Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zapojení zásuvek, prodlužovaček atd.

27

Tento článek slouží jako přehled (schéma zapojení) zapojení zásuvek, zástrček a prodlužovaček na 230 a 400 V (dříve 220 a 380 V). Většinou jde jen o pár drátů, tak se do svépomocné opravy, nebo výměny pouští i amatéři. To je samozřejmě zakázáno, protože elektrické zařízení je vyhrazené zařízení, na kterém mohou pracovat pouze osoby s kvalifikací. Článek tedy spíše slouží jako přehled, jak by to mělo být správně zapojeno. Rozhodně nedoporučuji svépomocnou opravu, výměnu, nebo dokonce výrobu vlastní prodlužovačky…i když svépomocná výroba je kolikrát lepší řešení, než nákup prodlužovacího kabelu pochybné kvality. Jak tedy správně zapojit zásuvku, nebo prodlužovačku?

Barvy vodičů a sítě

V České republice se v drtivé většině používají sítě TN-C a TN-C-S. Více o těchto sítích, jejich výhodách, nevýhodách a jejich možných poruchách se můžete dočíst v článku Duhy sítí a jejich možné poruchy – Síť TN. Zde budou popsány barvy vodičů a jejich význam.

Elektrická síť má napětí 230 a 400 V. Dříve používané napětí 220 a 380 V se více než dvacet let (!) nepoužívá. Napětí 230 V lze naměřit mezi jakoukoliv fází a středním vodičem (tzv. „nulákem“), nebo PE/PEN. Napětí 400 V lze naměřit mezi dvěma libovolnými fázemi. Práci na elektrickém zařízení vždy provádějte ve vypnutém stavu. Před prací si kontrolujte beznapěťový stav spolehlivým měřícím přístrojem – ne „fázovkou“, nebo podobným zařízením.

V síti jsou pracovní a ochranné vodiče. Jak již jejich názvy napovídají, pracovní slouží k tomu, aby se po nich přenášela energie, která se přeměňuje na nějakou práci. Ochranný vodič má pouze funkci ochrany při poruše. Pracovní jsou vždy fázové vodiče (L), které mají barvu černou, hnědou a šedou. Dříve pouze černou a hnědou. Pracovní vodič je dále střední vodič (N; tzv. nulák), který má barvu světle modrou. V síti TN-C (není zde samostatný střední vodič) je střední a ochranný vodič společný (PEN), má barvu zelenou a žlutouOchranný vodič (PE) má barvu zelenou žlutou a nikdy se nesmí přeznačovat!

 • Ochranný vodič
  • Ochranný vodič – jeho správné zapojení je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!
  • Až když je správně zapojen ochranný vodič, lze přistoupit k zapojování ostatních vodičů!
  • Tzv. „kostra“, „zem“
  • Není na něm proti zemi napětí
  • V bezporuchovém stavu po něm nejde žádný proud
  • Vyskytuje se v síti TN-S, ST-C-S
  • Značí se PE (Protective Earth), svorky buď PE, nebo symbol uzemnění
  • Barva zelená žlutá
 • Ochranný vodič a zároveň nulový, nazýván pouze PEN
  • Zároveň pracovní a ochranný vodič – jeho správné zapojení je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
  • Neplést s ochranným vodičem PE!
  • Není na něm proti zemi napětí
  • Vyskytuje se v síti TN-C
  • Značí se PEN (Protective Earthing and Neutral conductor), svorky buď PEN, nebo symbol uzemnění
  • Jeho minimální průřez je dle ČSN 33 2000–5–54, ed.3 10 mm2 pro Cu, nebo 16 mm2 pro Al
  • Tento vodič v prodlužovačkách není. Buď je použit pouze PE (stroj tedy nepotřebuje střední vodič, tzv. nulák), nebo PE a N.
  • Barva zelenázelená žlutá na koncích označená světle modře
 • Fázový vodič
  • Pracovní vodič – slouží k vedení proudu, který se přeměňuje na práci
  • Tzv. „fáze“
  • Je na ní proti zemi napětí
  • Značí se L (Line), L1, L2, L3; svorky U, V, W, případně R, S, T, dříve i X, Y, Z
  • Barva černá, hnědá, šedá
 • Střední vodič
  • Pracovní vodič – slouží k vedení proudu, který se přeměňuje na práci
  • Také nulový vodič, tzv. „nulák“
  • Není na něm proti zemi napětí
  • Značí se N (Neutral), svorky také N
  • Barva světle modrá

* Starší sítí mám na mysli síť TN-C. Síť TN-C se samozřejmě používá i nyní, ne však pro vedení ke koncovým zařízením (světlům a zásuvkám).

Zásuvka 230 V (220 V) (starší, dvouvodičové zásuvky v síti TN-C)

Tento druh zapojení se dnes, v nových instalacích již nepoužívá. Lze ho však nalézt u starších domů (cca do roku 1993). V těchto instalacích jsou jednofázové zásuvky připojeny pouze dvěma vodiči. Fázový (L) vodič je černý, nebo hnědý, společný střední a ochranný (PEN) je zelený, nebo zelený a žlutý. Vodiče bývají často hliníkové o průřezu 4 mm2, nebo měděné o průřezu 1,5 mm2. Zásuvkové okruhy jsou jištěny 10 A jističi. Před takto zapojené zásuvky nelze zapojit proudový chránič, je však možné je dovybavit proudovým chráničem jako adaptérem do zásuvky. Poškozením společného PEN vodiče (je namáhán procházejícím proudem) dojde k velmi nebezpečnému stavu! Nyní je minimální průřez PEN dle ČSN 33 2000–5–54 pro Cu vodič 10 mm2. Nelze tedy takto koncové zásuvky již zapojovat!

Dle ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 se zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední, nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky. Protože je pro PE a N použit pouze jeden vodič (a bezpečnost je důležitější než funkčnost) je vodič PEN nejdříve připojen na ochranný kolík a až poté do pravé dírky zásuvky.

