na jeden vypinac(6), od nej dva vodice na typ(7), od (7) dva vodice na druhy(6), od druhého(6) spinanou fazi pod (7) a tam propojit s privodem k svitidlu.

 192. Pavel Pavel

  Dobrý den, prosím Vás mám dotaz i když to tady asi nepatří, ale chtěl bych se zeptat. V přístavbě máme na staré šroubovací patrony v rozváděči natažený rozvod světel vnitřní a venkovní osvětlení.
  Když jsem použil pro venkovní osvětlení 2x LED žárovku OSRAM 1-(2700K 9,5W, 46mA) a 2-(2700K, 6,2W, 36mA),
  ale při žárovkách LED PHILIPS 2x-( 6500K, 7.5W = 60W, 806 lum. ) mi jedna vždy jen problikne a je K.O. ??? A za 2 případ uvnitř klasická halogen žárovka 60W mi svítí, ale když dám jakoukoliv LED žárovku, tak mi zase jen problikne. Zkouška na LED PHILIPS 5.5W = 40W, 470 lum. i jiné LED mi jen probliknou. Prosím Vás nevíte čím to může být ??? Jinak rozvod el. dělal elektrikář z 15 Letou praxi, takže asi v zapojení chyba nebude. Předem moc děkuji za radu.

 193. Martin Martin

  Dobrý den potřeboval bych poradit jak zapojit vypínač 6+6 ale druhá 6 bude fungovat jako vypínač 1. A dále z tohoto vypínače je zapojen druhý obvod 6+6.
  Ještě jeden problém, celé je to pospojene v krabičce pod vypínačem pomocí Vago svorek

  Peťan: 6+6 jsou dva vypínače č. 6 v jednom krytu. Vypínač s řazením č. 6 lze použít jako č. 1 tak, že se nezapojí jedna svorka. Stačí si to rozkreslit a ke každému obvodu přistupovat samostatně. Problém v pospojování bych neviděl. Pokud je použit vypínač od ABB je pod ním dost místa. Kdyžtak je možné použít hlubší krabici. Pokud tomu nerozumíte, bude lepší, když si na to někoho zavoláte. Můžete se v tom slušně zamotat.

 194. Vladimír GROF Vladimír GROF

  Zdravám Vás,
  Možte mi poslať Váš mail, potreboval by som poradiť ohľadom mojho nakresu schemy pre infra folie.
  Vdaka

  Peťan: Neber to zle, ale nejsem bezplatná poradna přes elektroinstalace. Buď se to řeší veřejně, nebo ne zadarmo…

 195. Ivan Ivan

  Dobrý den,
  Máme v předsíní vypínač s pohybovým čidlem s možností trvalého zapnutí /vypnutí a tři halogenové bodovky. Při výměně za LED vypínač nefunguje a světla stále svítí. Když jsem nechal v jednom světle halogenovou žárovku tak se při vypnutém stavu zahřívala. Pomohl by RC člen nebo kompenzátor, a musím ho použít ke každé LED nebo stačí jeden?
  Děkuji

  Peťan: Záleží na tom, o jaký vypínač s čidlem se jedná. Co je to za typ? Pokud se používají LEDky, nemělo by být použito „dvoudrátové“ čidlo, které má napájení z obvodu svítidla. LEDky potom svítí. Ale halogenku by to zahřívat nemělo. Jeden kompenzátor by mohl pomoci – ten slouží k sražení napětí. Ale těžko říct…

 196. Ivan Ivan

  Děkuji za odpověď. Je to dvoudrátový vypínač s čidlem, zřejmě starší výroby od firmy Schneider Unica. Vyzkouším, uvidím. Děkuji.

 197. Zbyněk Koláčný Zbyněk Koláčný

  Dobrý den.
  V bytě který jsem koupil je ve dvou místnostech provedeno zvláštně zapojení světel. A sice ke světlu vedou dva kabely, 4 vodiče , 1. – ostrá fáze a nulák, 2. – zapojení vypínačů (zkoušeno propípnutím). V podstatě aby vypínače fungovaly, musím propojit fázi s jedním drátem z vypínačů aby došlo k přerušení. Takovéto řešení jsem nikdy nikde neviděl a nejsem si jist zda to tak může vůbec být. Co myslíte?
  Děkuji za odpověď.

