Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Programování Siemens Logo! #7 – Propojení více modulů

1

Logo! 8, podobně jako starší verze 7 umožňuje propojení více modulů v síti. Když už má modul ethernetové připojení je možné ho použít k propojení více modulů Logo!, nebo kompatibilních modulů.

Propojení více jednotlivých modulů je možné více způsoby. Lze použít síťové vstupy a výstupy (digitální i analogové), které lze jednoduše napojovat napříč projekty podobně jako vstupy a výstupu v rámci programu Loga. Propojení modulů se tak vytvoří samo.

Další variantou je volné konfigurování, kdy se spojí dva moduly, vyplní se adresa ze které se data čtou a kam se data zapisují. Používá se stejná tabulka paměti, jako v předchozím článku Programování Siemens Logo! #6 – Webové rozhraní. Lze tedy sdílet i hodnoty čítačů, časovačů apod.

V každém případě lze mezi dvěma, nebo i více moduly sdílet data. Využití to může mít různé – lze použít více decentrálních jednotek pro řízení např. topení, nějakých strojů a mezi nimi sdílet data. Nebo jenom jednoduše protáhnout více vstupů/výstupů přes jeden ethernetový kabel*. Díky ethernetu je v podstatě neomezena délka propoje, případně je výhoda malého počtu vodičů.

*Jednou jsem řešil problém umístění několika vstupů a výstupů na otočný stůl. Kromě otáčení o 360° byl problém i málo místa k protažení kabelu středem stolu. Jeden ethernetový kabel a jeden kabel pro napájení umožnily na otočný stůl umístit poměrně velké množství vstupů a výstupů. V případě poškození je možné ethernetový kabel jednoduše vyměnit za nový.

Možnosti Loga! v síťovém propojení jsou docela značné. Článek určitě nepokryje celou problematiku. Doporučuji tedy projít si nápovědu v programu.

Vytvoření síťového programu

Projekt se bude vytvářet na záložce „Network Project“. Tvorba programu je však stejná jako v „Diagram Mode“.

Nejprve je nutné do projektu přidat potřebná zařízení. V tomto případě se bude jednat o dva moduly Siemens Logo!. Jeden modul Logo! 8 (s IP adresou 192.168.0.3) a druhý Logo! 8.FS4 (s IP adresou 192.168.0.2) – ve videu jsou IP adresy jiné. U obou modulů se vytvoří program a zobrazí se možnost nastavení. Přehled všech modulů je v horní části okna, jednotlivé programy jsou v dolní části programu. Pomocí tlačítek lze měnit rozložení oken programů.

Přidání zařízení a změna rozložení oken

Kromě základních modulů Logo! je možné přidat další kompatibilní moduly jako třeba HMI displej, ModBus zařízení, nebo jiné kompatibilní zařízení.

Dialog pro přidání nového zařízení

HW propojení modulů

Hardwarové propojení modulů je jednoduché. Je je potřeba propojit tak, aby byly v jedné síti, případně nastavit routery tak, aby na sebe jednotlivé moduly viděly. Samozřejmě je nutné nejprve správně nastavit IP adresy, aby nedošlo ke kolizi.

Jednoduše lze tedy dva moduly propojit přímo ethernetovým kabelem, propojit přes switch, nebo přes další síťové prvky. Pokud je potřeba se připojit k modulu z veřejné sítě třeba i kvůli webovému rozhraní, bude nejspíše nutné udělat port forwarding.

SW propojení modulů

Softwarové propojení modulů je možné provézt několika způsoby…

Nejjednodušší způsob je otevřít programy obou modulů a příslušné vstupy/výstupy spojit. Software automaticky na vstup i výstup vloží blok Network input/output. Obdobně to lze provést u analogových hodnot.

Propojení dvou bloků z různých programů
Automaticky vytvořené propojení mezi moduly

Druhou možností je do jednotlivých programů vložit blok Network digital/analog input/output a ten patřičně jednoduše propojit jako jakékoliv dva jiné bloky.

Třetí možností je vložit do programu síťové bloky a ty ručně nakonfigurovat.