Při výměně staré poškozené zásuvky připojené hliníkovými vodiči za novou je vhodnější použít zásuvku se šroubovými svorkami (např. ABB Classic). Zásuvky s klecovými svorkami nejsou na Al vodiče většinou stavěny (podle manuálu je možné připojit pouze Cu vodiče), ale hlavně maximální povolený průřez vodiče je 2,5 mm2 a starší Al vodiče s větším průřezem nemusí jít do svorek vložit. Může tak dojít ke špatnému kontaktu a následnému vyhoření nově instalované zásuvky. Schůdnou variantou je napojit původní Al vodiče pomocí Wago svorek Cu vodiči (nezapomenout na kontaktní vazelínu) a ty poté vést k samotné zásuvce.

Zapojení zásuvky 230 V v síti TN-C

Zapojení dvojzásuvky v síti TN-C

Zásuvka 230 V (nové, třívodičové zásuvky v síti TN-C-S)

V nových instalacích se jednofázové zásuvky zapojují třemi vodiči. Fázový (L) vodič je nejčastěji hnědý (může být i černý, nebo šedý), střední („nulový“, „nulák“) vodič je světle modrý a ochranný vodič (PE) je zelenýžlutý.

Vodič se používá kabel CYKY-J s měděnými vodiči o průřezu 2,5 mm2 jištěný 16A jističem. Někdy, většinou z ekonomických důvodu se používá vodič 1,5 mm2 jištěný 10A, nebo 13A jističem. 13A  jistič je opravdu hraniční a jeho použití musí být opodstatněné a před použitím změřena impedance smyčky okruhu. Do jištění zásuvkového okruhu je vřazen proudový chránič, který zvyšuje jeho bezpečnost. Někdy i AFD, které zajišťuje ochranu při vzniknutí jiskření. Na jeden vývod z rozvaděče smí být připojeno maximálně 10 zásuvek (dvojzásuvka je hodnocena jako jedna samostatná zásuvka).

Dle ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 se zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední, nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.

 

Zapojení zásuvky 230 V v síti TN-C-S

 

Zapojení zásuvky v síti TN-C-S (s pokračováním k další zásuvce)

Prodlužovačka 230 V

Prodlužovaček lze dnes zakoupit nepřeberné množství. Řekl bych, že některé prodlužovačky z Číny jsou spíše myšleny jako vtip. Určitě nedoporučuji kupovat nejlevnější modely, které kromě jiného barevného označení vodičů mívají opravdu malý průřez vodičů (v poměru s jejich délkou), některé můžou mít přeházené vodiče, nebo nemají zapojen ochranný vodič! Dvoužilová, pádesátimetrová prodlužovačka s průřezem vodičů 1 mm2 je opravdu jenom vtip – v žádném případě nekupovat!

Pokud nemá prodlužovačka zásuvku s ochranným kolíkem – plochá zásuvka určena např. pro nabíječku mobilního telefonu (spotřebiče třídy 2) je propojena dvouvodičově. Tyto prodlužovačky nejsou tak běžné. Všechny ostatní prodlužovačky mají vždy tři vodiče! Zde neexistuje něco jako PEN. Vždy jsou vedeny pracovní vodiče (fáze, „nulák“) i ochranný vodič samostatně. To platí i u starých prodlužovaček z dob sítí TN-C.

Průřez kabelu je nutné dimenzovat s ohledem na délku prodlužovačky. Impedance celkového vedení k zařízení by měla být taková, aby v případě poruchy vybavilo předřadné jištění (jistič). Impedanci si doma nikdo moc nezměří, takže je vhodné dimenzovat vodiče stejně jako v instalaci. Pokud je zásuvka jištěna 16A jističem je dobré použít kabel o průřezu 2,5 mm2. Délka by měla být v rozumné délce. Pokud je příliš dlouhá, vznikne na ní příliš velký úbytek napětí – prodlužovačka se hřeje, hrozí její poškození, nebo požár. Pokud máte prodlužovačku namotanou na bubnu a zatěžujete ji, je vždy nutné ji rozbalit – hrozí její přehřátí. Z praxe je lepší mít např. dvě desetimetrové prodlužovačky, než jednu dvacetimetrovou. Pokud není potřeba celá délka, použije se prodlužovačka pouze jedna – je s ní lepší manipulace.  Materiál prodlužovačky je nutné vybrat s ohledem na prostředí. Běžné jsou kabely H05VV-F (CYSY) pro vnitřní, nebo H07RR-F, H07RN-F (CGSG) pro venkovní použití. Je nutné zkontrolovat možnost použití kabelu podle jeho datasheetu.

Zapojení je stejné jako u zásuvky. Fáze vlevo, střední vodič („nulák“) vpravo, ochranný vodič na kolík. Kabel je nutné na obou stranách vhodně upevnit, aby nedošlo k vytrhnutí ze zásuvky, nebo vidlice. Ochranný vodič (zelenožlutý) je vhodné nechat o něco delší kvůli možnosti vytržení – ochranný vodič se musí přerušit až poslední! Nové vidlice a zásuvky jsou již konstrukčně řešeny tak, že je možné nechat všechny vodiče stejně dlouhé.

Zapojení prodlužovačky na 230 V

Zapojení zástrčky/vidlice

Zapojení vícezásuvky s vypínačem

Jak vybrat vhodnou prodlužovačku?

Vybrat vhodnou prodlužovačku není zcela jednoduchý úkol, proto se spousta lidí rozhodne prodlužovačku si vyrobit svépomocí. Pokud jsou použity vhodné komponenty (vidlice, zásuvka, kabel) a je vše pečlivě provedeno, kvalita prodlužovačky často předčí ty kupované. Pokud se rozhodnete pro koupi prodlužovačky, může vám několik ukazatelů napovědět, co lze koupit a čemu se raději vyhnout.