  Peťan: Abych řekl pravdu, tak z popisu vůbec nechápu který drát kam vede…

  • Z.Slovan Z.Slovan

   Zvyklosti během instalacnich praci se menily, kdysi prubezny napajeci kabel přes „krabičky“ a v ni propojeni na vypinac a odvod k svitidlu.Pokud se krabička posune az k svitidlu je to pripad který popisujete. V soucasnosti se napajeci kabel protahuje krabičkami pod vypinaci, pod vypinacem se pospojuji všechny PE a všechny N popřípadě L a odtud vede kabel ke svitidlum a dalším vypinacum.
   Ve vasem pripade je to akceptovatelne, PEN privodniho kabelu by mel byt spojen s kovovou kostrou svítidla a N svítidla,L privodu spojen s L k vypinaci a L od vypionace s L svítidla, kabel k vypinaci by mel mit oba vodice oznacene(nebo preznacene barevnou izolačkou) jako fazove(cerne, hnede, sede)

 198. Zdeněk H. Zdeněk H.

  Zdravím, chtěl bych se zeptat, mám dotykové vypínače a zajímá mě osvětlení zapojení.
  V krabici mám vyvedeny všechny tři vodiče L, N, PE a PE, N jsou propojeny wago svorkami, fáze je přerušována vypínačem.
  Dotykový vypínač jsem pořídil tedy taky jen na napojení fáze, s tím, že by se měl přiřadit ke světlu kompenzátor, který bude dostatečně napájet vypínač.
  Rozumím tedy dobře tomu, že kompenzátor zapojím do vedení před světlem na fázi a nulu která vede do světla?

  A rovnou dám i druhý dotaz. Případně, jsou i dotykové vypínače kde se zapojuje N a L a tím odpadá nutnost připojení kompenzátoru. Je toto vhodnější zapojení? A pokud jsou N propojeny ve wago svorce, tak je možno přidat k N krátký kabel na propojení s vypínačem, nebo už by to bylo špatné zapojení a je nutno dát přímo přívodní N na vypínač?

  Jo a některé vypínače mám 6+6

  Děkuji za radu a odpověď.

  Peťan: Záleží o jaké vypínače se jedná (Máte typ a dokumentaci od vypínače? Tam by to mělo být popsané). „Průběžné napájení“ není závadou, pokud je jako svítidlo použita žárovka. Vypínač je pak napájen přes žárovku a není potřeba nulák přímo pro vypínač (malý procházející proud ji nerozsvítí). Pokud je však jako zdroj světla použita LEDka (dnes už většinou), tak malý procházející proud může způsobovat její blikání – to odstraní kompenzátor (proud teče přes něj, ne přes LEDku). Ale funkčnost nemusí být 100%. Lepší variantou je v tomto případě vypínač, který má přímo „L“ a „N“ svorku a je tedy napájen jak píšete rozpojením „nuláku“ ve Wago svorce. Je to úplně běžné. Tahat samotný „N“ je blbost.

 199. Pavel Pavel

  Zdravim, potreboval bych poradit, zapojil jsem ve starem doma se starou el. LED pasek 76 cm 12W pod linku v kuchyni. LED zdroj 12V – 16W. Pri napojeni na starou el. kde je jeste zlutozeleny spojeny s modrym, tak pri zapnuti vypinace byl vyhozen cely
  R.D. prosim o radu, jestli neni nejake spec. trafo na starou el. v R.D. Dekuji moc Pavel.

 200. Javorský Marek Javorský Marek

  Dobrý den,
  omlouvám se za asi naprosto blbou otázku, ale nedávno jsem potřeboval vyměnit spínač na venkovních roletách a zjistil jsem, že ti technici co to napojovali to zapojili takto:
  zelenobílá – zem (v paneláku v zásuvce na nulový kolík) vede přímo k motoru.
  modrá – L fáze a ta vede stále do motoru rolet
  hnědá – N pracovní vodič a ten vede ze zásuvky do spínače a tam je to do motoru rozděleno černá – hnědá (nahoru – dolu)
  A teď bych vyvstává dotaz zda je to takto správně (což mi s různých schémat nepřijde) a zda je možné toto zapojit aby ten modrý byl N (pracovní) a hnědý byl L (fáze)
  potřeboval bych tam dát smart spínače, která umí pouze spínat L nikoli N
  Předem velice děkuji za informaci

  Peťan: Je možné, že se místo fáze spíná nulák. Na funkci by to nemělo mít vliv, ale je to nestandardní řešení… Ale rozhodně bych se řídil spíše manuálem k žaluziím.

