Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

HDO a noční proud – jak to vlastně funguje?

19

Stejně jako proudový chránič je i tzv. „noční proud“, nebo nízký tarif obestřen rouškou tajemství. Kdy spíná? Jak spíná? Proč spíná? Co je jím vlastně napájeno? Je „levný proud“ i v jiných zásuvkách?

HDO (Hromadné Dálkové Ovládání) používá distributor el. energie k dálkovému spínání spotřebičů s větším odběrem, jako jsou tepelná čerpadla, bojlery, elektrokotle, akumulační kamna atd. Signál přepíná mezi VT (Vysoký Tarif) a NT (Nízký Tarif), který je lidově nazývaný „noční proud“. K příjmu signálu HDO slouží přijímač, který je v rozvaděči spolu s elektroměrem.
Signál HDO je vysílán (modulován) na všech fázových vodičích z vn rozvodny. Projde přes vn/nn transformátory (přímo, i přes vazební členy) a je dále distribuován ke koncovým zákazníkům. Přijímač HDO „naslouchá“ a pokud se přijímaný signál shoduje s nastaveným signálem, přepne vestavěné relé.

Pokud je použito v domě HDO, je v elektroměrovém rozvaděči namontován vícesazbový elektroměr a přijímač HDO. Z přijímače HDO je veden signál do elektroměru a ke stykači, který blokuje spínání výkonného spotřebiče – třeba bojleru. Toto zapojení umožňuje distributorovi el. energie dálkově ovládat spotřebič, který je ke stykači připojen. Zároveň se sepnutím stykače dojde k přepnutí elektroměru tak, aby počítal spotřebovanou elektřinu do počítadla nízkého tarifu. Pokud je elektroměr přepnutý na NT je veškerá spotřebovávaná energie účtována v NT.

 

Dalo by se říct, že HDO má tyto dvě funkce:

 1. Přepnutí elektroměru na počítání spotřebované energie na počítadlo NT (na počítadlo je zaznamenána veškerá spotřeba, tedy i spotřebičů, které nejsou blokovány).
 2. Blokování spotřebičů s velkým odběrem (pokud není NT, nelze tyto spotřebiče zapnout).

 

Nejjednodušší systém HDO obsahuje jedno relé, které má přepínací kontakt. Na střed relé je připojen střední vodič (tzv. „nulák“)*. Jeden kontakt je připojen k elektroměru – přepíná v elektroměru na jaké počítadlo se bude spotřeba přičítat. Druhý kontakt je veden ke stykači, který poté spíná přímo bojler, nebo signál  pokračuje dále např. do elektrokotle. Pokud přijde signál, že se má aktivovat NT, relé přepne, na elektroměru se přepne sazba a sepne relé, které připojí bojler k napájení. Protože je elektroměr přepnut na NT je veškerá spotřeba kterou elektroměr měří (tedy nejenom bojleru) účtována v nízké sazbě.

*Pozor, u některých starších instalací je použit místo středního vodiče fázový vodič!

Obvykle je tedy výstup z HDO připojen na stykač, který poté spíná výkonový spotřebič. Možné poruchy jsou nefunkční HDO – nepřepíná relátko (K1) v HDO (řeší distributor el. enegrie), nebo poškozený stykač (KM1 – přerušená, nebo přepálená cívka většinou s vypadnutým jističem FA2 „Jistič HDO“). Dále pak samozřejmě může být vypadlý jistič spotřebiče (FA3), nebo poškozený spotřebič. Zde zobrazený jistič FA1 je přímo v elektroměrovém rozvaděči a je zaplombovaný.

Jednoduché připojení přijímače HDO a stykače

Existují i systémy s více relé. Často je HDO osazeno relátky třemi. První relé přepíná tarif na elektroměru a další dvě spínají stykače, které blokují provoz nejčastěji bojleru a elektrokotle. Každé relé může spínat v jiný čas a na jinak dlouhou dobu. Distributor tak může ovládat oba spotřebiče s velkým odběrem samostatně.