Určitě je lepší si koupit prodlužovačku od nějakého známého výrobce. Těch asi nebude moc, ale určitě je to lepší než nějaký no-name výrobce z Číny. U prodlužovačky je nejdůležitější průřez a typ kabelu, počet žil kabelu, typ zásuvky/vidlice a délka.

Typ zásuvky a počet žil kabelu – Pokud je možné do zásuvky zasunout vidlici s ochranným kolíkem (kulatá) nesmí být prodlužovačka dvouvodičová!! Ve snaze ušetřit opatří výrobce prodlužku popisem, že je určena pouze pro spotřebiče II. třídy (ploché vidlice jako třeba na nabíječce na telefon) a k propojení použije pouze dva vodiče. Takto vyrobený prodlužovací přívod je životu nebezpečný a nesmí se používat! Mezi dírkami v zásuvce/na zástrčce je uveden jmenovitý provozní proud a napětí. Doporučuji vybírat prodlužovačky s proudem 16 A. Nicméně nápis nemusí vůbec korespondovat se skutečným provedením kabelu! V Číně na to vylisují co se jim zamane…

U krátkých prodlužovaček je průřez často menší než 1 mm2. Výrobce tuto prodlužovačku navrhne „pouze pro krátkodobé použití“ a je z obliga. Podobně je tomu třeba u rychlovarné konvice. Kabel je krátký a nepočítá se s trvalým provozem – i když je proudový odběr okolo 10 A, průřez vodiče je pouze 0,75 mm2. V žádném případě však nedoporučuji takovou prodlužovačku vyrábět!

Typ, délka a průřez kabelu – Kabel musí vždy odolávat vnějším vlivům. Prodlužovačku vybírejte vždy takovou, aby bylo jasné, z jakého typu kabelu je vyrobena. Různé pochybné PVC kabely bez dalšího bližšího označení se často prodírají a praskají. Kabel by měl mít označení např. H05VV-F (PVC kabely – vnitřní) a H07RN-F (gumové kabely – venkovní). Za tímto kódem následuje počet vodičů a jejich průřez. Označení 3G1,5 znamená že má kabel tři vodiče o průřezu 1,5 mm. Zde nastává problém, jakou délku/průřez zvolit. Tyto parametry jsou ruku v ruce s cenou kabelu. Rovnou se vyhýbejte kabelům s průřezem 1mm2 a menším! Tento průřez je opravdu malý (rozhodně si nemyslete, že výrobce radši nějakou tu desetinku navíc přidá, to spíše naopak – má na to toleranci) a je použitelný pouze pro kabely o délce několika málo (řekněme do 5) metrů. Při větších délkách (koukám na 30m prodlužovačku s tímto průřezem vodičů – WTF?) je odpor ochranného vodiče již velký a nemusí zaručit vybavení předřadného jističe – prodlužovací přívod se stává nebezpečný. Minimální rozumný průřez vodičů je 1,5 mm2 pro prodlužovačky do cca 15 m. Delší by měli být rozhodně z vodiče o průřezu 2,5 mm2.
Trend je nakoupit co nejdelší prodlužovací přívod za co nejnižší cenu, namotaný na bubnu. Nejsou tedy výjimky, že se prodává 50m prodlužovací kabel na bubnu s kabelem o průřezu 1,5mm2 (nebo dokonce menším). Takto dlouhý kabel s tímto průřezem se při větší zátěži zahřívá a protože je namotaný na bubnu, tak se nechladí. Prodlužovací kabel na bubnu je před připojením vždy nutné rozmotat! Kabel namotaný na bubnu lze zatížit obvykle proudem okolo 4 A, což je cca 900W zátěž. Opravdu chcete před každou prací rozmotávat klubko kabelu?

Příliš dlouhý kabel s malým průřezem navíc nemusí zaručit přenesení potřebného proudu pro spotřebič – rozbrušovačka nemá sílu, svářečka nesváří, připojená světla pomrkávají, prodlužovačka se zahřívá, … Případně ani pro vybavení jističe při poruše – při zkratu nebo přetížení nevypadne jistič, při přeseknutí kabelu vás to zabije…

Takto může dopadnou nerozmotaná bubnová prodlužovačka i při zatížení jmenovitým proudem.

Z mého pohledu má ideální prodlužovací kabel průřez 2,5 mm2, izolaci má podle místa určení a délku 10 – 15 m. Případně použiji prodlužovací kabely dva a spojím je. Není tedy nutné vždy „operovat“ s dlouhým kabelem i při připojování zátěže na kratší vzdálenosti. Samozřejmě záleží na připojené zátěži. Vždy je lepší počítat s větším, než menším zatížením. To že si prodlužovačku kupuji na nabíječku telefonu neznamená, že na ni za týden nebude připojena třeba rozbrušovačka a svářečka.

Zásuvka 400 V (380 V) (čtyřkolík, starší zásuvky v síti TN-C)

Ve starších instalacích se běžně vyskytují 16A a 32A čtyřkolíkové zásuvky. Dnes se místo nich běžně instalují pětikolíkové. Připojené jsou buď Al, nebo Cu vodiči, podle proudové zatížitelnosti. V těchto zásuvkách jsou tři fázové vodiče (dírky s menším průměrem) s barvami vodičů černá a hnědá. Dále ochranný a střední vodič PE* (dírka s větším průměrem) s barvou zelenou, nebo zelenou a žlutou.

U pohyblivých přívodů se kvůli bezpečnosti vodič PEN neuvažuje. Je zde vodič PE, který slouží pouze jako ochranný vodič. Pokud je ve stroji nutné použít 230 V (nebo jiné ovládací napětí), je vhodné provést přívod pěti vodiči, nebo použít transformátor 400/230 V.