 201. karel petráš karel petráš

  dobrý den,rád bych se zeptal jak zapojit nový jistič 10A a udělat z něj nový okruh mám na mysli zapojení vodičů 3×2,5mm na nový jistič,děkuji všem za odpovědi,nashledanou Petráš

  Peťan: Ve vašem případě rozhodně doporučuji oslovit elektrikáře! Jinak fázový vodič je připojený na jistič a N a PE vodiče jsou připojeny na příslušné N a PE lišty.

 202. Ivan Ivan

  Mám dotaz na zapojení 1 světla 4x vypínač občas se stane že nejde určitým vypínačem světlo zapnout. instalaci prováděl profesionál.

  Peťan: Jsou špatně zapojené vodiče, nejspíš na jednom vypínači č. 7. Případně je někde jeden vodič upadlý. Doporučuji přečíst si tuto část článku.

  • Sharkus Sharkus

   Občas se stává, že odejde i vypínač. Mě se to stalo nedávno v předsíni, a je to celkem otravné mlátit do tří vypínačů a hledat který zůstal viset v mezipoloze. Vtipné v tomto případě je, že vypínač kterým nejde světlo zapnout v tom bývá nevině (stejně jako u upadlého kabelu)

  • Ivan Ivan

   Děkuji za odpověď v křižáku byly skutečně prohozené vodiče. I profesionál s celoživotní praxí muže udělat chybu.

   Peťan: Stane se, noo 🙂

 203. Kamil Kamil

  Dobrý den,
  v prvé řadě moc děkuji za stránky. Pozapojoval jsem (a nutno doat že úspěšně jako strojař) všechna světla a zásuvky.
  Moje otázka je, jak zapojit – asi jaký spínač – použít na světlo s PIR abych měl možnost ho trvale zapnout / trvale vypnout / funkce PIR.

  Moc děkuji za pomoc.
  Kamil

  Peťan: Zapojení s PIR již v článku je. Vypínač, by musel mít tři polohy – dal by se použít tedy vypínač č. 4. Ten však není zcela obvyklý a jeho náhradou by mohl být vypínač č. 5, ale ten zas má dvě klapky – jedna by přepínala VYP/PIR a druhá stav z levé klapky/ZAP. Je to zbytečně komplikované.

 204. Michal S. Dobrý Michal S. Dobrý

  K rozvaděči: V domovních instalacích, nikoli v průmyslu atd se používá možnost že pokud má rozvaděč (rozvodnice) úplné krytí není bezpodmínečně nutná typová zkouška. Myslím že to platí do max proudu hlavního jištění 125 A nicméně u domovních instalací se vesměs používá max 50 A hl jistič. Přirozeně na instalaci a rozvaděč musí být vyhotovena revize, a rozvaděč musí zapojovat osoba s oprávněním pro práci na VTZ elektro…

  Peťan: Většina výrobců jističů má nějaký konfigurátor, který umožňuje vytvoření rozvaděče z jejich přístrojů. Výrobce má takovou sestavu nazkoušenou předem ve zkušebně, je omezen maximální proud předřadného jištění atd. Je pak jasné, že vyjde maximální oteplení a podobně. Samozřejmě, že pak musí být revize a jiné náležitosti.

 205. Pamil Pamil

  Diky za vysvetleni,
  Moje otázka je, jak zapojit schematu – 7-6-6

  Moc děkuji za pomoc.
  Pamil

  Peťan: Stejně jako 6-7-6. Přívod a vývod ke světlu povede do stejné krabice, akorát umístění vypínačů bude rozdílné.