Časy spínání HDO jsou závislé na distributorovi a lokalitě, kde je HDO namontováno. Rozpis časů spínání se dá zjistit na stránkách distributora (zde pro ČEZ). Nejprve je však nutné si zjistit kódy, které jsou vytištěny na konkrétním HDO. Podle kódu se v tabulce najdou příslušné časy spínání. Někdy jsou časy spínání pravidelné (opakují se v přesně stanovený čas), jindy může být definována délka NT a přibližné časy spínání (to záleží na přesném tarifu). Distributor si poté sám zvolí, kdy spotřebiče zapnout a kdy ne – záleží na aktuálním vytížení sítě atd. Cena energie VT i NT je pak účtována podle vašeho tarifu. Většinou je cena energie v NT řádově o desítky procent levnější.

Na obrázku výše je přijímač HDO se dvěma relé K1 a K2. Pro K1 je kód povelu 120, pro K2 je kód povelu 131. Na stránkách ČEZu se nastaví lokalita, zadá se kód povelu a potvrdí se.

Zadání kódu na stránky distributora

Časy sepnutí HDO se poté zobrazí v přehledném grafu. Lze vidět, že časy sepnutí jsou totožné.

Časy spínání pro kód povelu 120
Časy spínání pro kód povelu 131

Jaký tarif je aktivní lze zjistit např. na elektrokotli, nebo na stykači (pokud to umožňuje). Další možností je zjistit, na jaké počítadlo počítá elektroměr. To je však u každého elektroměru jiné – je nutné to zjistit v návodu ke konkrétnímu elektroměru.

Nápisy L1, L2 a L3 na elektroměru zobrazují přítomnost a správný sled fází. Šipka nad nápisem T1 T2 zobrazují aktuálně účtovaný tarif. Nápis T1, nebo T2 (na obrázku není zobrazen) ukazuje jaké počítadlo je aktuálně zobrazeno. Bargraf ve spodní části displeje zobrazuje aktuální zatížení. Osobně si myslím, že toto zobrazení není moc intuitivní – chtělo by to spíše dvouřádkový displej.

Na elektroměru je červená LEDka, která signalizuje odběr. Čím rychleji bliká, tím je větší odběr. Na štítku je znázorněno, že 1000 bliknutí LEDky znamená odběr 1 kWh. Údaj 100 imp./kWh je pro impulzní výstup S0 (kontakty na svorkovnici).

Zobrazení informací na elektroměru

Pokud je potřeba signálem HDO blokovat i jiné přístroje, je možné je připojit na blokovaný stykač v rozvaděči, případně lze dokoupit adaptér do zásuvky, na kterém se nastaví kód povelu (stejný jako na HDO přijímači distributora). Zásuvka je poté spínána signálem HDO, podobně jako časové spínače do zásuvky. Hledejte „HDO spínač do zásuvky“.

Na videu níže je vidět modulátor HDO. Tímto zařízením se do silových vodičů moduluje signál, na který reagují přijímače HDO.

Jako zajímavost tu mám fotku HDO přijímače FMX 300 (číslo 3 značí 3 relé) se třemi relé, u kterých lze nastavit kód, který mají přijímat. Nastavení se provádí pomocí zástrček A, B a K. Na přijímači níže je pro relé 1 nastaven povel A1B6P1, relé 2 je nastaveno na povel A1B6P2 a relé 3 na povel A1B6P6. Frekvence, na které HDO přijímač pracuje je 216 a 2/3 Hz.

Přijímač HDO signálu FMX 300
Nastavení přijímaných signálu u přijímače HDO FMX 300
  • Lenka Vondrušková Lenka Vondrušková

   Dobrý den, prosím pořadí mi někdo? Dnes u nás byl servisák protože mi nepřepínal elektroměr mezi Vt a NT a řekl že je rozbité relé a mám si na to objednat elektrikáře že to oni nedělají. Ale ve vašem článku je že opravy řeší distributor. Ví někdo jak mám tedy postupovat a jestli budu platit nové relé a jeho výměnu? Děkuji za odpověď

   Peťan: Distributor řeší výměnu relé v přijímači HDO (krabička na prvním obrázku v článku). Dále je vše na majiteli – pokud tedy odešel stykač (relé) před bojlerem (někde v rozvaděči), bude potřeba zavolat elektrikáře. Cena stykače (samozřejmě záleží na typu) je okolo 500 Kč a výměna tak na půl hodiny.