Tyto zásuvky lze zapojit za proudový chránič a lze tak zvýšit jejich bezpečnost (chráněny jsou samozřejmě pouze fázové vodiče). Nejdůležitější je správné připojení ochranného vodiče, který se v žádném případě nesmí rozpojovat! Na pořadí fázových vodičů v podstatě nezáleží, ale důrazně doporučuji dodržet sled fází – viz článek Měřič sledu fází. Dodržením sledu fází se zamezí tomu, že se např. připojený motor bude točit pokaždé (v jiné instalaci, s prodlužovačkou, bez ní, …) jinak.

* Diskuze ohledně vodiče PE/PEN na portálu Elektrika.cz

Zásuvka 400 V, tzv. „čtyřkolík“

Zásuvka 400 V, tzv. „čtyřkolík“

Dnes je ještě možné zahlédnout tento, starší typ zásuvek. Kulaté otvory jsou fáze (označeny X, Y a Z), plochý otvor je ochranný vodič

Zásuvka 400 V (pětikolík, nové zásuvky v síti TN-C-S)

Pětikolíkové zásuvky vznikly změnou sítě z TN-C na TN-C-S. Došlo k rozdělení společného pracovního a ochranného vodiče PEN na dva vodiče PE a N. V zásuvce je tedy pět dírek – tři fázové, střední („nulák“) a ochranný vodič („kostra“, „zem“ – větší dírka). Pokud je ve stroji použito napětí 230 V je možné použít samostatný střední vodič. Zásuvky lze samozřejmě bez problémů připojit přes proudový chránič.

Nejdůležitější je správné připojení ochranného vodiče. Dále je třeba dávat pozor na připojení středního vodiče (N) ke správné svorce. Někdy může být označení svorek nevýrazné. Pokud se připojí na svorku N fázový vodič dojde k poškození přístrojů na 230 V. Fázové vodiče lze připojit libovolně. Na pořadí barev podle normy nezáleží – někde je zvyk zapojovat barvy černá-hnědá-šedá, jinde hnědá-černá-šedá, případně jinak. Důrazně však doporučuji dodržet sled fází – viz článek Měřič sledu fází. Dodržením sledu fází se zamezí tomu, že se např. připojený motor bude točit pokaždé (v jiné instalaci, s prodlužovačkou, bez ní, …) jinak.

Zásuvka 400 V, tzv. „pětikolík

Pětikolíková, 400V zásuvka na kabel

Označení svorek na zásuvce. N/W je střední vodič („nulák“). Uzemnění má vyvýšenou svorku. Vodič tedy není nutné nechávat delší.

Prodlužovačka 400 V – čtyřkolík

Jedná se o jednoduché propojení zásuvky a vidlice. Vodiče jsou samozřejmě 1:1, tedy L1 na L1, L2, na L2, L3 na L3, PE* na PE. U ochranného vodiče je nutné nechat o trochu delší vodič – kvůli možnosti vytržení. PE vodič se při velkém mechanickém namáhání musí vytrhnout vždy až poslední (nové vidlice a zásuvky to mají zajištěno svojí konstrukcí – PE svorka vyčuhuje nad ostatní). Nutné je zajistit kabel ve vidlici i zásuvce tak, aby k vytržení pokud možno nemohlo dojít.

U pohyblivých přívodů se kvůli bezpečnosti vodič PEN neuvažuje. Je zde vodič PE, který slouží pouze jako ochranný vodič. Pokud je ve stroji nutné použít 230 V (nebo jiné ovládací napětí), je vhodné provést přívod pěti vodiči, nebo použít transformátor 400/230 V.

Dimenzování kabelu je podobné jako u prodlužovačky na 230 V. Je nutné vzít v úvahu předřadné jištění a délku prodlužovačky. U 16A prodlužovačky by měl vyhovět kabel o průřezu 2,5 mm2, u 32A verze by to mělo být 4 mm2. Materiál prodlužovačky je nutné vybrat s ohledem na prostředí. Běžné jsou kabely H05VV-F (CYSY) pro vnitřní, nebo H07RR-F, H07RN-F (CGSG) pro venkovní použití. Je nutné zkontrolovat možnost použití kabelu podle jeho datasheetu.

* Diskuze ohledně vodiče PE/PEN na portálu Elektrika.cz

Zapojení prodlužovačky na 400 V, „čtyřkolík“

Prodlužovačka 400 V – pětikolík

Tak jako výše, jedná se o jednoduché propojení zásuvky a vidlice. Vodiče jsou samozřejmě 1:1, tedy L1 na L1, L2, na L2, L3 na L3, N na N, PE na PE. U ochranného vodiče je nutné nechat o trochu delší vodič – kvůli možnosti vytržení. PE vodič se při velkém mechanickém namáhání musí vytrhnout vždy až poslední (nové vidlice a zásuvky to mají zajištěno svojí konstrukcí – PE svorka vyčuhuje nad ostatní). Nutné je zajistit kabel ve vidlici i zásuvce tak, aby k vytržení pokud možno nemohlo dojít.

Dimenzování kabelu je podobné jako u prodlužovačky na 230 V. Je nutné vzít v úvahu předřadné jištění a délku prodlužovačky. U 16A prodlužovačky by měl vyhovět kabel o průřezu min. 2,5 mm2, u 32A verze by to mělo být min. 4 mm2. Záleží však na délce prodlužovačky. Materiál prodlužovačky je nutné vybrat s ohledem na prostředí. Běžné jsou kabely H05VV-F (CYSY) pro vnitřní, nebo H07RR-F, H07RN-F (CGSG) pro venkovní použití. Je nutné zkontrolovat možnost použití kabelu podle jeho datasheetu.