 206. Josef P Josef P

  Dobrý den, prosím o radu, můj zeť potřebuje natáhnout kabel /cca 14m/ od chaty k bazénu do zásuvkové skříňky , pro osvětlení a časování filtrace .. ; elektrické obvody jsou dvou a čtyř žilové ,/ na tuto venkovní zásuvku je prý potřeba chránič .. jestli jsme pochopili , bude přívod od jističe ke chrániči 2žily 230 a od chrániče 3žily do skříňky ,, děkujeme

  Peťan: Doporučuji navštívit článek „Jak funguje a jak zapojit proudový chránič„. Důrazně vám ale doporučuji toto svěřit (alespoň posouzení a návrh) nějakému elektrikáři. Kabel už si natáhnete sami. Pochybuji, že víte, jaké bude potřeba jištění, jaký chránič a jaký kabel, typ a krytí „zásuvkové skříňky“. To se ale bez znalosti místa nedá zhodnotit. V každém případě kabel mezi rozvaděčem a zásuvkou bude tří (230 V), nebo pětižilový (400 V), kde je samostatný vodič PE.

 207. Karlos Karlos

  Zdravím,mám na Vás prosbu.V 1patře světlo schodiště v Rd ovl.pouze přes pir.,do 2patra světlo schodištákem…v 1patř.rozvítíte a v 2patře zhasnete ale obráceně ….v 2patř. rozsvítíte a přes spožďák cca30sec.sepnete i osvětlení v 1patř.kde je pir.😲potřebuji vložit spožďák do schodišťáku ale funkční pouze z 2patra.Velice děkuji za pomoc 👍

 208. Michal Michal

  Dobrý den p.Peťan,obracím se na vás z radou jestli a jak je toto zapojení reálné případně jakou kombinaci vypínačů zvolit předem děkuji .
  …lze provést mám sedačku vedle ní na levo a na pravo bych chtěl ovládat 2 žárovky střídavě a zároveň ode dveří když odcházím to celé vypnout jak jednu tak druhou.Jakou kombinaci vypínačů zvolit?
  Michal

 209. Paik Paik

  Dobrý den,
  mám v plánu si natahat elektroinstalaci v domě prakticky celou pomocí slaněných vodičů zakončených dutinkami. Už dlouhou dobu se snažím zjistit, zda to není proti normě a Vy tady v článku uvádíte, že to tak není správně „(ne slaněné!)“. Existuje nějaký důvod (kromě zvyklosti), proč bych to neměl dělat?

  Taky by mě zajímalo, co si myslíte o zdvojování vodičů kvůli vyššímu proudovému odběru. V praxi se jedná o tahání třeba zásuvek s jištěním 10 A vodiči 3x 2x1mm2. Je tam nějaký problém s normou nebo i nějaký reálný problém?

  Ještě řeším barevné značení vodičů a jediné opravdu povinné mi vychází dodržet žlutozelený vodič. Je to opravdu tak nebo má moje tvořivost ještě nějaká jiná omezení, aby se dala zrevidovat? Jedná se mi hlavně o to, zda mohu třeba fáze tahat oranžovou a nuláky třeba fialovou. (Teď když tu svoji poslední větu čtu, tak vypadá jako vtip, ale není to vtip, budu tahat svazky v husím krku, takže to budou jednotlivé barevné žíly)

  Poslední věc, kterou naklepnu je samovýroba domovního rozvaděče. Mám 50, paragraf 8. Můžu? Ale hlavně, zreviduje mi to někdo?
  Předem děkuji za odpovědi.