 1. Navry Navry

  Skvělý článek, Patreon je dobrá věc 🙂

 2. Pavel H. Pavel H.

  Dobrý den,
  také chválím, tento článek je přehledný a k věci.
  Děkuji

  Peťan: Díky, díky 🙂

 3. Miloslav Stibor Miloslav Stibor

  Skvělý článek děkuji. Mám jeden dotaz, dokázal by mi někdo poradit? Relé K1 se mi na HDO přijímači přepíná dle časů ČEZ správně a mění tak tarif na elektroměru, ale relé K2, na které je pravděpodobně zapojen stykač přímotopů nechodí spolu s ním a zůstává v pozici NT. Zatím vysledováno je přes víkend. Jak je to možné? V praxi mě tak ČEZ nechává běžet přímotopy a na 4h denně si zapne dražší sazbu na elektroměru. Nebo to má nějaký důvod?

  Peťan: Doporučuji si najít podle kódů na HDO přesné časy spínání (viz článek). Je možné, že je relé, nebo HDO poškozeno.

  • Pitr Pitr

   Pokud máte tarif přímotop, tedy 20 hodin NT, a 4 hodiny ve VT, je to v pořádku. Relé K1 zapíná něco jiného, než relé K2, nemohou být tedy vždy stejně zapnuty, nebo rozepnuty, to by nedávalo smysl, pokud by byly po celou dobu zapnuty stejně, byl by druhý v podstatě zbytečný. Druhé relé zapíná většinou TUV. V praxi tedy jedno relé je celkem za 24 hodin sepnuto 20 hodin (NT), zatímco druhé jen 8 hodin (NT pro bojler, například). Pokud máte pouze jeden stykač, je ovládán jen jedním relé HDO (K1, nebo K2), který má tu funkci, že blokuje přímotopy, nebo bojler ve VT. Druhý stykač pak bojler. Podle časů HDO, poznáte, kolik hodin celkem za 24 hodin spíná K1 a kolik K2.

 4. Jana T. Jana T.

  Může mi někdo znalý poradit – mám tarif tepelné čarpadlo na připojení celého bytu. Jeden spotřebič, který je trvale připojen napřímo do pojistné skříně, ale je v režimu spánku a aktivuje se až sepnutím hladinového čidla, se každých 20minut zapne – respektive na minutu naběhne jeho ovládání (displej) a zase se vrátí do původního režimu vypnutí. Může to být signály HDO? V jakých časových intervalech je signál HDO vysílán? Je to jen, když se přechází mezi VT a NT, nebo právě každých 20minut.

  • Pitr Pitr

   Jano, časový signál je vysílán v intervalech dle vašeho distributora, PRE, ČEZ, E-ON, každý má své časy, ale záleží na tom, jaké číslo signálu máte. Najdete snadno zadáním do vyhledávače „časy HDO“, pro konkrétního distributora. Na vašich hodinách pak máte číslo signálu vyznačeno tam, kde je modul HDO, nebo pokud je HDO zvlášť, tak jako krabička úplně nahoře, patří PRE, jsou to ta čísla 597, 598, 601. Nezáleží, jakého máte dodavatele, těch je na trhu hodně, o časech rozhodují tito tři distributoři. Jinak signály HDO jsou vysílány vždy při zapnutí a vypnutí tarifu. K otázce ohledně spotřebiče, který je trvale připojen, upřesněte o co jde. Je to hlídání hladiny, čeho? Je čidlo kabelem, nebo přes vysílač a přijímač. Displej může být nastaven na dobu osvětlení displeje a poté zhasne a nemusí mít vliv na provoz zařízení. Ale spotřebič, který není blokován ve VT, na toto, pokud je správně zapojen nemá vliv.

 5. Anonym Anonym

  Dobry den,
  Koupili jsme starší dum a mame VT a NT. Nevim jak a kdo tu delal eletriku.
  Lze nejak poznat na jakych zasuvkach tento tarif běží? Doufam ze jsem to napsal zretelne. Chci jen vedet jestli ten tarif nebezi jen na urcitych zasuvkach kde byly pripojeny (bojler a primotopy).
  Dekuji

  Peťan: Ještě že je to napsáno v článku tučně… Do všech zásuvek a spotřebičů jde elektřina stejná = veškerá spotřebovaná energie je účtována stejně ať jde o bojler, zásuvku, nebo světlo. Jediný rozdíl je, že bojler, přímotopy apod. nesepnou, když je VT.
  Takže jednoduše – Pokud je elektroměr přepnutý na NT je veškerá spotřebovávaná energie účtována v NT.