Zapojení prodlužovačky na 400 V, „pětikolík“

Zapojení vidlice 400 V, pětikolík

Prodlužovačka 400 V – přechodka pětikolík/čtyřkolík

Jedná se o prodlužovačku, kde je pětikolíková vidlice a čtyřkolíková zásuvka. Používá se u starších strojů, které mají čtyřvodičový přívod, ale instalace v domě je provedena pětivodičově. Místo výroby „jednoúčelové“ prodlužovačky je možné si zakoupit adaptér pětikolík-čtyřkolík asi za 300 Kč (doporučuji tuto variantu). Před pětikolíkovou zásuvkou by měl být připojen proudový chránič, není možné, aby spotřebič používal ochranný vodič jako pracovní – redukce má pouze ochranný vodič PE, nikoliv PEN! Zařízení připojené k této redukci nesmí používat vodič N, mohlo by dojít k jeho poškození!!

Zapojení je podobné jako výše. Vodiče jsou samozřejmě 1:1, tedy L1 na L1, L2, na L2, L3 na L3, PE na PE, N se nezapojí neboť ve čtyřkolíkové zásuvce není. U ochranného vodiče je nutné nechat o trochu delší vodič – kvůli možnosti vytržení. PE vodič se při velkém mechanickém namáhání musí vytrhnout vždy až poslední (nové vidlice a zásuvky to mají zajištěno svojí konstrukcí – PE svorka vyčuhuje nad ostatní). Nutné je zajistit kabel ve vidlici i zásuvce tak, aby k vytržení pokud možno nemohlo dojít.

Dimenzování kabelu je podobné jako u prodlužovačky na 230 V. Je nutné vzít v úvahu předřadné jištění a délku prodlužovačky. U 16A prodlužovačky by měl vyhovět kabel o průřezu min. 2,5 mm2, u 32A verze by to mělo být min. 4 mm2. Záleží však na délce prodlužovačky. Materiál prodlužovačky je nutné vybrat s ohledem na prostředí. Běžné jsou kabely H05VV-F (CYSY) pro vnitřní, nebo H07RR-F, H07RN-F (CGSG) pro venkovní použití. Je nutné zkontrolovat možnost použití kabelu podle jeho datasheetu.

Zapojení prodlužovačky 400 V, pětikolík/čtyřkolík

Prodlužovačka 400 V – přechodka čtyřkolík/pětikolík

Prodlužovačku, která je na straně vidlice připojena čtyřvodičově (3P + PEN) a na straně zásuvky čtyřvodičově (3P+PE+N) je zakázáno vyrábět! Je to z důvodu bezpečnosti. Podle normy nesmí být průřez PEN vodiče u pevné instalace menší než 10 mm2 a 16 mm2 pro Al. U pohyblivých přívodů se PEN ani neuvažuje. Není tedy možné rozdělit PEN na PE a N až v zásuvce. Alternativou by bylo vést k zásuvce pětižilový kabel a rozdělení provést už ve vidlici. Jenže bod rozdělení PE a N by měl být přizemněn a pětižilová zásuvka by měla být zapojena přes proudový chránič. Schůdnou variantou je tedy osadit místo původní čtyřžilové zásuvky nástěnný rozvaděč s proudovým chráničem a rozdělení PEN na PE a N provést zde. To je však práce pro kvalifikovaného elektrikáře.

 1. Josef Josef
  11.11.2017 - 18:14:52

  Chci předělat lampičku z dvojžilného kabelu na třížilný. Důvod předělání – elektrosmog. Ve staré lampičce je pouze umělá objímka a není tam nikde plech, kde by se připevnil ochranný kabel. Mám starou instalaci od r. 1981. Jak to vyřešit?

 2. Peťan: To je úplná blbost. Odstínit lampičku tím, že se přizemní je úplný nesmysl. Kromě toho, že PE vodič není kam připojit (lampa má zřejmě dvojitou, nebo zesílenou izolaci), tak by bylo potřeba použít stíněný kabel a všechny části co mohou něco vyzařovat zakrýt. Ale to je u lampy trochu problém, protože je potřeba aby svítila… Žhavé vlákno vpouští do svého okolí elektrony…ale těžko říct kam až dolétnou :). A navíc, lampička se zapojuje do zásuvky která by taky něco mohla vyzařovat…
  Myslím si, že plýtváte svým časem. Daleko více „elektrosmogu“ vzniká používám mobilu, WiFi, vysílaček atd.
  A ty nijak neodstíníte. Nechci to úplně srážet, já na elektrosmog tak nějak nevěřím (neřeším to), ale pokud byste chtěl dělat něco, co by mělo smysl, tak byste to musel pojmout komplexně. Jinak to je jenom „ucpávání děr v cedníku“. Je to něco jako zapojit frekvenční měnič a dodržet EMC – taky to jde udělat, ale je to spousta věcí, který je třeba dodržet a jediná chyba zcela zkazí výsledek.
 3. Milos Milos
  16.11.2017 - 09:51:07

  Ako zapojit miesacku na maltu,ktora ma 4 zilovy privod,teda 3F+PEN na elktrocentralu,kto­rra ma 5 zilovy vyvod,teda zasuvku 3F+PE+N ?Dakujem za prip.odpoved.

 4. Peťan: Běžná míchačka určitě nemá PEN vodič, ale PE vodič!. Centrálu je nutné uzemnit a míchačku připojit přes proudový chránič. Doporučuji to nechat zapojit elektrikáře. Jde o bezpečnost!
 5. Diego Diego
  24.12.2017 - 12:45:22

  Faze vlevo v zasuvce neni podminkou ale je pouze doporucena. Pokud si nekdo udela po baraku fazi v pravo tak to bude v poradku(i kdyz blby ;-))

 6. Peťan: Máš pravdu. Když jsem článek psal, tak jsem přemýšlel, jak to zformulovat. Norma je sice jen doporučení, ale zapojení fáze vlevo je tak zažité, že nemá ani smysl uvažovat o tom, že by měla být v pravé dírce. Zvlášť, když na tento článek narazí amatér, tak by pro něho mohlo být „pouze doporučení“ matoucí. Existuje spousta lidí, co by alibisticky říkali že fáze vpravo nevadí. Ona sice nevadí, ale stejné zapojení musí být provedeno v celém objektu.
  Navíc u některých spotřebičů (např. plynové kotle) s fází vpravo nemusí fungovat. Jednoduché řešení – fáze vždy vlevo!
  • Pavel Pavel
   2.5.2019 - 16:25:13

   Pro upřesnění:
   podle naší národní normy ČSN 33 2180 se zásuvky připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.
   Jinými slovy fáze vlevo, vpravo nulák, kdo to neví tak je čurák.