U síťového výstupu je možné zvolit buď zápis do lokální proměnné (Local variable memory – VM Mapping), nebo do vzdáleného zařízení (Remote device), kde se zadá adresa zařízení a blok do kterého se bude zapisovat (I = vstup, Q = výstup, M = marker/flag, V = VM Mapping).

U síťového vstupu je možné konfiguraci provést podobně. Navíc je možné použít jako vstup diagnostickou zprávu (chyba ethernetu, stav SD karty apod.).

Možnosti konfigurace Network output

V obou předchozích případech se mezi zařízeními automaticky vytvoří propoj, který lze rozkliknout a zkontrolovat. V okně se zobrazuje mezi kterými moduly probíhá transfer dat, jakým směrem probíhá komunikace a mezi kterými bloky. Na obrázku níže jde vidět, že probíhá transfer z bloku NQ1 až NQ3 (síťové výstupy) na Q1, I2 a I3.

Rozkliknutí propoje dvou modulů.

Moduly je tedy možné nakonfigurovat tak, že jeden zapisuje třeba do VM paměti druhého modulu. Network output by byl nastaven na adresu druhého zařízení a směrování dat do paměti „VM“, na nějakou konkrétní adresu (viz obrázek níže). Network input u druhého modulu by pak byl nastaven na „Local variable memory“ a příslušnou adresu.

V tomto případě je nutné dávat pozor na to, aby nedocházelo k nechtěnému zápisu do paměti na více místech (blokem Network input a volbou Tools > Parameter VM Mapping). Správnost propojení lze vyzkoušet v simulaci.

Nastavení bloku Network output. Výstup je směřován do VM paměti.

Čtvrtou možností je manuální propojení dvou modulů a zadáním příslušných adres. Myší se vytvoří propoje mezi moduly. Propojů je možné vytvořit více a mezi různými moduly.

Vytvoření komunikačního propoje mezi dvěma moduly

Vytvořené propojení lze rozkliknout a nakonfigurovat přenos dat. Je nutné zvolit zdroj dat (V = VM mapping, M = marker/flag, Q = výstup, I = vstup), směr a cíl.

Nastavení propojení dvou modulů pomocí přímého zadání adres

Jak jde vidět, ethernetové připojení umožňuje modulu Siemens Logo! další možnosti komunikace. Ve výsledné aplikaci lze pak např. použít jeden modul, ve kterém bude zpracováván program a další moduly budou sloužit jenom jako vzdálené vstupy výstupy. I když je pravda, že pro toto použití existuje třeba modul Siemens ET200, nebo podobné od jiných výrobců. Případně může být v každém modulu samostatný program a mohou sdílet třeba jenom okolní teplotu, nebo podobný parametr.

Další díly seriálu „Programování Siemens Logo!“:

  1. Koudy Koudy

    Zdar Peťane,
    to mi neuvěříš. Zrovna minulý týden jsem to samý řešil když jsem klukovi dělal maturitní projekt :-D. Byl to nějaký model výrobní linky, kde byly čtyři dopravní pásy a na nich fréza s vrtačkou, fototranzistory, koncáky, taková dobrá hračka. Potřeboval jsem 9 digitálních vstupů a deset digitálních výstupů. Řešil jsem to přídavným DI4/DO4 modulem a druhým LOGO! Na celý den jsem se ale zaseknul, když mi pořád LOGO! 8.FS4( FW – 1.82.01) které jsem použil jako druhé, hlásilo, že není určeno k připojení do sítě ale připojené normálně bylo a LOGO!Soft Comfort mi ho viděl taky. Když jsem se ale chtěl v online nastavení na cokoli podívat, tak bez odezvy….no peklo. První LOGO! 8 (FW – 1.08.01) i s přidaným modulem DI4/DO4 v pohodě. No, problém byl v tom, že jsem měl nainstalovaný LOGO!Soft Comfort v.8.0. s češtinou. To druhé LOGO! s novějším firmware už si prostě s původním programem nerozumí a je potřeba upgrade na verzi 8.2. Po nainstalování v8.2 vše v pořádku. Ale pozor, nepokoušet se češtinu ze staré verze narvat do verze nové. Program se žvejkne a musí se instalovat znova… jen taková zkušenost, kdyby to chtěl někdo taky zkoušet 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.