 6. David David

  Dobry den, dobry clanek ktery vysvetluje mnoho veci. Mam novostavbu RD. Po zapojeni elektrikarem ale rele strasne bzucelo – bylo domluveno ze to pozdeji vymeni za nove, ale k tomu jeste nedoslo. Problem je ze rele prestalo bzucet, ale zaroven i prestalo spinat – tudiz mam za to ze odeslo uplne. Jako rele pouzil elektrikar Impulzní relé EATON Z-S230/S 265262. Ted jsem se ale dozvedel nazory, ze impulzni rele nemelo byt vubec pouzito, pry pak vlastne spina spatne HDO a spina ho presne opacne, tj ve vysokem tarifu topim, v nizkem netopim. Je to pravda? Jeste bych mel jeden dotaz – elektrikar, ktery to instaloval me rekl ze ikdyz shodim oba jistice vcetne venkovniho bude na civce rele stale napeti. To se mi nejak nezda, to je HDO okruh zcela mimo jisteni? Cetl jsem nejake stare clanky o tom ze HDO muze byt spinano i fazi ale u velmi starych konstukci, ja mam novostavbu. Je to skutecne mozne ze budu mit na rele napeti i pri shozenych hlavnich jisticich? Prede diky za odpoved.

  Peťan: Tento dotaz jsem zaznamenal na Facebooku, ale nechtěl jsem do rozpoutané diskuze nic psát 🙂 Dovolil jsem si stáhnout obrázek, aby bylo vidět o čem „mluvím“.
  V rozvaděči máte stykač (vpravo) a impulzní relé (vlevo). Pro HDO by mělo být použito běžné relé (tedy ten přístroj vpravo) – z nějakého důvodu není připojeno. Impulzní relé se používá pro ovládání světla třeba na dlouhých chodbách apod. Jeho princip je takový, že první sepnutí modul zapne, druhé sepnutí modul vypne. Většinou by nemělo být trvale připojeno na napětí (proto asi odešlo). Potom vám může kotel spínat „tak nějak různě“. Stykač je napájen fází z rozvaděče (to je ten 6A jistič HDO) a „nulákem“ z modulu HDO. Takže pokud vypnete ten jistič, tak by na cívce nemělo být napětí. To co řekl „elektrikář“ je blbost – hlavní jistič venku vypíná úplně všechno a i kdyby ne, tak z přijímače HDO je pouze ten „nulák“. Fáze se používala před mnoha lety a z dnešního hlediska to je určitě nereálné. Ke žlutozelenému vodiči na cívku toho impulzního relé se nebudu vyjadřovat 😀

  • David David

   Zdravim Vas. Diky moc – konecne mi to nekdo jasne a bez emoci vysvetlil. Tudiz mam to zapojene spatne. Jsem tim padem dost zdesen nad kvalifikaci elektrikaru. To zapojeni konrolovalo 6 elektrikaru vcetne revizniho technika, technika na kotel i technika primo od Bosche, ktery kotel zprovoznoval a kontroloval cele zapojeni od jistice. Nikdo z nich neshledal nic spatne udelaneho. To me prijde na 6 kvalifikovanych lidi s padesatkou po sobe a u dvou s razitkem revizaka z cehoz se tim vsichni aktivne zivi jako dost tragicke. Me to dost zmatlo protoze jsem si riklal, ze sance ze by to neodhalilo 6 elektrikaru po sobe mi prislo skoro jako az nemozne. Rad bych se tedy jeste zeptal. Kdyz tedy to impulzni rele odpojim a prepojim ho na ten stykac vedle pripojim to stejne jako je to na tom rele? Tj dole zlutozelenou zem a modry nulak a nahore dva hnede nebo uz ten modry nulak uz zapojovat nemusim kdyz je v tom nevyuzitem stykaci jiz pripojen (co pak s tim druhym nulakem kabelem co mi zbyde)? Jeste je mi divne ze je pripojen tam kde je v prvnim rele zem. Neni tedy ten nulak ve stykaci zapojen spatne kdyz je v prvni zdirce?