 7. Marek Marek
  30.4.2018 - 17:56:19

  U minimálních průřezů vodiče PEN v úvodních bodech zřejmě chybějí desetinné čárky. Očekával bych 1,0 mm² a 1,6 mm².

 8. Peťan: 10 a 16 mm² je správně. V nových instalacích, natož v prodlužovačkách se vodič PEN neuvažuje.
 9. Marek Marek
  30.4.2018 - 18:15:08

  Doporučuju ještě upravit část o výběru kupované prodlužky.
  „Mezi dírkami v zásuvce je uveden jmenovitý provozní proud a napětí…“
  Na to vůbec není spoleh! Úplně běžně jsou na trhu prodlužovačky s koncovými díly označenými pro 16 A, ale propojenými kabelem s průřezem vodičů jen 1 mm². Nejspolehlivější je dívat se na kabel. Pro 16 A musí mít průřez vodičů aspoň 1,5 mm².

 10. Peťan: I když je dále v článku část o kabelu, trochu jsem to upravil, aby to bylo více jasné. Ono teoreticky by to měl výrobce mít otestované. Ale někdy to je jako PMPO u zesilovačů/reproduktorů. Prostě údaj, který nemá se skutečným provedením žádnou spojitost.
 11. Petr Petr
  16.5.2018 - 17:16:13

  Chtěl bych se zeptat na to, zda je nějaký rozdíl mezi L1-L2 a L3. Tedy, jsou všechny pod stejným napětím a nebo má nějaký z těchto tří fází jiný výstupní napětí???
  Děkuji za odpověď.

 12. Peťan: Všechny tři fáze jsou zcela rovnocenné.
  Záleží však hodně na zatížení (a impedanci) jednotlivých fází – pokud je např. jedna fáze hodně zatížena a ostatní bez zátěže, tak napětí „cestuje“ směrem k nezatíženým fázím. Na napětí má vliv zapojení distribučního transformátoru, odchylky na jednotlivých cívkách, impedance jednotlivých fázových vedení (délka vedení, přechoďáky, jištění apod.) a zatížení.
 13. Jirka Jirka
  29.9.2018 - 13:56:22

  Není u třífázového rozvodu doporučené zapojení L1 – hnědá, L2 – černá a L3 – šedá? Dodržuje se tento sled zapojení v praxi? Nevím, jaké doporučení bylo dříve nebo jestli nějaké vůbec bylo. Vím, že obrázky jsou pouze ilustrační a teoreticky je to jedno, jak to je zapojené. Může nastat situace, kdy to jedno nebude?

 14. Peťan: Každej si to zapojuje podle sebe. Většinou je nějaká místní zvyklost. Na východě Čech je většinou první fáze černá, na Moravě hnědá (?).. Nevím, jestli teď nebylo v nějaké normě upřednostněno zapojení černá-hnědá-šedá.
 15. Drobino Drobino
  10.10.2018 - 11:29:43

  [7] Jirka: Jen bych dodal jedno to neni u trifazovych elektromotoru, tam se podle posloupnosti fazi meni smer otaceni.

 16. Peťan: Samozřejmě, že sled fází není jedno. Řešily se však barvy jednotlivých vodičů. Barva nemá s pořadím fáze v podstatě nic společného, resp. každý si to zapojuje jak chce.
 17. Jirka Jirka
  2.11.2018 - 20:31:47

  Zdravim.
  Opravdu hezky a jednoduse,sro­zumitelne napsany clanek,ale neco mi tam chybi.
  Me by prave zajimalo,jak zapojit na starsi 2 kabelovy rozvod novou zasuvku,ktera je delana pro 3 kabely.
  Jedine,co mne napada je zapojit PE a z nej prepojovaci kabel na N.
  Dekuji.

 18. Peťan: Je to popsané hned na začátku článku v části Zásuvka (220 V) 230 V (starší, dvouvodičové zásuvky v síti TN-C). Nejprve je nutné připojit vodič PEN na PE a pak na N. I starší zásuvky měly tři svorky pro připojení třech vodičů. Samozřejmě, nejlepší variantou je použít 3vodičový rozvod. Pozor, práci na el. zařízení smíte provádět pouze s patřičným oprávněním!
 19. Láďa Láďa
  24.1.2019 - 08:59:14

  děkuji autorovi/rům za přehledné zpracování různých zapojení a srozumitelné komentáře.

 20. Peťan: Jo, není zač 🙂 Smolím to tu sám.
 21. Pepa Pepa
  9.2.2019 - 18:02:35

  Dobrý večer přeji . Vrtačka (400v) na pětikolík po přepojení na čtyřkolík nefunguje levý pravý chod. Nulák nezapojen. Co s tím? Zapojit nulák na zem? Za odpověď děkuji.