  Peťan: To co popisujete mi přijde jako úlet největšího kalibru.
  Slaněné vodiče jsou více náchylné na vlhkost – ta se časem šíří jádrem vodiče a může ho poškodit. Navíc vlhkost ve zdi může být dost agresivní, protože obsahuje vápno apod. (bavím se o stavbě, později již vlhkost není tak vysoká). Některé přístroje nejsou na slaněné vodiče stavěné (mají klecové svorky, které nejsou určeny ani pro dutinky). Pro pevné elektroinstalace jsou myslím pevné vodiče předepsané. Navíc pro to musí být určené (izolační pevnost, nehořlavost, …).
  Pokud bude vodič zdvojen, bavíme se zde o jištění paralelních vodičů, což je pojem sám o sobě. Problém může nastat, když dojde k přerušení jednoho z vodičů – obvod funguje, ale je jištěn nepřiměřeně velkým jističem. Myslím že v Rakousku (?) se zapojuje elektroinstalace i do kruhu – tam je ale na to ale určitě nějaká norma. U nás nevím jestli je to dovoleno.
  Nevím přesně do jaké míry norma (jde o to která – koukněte třeba na ČSN EN 60446) nařizuje barevné značení. Už to že je to doporučené má nějakou váhu – navíc třeba oranžová je u strojů definovaná jako napájení před hlavním vypínačem. Kdyby si každej tahal barvy jak chce, vypadaly by rozvaděče hůř než někde v Indii.
  Na výrobu rozvaděče musí být projekt, dokumentace, musí mít výrobní štítek (výrobci často poskytují konfigurátor, který podle zadaných parametrů vytvoří štítek na rozvaděč) a musí být revize. A jenom naprostý blázen by zrevidoval elektroinstalaci jak popisujete.
  Připadá mi to jak za dob režimu, kdy někdo nakradl v práci barevné vodiče (protože zapojuje rozvaděče k mašinám) a spíchl z toho elektroinstalaci. Pak když do toho někdo hrábl, tak to nefungovalo a nikdo za pár let nevěděl co s tím.
  Schválně zkuste napsat tento dotaz do diskuze na elektrika.cz. Rád bych si přečetl diskuzi pod tím.
  Pokud vám můžu radit, rozhodně se do ničeho takového nepouštějte a svěřte to někomu, kdo tomu rozumí.

  • Paik Paik

   Sice se mi Vaše odpověď nečte zrovna příjemně, protože mi dost zásadním způsobem zpochybňuje moje představy, ale to už tak bývá, a proto jsem se vlastně ptal. Každopádně děkuji za Váš čas a hodnotné informace. Nemějte mi, prosím, za zlé, že se své představy jen tak lehce nevzdám a zkusím ještě v dotazování pokračovat. Skutečně je to tak, že ty slaněné vodiče už mám a nemusím je tedy kupovat, ale zásadnější je pro mě fakt, že se s nimi dobře pracuje (nelámou se) a je možnost přidat i nějaké rezervní pro případné rozšíření zapojení (ovládací obvody, 12V rozvod etc.).
   Vezmu to popořádku:
   1) Vlhkost. Děkuji, to jsem nevěděl. Musel bych je nějak chránit po dobu stavby.
   2) Přístroje nevhodné na dutinky. To jsem ještě ve své praxi nepotkal. V nejhorším bych asi musel koncovky cínovat nebo dutinkám zakracovat izolaci.
   3) Pevné vodiče předepsané. Přes to by nejel vlak. Je to opravdu tak? To je to, co právě nedokážu nikde dohledat.
   4) Izolační pevnost a pravděpodobně i nehořlavost asi nebude problém, ale oboje ověřím. Ty slaněné vodiče jsou běžně používané v elektroinstalacích se síťovým napětím.
   5) Jištění paralelních vodičů jsem na Váš podnět trochu nastudoval a tady snad nakonec nebude takový problém v případě, že půjdou vždy dva vodiče stejného průřezu i materiálu a délky spolu.
   6) Barevné značení bych nakonec asi dodržel standardní a jen ovládací vodiče a jiná než síťová napětí bych značil jinak. Ten nápad tu byl spíš kvůli odlišení a přehlednosti (různé okruhy), než že bych ty standardní barvy neměl.
   7) Výroba rozvaděče. Já to tak trochu tušil – jen jsem si říkal, zda by to nešlo ten rozvaděč naprojektovat sám a taky si za něj sám ručit a jen si ho nechat zrevidovat. Tady to už ale trochu vzdávám, protože náš stát na všechno vyžaduje především papír.
   8) Na elektrika.cz psát dotaz nebudu, protože nejsem až takový masochista 🙂 Myslím si, že natahat instalaci klasicky umím a mám na to i oprávnění a není důvod ji někomu zadávat. Já tady ale hledám způsob, jak to udělat trochu lépe (a přitom stále v mezích zdravého rozumu a předpisů) a to se u některých odborníků nepromíjí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.