   Peťan: Samozřejmě, že jsem neviděl jak je to přesně zapojeno a z jedné fotky toho člověk moc nevykouká. Doporučuji nehrabat se v tom sám, ale zavolat elektrikáře… Ale dle všeho je to zapojeno špatně. Měli by tam být dvě relé/stykače. „Kotlářům“ je rozvaděč jedno, elektrikáři jsou někdy na baterky a revizák by měl alespoň zbystřit u toho ZŽ k impulznímu relé. ZŽ zde neslouží jako zem, ale jako nulák z HDO. Zřejmě máte HDO se dvěma výstupy (jeden pro kotel, jeden pro bojler). Nejjednodušší by bylo vyměnit to impulzní relé za nový stykač. Na svorku A1 fáze z toho jističe, na A2 nulák z HDO (zde zřejmě tím ZŽ), na zbylé dvě svorky (1 a 2) připojit signál z toho kotle. Pozor, v tomto případě barvy vodičů neodpovídají své běžné funkci!!

   • Martin Martin

    Souhlasím s Peťanem.
    Každopádně se v tom nehrabejte, kdo ví kolik takových se v tom hrabalo předtím a proto v tom už nikdo „odborný“ není schopný nic najít.
    Volejte elektrikáře a nechte ho to rozpojit a zapojit podle sebe, jak to zapojuje on na svých stavbách.

    Míru zdar

 7. Jiří Jiří

  Dobrý den,mám ještě starou elektroinstalaci,kde HDO posílá na stykače fázi a ne nulák,chtěl bych se zeptat,zda toto zapojení není podle současných norem problém.Děkuji.

  Peťan: Pokud se do toho nehrabe, není v podstatě nikdo, kdo by vás nutil to předělat. Pokud by se dělala nějaký úprava, nedostal byste na to revizi. Spíše než normě to odporuje připojovacím podmínkám dodavatele el. energie.

 8. Lukáš Lukáš

  Zdravím, mám dotaz. Dnes na problykávaly světla a v HDO se to jakoby přepínalo a přitom problykávalo červené světélko čím to může být?? Bojler a kotel nám běží normálně.

  Peťan: Mohla jenom „zablikat“ elektrika – nemusí to mít s elektroinstalací nic společného. Ale taky může být někde něco povoleného – v případě vodiče PE/PEN/N by to mohl být velký problém. Pokud se to bude opakovat, doporučoval bych kontrolu revizákem… O jaké červené světélko se jedná? Na přijímači HDO?

 9. Anonym Anonym

  Zdravím. Jak zjistim NT HDO v naší lokalitě. Dekuji

  Peťan: Vytahuji věšteckou kouli za 3…2…1… Záleží na tom, kde bydlíte a jakého máte dodavatele el. energie. Podle toho se dají najít na stránkách dodavatele časy spínání HDO.

 10. Petr H. Petr H.

  Dobrý den, nevím jestli to nechápu špatně, ale ČEZ v podmínkách rozpojuje fázi L1:
  https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/priloha-3.pdf

  Peťan: Nevím co konkrétně máš na mysli, ale ve schématu je z L1 (před elektroměrem) napájen přijímač HDO. Samotné ovládání probíhá pomocí jedné z fází za elektroměrem (libovolná fáze) a „nulákem“, který spíná přijímač HDO. Napájení přijímače se neměří, napájení stykače se měří.

 11. Karel D. Karel D.

  Dobrý den, včera jsme se švagrem měnili bojler. Při nahození jističe po výměně bojeru to v rozvodné krabičce s jističi zabzučelo, a vyzkratoval se stykač. Při výměně kus za kus, švagr zjistil, že jej mám ovládání napojeno postaru, ne přes zem, a že tam chybí jištění hdo. Bojler spínal obráceně – hřál na VT, a vypnul na NT. Napojil se tedy tak jak byl ten zkratovaný, po nahození hlavního jističe k bytu, bojler jede. Po tomto kraťasu u mne, nejdou světla na společném schodišti. Je to vůbec možné ? Má to nějaké rychlé řešení ? Jak jsou světla napojena, nevím ? Mají vlastní jistič a nějaký zdroj (hodiny) ?

  Peťan: Pouhá výměna bojleru by nemá vliv na ovládání. Vyzkratoval stykač?? Zřejmě je v zapojení domu pěknej maglajs… Ideální by bylo zavolat nějakého elektrikáře, který je schopný zhodnotit stav přímo na místě. Můžou být různě promíchané okruhy a podobně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.