 22. Peťan: Pokud někdo vědomě u zařízení, které vyžaduje „nulák“ tento vodič nezapojí je jednoduše debil. Kromě toho, že zařízení nemusí fungovat může dojít k jeho zničení. Sice to asi nebude tento případ, ale stejně…Čím složitější zařízení, tím větší pravděpodobnost.
  Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, která by byla zcela korektní. Bod rozdělení by měl být uzemněn a ještě lépe použit proudový chránič. Takže na vrtačku osadit pětikolíkovou vidlici a správně zapojit všechny vodiče. Rozdělení provést nejlépe v rozvaděči, případně místo původní zásuvku osadit rozvodnicí s chráničem a bod rozdělení přizemnit (viz poslední případ v článku). Spojení vodičů PE a N v zástrčce a připojení na PE je principiálně možné, ale rozhodně to nedoporučuji. Možná se dají sehnat přechodky, které takto fungují, ale určitě nebudou dle platných norem.
 23. Pepa Pepa
  10.2.2019 - 12:03:16

  [11] Pepa: zatím děkuji.Je to starý stroj přidám foto později e.inst..Jsou tam dva staré motorové spouštěče propojeny (ty se neovládají ) a pomocný přepínač 3 polohy ten teď nefunguje.

 24. Pepa Pepa
  10.2.2019 - 14:28:14

  Ty zřejmě stykače se neovladají a nic na ně netlačí,ovládal to pomocný spouštěč viz obr. 3 polohy. Teď to funguje jen při zatlačení rukou na stykač horní dolní vlevo vpravo.

 25. Peťan: Ty dva stykače ovládá ten přepínač. Strední poloha nezapíná žádnej stykač, krajní polohy jeden, nebo druhý. Ani nevypadá, že by tam bylo el. blokování.
  Asi nejlepší co můžeš udělat, je celý tohle hrůzostrašný zapojení vyhodit a místo toho namontovat reverzační přepínač. Tím pádem pak nebude potřeba vodič N, budeš to moct zapojit přes 4-kolík i 5-kolík. Myslím, že to bude i o něco bezpečnější, protože takhle stačí, aby se ti povolil ten přepínač a vrtačka se ti rozběhne na jednu stranu.
  Pokud tomu nerozumíš, rovnou ti říkám – nehrabej se v tom a zavolej si na to nějakýho elektrikáře. Pro něj je předělání otázka tak půl hodiny.
 26. Pepa Pepa
  10.2.2019 - 15:07:24

  Díky za rady. Moje elektro znalosti končí u čtyřkolík a svorkovnice na motoru.
  Pozvu elektrikáře.

 27. Peťan: To zní rozumně.
 28. Petr Novotný Petr Novotný
  10.2.2019 - 16:17:13

  Dobrý den chci se zeptat můžu z 3f zásuvky vyvést zásuvku na 230v třeba přes rozdělovací krabičku

 29. Peťan: Ano, z „pětikolíkové“ zásuvky je možné vytáhnout zásuvku na 230 V. Použije se jakákoliv fáze, „nulák“ a uzemnění. Osobně doporučuji použít místo původní zásuvky na 400 V zásuvku novou s již vestavěnou zásuvkou na 230 V. Vyhnete se tím drátování a dodatečného jištění 230V zásuvky.
  • ondrej jatel ondrej jatel
   6.10.2019 - 21:35:25

   mohl bych schema ze 4kolikove zasuvky to jest 380 na 220(230) kdyztak na mejl dekuji

   Pětan: V „čtyřkolíkové“ zásuvce je pouze PE vodič, takže správně toto nelze. Ale pokud použijete jakoukoliv fázi a PE a N zapojíte z PE vodiče, tak to taky bude fungovat (pokud není použit před zásuvkou proudový chránič). Každopádně, pokud tomu nerozumíte, nedoporučuji cokoliv drátovat. Osobně bych spíše osadil zásuvku na 400 V s vestavěnou zásuvkou na 230 V.

 30. Roman Roman
  24.2.2019 - 09:22:28

  Dobrý den,
  Nejsem s elektrikou kamarád, ale potřeboval jsem udělat zásuvku. Myslel jsem že je vše ok. Pak jsem zjistil, že proud v zásuvce je, ale neutáhne elektrospotřebíč, jako by tam bylo málo proudu 🙂 . řekne mi někdo kde jsem udělal chybu? Děkuji

 31. Peťan: Kdyby si tomu rozuměl, tak víš, že to, co tu píšeš nedává vůbec smysl. Jak „udělat zásuvku“? Novou, nebo propojit od jiné, nebo jenom vyměnit zásuvku? „Málo proudu“ taky nedává moc smysl. Pokud je někde povolený vodič může při zapojení spotřebiče vznikat úbytek napětí. Místo pak hřeje a může dojít k požáru (to není jen strašení, ale reálná hrozba). Rozhodně doporučuji, aby to zkontroloval elektrikář!
 32. Rudolf Rudolf
  25.3.2019 - 17:04:46

  Dobrý den.
  Mám rozvody 400V pětivodičové s proudovým chráničem. Ze zásuvky za pr. chráničem povedu 5-ti žilový kabel do malé rozbočnice, kde krom 5-ti kolíkových zásuvek 32A potřebuji mít i zásuvku 16A ale 4 kolík pro potřebu zapojit brusku Elko na 380V(400V) s vidlicí 16A čtyřzástrčka. Mohu v rozbočnici přidat čtyřzásuvku 16A tak, že vyvedu z rozvodnice do čtyřzásuvky L1, L2, L3 a PE (žlutozelený, čili na označení kolíku jako „uzemnění“ a nezapojím v rozbočnici modrý vodič N-W, čili modrý „nulák“?
  Předem děkuji za odpověď.

 33. Peťan: Ano, tak to opravdu zapojit lze. Ale 16A zásuvka by měla být jištěna maximálně 16A jističem a ochranný vodič poté slouží pouze jako ochranný a ne pracovní. Každopádně spíše doporučuji použít 5kolíkovou zásuvku a na brusku osadit 5kolíkovou vidlici (N zůstane nezapojen). Případně se vyrábějí přechodky 5kolík-4kolík. Díky ní se obejdete bez zásahu do elektroinstalace, kterou smí provádět pouze oprávněná osoba.
 34. Pavel Pavel
  9.4.2019 - 19:40:43

  [16] Roman: Nemůže být problém v tom, že do té zásuvky jsou zapojené dvě různé fáze?

 35. roman roman
  22.5.2019 - 17:32:48

  Dobrý den,je chyba táhnout proud do zásuvek jen 2 kabely? vlevo fáze v pravo (černý)a v prostřed propojeno zemákem (žlutozelený).

  Peťan: Úplně nechápu dotaz? Myslíte pouze dva vodiče (černý a zelenožlutý)? Dříve se toto běžně používalo (viz síť TN-C). Dnes již nelze takto zásuvky zapojovat. Nyní je běžné k zásuvce vést vodiče tři (viz síť TN-C-S). Vše je popsáno výše.

 36. Vladimír Vladimír
  23.5.2019 - 10:25:27

  Dobrý den,
  Prosím o radu.
  Koupil jsem přímotop a chci dát pro napojení na 220V na konec kabelu zástrčku. Jenže z přímotopu vedou 4 kabely a to modrý,černý,žluto zelený a hnědý.
  Který nezapojím do vidlice ?
  Děkuji Vám Vladimír

  Peťan: Nejrozumnější bude kouknout do návodu, k čemu jednotlivé vodiče jsou. Zelenožlutý je jasný. Ale přímotop by mohl být na 400 V a zbylé vodiče jsou jednotlivé fáze. Případně může být na 2 fáze a „nulák“, nebo je jednoduše na 230 V a zbylý vodič je třeba signál od termostatu. Bez konkrétního typu přímotopu to je jenom hádání…
  PS.: V síti není 220 V, ale 230 V.

 37. Anonym Anonym
  6.6.2019 - 12:07:44

  Dobrý den,

  Chtěl bych se zeptat, zda je možné rozdělit kabel 400V s 16A jističem, přes wago spojky, na dvě zásuvky 4P a 5P pro montáž na zeď? Zřejmě nikdy nenastane, aby se použily obě zásuvky zároveň. Jde mi jen o to mít možnost připojit jak zařízení s koncovkou 4P, tak 5P a nechce se mi to řešit redukcemi.
  Předem díky za odpověď.
  Mirek

  Peťan: Principiálně to není problém. Jedna zásuvka bude 3P+N+PE, druhá bude 3P+PE. Přívod by byl jištěn společným jističem, který stejně nepovolí větší zatížení než 16 A. Ale myslím, že legislativně není možné na jeden jistič připojit více než jednu 400V zásuvku.

 38. odinx odinx
  30.6.2019 - 11:07:45

  Dobrý den, děláme s kamarádem rekonstrukci dvou místností v panelovém bytě. V rozvaděči na chodbě jsou jen dva kabely (místa) kam je vše připojeno(5 obvodů). Kabely samozřejmě máme třížilové. Zásuvky bych chtěl zapojit tak jak by měly být, fáze-hnědý v levo, zelenožlutý na kolík a modrý v pravo.
  Jak potom ale provést propojení u rozvaděče, kde mohu připojit jen fázi a už jen jeden kabel. Lze propojit zelenožlutý s modrým pomocí wagosvorek a pokračovat jen jedním kabelem v rozvaděči na chodbě?
  Děkuji za radu

  Peťan: Třížilové kabely půjdou až do rozvaděče. V něm musí být svorky PE a N. Fázový vodič se připojí na příslušný jistič, modrý na N svorku, která je za proudovým chráničem a ZŽ vodič na PE svorku. Doporučuji si projít konkrétní situaci na místě s elektrikářem.

 39. odinx odinx
  30.6.2019 - 11:53:22

  Děkuji za rychlou odpověd, kabely už protažené máme, ale jak jsem již psal existují tam jen 2 místa na připojení. Fáze je jasná, ale pak je tam společná svorka, kde je spojeno 5 žlutozelených kabelů. Potřebuji řešení jak to tedy dopropojit, jelikož další svorky tam prostě nejsou-jen fáze a žlutozelenej, kterej je propojen s ostaníma bytama na patře…Elekrikář byl domluvej, ale přestal brát telefony, tak to musíme dořešit sami.
  Díky

  Peťan: Ta společná svorka je PEN. Bylo by tedy možné připojit N i PE na tuto lištu. Ale spíše bych se přikláněl k osazení proudového chrániče a doplnění N-můstku. Bude pak zajištěna plnohodnotná ochrana.

 40. Rostislav Horký Rostislav Horký
  15.8.2019 - 09:52:31

  Dobrý den koupil jsem varnou desku která je vhodná jak na 230v tak i na 380v proto jsou tam 4 vodiče žluto zelený modrý hnědý a černý. Doma mám 230v a zástrčku na 3 vodiče Jak je mám zapojit a co s tím volným? Asi to bude černý nebo hnědý

  Peťan: Asi 95 % poškozených varných desek je způsobeno neodborným zapojením. Prodejce dává záruku pouze, pokud ji zapojí někdo způsobilý. Rozhodně tedy nedoporučuji svépomocné zapojení. V návodu a dole na varné desce je schéma zapojení podle připojené sítě, ale málokdo to chápe a i dost elektrikářů v tom nemá 100% jasno. Nechte si to zapojit elektrikářem. Já bych to taky potřeboval vidět, věšteckou kouli mám v opravně.
  Ps.: Barvy vodičů u varné desky nemusí být standardní.

 41. Jirka Jirka
  5.9.2019 - 21:36:10

  Dobry den, jde na stary dvouvodicovy rozvod zapojit zasuvku, ktera je na 220V + 2 USB porty? Svorky jsou L, uzemeni a N. Diky moc, Jirka

  Peťan: Jestli se jedná o zásuvku s 5V zdrojem, tak stejně jako to je napsáno v článku. Fázi na L. PEN nejdříve na PE a potom na N. Pozor, práci na el. zařízení mohou dělat pouze oprávněné osoby!

Napsat komentář: Diego Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.